อพาร์ทเม้นท์ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

ซ.95/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,200 - 10,000 บาท/เดือน
800 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8449 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต ลำดับที่ 36 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต | ที่ตั้ง 683/2 95/2 จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน 95/2 จรัญสนิทวงศ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ 10 นาทีถึงยันฮี ,พระจอมเกล้า , สวนสุนันทา สวนดุสิต

เกี่ยวกับเรา :


พี พาร์ค เรสซิเดนซ์(จรัญสนิทวงศ์-พระราม7) ห้องพัก ถนนจรัญสนิทวงศ์
เพียง 10 นาที จากรถไฟฟ้า BTS สายสีน้ำเงินสถานีโรงพยาบาลยันฮี และตั้งอยู่ใกล้กับห้างเทสโก้โลตัส และโรงพยาบาลยันฮี ใกล้ 7-EVEVEN มี mini big C หน้าซอย
ที่พัก มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตู้ขายของ 7-11 สระว่ายน้ำ และ ฟิตเนสสิ่งอำนวยความสะดวก :


เครื่องปรับอากาศ,ห้องน้ำในตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคเบิ้ลทีวี 80 ช่อง , hi speed WI-FI , ตู้เซฟ, สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส ,ที่จอดรถ
สถานที่ใกล้เคียง (ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ) :


เทสโก้ โลตัส


เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า


เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์


ตลาดนัดจตุจักร


โรงพยาบาลยันฮี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


พระที่นั่งวิมานเมฆ


สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน)


วัดพระแก้ว
การเดินทาง :


รถประจำทาง :


สาย 18 (อู่ท่าอิฐ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)


สาย 203 อู่ท่าอิฐ- สนามหลวง (บริการตลอดคืน)


สาย 175 ท่าน้ำภาษีเจริญ


สาย 110 พระราม6 – เทเวศร์


รถไฟ : สถานีบางกรวย


รถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


รถไฟฟ้าใต้ดิน BRT : สถานีบางซื่อ


เรือ : ท่าเรือด่วนสะพานพระราม 7


สนามบินดอนเมือง : ระยะเวลา 20 นาที


สนามบินสุวรรณภูมิ: ประมาณ 1ชม.ด้วยถนนมอเตอร์เวย์ หรือเส้นทางด่วนบางนาตราด แล้วขึ้นทางด่วนพระราม9-รัชดาภิเษกและลงทางออกถนนรัชดาภิเษกต่อไปยังถนนวงศ์สว่างข้ามสะพานพระราม7 กลับรถที่ยุเทิร์นแรกชิดซ้ายผ่านปั๊มน้ำมันบางจาก เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/2
การติดต่อสำนักงาน :


เวลาเปิด-ปิด: 06:30-19:30 น.


เบอร์ติดต่อ : 02-885-5478-9


แฟ็กซ์ : 02-885-5477


e-mail : p.parkresidence@gmail.com


Facebook : https://www.facebook.com/pparkresidence • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,200 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard อาคาร 1 - 3 สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,200 - 5,000 บาท -
superoir อาคาร 2 สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,000 - 6,500 บาท 800 - 850 บาท
Deluxe อาคาร2 1 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 10,000 บาท 1,300 - 1,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

4200 - 4500 ยังมีห้องไหมครับ แรกเข้าเท่าำกร่

I am interested in a room for a month or maybe longer. Please send more details via email or line.

I'm interested in your 45sq.m2BR...
Could you contact me for us to fix everything?
Respectuously,
M.Dolcet

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/5/2021, 10:54 น. - 124.122.129.xxx

I would like your contact number or email to contact you.

I'm interested on your 60sq.m studio..
Please , could you contact me (by mail) for us to fix everything?
Respectuously,
M.Dolcet

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/5/2021, 10:55 น. - 124.122.129.xxx

I would like your contact number or email to contact you.

มีห้องที่เป็นเตียงคู่มั้ยครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 06/4/2021, 13:30 น. - 124.120.206.xxx

มีครับ​ ลูกค้าจะเข้าพักช่วงไหนครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 08:57 น. - 58.11.188.xxx

ตอนนี้มีห้องว่าง​ราคา​ 4,200, 4,400, 4,500, 5,500, 5,800​ ครับ

อยากทราบว่า ถ้าอยู่ระยะสั้นแค่1เดือนได้ไหมคะ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 08/1/2021, 08:42 น. - 49.228.149.xxx

มีครับ​ ห้องขนาด​ 20​ตรม.เฟอร์​นิ​เจอร์​พื้นฐาน​ครบ​ ปกติสัญญา​ขั้นต่ำ6​เดือน​ ราคา​ 4,500​ ถ้าลูกค่าพักเพียง​ 1​เดือน​ จะอยูที่ราคา​ 7,600 ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 10/1/2021, 08:58 น. - 49.228.146.xxx

ได้ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 08:58 น. - 58.11.188.xxx

ได้ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 05/2/2021, 09:12 น. - 58.11.188.xxx

สามารถพักระยะสั้นได้ครับ

52160cc65a1ebcd80ee1adba7e1d5413 เมื่อ 08/12/2020, 04:33 น. - 49.230.3.xxx

สนใจครับ ห้องพักรายเดือน
รบกวนติดต่อไลน์จากเบอร์
พร้อมอยู่

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 08/12/2020, 15:54 น. - 58.11.189.xxx

ยังมีห้องว่างครับ​ จะให้เจ้าหน้าติดต่อกลับโดยเร็วครับ

3500มีปะครับช่วยต้นเดือนตุลง

ห้อง 3500 ว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 21/4/2020, 04:08 น. - 124.122.84.xxx

ห้อง 3500 มีว่างไหมคะ

มีห้องว่างไหมคะ? ถ้าตอบกลับขอบคุณมากค่า

379eed5c3acdda97835a96a01ec37f9d เมื่อ 01/4/2020, 02:48 น. - 223.24.156.xxx

มีห้องว่างเหลือไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/4/2020, 02:45 น. - 223.24.156.xxx

มีห้องว่างไหมค่ะ

มีห้องว่าง standard cเเละd ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 06/2/2020, 21:14 น. - 223.205.224.xxx

อยู่​ใกล้ม.สวนสุนันทา​ไหมค่ะ

Dear Manager,
I plan to come to Bangkok and rent a condo, how is the minimum length contract for one standard D or E? And is the WiFi and Gym included in the monthly rent?
Thank you in advance for your kind answer.

Noavatar32 เมื่อ 18/1/2020, 16:18 น. - 1.46.111.xxx

ห้องstandard-D ว่างไหมคะ

ห้อง standrad C ว่างไหมค่ะ

มีห้อง Standard-E ว่าสงไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง