อพาร์ทเม้นท์ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง)

พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง)

ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 16,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 26039 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) ลำดับที่ 56 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) | ที่ตั้ง 11/14 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง) หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พรีม่าเฮ้าส์ (ใกล้ MRTห้วยขวาง)

พรีม่าเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

เราบริการห้องพัก สะอาด บรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ด กล้องวงจรปิดและมีรปภ.24 ชม. มีที่จอดรถพร้อมหลังคาอยู่ในลานส่วนตัว
พรีม่าเฮ้าส์ติดตั้งระบบทีวีจานดาวเทียม รวมทั้งบริการไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ห้องฟิตเนส ฟรีให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่าน และยังมีบริการเสริมทำความสะอาดห้องโดยพนักงานของตึกที่ไว้ใจได้
การเดินทางแสนสะดวกสบาย เพราะอยู่ห่างจากสถานีMRTห้วยขวางเพียง 750 เมตร จากที่ตั้งของตึกสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง เช่น ถ.รัชดาภิเษก ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ถ.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา พรีม่าเฮ้าส์อยู่ห่างจากทางด่วนด่านพระราม9เพียง 3.9 กม. ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ 6.8 กม. ตลาดห้วยขวาง 1.4 กม. นอกจากนี้ พรีม่าเฮ้าส์ยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ อาทิห้างเอสพลานาด (2.6 กม.) เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระรามเก้า (3.2 กม.) ฟอร์จูน ทาว์น ไอทีมอลล์ (3.7 กม.) บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า สาขารัชดาภิเษก (3 กม.) เทสโก้โลตัส สาขาฟอร์จูนทาว์น (3.5 กม.) และ เดอะสตรีท รัชดา (1.8 กม.)

ติดต่อได้ทาง
Line ID : primahouse
We Chat ID: primahouse
Facebook : https://www.facebook.com/PrimaHouseApartment/
web site : www.primahouse.com
E-mail : primahouse@gmail.com
แผนที่ : https://goo.gl/maps/kEx3Pog3iMU2

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 16,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Deluxe สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 7,000 - 16,000 บาท -
Deluxe Corner สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 7,500 - 16,000 บาท -
Exclusive สตูดิโอ 41.0 ตร.ม. 9,000 - 12,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Dear Prima House, I am looking for 3 months of stay in Bangkok. I am interested in your services. Could I have a detail of information including rental fee, extra payment, and process of payment? Your cooperation is well regard.

Dear Prima House,
I am looking for a three-month stay in Bangkok. I am interested in your service. Could I have a detail of information regarding your rental fee, extra payment and process of payment? Your cooperation is the best regard.

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 01/7/2019, 13:56 น. - 223.24.157.xxx

สวัสดีค่ะ คุณเอก
ตอนนี้มีห้องราคา7,000 บ.ว่างค่ะ ค่าที่จอดรถเดือนละ 2,000 บ. ค่ะ ล็อกไว้สำหรับผู้เช่าแต่ละท่านเลยค่ะ เชิญแวะมาดูห้องก่อนได้นะคะ พรีม่าเฮ้าส์เปิดทุกวัน 9.00-19.00 น.ค่ะ

อยากทราบห้องราคา 7000 และค่าที่จอดรถเดือนละเท่าไรและที่จอดรถ จะล็อกไว้สำหรับผู้เช่าเลยใหมหรือ ที่ไม่ได้ล็อกใครมาก่อนจอดก่อนหรือเปล่า

Is your facility close to praram 9 hospital?
If yes I need to make a reservation from 29 October for two to three months

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 08/10/2018, 15:31 น. - 223.24.158.xxx

Dear Mr. Tabasu, our location is about 11 min. drive to Praram9 hospital.

Our rate for 1 month contract is 10,000 B. per month, not include water and electricity fees.

We have a room available for you from 29 October 2018. Please let me know if you have further questions. You can also contact me at primahouse@gmail.com

We want to see your room, can we see it today?

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 08/10/2018, 15:33 น. - 223.24.158.xxx

Dear Mr. Kato, you can visit Prima House. We are oen daily from 9am to 7pm. Thank you very much.

เช่าระยะสั้น1เดือนได้มั้ยค่ะ ราคา7000 บาท
เดือนตุลาคมค่ะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 24/9/2018, 10:11 น. - 182.232.183.xxx

สวัสดีค่ เช่าระยะสั้น1เดือนจะเป็นราคา10,000 บ.ต่อเดือน(ไม่รวมน้ำไฟ) โดยจะมีทีวี ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ ชุดเครื่องนอน พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ สำหรับอัตราเช่าราคา7,000 บ.จะเป็นสัญญา6เดือน โดยในห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบชุด แต่จะไม่มีทีวี ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และเครื่องนอนค่ะ

ห้องรายเดือน 7000ว่างไหมคะ เข้ายุ สิ้นเดือนนี้คะ มีที่จอดรถ ในร่มไหมคะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 24/9/2018, 10:05 น. - 182.232.179.xxx

สวัสดีค่ะคุณมายด์ ตอนนี้มีห้องว่างค่ะ ที่จอดรถจะมีว่าง1ที่ เริ่มต้นเดือนต.ค.61เป็นที่จอดในรั้วและมีหลังคาค่ะ แวะมาดูห้องก่อนได้นะคะพรีม่าเฮ้าส์เปิดทุกวัน 9.00-19.00 น.ค่ะ

มีเพื่อนมาจากต่างประเทศ สนใจเช่า1เดือนได้มั้ยคะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 16/7/2018, 14:33 น. - 1.47.138.xxx

สวัสดีค่ะ สามารถเช่า1เดือนได้ค่ะ เพื่อนของลูกค้าต้องการเริ่มเช่าเมื่อไหร่คะ

ห้องพัก ราคา 7000บาท ว่างไหมคะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 10/7/2018, 13:42 น. - 182.232.224.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ห้องพักราคา7000-7500 มีคนเช่าเต็มจำนวนค่ะ มีห้อง9000 บาทที่ยังว่างอยู่1ห้องค่ะ หากสนใจแวะเข้ามาดูห้องจริงก่อนได้นะคะ

เหลือห้องราคาเท่าไหร่ค่ะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 24/5/2018, 18:12 น. - 110.169.96.xxx

สวัสดีค่ะคุณแพร ตอนนี้มีห้องว่างค่ะ ห้องธรรมดา 27 ตร.ม.และห้องใหญ่41ตร.ม.ค่ะ แวะเข้ามาดูห้องก่อนได้นะคะ พรีม่า​เฮ้าส์​อพาร์ทเม้น​ท์​เปิดทุกวัน​9.00-19.00น. ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

ห้อง 41 ตร.ม. ว่างมั้ยคะ เข้าอยู่ช่วงปลายเดือนพ.ค.นี้ค่ะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 07/5/2018, 06:15 น. - 110.169.96.xxx

สวัสดี​ค่ะ​คุณ​เบีย ตอนนี้มีห้อง41ตร.ม.ว่างค่ะ แวะเข้ามาดูห้องจริงก่อนได้นะคะ พรีม่า​เฮ้าส์​อพาร์ทเม้น​ท์​เปิดทุกวัน​9.00-19.00น. หากมาด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีห้วยขวาง ใช้ทางออกที่1 เดิน/นั่งแท็กซี่​/นั่งตุ๊กตุ๊ก​มาได้ค่ะ ประมาณ​750 ม.จากสถานีรถไฟ หากมารถยนต์​ส่วนตัว​สามารถจอดรถได้ที่หน้าตึกค่ะ ขอบคุณ​ค่ะ

รบกวนถามหน่อยค่ะ อยากทราบว่าเข้าพักจำกัดคนมั้ยคะ ตอนนี้ที่จะเข้าพักคือ 4 คน เป็นผู้หญิงล้วนค่ะ

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 10:27 น. - 110.169.96.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักจำกัดได้ไม่เกินห้องละ2คนค่ะ ไม่ทราบว่าต้องการพักกี่เดือนคะเผื่อเสนอราคาห้อง27ตร.ม.ให้ค่ะ สามารถติดต่อทางไลน์ได้นะคะ ID: primahouse ขอบคุณค่ะ

Hello, I am very interested in your room "exclusive" in Huai Kwang, is it available immediately ? If yes, is it possible to pay the deposit with debit/credit card ? Thank you, Thessy

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 01/5/2018, 23:25 น. - 110.169.96.xxx

Hello Thessy. Thank you for your interest in Prima House apartment. Nice to meet you in person today. We hope you have a nice and relaxing stay here ^^

Hello I would like to know if the room is available for a couple of months as soon as possible
Best regards

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 01/5/2018, 23:23 น. - 110.169.96.xxx

Hello Florent, thank you for your interest in Prima House apartment. We have rooms available for rent for 1-3 months. Please visit Prima House. We are open everyday from 9 a.m to 7 p.m.

hello,
i found your appartment prima house on renthub and want to rent it from 18.3.-17.4. +/- 2 days.
it says from 7000 thb, how much is one time cleaning and electricty and water?

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 17/2/2018, 18:17 น. - 182.232.74.xxx

Hello Markus Klar,
Thank you for your interest in Prima House apartment. We have a room available for you starting on Mar 18th. However, the price for one month rent is 10,000 B. per. month, not include water and electricity fees. The rate 7,000 B. is for 6 months contract.

If you are in Bangkok,. please come visit us to. view the room. We are open everyday from 9 am to 7pm. Thank you.

hello,
i found your appartment prima house on renthub and want to rent it from 18.3.-17.4. +/- 2 days.
it says from 7000 thb, how much is one time cleaning and electricty and water?

Hello, can I install my own internet box (router)?

9f72e53f579bced1ceb93629ee6edbc6
พรีม่าเฮ้าส์ Ownertag
เมื่อ 24/12/2017, 08:31 น. - 27.55.195.xxx

Dear Denny Ryan,

Yes. You can install your own internet box.

Kind regards,
Pim

Hi, I', Intan from
Indonesia.
I'm moving for work
to Bangkok in
January.
I am interested in this place
Is it available by
January,
Please let me know
you can contact me
at whatsapp 60143360372
or email at intan.meiliza@gmail.com

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง