อพาร์ทเม้นท์ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!)

บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!)

ซ.เพชรเกษม 68 ถ.เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,900 - 4,700 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8574 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) ลำดับที่ 40 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) | ที่ตั้ง 18 เพชรเกษม 68 เพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร
บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!) หอพัก ใกล้ ย่าน เพชรเกษม 68 เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านรัชนีกร (โปรพิเศษ ! นักศึกษาเนติ และที่อื่นๆ + คนทำงาน อยู่ฟรี 1 เดือน !!)

บ้านรัชนีกรอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนต์เปิดใหม่ ใกล้สถานศึกษา เนติบัณฑิตยสภา, ม.สยาม,ธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ , lotus บางแค, The mall ตลาดบางแค


บ้านรัชนีกร อพาร์ทเม้นต์เปิดใหม่ระดับเฟริส์คลาส แต่ราคาชั้นประหยัด บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเป็นส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย บนทำเลเยี่ยมริมถนนเพชรเกษม (บางแค) เปิดให้บริการห้องพักรายเดือน พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกครบครันพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
เราพร้อมให้ บริการท่านด้วยมาตรฐานการบริการระดับโรงแรมพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. และระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบสแกนนิ้วมือและระบบกล้องวงจรปิดรอบอาคารทุกจุด ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายกับการพักผ่อนที่บ้านรัชนีกร


ที่อยู่ 18 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 3 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร


เบอร์โทรศัพท์ 080-905-8899, 089-021-5335


Line ID : 0890215335 (line สอบถามได้ตลอด 24 ชม ครับ)ราคา : 3,900 - 4,700 บาท


สิ่งอำนวยความสะดวกณ บ้านรัชนีกร อพาร์ทเม้นท์
1. ห้อง พักมาตรฐาน ขนาด 24 ตรม. (ใหญ่กว่าอพาร์ทเม้นท์ที่อื่น ที่กม บังคับไว้เพียง 21 ตรม)
2. ระเบียงขนาดใหญ่ (พร้อมราวตากผ้าสแตนเลสแข็งแรง ตั้งใจออกแบบสำหรับตากผ้าโดยเฉพาะ)
3. ทีวี LED ขนาดใหญ่
4. ฟรีเคเบิ้ล PSI (ดูบอล, ดูหนัง, ฟังเพลง) ครบจริง
300 กว่าช่อง / รองรับกล่องเคเบิ้ลทุกกล่อง + รองรับคอบอลพรีเมียร์ลีกดูครบ 380 คู่ + และหนังดังระดับโลกตลอด 24 ชม 5. ฟรี ! บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ Wireless (Hi-Speed)


6. เครื่องปรับอากาศ


7. โต๊ะเครื่องแป้ง, ชั้นวางหนังสือ ( Build in เหมือน condo ไม่ใช่แบบซื้อมาวางเท่านั้น)
8. ตู้เสื้อ ผ้า (
Build in เหมือน condo ไม่ใช่แบบซื้อมาวางเท่านั้น)
10. เตียง, โต๊ะหัวเตียง (
Build in เหมือน condo ไม่ใช่แบบซื้อมาวางเท่านั้น)


11. พิเศษ ! สำหรับนักศึกษา เรามีโต๊ะเขียนหนังสือยาว ใหญ่ ให้เพิ่มทุกห้องด้วย (Build in เหมือน condo ไม่ใช่แบบซื้อมาวางเท่านั้น)


11. เครื่องทำน้ำอุ่น


12. สิ่งสำคัญ คือ อาหารการกิน รอบ ๆ อพาร์ทเม้นท์ มีเพียบพร้อมรอบ ๆ อาคาร ไม่จำเป็นต้องนั่งรถออกไปทานที่อื่น หรือ ต้องลำบากไปเดินทางไปซื้อ โดยเฉพาะหน้าฝน / ของเรา รอบอาคารมีครบถ้วน
ระบบรักษาความปลอดภัย ณ บ้านรัชนีกร อพาร์ทเม้นท์


บ้านรัชนีกรอพาร์ทเม้นท์ มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด/ ถึง 4 ชั้น (แตกต่างจากที่อื่นที่มีเพียง 1-2 ชั้นเท่านั้น)


ชั้นแรก : เราออกแบบมาเหมือนบ้านอยู่อาศัย จะมีประตูรั้วสแตนเลส ปิดรอบตึก เหมือนบ้านอยู่อาศัย (ดูรูปประกอบได้) บุคคล


ภายนอกยากที่จะเข้ามาโดยพลการ (อพาร์ทเม้นท์อื่น ๆ ไม่มีแน่นอน เนื่องจากเราคิดตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง)


ชั้นที่สอง : เราใช้ระบบสแกนนิ้วมือ ดีกว่า Key card ที่สามารถ Copy ได้ หรือหากทำหาย บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกได้


ชั้นที่สาม : ยามรักษาความปลอดภัยเข้มงวด บุคคลแปลกหน้าต้องให้เจ้าของห้องรับรองการเข้าออกเท่านั้น


ชั้นที่สี่ : มีระบบ CCTV กล้องวงจรปิดทุกจุดรอบอาคารตลอด 24 ชม
พิเศษ ... เป็นการสัมภาษณ์สั้นๆ จากผู้เช่า 2 ท่าน ที่เคยอยู่และปัจจุบันยังพัอยู่ ที่บ้านรัชนีกรอพาร์เม้นท์


1) อดีตนักศึกษาเนติ ที่เคยพักอาศัยที่นี่ และเรียนจบได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น !


บ้านรัชนีกร : ขอให้น้องช่วยเล่าสั้นๆ กับตอนพักที่อยู่กับเราให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ฟังให้หน่อยครับ


อดีตนักศึกษาเนติ : ผมเรียนจบได้ภายใน 1 ปี ต้องขอบคุณบ้านรัชนีกรด้วยครับ ที่เป็นส่วนนึงให้ผมเรียนจบได้เร็วครับ คงต้อง ให้เครดิตที่นี่ด้วยครับ เพราะเป็นอพาร์ทเม้นท์ที่มีความเงียบ สงบ เหมือนบ้าน ทำให้ผมมีสมาธิอ่านหนังสือได้มากจริงๆ ครับ อีกทั้งพี่เจ้าของมาดูแลด้วยตนเองทุกเรื่อง รวมถึงคัดเลือกผู้เช่า มีแต่บุคคลดีๆ ทั้งนั้นครับ และของกิน ของใช้ ก็มีมากมายครบถ้วน ใกล้อพาร์ทเม้นท์ครับ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกล เสียเวลาอ่านหนังสือด้วยครับ เรื่องความปลอดภัยก็มีแบบสูงสุด ทำให้ผมไม่ต้องมีความกังวลใด ๆ ในความปลอดภัย ทั้งทรัพย์สิน และ ความปลอดภัยส่วนตัวเลยครับ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ หากมีโอกาสจะกลับมาพักที่นี่อีกแน่นอนครับ


บ้านรัชนีกร : อยากมีอะไรบอกรุ่นน้องเนติ ที่กำลังหาหอพักอยู่ไหมครับ


อดีตนักศึกษาเนติ : ก็อยากให้น้องๆ ที่ต้องการหาที่พักที่เปรียบเสมือนอยู่บ้านตัวเอง ต้องการความสงบ ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นกันเอง มาพักอาศัยที่นี่ครับ ผมว่าเอาเวลา 100 % ไปทุ่มเทการเรียนดีกว่ามาปวดหัวเรื่องที่พักครับ ที่นี่ช่วยตอบโจทย์พี่ๆ น้องๆ ได้ครับ


บ้านรัชนีกร : ขอบคุณครับครับ ขอให้น้องประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคตครับ
2) พนักงานเอกชน (ปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่)


บ้านรัชนีกร : อยากให้ช่วยพูดความรู้สึกเกี่ยวกับที่พัก "บ้านรัชนีกร" ให้ท่านอื่นๆ ทราบหน่อยครับ


ผู้เช่า : ก็รู้สึกสะดวกสบายมากค่ะ เหมือนอยู่คอนโดเลยค่ะ มีอุปกรณ์ที่เราต้องการครบค่ะ และเป็นอุปกรณ์อย่างดีด้วยค่ะ อีกทั้งชอบด้วยค่ะที่ตึกทำระบบไว้รองรับกล่องเคเบิ้ลทุกกล่องค่ะ เพราะสามารถเปลี่ยนกล่องได้ทุกเจ้า ตอนนี้ใช้ GMMZ อยู่ค่ะ ติดหนังซีรีย์ค่ะ / หลับสบายทุกๆ วัน เลยค่ะ ไม่มีเสียงดัง โวยวาย จากคนพักอาศัยอื่นๆ เลย / ชอบอีกอย่างด้วยค่ะที่นี่ใช้ระบบการเข้าออกเป็นแบบสแกนนิ้วมือ ไม่ต้องห่วงกลัวการ์ดหาย เพราะปกติไม่ค่อยระวังค่ะ และปลอดภัยกว่าระบบการ์ดด้วยค่ะ


บ้านรัชนีกร : ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ
การเดินทาง
1. เข้าซอยเพียง 150 ม. (แยก 3) จากถนนเพชรเกษม 68 (สามารถเดินได้จากปากซอย)

สถานที่ใกล้เคียง

- สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยสยาม


- ธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่
- The Mall (บางแค)
- Tesco Lotus (บางแค)


- Seacon (บางแค)


- ตลาดบางแค

รถเมล์ผ่าน
- 7, 80, 81, 91, 91ก, 101, 146, 147, 157, 163, 164, 169, 177, 509, ปอพ: 5, 10, 12
- รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (อนาคตอันใกล้)

เบอร์โทรศัพท์ 089-021-5335, 080-905-8899
Line ID : 0890215335

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,900 - 4,700
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :7000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ธรรมดา สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,900 - 4,700 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีไ้องว่างมั้ยครับ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 11/12/2021, 11:04 น. - 184.22.192.xxx

ยังพอมีครับ ยังรบกวนสอบถามผ่าน line ได้เลยครับ / Add ID ได้เลยครับ : 0890215335

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 16/3/2021, 17:10 น. - 171.96.224.xxx

ประมาณ 8 กม ครับ / แต่ปลายซอยสามารถ ทะลุไปถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อไปทางลัดออกข้างเนติ ได้เลยครับ/ ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ add line ID 0890215335 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

ระยะทางจากเนิติ กี่ กม.คะ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 02/2/2021, 17:16 น. - 171.97.102.xxx

ยังพอมีครัย/ รายละเอียด รบกวน add line ID : 0890215335 เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ

มีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 29/5/2020, 21:21 น. - 119.76.35.xxx

ยังพอมีครับผม ถ้าสะดวกถามรายละเอียดทาง line ก็ได้ครับผม/ line ID : 0890215335

Hi, can I rent for 1 month? From 18 March to 18 April. Please message me on Line ID dreamer-101

B79764a5dbe1b59a4586b3a4646137d0 เมื่อ 06/2/2020, 21:31 น. - 125.25.197.xxx

hello, do you still have a Monthly rental room available? Thanks,
Colby

จากที่พักเดินทางไปเนติฯได้ทางไหนบ้างคะ ไม่มีรถส่วนตัวค่ะ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 23/1/2020, 09:37 น. - 49.230.15.xxx

มีรถประจำทาง และรถเมล์สองแถว นั่งต่อเดียว ทั้ง 2 รูปแบบครับ / ถ้าตีอยการถามอะไรเพิ่มเติม สามารถ Add Line มาถามได้อีกนะครับ / Line iD : 0890215335 ครับผม

is it possible for a month or 2 month?

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 17/12/2019, 15:47 น. - 27.100.43.xxx

So Sorry, we only have at least 6 Mths contract

มีห้องว่างเข้าอยู่เดือนส.ค62นี้ไมค่ะ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 22/7/2019, 18:33 น. - 49.229.228.xxx

ยีงพอมีครับผม / ยังไง โทรมาสอบถามที่ 089-021-5335 หรือจะ Add line มาถามก็ได้ครับผม LineID : 0890215335

สัญญาเช่าขั้นต่ำกี่เดือนคะ สนใจจะเช่า 1 เดือน ช่วงไปสอบเนติ ได้หรือป่าวคะ?

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 17/5/2019, 17:25 น. - 171.96.224.xxx

ขออภัยครับ สัญญาเช่าขั้นตำ่ 6 เดือนครับ

hello,
Anything available for april or may 2019?

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 15/2/2019, 09:28 น. - 171.101.163.xxx

Yes, we still have some. Pls add line ID 0890215335 for further info

E76c7029fc91275ca9e90c041a74631d เมื่อ 07/12/2018, 07:25 น. - 182.232.196.xxx

มีแบบเช่า 1 เดือน ไหมครับ
ขอบคุณครับ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 07/12/2018, 15:26 น. - 124.120.153.xxx

ไม่มีระยะสั้นเลยครับ ขออภัยครับ

E76c7029fc91275ca9e90c041a74631d เมื่อ 07/12/2018, 15:30 น. - 49.230.92.xxx

ขอบคุณครับ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 16:50 น. - 110.169.128.xxx

หากต้องการถามรายละเอียดเพิ่ม รบกวนโทร 089-021-5335 นะครับ

Noavatar32
A Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 16:49 น. - 110.169.128.xxx

ตอนนี้ ยังพอมีว่างครับ

ต้องการห้องพัก 1 ห้อง ตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ย้ายเข้าก่อนได้จะดีมาก รบกวนด้วยนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 06/7/2018, 12:54 น. - 125.24.78.xxx

มีที่จอดรถในร่มไหมครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง