อพาร์ทเม้นท์ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์

บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์

ถ.พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
2,800 - 4,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 52092 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 738-738/1 พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน พัฒนาการ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2020
ช่วงโปรโมชั่นเข้าอยู่วันนี้ ฟรี!! ค่าเช่าล่วงหน้า สำหรับห้องพักทุกประเภท ส่วนลดค่าเช่า 3 เดือนแรก 30%-50% สำหรับร้านค้าศูนย์อาหาร

ด่วน!!! โปรโมชั่นดีดี มีที่นี้ที่เดียว


***บ้านสุขศรีการ***


**อพาร์ทเม้นท์ #ปรับปรุงใหม่


#ห้องพักดี #ทำเลดี #วิวสวย


#สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน


#ราคาสบายใจสบายกระเป๋าตัง #มีห้องเปล่า #มีเฟอร์ #มีแอร์


หรือต้องการห้องโซนไหนวิวแบบไหน เลือกได้ตามใจคุณ


บ้านสุขศรีการ อพาร์ทเม้นท์ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ


อพาร์ทเม้นที่คุณอยู่แล้วสุขกายสบายใจ


เราปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทุกท่านอยู่อย่างสุขกายสบายใจ


ราคาสบายใจ สบายกระเป๋า เริ่มต้นที่2,800 บาท


มีห้องหลายแบบให้เลือก ห้อง 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก ห้องเปล่า ,แอร์ ,เฟอร์


**มีสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน**


- ติดถนนพัฒนาการ


- ติดป้ายรถเมล์ สาย 92 ,11,133, 206,517


- ห้องกว้างมีระเบียง ห้องน้ำในตัว สะอาดน่าอยู่ บรรยากาศดี


- มีล๊อบบี้ส่วนกลาง ลิฟท์บริการ 4 ตัว


- มีเคเบิ้ลทีวี อินเตอร์เน็ต


- ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ร้านอาหารราคาย่อมเยา


- ร้านซัก อบ รีด เครื่องอบผ้า ตู้หยอดเหรียญซักผ้าตู้หยอดเหรียญน้ำดื่ม


- มีสนามเด็กเล่น มีที่ออกกำลังกายมีสวนพักผ่อน


- รปภ.รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดระบบ(cctv)


- เข้า-ออกด้วยระบบคีร์การ์ด ตลอด 24 ชั่วโมง


- มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กว่า 700 คัน


**สถานที่ใกล้เคียง**


- โรงพยาบาลวิภาราม ,โรงพยาบาลรามคำแหง ,โรงพยาบาลเพชรเวช ,โรงพยาบาลคลองตัน ,โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ,โรงพยาบาลสมิติเวช


- ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารธนชาติ ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกรุงเทพ


- ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บิ๊กซี รามคำแหง ซีคอน พาราไดร์


- สถาณีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง รามคำแหง สถานีรถไฟหัวหมาก


- ใกล้สนามกอลฟ์เพชรบุรีห่างจากที่พัก 1560 เมตร สถานีตำรวจคลองตัน ย่าน เอกมัยทองหล่อ เพียง 25 นาที


***ด่วนมีจำนวนจำกัด*** สนใจติดต่อด่วนๆๆๆ


สำนักงาน เปิดวันจันทร์-อาทิตย์ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 18.00 น.


ติดต่อเจ้าหน้าที่ 086 322 7589 ,099 437 2525 สายตรง 02-717-8045 , 02-717-8046


เพื่อความสะดวกในการเข้ามาดูห้องพักติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,800 - 4,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 126 บาท
 • ค่าน้ำ :22 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 90 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ100 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :350 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องแอร์+เฟอร์นิเจอร์ 1 ห้องนอน 4.6 ตร.ม. 3,700 - 4,900 บาท -
ห้องเปล่า 1 ห้องนอน 4.6 ตร.ม. 2,800 - 3,300 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องเปล่ามีแอร์มั้ยค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 22/9/2020, 08:36 น. - 171.6.155.xxx

ห้องเปล่ามีแอร์ก็มีค่ะ

อยู่ไกลจากประตูน้ำมากไหมค่ะถ้าขับรถประมาณกี่ ชม ค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 19/9/2020, 08:36 น. - 171.6.163.xxx

ขับรถประมาน ครึ่งชั่วโมง - 1ชั่วโมงค่ะ

จ่ายเท่าไหร่เข้าอยู่ได้เลยค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 17/9/2020, 09:34 น. - 171.6.163.xxx

ประกัน2เดือนค่ะ

ห้องราคา 3700 คือห้องไหนคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 17/9/2020, 09:34 น. - 171.6.163.xxx

เป็นห้องเฟอร์ ไม่มีแอร์ค่ะ

ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่มั้ยคะ ราคาเท่าไหร่บ้างคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 15/9/2020, 08:34 น. - 171.6.136.xxx

ยังมีว่างอยู่ค่ะ ราคาเริ่มต้น 2,800 บาทค่ะ

แอร์เฟอร์ห้องนอน3700ยังมีไหมคะ อยากทราบรายละเอียดค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 15/9/2020, 08:33 น. - 171.6.136.xxx

ยังมีว่างอยู่ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 30/8/2020, 17:18 น. - 1.47.238.xxx

1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก ราคาห้องเท่าไหร่คะ

Is this still available? May i see it tomorrow?

ไกลจาก รพ คามิลเลี่ยนมากไหมคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 26/8/2020, 17:42 น. - 171.6.137.xxx

ก็ไม่ไกลมากค่ะ น่าจะประมาน 4-5 กิโลค่ะ

ที่พักห่างบีทีเอสมากมั้ยคะ แล้วที่จอดรถมีเสียค่าใช้จ่ายมั้ยคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:34 น. - 49.49.242.xxx

สวัสดีค่ะ ใกล้กับแอร์พอร์ตลิ้งค์ สถานีรามคำแหงค่ะ ที่จอดรถมีค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/8/2020, 17:26 น. - 49.230.85.xxx

มีห้องว่างมั้ยคะ แบบ3,700

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:34 น. - 49.49.242.xxx

มีห้องว่างค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/8/2020, 12:32 น. - 49.230.22.xxx

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:35 น. - 49.49.242.xxx

มีห้องว่างค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/8/2020, 06:48 น. - 49.230.82.xxx

4900ห้องเปนแบบไหนคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:35 น. - 49.49.242.xxx

เป็นห้องแอร์+เฟอร์ ค่ะ

เลี้ยงแมวได้ไหมครับ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:35 น. - 49.49.242.xxx

ไม่ได้จ้า

Noavatar32 เมื่อ 10/8/2020, 16:19 น. - 49.230.10.xxx

ห้อง1ห้องนอน1ห้องรับแขกแอร์+เฟอร์ ราคาเท่าๆหร่ค่ะ ใช่4,900มั๊ยคะ พอดีสนใจค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:36 น. - 49.49.242.xxx

ไม่ใช่ค่ะ อีกราคานึงค่ะ ลูกค้าสามารถทักไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

ห้องที่เเบ่งเป็นส่วนกับห้องปกติราคาต่างกับเท่าไหร่คะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 18/8/2020, 16:36 น. - 49.49.242.xxx

ราคาต่างกันค่ะ ลูกค้าสามารถทักไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

พร้อมเข้าอยู่ พร้อมโอน

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 26/7/2020, 12:11 น. - 180.183.117.xxx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0863227589

ห้อง 3,700 กับ 4,900 นี่ต่างกันยังไงคะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 24/7/2020, 07:58 น. - 180.183.117.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องราคา 3700 เป็นห้องเฟอร์ไม่มีแอร์ค่ะ ส่วนห้องราคา 4900 เป็นห้องแอร์+เฟอร์ค่ะ

สวัสดีค่ะ พอดีสนใจยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 24/7/2020, 07:58 น. - 180.183.117.xxx

สวัสดีค่ะ มีห้องว่างค่ะ ลูกค้าสามารถเข้ามาดูห้องได้ทุกวันค่ะ เปิด ตั้งแต่ 08.00-20.00

เลี้ยงสได้ไหมครับ

เลี้ยงสัตว์**

Noavatar32
Baan Suksrikarn Ownertag
เมื่อ 22/7/2020, 09:12 น. - 180.183.117.xxx

เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง