อพาร์ทเม้นท์ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก

บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก

ซ.รัชดา19 โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 16/35 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,500 - 18,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 28706 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก ลำดับที่ 74 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก | ที่ตั้ง 81 รัชดา19 โชคชัยร่วมมิตร วิภาวดีรังสิต 16/35 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก หอพัก ใกล้ ย่าน รัชดา19 โชคชัยร่วมมิตร วิภาวดีรังสิต 16/35

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านธันวา - MRT รัชดาภิเษก

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/09/2024
ฟรีค่าน้ำ 3 เดือน รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวี ตู้เย็น เครื่องทำนำ้ร้อน เพียงจองภายในเดือนนี้

ใกล้ รถไฟใต้ดิน mrt รัชดาภิเษก ตึก Olympia เซนต์จอห์น ม.หอการค้า ทางด่วนดินแดง เดินทาง 2 สถานีถึง Central ลาดพร้าว หรือ 4 สถานีถึง Central พระราม9 พร้อมระบบดิจิตอลทีวี และรองรับจานดำ True

เข้าได้ 2 ทางซอยรัชดา19 หรือทางซอยวิภาวดีรังสิต16

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,500 - 18,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 120 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 7,500 - 9,500 บาท -
1 bedroom 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 14,000 - 15,000 บาท -
Executive 1 bedroom 1 ห้องนอน 56.0 ตร.ม. 14,000 - 18,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, may I ask if I can visit the place on October 9? Thank you!

im interested to see apartment...will pay 12000 for long term contract.....need big balcony.have some of my own furniture,,,,thank you.
jacqueline Mager

sorry, I will be bringing my car and will need parking. I have been in Ubon Ratchathani for 2 years, the company wants me in Bangkok Planning for 3 months then I go yo Udon Thani. Thank you, David

Noavatar32
ณชนป คันธารัตนกุล Ownertag
เมื่อ 21/4/2019, 20:27 น. - 180.183.120.xxx

Dear sirs
Thank you for interesting Baantanwa,we have plenty parking spaces,if you reserve the room I will keep one parking space for you. Which actually 500 baht per month.
Thank you,
Kim

I come to work near central future Rangsit 1st May for 3 months. I see you have lovely rooms and pool and there is access to the toll road to take me to work. I would be interested in a 1 bedroom or executive room depend on what you have. But can you please tell me about the small road to the toll road, does it get busy? how many minutes to central future Rangsit? I work 0800 until 1700 hope you can help. Regards, David (aircraft engineer from UK GB 48 years old)

ห้องสามารถ ประกอบอาหารได้มั้ยคะ

hello i am interested in the 40qm and 56qm apartments i would be staying 6 months from august-january

hi, interested in one monthly only contract. I am currently in Bangkok and looking to move as soon as possible. interested in 1 bedroom. please email back steevoruthven@gmail.com

thanks
Steven

Hi,

I’m looking for short term rent apartment or condo in Bangkok, 1 Bed (1 person, British)

I want:

Wi-fi in room
Swimming Pool
Near to BTS or MRT
Furnished (bed / fridge / sofa)
6000 - 12000 Baht per month
Fitness/Gym (if possible)
Rent dates January 17 – March 12 (I can pay full 2 months rent price)

-

I am flexible if you do not have all dates. 1 month is better than nothing!

I am arriving in Bangkok on 11th January and can come to view 12-17th January please

I will arrange Thai phone number when i arrive.

Can you help me?

Thank you

Victor Konieczny (Vinni)

LineID: vinnikiniki_com E-mail: vinnikiniki@gmail.com

Hi good work. I come before 4 time thailand. But I never stay bagkok . But I will tray bangkok stay 1 or 3 mount and I like bangkok after stay long . I don't now bangkok. I want: near metro, near center, ratchdada road wifi,. I come 09.12.2017 my from Turkey my prise 8.000 -- 11.000 thanks

Hello,

Can you please give me your email address and phone number?

Can I view the rooms between 21st August - 25th August?

What day and time would be best?

Please reply to my email.

ben.hann@hotmail.co.uk

Hello do you have any of the Executive Bedroom 1 units available for a 1 year rent?

Please email me.

Noavatar32
ณชนป คันธารัตนกุล Ownertag
เมื่อ 14/8/2017, 14:52 น. - 1.46.169.xxx

For executive 1 bedroom, 1 year rental, there are
40 sq.m. with 1 bahtroom, 14,000 baht
56 sq.m. with 2 bahtroom, 16,000 baht

Please let us know when would you start the rental.

Best regards,
Baan Tanwa

มีห้องพักสำหรับหนึ่งเดือนไหมคะ เข้าอยู่วันที่ 12กค ถ้ามีขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะ jeans_3606@hotmail.com ไม่สะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะ อยู่ต่างประเทศ

Noavatar32 เมื่อ 12/2/2017, 05:03 น. - 49.49.232.xxx

ห้อง 9,500 ยังมีว่างครับอยู่ไหมครับ อยากเช่าอย่างน้อย 1 ปีครับ
ห้องว่างเมื่อไร รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ

ห้อง 1 ห้องนอนราคา 14,000 ยังมีอยู่มั้ยครับ แล้วที่จอดรดสามารถจอด 2 คันได้มั้ยครับ รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ ถ้าทุกอย่างโอเค อยากเช่าอย่างน้อย 1 ปีครับ

hello I'm looking rent room for 1month. is it possible?
If it is possible, I will start on 28th december

Noavatar32
ณชนป คันธารัตนกุล Ownertag
เมื่อ 22/12/2016, 22:39 น. - 171.96.210.xxx

For 1 month, the rental room price starts at 15,000 baht. Deposit 1 month.

สวัสดีค่ะ
เราชอบอพาทเมนท์ของคุณใน renthub
พวกเราอยากบุ๊คอพาทเมนท์ของคุณ,เราขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับอพาทเมนท์ของคุณหน่อยนะคะ
1.พวกเราจะเข้าพักตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2016จนถึงวันที่23กุมพา2017จะโอเคไหมคะ?
2.เราเห็นราคาค่าเช่าrenthub,หลังจากที่เราจ่ายค่าเช่าอยู่ แล้วก้อเงินประกัน เราต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไปเพิ่มอีกหรือเปล่า หรือว่าจ่ายเหมารวมทั้งหมดในราคาหมดแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม?
3.พวกเราจะอยู่สองเดือนกับอีก5วัน
4.อนุญาตให้เราพาลูกเข้าไปด้วยได้ใช่ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่จะตอบพวกเรานะครับ

Noavatar32
ณชนป คันธารัตนกุล Ownertag
เมื่อ 05/12/2016, 00:03 น. - 1.46.192.xxx

ราคาที่แจ้งใช้สำหรับสัญญาเช่า 1 ปีคะ หากเช่าระยะสั้นราคาแพงขึ้นคะโทรมาช่วยเช็ครายละเอียดเบอร์ 0859246246

มีค่าไฟ 7 บาทน้ำ 17 ต่อยูนิตคะ ขั้นต่ำ 120 บาท

คุณลูกต้องเพิ่มเตียงมั้ยคะ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคะ ปกติ 1 ห้องพักได้ไม่เกิน 2 ท่านคะ ยังไงขอเบอร์ไว้หรือโทรเข้ามาได้

ขอบคุณคะ

Hi, we want to stay here for 1month.
Can you separately give me some pictures of Studio room and 1bedroom ?

Hi,

I will be arriving in Bangkok on Nov 17 : I am interested by renting a studio for 1 month only - from Nov 17 or Nov 18 until December 16 (I will leave back to France)
a) is it still possible to make a quick visit first before confirming the rent ?
b) which ones are still available (studio 28sqm 40sqm 56sqm)?
c) what would be the rental conditions ? ( prices, deposit etc.)

d) Could you give me the adress and the visit time ?

Thank youfor your swift reply

ผมสามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ แต่ผมเขียนไม่ได้เขียน (google translation)
ผมโตในประเทศฝรั่งเศส

Kindly Regards,
David

Noavatar32
ณชนป คันธารัตนกุล Ownertag
เมื่อ 06/11/2016, 00:11 น. - 61.90.40.xxx

For 1 month,
40sqm-18,000Baht 1 room left
56sqm-20,000Baht
Water 17 baht per unit
Electricity 7 baht per unit
Deposit 1 month+ advance payment 1 month
You can visit before confirming also from 9am-6pm everyday, making an appointment for weekend.
Baan Tanwa is in Ratchadapisek 19 near to Mrt Ratchadapisek subway station.

สอบถามหน่อยครับ ถ้าจะเข้าพักเดือนธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ เช่า 1 เดือนเท่านั้น
มีห้องว่างไหมครับ เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

มีห้องพักรายวันไหมคะ?ถ้ามีคืนละเท่าไหร่คะ?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง