อพาร์ทเม้นท์ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ซ.ลาซาล75 ถ.สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
15,000 - 28,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14330 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | ที่ตั้ง 22 ลาซาล75 สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพมหานคร
ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล75 สุขุมวิท105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

Lasalle Park Service Apartment is located in Bangkok's prime development area. It is easily accessible to many major shopping and entertainment complexes,


restaurants, International schools, hospitals, and leisure activities.We are also located in a convenience spot that connected to many major roads ,express highways and airports.


Our room is large and carefully designed for your family comfort. Our room and our amenities can be swap or change to met your need. For example,our Two-bed room can be change in to 1 bedroom and the spare room can be change. Some of our customer had has make the spare room to meeting room or baby room; you can


discuss with us to modify the room to meet your need.


Facilities and Service


- Weekly room cleaning service (include towel and bedsheet)


- Service Shuttle Car service


- Rooftop for your private party / Family


- Direct phone line/private internet(seperate cost)


Service Car


We have 2 service cars to service you around our area. Currently,our stops are Central Bangna, Seacon Square, Mega Bangna, BTS Bearing Station, Bangkok Patana School, and Thai-Singapore International school. You may add your destination in our stop, just ask our staff to check whether or not your destination is in our service area. The car is normally schedule to out around 1 trip per hour.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)15,000 - 28,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 1 ห้องนอน 58.0 ตร.ม. 15,000 - 18,000 บาท 1,200 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 68.0 ตร.ม. 20,000 - 23,000 บาท 1,600 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 88.0 ตร.ม. 24,000 - 28,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Good Morning

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat!

Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes!

Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Sand Free Beach Mat!

Get Yours Here: magicmat.shop

Best Wishes,

Heidi
Lasalle Park Serviced Apartment | RentHub.in.th

Hello. This is really the best offer on the link building market.
Every website needs powerful and trusted links.
Our service will help your site get more weight and respect from Google, which means an increase in positions in Google search results.
We will create 301 redirects to your site from more than 100 very powerful sites + bonus 302 and 307 redirects from more than 1500 sites + we will index the created links for free.
301, 302, 307 redirects transfer 100% of the page weight of the site, this will have a very positive effect on your site.
Our service is 100% secure.
You can order the service here https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc1mTc0&sa=D&Go=Fo&usg=AFQjCNG0klKr4omyjhqQHpLYChoAnK_fqw

Hello

Trim your dog's nails safely from home. Get it while it's still 50% OFF + FREE Shipping

Buy here: pawsafer.shop

To your success,

Saul
Lasalle Park Serviced Apartment | RentHub.in.th

I like to rent two bedroom apartment, starting from the 8th April 2021

The minimum period will be staying 7 Weeks

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 02/4/2021, 11:36 น. - 49.49.245.xxx

Dear Sir,

       Thank you for interested our apartment.  we have room the type is 68 sqm. and 88 sqm. Our room are available when do you have free time you can come to see it the office open 7.30 am to 18.00 pm every day. If you need more information please feel free to contact us or send an email  
Lasallepark.bkk@gmail.com 
098-9108436,0818438436

Best regrade  

Hello, is this 1 bedroom apartment available for monthly rent?

Bruno

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 04/6/2020, 13:24 น. - 49.49.236.xxx

Hello
Thank you for your interest in our apartment. We have room the type is 58 sqm.Our room are available feel free to contact us this phone number+66989108436 Kae

Our adept crew of low priced school writers, scientists and students manufacture.

Hello! I like your locale and useful communication. Thank. I intention be stupefying my thoughts here.

www.3ec0f4c78de5021b18.com

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 26/3/2020, 14:38 น. - 182.232.166.xxx

Dear Sir,

       Thank you for interested our apartment.  Our room are available.If you need more information please feel free to contact us or send an email  
Lasallepark.bkk@gmail.com 
098-9108436,0818438436

Best regrade  

A Deserving Essay Composing Provider British isles Dependent To Cater To Every one of the Tutorial Relevant | A budget essay assist is actually built quite possible by our services because of with the.

How much the rent per month if we rent one single room for 3 months?

Hello! renthub.in.th

Did you know that it is possible to send business proposal legitimate way?
We put a new legal method of sending commercial offer through contact forms. Such forms are located on many sites.
When such proposals are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important.
We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
The cost of sending one million messages is 49 USD.

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email - feedbackform@make-success.com

Shopping for an inexpensive leading essay crafting services to finish your papers | We have now top-notch high quality essay writers inside our crew.

รายวันแบบ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น วันละเท่าไหร่ค่ะ

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 30/9/2019, 09:22 น. - 183.89.148.xxx

สวัสค่ะ คุณศศิธร
ห้องพักเดี่ยว 1200 บาท/ห้อง/คืน (58 ตรม.)
ห้องพักคู่ 1600 บาท/ห้อง/คืน (68 ตรม.)
ห้องพักคู่ 1800 บาท/ห้อง/คืน(88 ตรม.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8438436 ,098-9108436

เก๋
Lasalle staff

สนใจจะจองพักรายวัน ห้องขนาด 68 ตรม.ค่ะ เข้าพัก 22ตค62 นี้ค่ะ

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 18/10/2019, 09:24 น. - 182.232.37.xxx

ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าจะเข้าพักกี่คืนคะ

I am interested in the property and want it on rent for a min. period of 6+ month for myself and family.

Noavatar32
Passive income of $ 15,000 if you are from Australia http://www.vkvi.net/bestinvest51831 เบอร์โทร/อีเมล์ เห็นได้เฉพาะผู้ดูแลที่พัก
เมื่อ 13/6/2019, 04:50 น. - 46.166.143.xxx

5 Popular Investment Apps In Australia: http://giotanresa.tk/d7sm4

What is the best price for a long term rental contract...I mean 2 years.

88 sqm

Hello “Bang Na ” I want to make a reservation for 1 month and 8 days can you please send me a special price for? Room Type:1 bedroom Check-in date : 3/July/ 2019 Check-out date : 10/ August / 2019 Thank you name : Banan

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 09/6/2019, 08:11 น. - 182.232.145.xxx

Dear Sir,

       Thank you for interested our apartment.  Our room are available for you 1 bedrooms type 68 Sq.m. Special price for you 1 month and 8 days the price is 23,000 baht

        We are fully furnished apartment and our facility have.-

        1. Bed 5.5" (only one size we don't have any extra bed or twin bed)
        2. LCD TV 40" + cable TV.
        3. Washing machine.
        4. Fridge.
        5. Kitchen utensil.
            - Dishes, knife, cutting board, pot, pan, microwave and electric strove.
        6. Free Wi-Fi.
        7. Free cleaning service once a week.
        8. Shuttle bus dropped off BTS Bearing or Bangna stations, Cental Bangna & Mega Bangna. Please check at the office for schedule and more details.
        Note: the price list for only monthly rental Exclude:
         - Electric fee (4 THB / unit)
         - Water fee (17 THB / unit
         - Deposit fund for 2 months (base on your monthly rental amount). 
This amount you need to pay when you check in and when you check out we will deduce your monthly rent + electric fee + water fee from your deposit fund.  And the less of deposit fund will return back to you.

If you need more information please feel free to contact us or send an email 
Lasallepark.bkk@gmail.com
098-9108436,0818438436

Best regrade 
LaSalle park Staff

Thank you very much for your fast reply is this price "23,000 baht" include the 2 months deposit if no
how much 2 months deposit will be?
-the total price that I will pay for my stay?

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 10/6/2019, 07:57 น. - 182.232.148.xxx

Deposit for 2 month is 46,000 baht
Best regrade  
LaSalle park Staff

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 12/6/2019, 15:56 น. - 182.232.146.xxx

please feel free to contact us or send an email  it's better so I can give you more information
Lasallepark.bkk@gmail.com
Tel.098-9108436,081-8438436
Best regrade
LaSalle staff

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง