อพาร์ทเม้นท์ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ซ.ลาซาล75 ถ.สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
15,000 - 28,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14330 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | ที่ตั้ง 22 ลาซาล75 สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพมหานคร
ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล75 สุขุมวิท105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

Lasalle Park Service Apartment is located in Bangkok's prime development area. It is easily accessible to many major shopping and entertainment complexes,


restaurants, International schools, hospitals, and leisure activities.We are also located in a convenience spot that connected to many major roads ,express highways and airports.


Our room is large and carefully designed for your family comfort. Our room and our amenities can be swap or change to met your need. For example,our Two-bed room can be change in to 1 bedroom and the spare room can be change. Some of our customer had has make the spare room to meeting room or baby room; you can


discuss with us to modify the room to meet your need.


Facilities and Service


- Weekly room cleaning service (include towel and bedsheet)


- Service Shuttle Car service


- Rooftop for your private party / Family


- Direct phone line/private internet(seperate cost)


Service Car


We have 2 service cars to service you around our area. Currently,our stops are Central Bangna, Seacon Square, Mega Bangna, BTS Bearing Station, Bangkok Patana School, and Thai-Singapore International school. You may add your destination in our stop, just ask our staff to check whether or not your destination is in our service area. The car is normally schedule to out around 1 trip per hour.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)15,000 - 28,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 1 ห้องนอน 58.0 ตร.ม. 15,000 - 18,000 บาท 1,200 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 68.0 ตร.ม. 20,000 - 23,000 บาท 1,600 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 88.0 ตร.ม. 24,000 - 28,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

I am interested in the property and want it on rent for a min. period of 6+ month for myself and family.

Noavatar32
Passive income of $ 15,000 if you are from Australia http://www.vkvi.net/bestinvest51831 เบอร์โทร/อีเมล์ เห็นได้เฉพาะผู้ดูแลที่พัก
เมื่อ 13/6/2019, 04:50 น. - 46.166.143.xxx

5 Popular Investment Apps In Australia: http://giotanresa.tk/d7sm4

What is the best price for a long term rental contract...I mean 2 years.

88 sqm

Hello “Bang Na ” I want to make a reservation for 1 month and 8 days can you please send me a special price for? Room Type:1 bedroom Check-in date : 3/July/ 2019 Check-out date : 10/ August / 2019 Thank you name : Banan

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 09/6/2019, 08:11 น. - 182.232.145.xxx

Dear Sir,

       Thank you for interested our apartment.  Our room are available for you 1 bedrooms type 68 Sq.m. Special price for you 1 month and 8 days the price is 23,000 baht

        We are fully furnished apartment and our facility have.-

        1. Bed 5.5" (only one size we don't have any extra bed or twin bed)
        2. LCD TV 40" + cable TV.
        3. Washing machine.
        4. Fridge.
        5. Kitchen utensil.
            - Dishes, knife, cutting board, pot, pan, microwave and electric strove.
        6. Free Wi-Fi.
        7. Free cleaning service once a week.
        8. Shuttle bus dropped off BTS Bearing or Bangna stations, Cental Bangna & Mega Bangna. Please check at the office for schedule and more details.
        Note: the price list for only monthly rental Exclude:
         - Electric fee (4 THB / unit)
         - Water fee (17 THB / unit
         - Deposit fund for 2 months (base on your monthly rental amount). 
This amount you need to pay when you check in and when you check out we will deduce your monthly rent + electric fee + water fee from your deposit fund.  And the less of deposit fund will return back to you.

If you need more information please feel free to contact us or send an email 
Lasallepark.bkk@gmail.com
098-9108436,0818438436

Best regrade 
LaSalle park Staff

Thank you very much for your fast reply is this price "23,000 baht" include the 2 months deposit if no
how much 2 months deposit will be?
-the total price that I will pay for my stay?

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 10/6/2019, 07:57 น. - 182.232.148.xxx

Deposit for 2 month is 46,000 baht
Best regrade  
LaSalle park Staff

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 12/6/2019, 15:56 น. - 182.232.146.xxx

please feel free to contact us or send an email  it's better so I can give you more information
Lasallepark.bkk@gmail.com
Tel.098-9108436,081-8438436
Best regrade
LaSalle staff

Need 1 bedroom from 27th may to 10th June for 2 adult, 2 children 6 years & 2 years

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 27/5/2019, 11:04 น. - 49.230.111.xxx

We like to inform you that we have room (2 bedrooms the type is 68 Sqm.)the price is 1,600 baht per night and (2 bedrooms the type is 88 Sqm.) The price is 1,800 baht per night
If you need more information please feel free to contact us or send an email
098-9108436,0818438436

Best regrade
LaSalle park Staff

Find yourself a girl for the night in your city USA: http://corta.co/bestadultdating14166

Hello, I want to work in your company on a voluntary basis, can you offer me anything?
a little about me:https://about.me/soniaj.robinson

Good morning

I will come from Spain for staying at Thailand for longer than six months.
I am still working from home office.
Please can you let me know the process for rental any Appartment longer than three months for two people?
This Appartment ist able to residents permit application?

Thank you for your time and answer.

Kindly Regards

Eva Diaz

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 13/2/2019, 12:19 น. - 182.232.27.xxx

Thank you for interested our apartment. Our room that available for you are 2 bedrooms type 68 Sq.m.and 88 sq.m. the price is 23,500 baht and 26,000 Baht per month(2 bedrooms, 2 bathroom and 1 living room + kitchen+work room).
We are fully furnished apartment and our facility have.-
1. Bed 5.5" (only one size we don't have any extra bed or twin bed)
2. LCD TV 40" + cable TV.
3. Washing machine.
4. Fridge.
5. Kitchen utensil.
- Dishes, knife, cutting board, pot, pan, microwave and electric strove.
6. Free Wi-Fi.
7. Free cleaning service once a week.
8. Shuttle bus dropped off BTS Bearing or Bangna stations, Cental Bangna & Mega Bangna. Please check at the office for schedule and more details.
Please feel free to contact us if you have any question or need more information. Thank you and looking forward to see you soon.

Your Sincerely,

Lasalle Park Staff

How long it will take to BTS station ?

Noavatar32
Lasallepark Ownertag
เมื่อ 10/12/2018, 11:51 น. - 183.88.57.xxx

If go by car or taxi from Apartment to BTS about 4.8 km. It's take time for 10 minutes

สวัสดีคะ จะสอบถามเรื่องห้องพักคะ ประมานวันที่ 4 - 5 ธันวาคม และวันที่ 7 - 10 ธันวาคม พอจะว่างไหมคะ

Do you have apartment for one month available from 13december to 12 January?
Thank you,
Tshering

Noavatar32 เมื่อ 08/8/2018, 14:26 น. - 37.247.88.xxx

ต้องการทราบรายละเอียดค่าน้ำไฟ ห้อง88ตรม.2ห้องนอนเข้าพัก3คนดิฉันลูกสาวลูกเขยและหลานอายุ10เดือนและราคาค่าเช่ารายวัน เข้าพัก13-17กันยายนนี้ ขอบคุณคะ

Noavatar32 เมื่อ 08/8/2018, 13:30 น. - 37.247.88.xxx

สวัสดีคะ ดิฉันต้องการทราบว่าวันที่13-17กันยายน ห้อง2ห้องนอนห้องใหญ่ 88 ตร.ม.ว่างหรือใหม่และราคาเท่าไร คิดค่าน้ำค่าไฟเพิ่มหรือไม่ดิฉันต้องการพักกับลูกสาวลูกเขยและหลานอายุ10เดือน

Good day!

2 of my colleagues and I, we are looking for condos starting from October 2018 in the east of BKK.

We are looking for 1 or 2 bed condos, 3 units in total. Do you have any available in October? What are the usual costs for water and electricity for a one person unit per month - in average based on your experience? Besides the rent, are there further fees or costs to be expected?

Many thanks in advance for the info.
Kind regards
D. Witte

Hello My name is Mr. Wright, I will arrive there in Bkk on December 31. I will need a 1 bedroom for rental. Can you please send me information on how to send the deposit to your company?

Mr Wright

can you email the list price for all type of this condo? yonico.martin@gmail.com

can you email the list price for all type of this condo? yonico.martin@gmail.com

สวัสดีค่ะ สนใจเช่าระยะสั้น1เดือน ห้องแบบ1ห้องนอน มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ รบกวนขอรายระเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 04/9/2017, 09:39 น. - 14.207.0.xxx

ขอบคุณครับที่สนใจอพาร์ทเม้นท์ของเรา ต้องขออภัยด้วยครับ 1 ห้องนอนเต็มไม่มีห้องว่างเลยครับ

เช่าระยะสั้น 1 เดือน สำหรับคนต่างชาติค่ะ มีเงื่อนไขอย่างไรคะ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคะ ,ขอบคุณค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง