อพาร์ทเม้นท์ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

ซ.ตรอกวัดบางสะแกนอก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
รายเดือน : กรุณาโทรสอบถาม
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37317 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 56 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู | ที่ตั้ง 158/22 ตรอกวัดบางสะแกนอก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู หอพัก ใกล้ ย่าน ตรอกวัดบางสะแกนอก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

อพาร์ทเมนท์ เปิดใหม่ เดินทางสะดวก อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, ห้าง The mall ท่าพระ, ป้ายรถBRT


การเดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีก็สามารถเข้ามาถึงใจกลางสาธร


บรรยากาศสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักอาศัย ผ่อนคลายสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจ และ ใกล้แหล่งชุมชน และ ความสะดวกในการอยู่อาศัย


- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ เบอร์ 092 739 9279 ในเวลาทำการ 08.30 -17.30 น.


- รายวันเช็คอินได้ในเวลา 10.00-17.00 น.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 0 บาท -
ร้านค้า 3 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 0 บาท -
ห้องพักรายวัน 1 ห้องนอน 50.0 ตร.ม. - 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องรายเดือนเท่าไหร่ค่ะ ว่างไหม

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 27/5/2020, 10:36 น. - 171.97.99.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

มีห้องว่างไหมครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 26/5/2020, 14:04 น. - 58.8.156.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอรายละเอียดรายเดือนหน่อยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 26/5/2020, 14:04 น. - 58.8.156.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

อยากทราบรายละเอียดห้องพักรายเดือนค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 12/5/2020, 13:41 น. - 171.97.100.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ห้องพักรายเดือนเท่าไหร่คะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 12/5/2020, 13:45 น. - 171.97.100.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

อยากทรายราคาห้องพักรายเดือนค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 02/5/2020, 10:36 น. - 124.120.123.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

938d431dee1301f4dd9c4dc9d57df67d เมื่อ 20/4/2020, 13:35 น. - 49.49.241.xxx

จ่ายทั้งหมดที่จะเข้าอยู่เท่าไหร่ครับ แล้วห้องเดือนล่ะเท่าไหร่ครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 20/4/2020, 13:44 น. - 124.122.84.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

938d431dee1301f4dd9c4dc9d57df67d เมื่อ 20/4/2020, 14:49 น. - 124.121.1.xxx

ตอบกลับมาทางเมลไม่มีรายละเอียดเลยครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 20/4/2020, 14:58 น. - 124.122.84.xxx

เดียวส่งให้อีกรอบนะค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยคะ ขอรายละเอียดห้องพักด้วยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 08/4/2020, 08:30 น. - 58.11.10.xxx

ส่งเมลล์ไม่ได้ค่ะ รบกวนติดต่อกลับเบอร์ 0927399279 หรือฝากเบอร์ ลูกค้าใว้ทางอพาร์ตเม้นต์จะติดต่อกลับค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ รายเดือน
ราคาเท่าไหร่ต่อเดือนคะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 07/4/2020, 10:35 น. - 124.122.84.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

Do you have any available rooms at this time? (Monthly)
How much does it cost? / Month

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 19/3/2020, 08:57 น. - 171.98.39.xxx

Hello, Reply by email.

สอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ
ตอนนี้พอจะมีห้องว่างอยู่มั้ยคะ(แบบรายเดือน)
ถ้ามีราคาเท่าไหร่ค่ะ /เดือน

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 18/3/2020, 13:40 น. - 171.98.39.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

Hi. U have available room on 13march for 1years or 6month? Thx

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 04/3/2020, 08:34 น. - 171.98.39.xxx

Hello, Reply by email.

รายเดือน ห้องใหญ่สุด กี่ ตรม เดือนละเท่าไร

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 25/2/2020, 11:26 น. - 171.98.39.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

สอบถามข้อมูลค่ะ มีห้องว่างมั้ยค่ะ รายเดือน+ค่าจอดรถ รวมเข้าอยู่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 18/2/2020, 09:31 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอรายละเอียดพักรายเดือนด้วยคร่า ขอบคุณค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 15/2/2020, 08:27 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอรายละเอียดพักรายเดือนหน่อยครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 06/2/2020, 15:55 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ค่ามัดจำเท่าไหร่ค้ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 03/2/2020, 09:12 น. - 171.98.31.xxx

ตอบกลับทางอีเมลล์ไม่ได้ค่า รบกวนขอ ไอดีไลน์ หรือ แอดไลน์ นี้มาได้เลยค่ะ namneung26

มีห้องแอร์ว่างต้นเดือนมี.ค. มั้ยครับ ห้องพักราคาเท่าไหร่ ติดสัญญากี่เดือน รบกวนแจ้งกลับทางemailด้วยครับ ขอบคุณครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 29/1/2020, 08:36 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

มีห้องว่างมั่ยคะ เดือนมีนารายเดือน เริ่มต่นที่เท่าไหร่บ้างคะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 29/1/2020, 08:36 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

สอบถามค่าเช่ารายเดือน

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 12/1/2020, 08:43 น. - 171.98.31.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง