อพาร์ทเม้นท์ ลิงค์แมนชั่น

ลิงค์แมนชั่น

ถ.โพธาราม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ค่าเช่า :
3,200 - 3,700 บาท/เดือน
490 - 690 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 20550 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 125 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลิงค์แมนชั่น | ที่ตั้ง 115/19 หมู่2 โพธาราม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ลิงค์แมนชั่น หอพัก ใกล้ ย่าน โพธาราม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์แมนชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 30/04/2021
ประกาศห้องรายเดือนว่าง พ.ย.63 นี้นะคะ มีทั้งห้องพัดลม/และห้องแอร์ค่ะ 🧡 ห้องพัดลมราคา 3,200.- เข้าอยู่ 9,600.- 🧡 ห้องแอร์ราคา 3,700.- เข้าอยู่ 11,100.- (ประกันห้องพัก 2 เดือน) 🐱🐱 สามารถเลี้ยงแมวได้ ไม่เกิน 2 ตัว - สัญญาเช่า 6 เดือน - ค่าน้ำ 100 บาท/คน - ค่าไฟ 7บาท/units - ค่าส่วนกลาง 200 บาท ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาดูห้องพักได้เลยนะคะ (ห้องพักที่ดูจะเป็นห้องตัวอย่างค่ะ แต่แปลนเหมือนห้องจริงค่ะ) ติดต่อดูห้องพักได้ 24 ชั่วโมง ที่ Inbox นี้ หรือ 084-611-0427 ขอบคุณที่สนใจลิงค์แมนชั่นนะคะ

ห้องพักรายวัน-รายเดือน ต.ช้างเผือก ย่านเจ็ดยอด


ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


**ทำความสะอาดฟรีเดือนละ 1 ครั้ง**
นัดเวลาดูห้องติดต่อ 053-408-609 หรือ 084-611-0427 หรือ linkmansion.info@gmail.com

-----------------------------------

ลิงค์แมนชั่น บริการห้องพักสไตล์รีสอร์ท รายวัน และรายเดือน ในราคาย่อมเยาว์ พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง มีลานจอดรถยนตร์ และโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ พนักงานต้อนรับ ระบบรักษาความปลอดภัย มีรปภ.กล้องวงจรปิดพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง ทำเลใกล้แหล่งชุมชน ปลอดภัย เพียง 3 นาทีจากถนนนิมมานเหมินทร์ 10 นาที จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 15 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ และ ขนส่งอาเขต

W: https://www.linkmansioncm.com/
F: https://www.facebook.com/LinkMansion/
Line: @Linkmansion
จองห้องพัก/นัดดูห้อง/ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-408609,
084-611-0427

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,200 - 3,700
  บาท/เดือน
 • รายวัน :490 - 690
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆ200 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room (Fan) - ห้องพัดลม สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,200 บาท -
Standard Room (Air-Con)- ห้องแอร์+ฟูก สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,700 บาท 490 - 690 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

There are no empty rooms here. Why do you keep posting?

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 06/10/2020, 11:16 น. - 180.183.230.xxx

There are rooms available now sir :)

มีห้องว่างสำหรับ 2 คนไหมครับ

ห้องรายเดือนแอร์ พัดลม มีว่างไหมคะ ภายในมิ.ย ก.ค

ไม่ทราบว่าช่วง ก.ค.พอจะมีห้องว่างมั้ยคะ? ห้องเเอร์ พัดลมก็ได้ค่ะ
LINE: phernv

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 26/5/2020, 11:52 น. - 183.89.186.xxx

ตอนนี้ห้องรายเดือนเต็มหมดทุกห้องเลยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 17/5/2020, 00:58 น. - 174.194.196.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจมีห้องว่างมั้ย ค่ะ ห้องแอร์ สแตนดาร์ด หรือ ห้องพัดลมก้อได้ค่ะ

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 18/5/2020, 09:55 น. - 183.88.135.xxx

ตอนนี้ห้องรายเดือนเต็มแล้วนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 26/4/2020, 10:28 น. - 171.4.251.xxx

สวัสดีค่ะ

มีห้องว่างไหมครับ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ
ไลน์ golfkung89

มีห้องว่างอยู่ไหมครับ ไลน์ @golfkung89

ค่าจองเท่าไหร่คะ ถ้าขอเพิ่มบางอย่างเช่นตู้เย็นหรือทีวีจะได้มั้ยคะ
(แอดไลน์ได้ตามเบอร์เลยนะคะ)

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 23/4/2020, 23:23 น. - 180.183.159.xxx

สอบถามทางไลน์ได้เลยค่า ห้องพัดลมถ้าเพิ่มทีวี ตู้เย็น 500 บาทค่า

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 23/4/2020, 23:23 น. - 180.183.159.xxx

ค่าจอง 1 พันบาทค่ะ

สัญญาเช่ากี่เดือนคะ แบบเดือนเดียวมีมั้ยคะ พอดีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ เค้าอยากเช่าแค่เดือนเดียวค่ะ

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 17/4/2020, 10:59 น. - 183.89.184.xxx

มีตั้งแต่ 1-6 เดือนเลยค่ะ ขออนุญาตส่งขอมูลให้ทางอีเมล์ นะคะ

ห้อง 3,000-3,200 ยังพอมีไหมครับ เข้าเดือน ก.พ.ครับ

Sawasdee krab!

I am interested in a booking a room for 1 month, starting from 17th January with:
* double bed,
* air conditioning,
* WiFi.

Do you have any available rooms in these dates? What is the price for them?

Khob khun mark krab,
Pawel

Noavatar32 เมื่อ 17/10/2019, 16:31 น. - 203.155.148.xxx

มีห้องว่างอยู่มั้ยครับ พร้อมเข้าอยู่ครับ

ห้อง 2900 เป็นห้องแอรมั้ยคะ

Hi! is there any standard room available for monthly rentals? thank you!

มีห้องพัดลมว่างมั้ยคะ

Hello,

I want a room for 3-4 month.
I know your place because I was living in Orchid Residence for one year and It´s very close to yours.

So, What is the price???
Could you send me pictures and Final price to alvarorruscalleda@gmail.com

best,

3dfbdb8b62e8bfa036717ec6eb199cf0 เมื่อ 06/4/2018, 15:01 น. - 1.46.171.xxx

มีห้องพัดลมว่ามั้ยคะ

Hi I was wondering if you have any immediate availability.

Also do you have a refridgerator in any of your rooms?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่