อพาร์ทเม้นท์ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

ซ.95/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,200 - 10,000 บาท/เดือน
800 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8449 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 36 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต | ที่ตั้ง 683/2 95/2 จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน 95/2 จรัญสนิทวงศ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/06/2021
พิเศษ !! โปรโมชั่นทำสัญญา 12 เดือน !! - ต่อที่ 1 ฟรี ค่าเช่าเดือนแรก !!! - ต่อที่ 2 ฟรี สมาชิกสระว่ายน้ำ และ ฟิตเนสตลอดสัญญา

เกี่ยวกับเรา :


พี พาร์ค เรสซิเดนซ์(จรัญสนิทวงศ์-พระราม7) ห้องพัก ถนนจรัญสนิทวงศ์
เพียง 10 นาที จากรถไฟฟ้า BTS สายสีน้ำเงินสถานีโรงพยาบาลยันฮี และตั้งอยู่ใกล้กับห้างเทสโก้โลตัส และโรงพยาบาลยันฮี ใกล้ 7-EVEVEN มี mini big C หน้าซอย
ที่พัก มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตู้ขายของ 7-11 สระว่ายน้ำ และ ฟิตเนสสิ่งอำนวยความสะดวก :


เครื่องปรับอากาศ,ห้องน้ำในตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคเบิ้ลทีวี 80 ช่อง , hi speed WI-FI , ตู้เซฟ, สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส ,ที่จอดรถ
สถานที่ใกล้เคียง (ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ) :


เทสโก้ โลตัส


เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า


เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์


ตลาดนัดจตุจักร


โรงพยาบาลยันฮี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


พระที่นั่งวิมานเมฆ


สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน)


วัดพระแก้ว
การเดินทาง :


รถประจำทาง :


สาย 18 (อู่ท่าอิฐ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)


สาย 203 อู่ท่าอิฐ- สนามหลวง (บริการตลอดคืน)


สาย 175 ท่าน้ำภาษีเจริญ


สาย 110 พระราม6 – เทเวศร์


รถไฟ : สถานีบางกรวย


รถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


รถไฟฟ้าใต้ดิน BRT : สถานีบางซื่อ


เรือ : ท่าเรือด่วนสะพานพระราม 7


สนามบินดอนเมือง : ระยะเวลา 20 นาที


สนามบินสุวรรณภูมิ: ประมาณ 1ชม.ด้วยถนนมอเตอร์เวย์ หรือเส้นทางด่วนบางนาตราด แล้วขึ้นทางด่วนพระราม9-รัชดาภิเษกและลงทางออกถนนรัชดาภิเษกต่อไปยังถนนวงศ์สว่างข้ามสะพานพระราม7 กลับรถที่ยุเทิร์นแรกชิดซ้ายผ่านปั๊มน้ำมันบางจาก เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/2
การติดต่อสำนักงาน :


เวลาเปิด-ปิด: 06:30-19:30 น.


เบอร์ติดต่อ : 02-885-5478-9


แฟ็กซ์ : 02-885-5477


e-mail : p.parkresidence@gmail.com


Facebook : https://www.facebook.com/pparkresidence • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,200 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard อาคาร 1 - 3 สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,200 - 5,000 บาท -
superoir อาคาร 2 สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,000 - 6,500 บาท 800 - 850 บาท
Deluxe อาคาร2 1 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 10,000 บาท 1,300 - 1,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

I'm interested in your 45sq.m2BR...
Could you contact me for us to fix everything?
Respectuously,
M.Dolcet

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/5/2021, 10:54 น. - 124.122.129.xxx

I would like your contact number or email to contact you.

I'm interested on your 60sq.m studio..
Please , could you contact me (by mail) for us to fix everything?
Respectuously,
M.Dolcet

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/5/2021, 10:55 น. - 124.122.129.xxx

I would like your contact number or email to contact you.

มีห้องที่เป็นเตียงคู่มั้ยครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 06/4/2021, 13:30 น. - 124.120.206.xxx

มีครับ​ ลูกค้าจะเข้าพักช่วงไหนครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 08:57 น. - 58.11.188.xxx

ตอนนี้มีห้องว่าง​ราคา​ 4,200, 4,400, 4,500, 5,500, 5,800​ ครับ

อยากทราบว่า ถ้าอยู่ระยะสั้นแค่1เดือนได้ไหมคะ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 08/1/2021, 08:42 น. - 49.228.149.xxx

มีครับ​ ห้องขนาด​ 20​ตรม.เฟอร์​นิ​เจอร์​พื้นฐาน​ครบ​ ปกติสัญญา​ขั้นต่ำ6​เดือน​ ราคา​ 4,500​ ถ้าลูกค่าพักเพียง​ 1​เดือน​ จะอยูที่ราคา​ 7,600 ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 10/1/2021, 08:58 น. - 49.228.146.xxx

ได้ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 08:58 น. - 58.11.188.xxx

ได้ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 09:12 น. - 58.11.188.xxx

สามารถพักระยะสั้นได้ครับ

52160cc65a1ebcd80ee1adba7e1d5413 เมื่อ 08/12/2020, 04:33 น. - 49.230.3.xxx

สนใจครับ ห้องพักรายเดือน
รบกวนติดต่อไลน์จากเบอร์
พร้อมอยู่

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 08/12/2020, 15:54 น. - 58.11.189.xxx

ยังมีห้องว่างครับ​ จะให้เจ้าหน้าติดต่อกลับโดยเร็วครับ

3500มีปะครับช่วยต้นเดือนตุลง

ห้อง 3500 ว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 21/4/2020, 04:08 น. - 124.122.84.xxx

ห้อง 3500 มีว่างไหมคะ

มีห้องว่างไหมคะ? ถ้าตอบกลับขอบคุณมากค่า

379eed5c3acdda97835a96a01ec37f9d เมื่อ 01/4/2020, 02:48 น. - 223.24.156.xxx

มีห้องว่างเหลือไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/4/2020, 02:45 น. - 223.24.156.xxx

มีห้องว่างไหมค่ะ

มีห้องว่าง standard cเเละd ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 06/2/2020, 21:14 น. - 223.205.224.xxx

อยู่​ใกล้ม.สวนสุนันทา​ไหมค่ะ

Dear Manager,
I plan to come to Bangkok and rent a condo, how is the minimum length contract for one standard D or E? And is the WiFi and Gym included in the monthly rent?
Thank you in advance for your kind answer.

Noavatar32 เมื่อ 18/1/2020, 16:18 น. - 1.46.111.xxx

ห้องstandard-D ว่างไหมคะ

ห้อง standrad C ว่างไหมค่ะ

มีห้อง Standard-E ว่าสงไหมคะ

ตอนนี้มีห้องว่าง 3500 - 4000 ว่างมั้ยคะ

ยังมีห้องว่างมั้ยค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง