อพาร์ทเม้นท์ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ )

ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ )

ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 17 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Line : @feelgoodbkkhostel
ค่าเช่า :
350 - 1,300 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 40770 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) ลำดับที่ 38 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) | ที่ตั้ง 161/2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 17 สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ ) หอพัก ใกล้ ย่าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 17 สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ฟิวกู้ด บางกอก โฮสเทล ( ซ.17 เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร์ )

Feel Good Bangkok Hostel เป็นโฮสเทลเปิดใหม่เมื่อ ตุลาคม 2560
ตั้งอยู่แยกอรุณอัมรินทร์ (ตรงข้ามพาต้า-ปิ่นเกล้า )
เข้าซอย สมเด็จพระปิ่นเกล้า 17 เพียง 10 เมตร-หลังที่ 3

ให้บริการห้องเช่ารายวัน เริ่มต้นเตียงละ 350 บาท / คน / คืน

5 นาที ไป สนามหลวง, พระบรมมหาราชวัง , ถนนข้าวสาร
10 นาที ไปโรงพยาบาลศิริราช และท่าเรือด่วนวังหลัง
15 นาที ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , คุรุสภา

ห้องนอนรวม( ห้องน้ำรวมแยกชายหญิง ) และ
ห้องเดี่ยว (ห้องน้ำส่วนตัว )

ลักษณะเตียง 2 ชั้น

ใกล้ 7-eleven เพียง 50 เมตร
ใกล้ McDonald เพียง 200 เมตร
ร้านอาหารต่างๆ 100 เมตร


- ห้องพักสะอาดและปลอดภัย
- กล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง
- ใช้ระบบ key card เข้า-ออก ห้องพัก และ ทางเข้าโฮสเทล
- ครัวส่วนกลาง (จาน/ชาม/ไมโครเวฟ ) + น้ำดื่มฟรี
- ห้อง living room เปิด 24 ชั่วโมง ( โซฟา / ทีวี )

**ที่พักรวมอาหารเช้าแบบง่ายๆแล้ว!**

- WiFi บริการทั่วทุกพื้นที่ ฟรี!
- อุปกรณ์อาบน้ำ ( สบู่ ยาสระผม )
- เครื่องเป่าผม
- ผ้าเช็ดตัว
- ตู้ locker บริการฟรี
- ที่จอดรถ ฟรี
- แม่บ้านทำความสะอาดทุกวัน

1. เช็คอิน >> 14:00 - 22:00 น.
(สำหรับการเช็คอินล่าช้าโปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า)
2. เช็คเอ้า >> 01:00 - 12:00 น.
3. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องนอนและระเบียง
( สามารถสูบบุหรี่ได้บริเวณหน้าโฮสเทล)
4.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
5. ห้ามเด็กอายุต่ำว่า 18 ปี เข้าพักเพียงลำพัก

วิธีการจอง
- ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าก่อนเข้าพักผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอน

สอบถามเพิ่มเติม
- โทร 087-4242305
- Line@ : @feelgoodbkkhostel (ใส่ @ ด้วย )
- www.facebook.com/feelgoodbkkhostel

 • รายวัน :350 - 1,300
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :รวมในค่าห้องแล้ว
 • ค่าน้ำ :รวมในค่าห้องแล้ว
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1คน ใน ห้องพักรวมชายหญิง 8 เตียง สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. - 350 บาท
1คน ใน ห้องพักรวมหญิง 4 เตียง สตูดิโอ 16.0 ตร.ม. - 400 บาท
1คน ใน ห้องพักรวมชายหญิง 4 เตียง สตูดิโอ 10.0 ตร.ม. - 400 บาท
ห้องครอบครัว 4 ท่าน ( ห้องน้ำรวม ) สตูดิโอ 14.0 ตร.ม. - 1,300 บาท
ห้องเดี่ยว 2 ท่าน ห้องน้ำส่วนตัว 1 ห้องนอน 10.0 ตร.ม. - 900 บาท
ห้องเดี่ยว 2 ท่าน ห้องน้ำรวม 1 ห้องนอน ไม่ระบุ - 800 บาท
ห้องส่วนตัว 1 ท่าน (ห้องน้ำรวม ) 1 ห้องนอน ไม่ระบุ - 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

น้องหมาเข้าพักได้ไหม รายวัน

Noavatar32 เมื่อ 06/2/2019, 19:23 น. - 184.22.146.xxx

อยู่ใกล้รร.มัธยมดุสิตารามป่าวค่ะลูกชายจะไปสอบที่นั่น

Noavatar32 เมื่อ 23/9/2018, 21:22 น. - 110.168.54.xxx

มีห้องว่างมั้ยค่ะ
หออยู่ไกล้กับหอประชุมกองทัพเรือมั้ยค่ะ

Noavatar32
Feel Good Bangkok Hostel Ownertag
เมื่อ 24/9/2018, 11:09 น. - 118.173.224.xxx

ที่พักอยู่ใกล้กับหอประชุมค่ะ ลูกค้าเข้าพักวันไหน รบกวนโทรสอบถาม

ที่พักอยู่ใกล้ม.ราชภัฏบ้านสวนสมเด็จเจ้าพระยาไหมคะ

Noavatar32
Feel Good Bangkok Hostel Ownertag
เมื่อ 25/7/2018, 17:54 น. - 49.49.249.xxx

ใกล้ ค่ะ ประมาณ 10-15 นาที สามารถเรียกแทกซี่หรือวินหน้าปากซอยได้เลยค่ะ สนใจสอบถาม แอดไลน์ @feelgoodbkkhostel หรือ โทร 087-4242305

Noavatar32 เมื่อ 17/3/2018, 12:55 น. - 1.47.138.xxx

12-16 เม.ย 61 ห้อง350 ว่างไหมครับ

Noavatar32
Feel Good Bangkok Hostel Ownertag
เมื่อ 19/3/2018, 22:15 น. - 110.168.220.xxx

ยังว่างค่ะ
ไม่ทราบว่า ลูกค้า สนใจห้องพักแบบไหนค่ะ
ห้องพักนอนรวม ท่านละ 350 ต่อคืน
ห้องเดี่ยวส่วนตัว คืนละ 900 บาท คะ

Noavatar32
Feel Good Bangkok Hostel Ownertag
เมื่อ 19/3/2018, 22:18 น. - 110.168.220.xxx

อ๋อจ้า ห้องพักรวมชายหญิง ยังว่างค่ะ ติดต่อจองที่พัก แอดไลน์ : feelgoodbkkhostel ( ใส่ @ ด้วย )

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง