อพาร์ทเม้นท์ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช

บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช

ซ.อรุณอมรินทร์ 39 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,000 - 7,500 บาท/เดือน
690 - 790 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 56258 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช ลำดับที่ 74 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช | ที่ตั้ง 25/32 อรุณอมรินทร์ 39 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช หอพัก ใกล้ ย่าน อรุณอมรินทร์ 39

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านอรุณ 39 เดิน3นาทีถึงศิริราช

BAAN ARUN39อพาร์ทเม้นท์ใหม่เดิน 3 นาทีถึงโรงพยาบาลศิริราช ปิยะการุณย์ใกล้ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี หูตาคอจมูก เจ้าพระยาใกล้ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า Major และโลตัส ปิ่นเกล้าใกล้รถไฟฟ้า บางขุนนท์Tel : 099 262 2246Line ID : baanarun39

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :690 - 790
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,000 - 7,500 บาท 690 - 790 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

อยู่ใกล้มธ. มั้ยคะ เดินทางไปเรียนสะดวกมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 27/5/2021, 14:36 น. - 184.82.165.xxx

อยู่ใกล้ศูนย์วิทยาศาสตร์ของสวนดุสิตมั้ยคะ

มัดจำเท่าไหร่คะ

I'm interested in your standard studio..
Please, could you contact me (by mail)for us to fix evrtything?

เช่า1 เกือนราคาเท่าไหร่ค่ะ

เช่า1คืน นอน3คนได้มั้ยคะ

ราคาเท่าไรเอ่ย

สวัสดีค่ะ อยู่ไกลจาก mrt มากไหมคะ

ถ้าเช่าระยะสั้นไม่เกิน2เดือนเท่าไหร่คะ ไกลรพ.ศิริราชมากไหมคะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 26/11/2020, 12:44 น. - 58.11.188.xxx

โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับที่พัก ห่างกันประมาณ 800 เมตร ถ้าสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปได้ร
เช่าระะยะสั้น 2 เดือนรบกวนติดต่อสอบถามที่ LINE ID baanarun39 ค่ะ

มีห้องเช้ารายวันมั้ยคะ แล้วไกลจากม.ราชมงคลพระนครกี่กิโลคะ

เข้ายุ่จ่ายเท่าไหร่คร่า

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 10/10/2020, 17:11 น. - 124.120.207.xxx

เข้าอยู่จ่าย 3 เดือนค่ะ
จะเป็นเงินค่าประกัน 1 เดือนค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือนและค่าเช่า 1 เดือนค่ะ
ตอนนี้ห้องว่างมีห้อง 6,000 บาทถึง 6,500 บาท สนใจชมห้องตัวอย่างได้ทุกวัน ขาดตอนนี้เหลือห้องอยู่ไม่มากแล้วนะคะ11ห้องสุดท้ายแล้ว

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 15/10/2020, 09:39 น. - 182.232.5.xxx

เข้าอยู่จ่าย 3 เดือนค่ะ
จะเป็นเงินค่าประกัน 1 เดือนค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือนและค่าเช่า 1 เดือนค่ะ
ตอนนี้ห้องว่างมีห้อง 6,000 บาทถึง 6,500 บาท สนใจชมห้องตัวอย่างได้ทุกวัน ขาดตอนนี้เหลือห้องอยู่ไม่มากแล้วนะคะ11ห้องสุดท้ายแล้ว

อยู่ไกลจากเซ็นทรัลไหมตอนนี้พักอยู่ตรงโลตัส สนใจจะย้ายไปเข้าพักค่ะ แต่ไม่แน่ใจอยู่ไกลมากไหมจากที่เดิม

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 05/10/2020, 10:21 น. - 124.120.206.xxx

ไม่ไกลมากค่ะ

ใช้การนั่งวิน หรือ ขับรถเองก็สะดวกมากค่ะ

จากปากซอย อรุณ39 ไปถึงเซ็นทรัล ระยะทางประมาณไม่เกิน1กม.ค่ะ

ห้องใหม่ พร้อมอยู่ค่ะ

อยู่ใกล้ถนนข้าวสารมั้ยคะ แหล่งท่องเที่ยวไหนบ้างคะ ไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพฯคะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 05/10/2020, 10:21 น. - 124.120.206.xxx

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทาง 0992622246
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสะดวก LINE ID : baanarun39

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

ตอบกลับ | ลบ

robbies_ 

Noavatar32 เมื่อ 03/9/2020, 19:31 น. - 124.120.17.xxx

1. คุณหมอ ต้องไปทำงานที่ รพ ศิริราช 1 เดือน 17 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 63 คิดราคาเท่าไรค่ะ 2. จากที่พักไป รพ ศิริราช อย่างไร ค่ะ กี่กิโลค่ะ

รบกวนขอเบอร์ ติดต่อกลับครับ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 05/9/2020, 15:30 น. - 124.120.206.xxx

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทาง 0992622246
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสะดวก LINE ID : baanarun39

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 05/9/2020, 15:29 น. - 124.120.206.xxx

สัญญา 1 เดือนค่าเช่าเริ่มต้นที่ 8,000 บาทค่ะ

ที่พักตั้งอยู่ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ลูกค้าสามารถที่จะเดินไปถึงโรงพยาบาลศิริราชได้ด้วยการเดินทางข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์หรือสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ได้ถ้าไม่สะดวกใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจนัดเพื่อชมห้องตัวอย่างสามารถทำได้แล้วนะคะ
0992622246

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 05/10/2020, 10:21 น. - 124.120.206.xxx

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทาง 0992622246
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสะดวก LINE ID : baanarun39

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

ตอบกลับ | ลบ

robbies_ 

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง