อพาร์ทเม้นท์ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT

บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT

ซ.ศรีบำเพ็ญ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,500 - 26,500 บาท/เดือน
599 - 2,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 29752 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT ลำดับที่ 72 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT | ที่ตั้ง 106/2 ศรีบำเพ็ญ สาทร กรุงเทพมหานคร
บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีบำเพ็ญ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านสบายพระรามสี่//สาทร-ลุมพินีMRT

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 30/06/2021
❤️โปรสู้โควิด รายเดือน เริ่มต้น 8500 ฿ ❤️รายวัน เริ่ม 790฿ ❤️พักครึ่งวัน 599฿

การเดินทาง

 • 10 นาที เดินจาก ลุมพินี MRT / สวนลุม (900 m)

 • 1 สถานี จาก BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

 • เรียกแท็กซี่ มอเตอรไซต์ ได้ 24 ชม.

ทำไมต้องเลือกเรา?

 • ใจกลางเมือง ย่านสาทร

 • มีบริการฟรีทำความสะอาดห้องทุกอาทิตย์

 • ฟรี WIFI

 • เปลี่ยนผ้าปูให้ทุกๆสองอาทิตย์

 • ห้องครัวเต็ม พร้อมอุปกรณ์ทำอาหาร

 • ระเบียงใหญ่เหมาะพักผ่อน

 • บรรยากาศเงียบสงบ เพราะตัวตึกมีระยะห่างจากถนนระดับนึง

 • เฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าครบครับ ตู้เย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า ไดเป่าผม

 • เตารีด / ตู้เซฟ สามารถขอยืมได้ที่ reception ฟรี

ย่านที่พักปลอดภับครบครัน
 • ติดกับ 7-11 , CP Fresh Mart , คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านนวดไทย คลีนิก
 • TOPS SUPERMARKET (ห่างออกไป 1 กิโล)
 • The Market Place (Community mall) (1 กิโล)
 • ตลาดสด ทุกๆวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ (1 กิโล)
 • โรงพยาบาลจุฬา ( 1 สถานี)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2 สถานี)
 • สถานทูตออสเตรเรีย / สหรัฐ / ญี่ปุ่น ( 1.2 กิโล)
ระยะสั้น-ระยะยาว สอบถามได้ค่ะ
เว็ปไซต์ www.baan-sabai.com
Line : @baansabai

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 26,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :599 - 2,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Half Day เข้าพักครึ่งวัน 11:00-18:00 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. - 599 - 1,499 บาท
S-Studio (no kitchen) สตูดิโอ 18.0 ตร.ม. 8,500 - 9,500 บาท 750 - 790 บาท
Junior 1 Bedroom Apartment 1 ห้องนอน 24.0 ตร.ม. 10,900 - 13,900 บาท 790 - 850 บาท
PET FRIENDLY Dulux One Bedroom/Dulux Studio 1 ห้องนอน 42.0 ตร.ม. 15,900 - 17,900 บาท 950 - 1,050 บาท
Superior One Bedroom Apartment 1 ห้องนอน 55.0 ตร.ม. 20,900 - 18,900 บาท 1,390 - 1,590 บาท
Suite 1 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 21,900 - 26,500 บาท 1,690 - 1,890 บาท
Junior Studio สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 15,000 - 16,000 บาท 850 - 950 บาท
Two Bedroom Apartment 2 ห้องนอน ไม่ระบุ 21,900 - 26,500 บาท 1,790 - 2,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, do you have Junior "1 Bedroom Apartment" or "Dulux One Bedroom/Dulux Studio" available starting August?

Interested in long term contract would like to know more, please email me.

02fce1f1d1eada8448915be07a7f6802 เมื่อ 22/5/2020, 18:14 น. - 124.121.4.xxx

2bedroom available ?
agent accept ?

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 13/2/2020, 09:46 น. - 184.22.230.xxx

Please check your email.

hi..can you plz message me on line or whatsapp +66 627067681..Am looking for long term contract based on the deal from 6months

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 27/1/2020, 09:43 น. - 184.22.224.xxx

Please check email

Can u please send me the picture if suite for 1 bed room and facilities in it.
Thank u

สวัสดีค่ะ Suite 1 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. พัก 3 วันค่ะเดือน กพ หรือ มีนาค่ะ

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 24/1/2020, 10:11 น. - 184.22.230.xxx

สวัสดีค่ะรบกวนแจ้งวันที่ข้าพักและย้ายออกด้วยค่ะจะได้แจ้งรายละเอียดให้ถูกต้อง
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Tel : 02-671-9154 (9:00 - 19:00 everyday)
Line : @baansabai
Email : bannsabairamaiv@hotmail.com
Website : www.baan-sabai.com

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 21/1/2020, 07:33 น. - 184.22.229.xxx

ตอบกลับทางเมล์แล้วนะคะรบกวนเช็คเมลด้วยค่ะ

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 21/1/2020, 07:26 น. - 184.22.229.xxx

เรียนคุณพัชรกรทางเราตอบกลับทางอีเมลแล้วนะคะรบกวนเช็คเมล์ด้วยค่ะ

หัอง 1 bedroom มีโซฟาเบดให้ด้วยมั้ยคะ และมีห้องว่างมั้ยคะสำหรับ1คืนวันที่21 ม.ค.นีัและราคาเท่าไหร่คะ

5191fd3681c3996833c4348275577c23 เมื่อ 18/1/2020, 12:14 น. - 1.46.230.xxx

ห้องขนาดใดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้คะ สุนัขขนาดกลาง 1 ตัวค่ะ

เลี้ยงสุนัขขนาดกลาง 1 ตัว มีห้องว่างมั้ยคะขอทราบขนาดห้องและราคาค่ะ

Hello,
I am interested in learning more about the property and setting up a time to view the apartment next week. I am looking for a move in date of the 1st of January.
Thank you

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 03/12/2019, 13:33 น. - 184.22.227.xxx

ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่างห้อง30ตรว.ไม่รับเลี้ยงสัตว์และตอนนี้มีลูกค้าจองแล้วห้องที่จะว่างสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ว่างอีกทีเดือนมกราคมเลยค่ะ

สนใจห้องสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้คะ

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 18/11/2019, 08:16 น. - 184.22.235.xxx

สวัสดีค่ะห้องพักสำหรับช่วงเดือน11เต็มค่ะลูกค้าแต่จะมีห้องจูเนียร์1ห้องนอนราคา 14000 ต่อเดือนไม่รวมน้ำ-ไฟ ว่างวันที่15/12นี้ลูกค้าสามารถมาชมห้องจริงก่อนได้ค่ะ

ขอเข้าไปชมได้ไหทค่ะ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ำหทค่ะ

Dear Sirs/madams,
I would be interested in renting a suite/1 bedroom (65 sqm) from december 14, 2018 to january 13, 2019 and would like to know about availability and price. Also would request a higher floor and balcony.

Thanks for the information,

Christian Muschalle

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 28/10/2019, 15:41 น. - 184.22.233.xxx

Please check the date of stay.

23989967cd192394d5a890e0fc1c6be6
Baansabai ramaIV Ownertag
เมื่อ 28/10/2019, 15:41 น. - 184.22.233.xxx

Please check the date of stay.

Hi. I’m interested to rent one bedroom apartment for 1 month. Can you reply me by email. Thank you.

Hello, I am very interested in renting a 1 BR Suite for me and my little dog 12lb. I am a retired US Army Officer and will be needing the unit starting 10/01/19 for a year lease. Please contact me via email until I can get my new phone there in Bkk.
Best regards, Ray

สอบถามรายละเอียดรายละเอียดเช่าระยะสั้น 1-2 เดือน ช่วงเดือน SEP - OCT ห้อง Deluxe studio ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง