อพาร์ทเม้นท์ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

ซ.ตรอกวัดบางสะแกนอก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
รายเดือน : กรุณาโทรสอบถาม
600 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37317 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู ลำดับที่ 63 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู | ที่ตั้ง 158/22 ตรอกวัดบางสะแกนอก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู หอพัก ใกล้ ย่าน ตรอกวัดบางสะแกนอก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านสุขเจริญ @ ตลาดพลู ใกล้ BTS ตลาดพลู

อพาร์ทเมนท์ เปิดใหม่ เดินทางสะดวก อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, ห้าง The mall ท่าพระ, ป้ายรถBRT


การเดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีก็สามารถเข้ามาถึงใจกลางสาธร


บรรยากาศสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักอาศัย ผ่อนคลายสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจ และ ใกล้แหล่งชุมชน และ ความสะดวกในการอยู่อาศัย


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ เบอร์ 092 739 9279 ในเวลาทำการ 08.30 -17.30 น.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)
  บาท/เดือน
 • รายวัน :600
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 0 บาท -
ร้านค้า 3 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 0 บาท -
Suit 1 ห้องนอน 50.0 ตร.ม. 0 บาท -
ห้องพักรายวัน 1 ห้องนอน 50.0 ตร.ม. - 600 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

อยากทราบราคาห้องรายเดือนค่ะะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 13/11/2019, 08:53 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

อยากทราบราคารายเดือนค่ะ มีไลน์มั้ยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 04/11/2019, 08:25 น. - 171.98.30.xxx

ไอดีไลน์ค่ะ namneung26

อยากทราบราคารายเดือนค่ะ

อยากทราบราคาเช่าแบบรายเดือนค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 30/10/2019, 08:47 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

อยากทราบราคาเช่าแบบรายเดือนค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 30/10/2019, 08:47 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

รายเดือนราคาเท่าไรคะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 22/10/2019, 08:32 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 14/10/2019, 17:00 น. - 180.183.96.xxx

มีไลน์ไหมครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 15/10/2019, 08:41 น. - 171.98.30.xxx

namneung26 ค่ะ

ขอทราบรายละเอียดห้องพักแบบรายเดือนครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 10/10/2019, 09:05 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 07/10/2019, 19:01 น. - 171.4.239.xxx

ขอทราบราคาห้องพักรายเดือนหน่อยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 08/10/2019, 08:39 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอทราบรายละเอียดห้องพักรายเดือนหน่อยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 07/10/2019, 08:36 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

รายเดือนเท่าไรคะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 04/10/2019, 08:32 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอทราบรายละเอียดห้องพักรายเดือนหน่อยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 02/10/2019, 08:39 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ช่วยส่งมาในอีเมลล์นี้หน่อยได้ไหมคะ s.simple.p@gmail.com

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 03/10/2019, 09:13 น. - 171.98.30.xxx

ได้ค่ะ

ขอรายละเอียดครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 30/9/2019, 18:12 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 24/9/2019, 08:31 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอรายละเอียดด้วยคะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 17/9/2019, 08:25 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

12b91cbf0e38dcd6f4d7561dbe7b6748 เมื่อ 11/9/2019, 20:11 น. - 110.168.242.xxx

ห้องเดือนละเท่าไหร่ค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 12/9/2019, 15:11 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

เดือนละเท่าไหร่คะ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 06/9/2019, 16:25 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ขอรายละเอียดหน่อยครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 04/9/2019, 08:40 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ว่างมั้ยครับ เดือนเท่าไหร่

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 02/9/2019, 08:37 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

รบกวนสอบถามราคาห้องพักมีว่างมั้ยครับ ราคาเท่าไหร่ครับ สนใจจะเข้าพัก 1ต.ค. นี้ครับ

627df2732e0fcfd008ea5c8676ddddb1
Baansukcharoen Ownertag
เมื่อ 26/8/2019, 08:35 น. - 171.98.30.xxx

สวัสดีค่ะ ได้ตอบกลับทางอีเมลล์ แล้วค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง