อพาร์ทเม้นท์ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk)

วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk)

ซ.อุดมสุข 37 ถ.สุขุมวิท 103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 24,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11196 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) ลำดับที่ 49 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) | ที่ตั้ง 17 อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk) หอพัก ใกล้ ย่าน อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม วอร่าวิลล์ อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข (Wora ville Apartment Udomsuk)

อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ในย่านอุดมสุข ห้องพักเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเพื่ออำนวยความสะดวกจาก ModernForm ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมโปร่งสะอาด สะดวกสบาย ร่มรื่นและปลอดภัยต่อการพักอาศัย ทางอพาร์ทเม้นท์มอบความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยเช่น ที่จอดรถ, ลิฟท์, Wifi, ระบบ key card, CCTV และยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง, ระบบป้องกันไฟ, Fitness Centre, Cable TV มีช่องรายการของทรูวิชั่นส์ ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว อาคารได้รับการออกแบบมีระบบป้องกันแผ่นดินไหวและให้ห้องหันหน้าเหนือ/ใต้เพื่อเลี่ยงรับแดดโดยตรง อีกทั้งมีบริการซักผ้าและทำความสะอาด


อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งใช้เวลาเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าเพียง 5-10 นาทีหรือสามารถเดินทางไปห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิเช่น เซ็นทรัล บางนา ,พาราไดซ์ พาร์ค, ซีคอนสแควร์ หรือ เมกา บางนา เพียง 10-15นาทีเท่านั้น


การเดินทาง


สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS และลงสถานี อุดมสุข และสามารถต่อรถตู้สาย อุดมสุข-ประเวท หรือสองแถวเพื่อลงที่หน้าปากซอยอุดมสุข37 ท่านสามารถเดินเข้ามาในซอยอุดมสุข37 (ชิดซ้าย) ประมาณ70เมตร โครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ สามารถนั่งมอเตอร์ไซด์จากสถานีรถไฟฟ้าเข้ามาที่โครงการได้เลย


ราคาที่แจ้งสำหรับสัญญา 1 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.woraville.com/ หรือ https://www.facebook.com/pages/Wora-Ville-Luxury-Apartment/278687285636870
A brand new apartment with an excellent location on Udomsuk Road, Bangna area that provides cozy living with privacy environment. Our apartment offers premium quality furniture by ModernForm and amenities such as fitness center, Business center, Hi-speed Internet, Keycard access, CCTV with 24 hours security guard, fire alarm system, Laundry (cleaning and laundry services are available). The property consists of all new décor with a living room/ dining room/kitchen with studio bedroom, one bedroom and two bedrooms. Every room has private balcony.


Direction


Take BTS (Green line) and get off at Udomsuk Station. The station is right on Udomsuk Road where you can catch van pool (Udomsuk- Prawaet) or Song-Thaew. Get off at Soi Udomsuk 37 then walk through Udomsuk 37 for 70 meters (keep left), the apartment will be on the left hand side.


Nearby interesting Place


Department Store : Central Bangna, Mega Bangna, Paradise Park, Seacon Square


Exhibition center : Bitec Bangna
BTS Station : Udomsuk Station


Hospitals : Thainakarin Hospital, Kluay Namthai2 Hospital, Sikarin Hospitalz


Police Station : Phra kanong/ Udomsuk/ Bang na Police Station


Whole Sale/ Retail Shop : Seven Eleven (7-11), BigC, Mini Tesco lotus, Makro


Home Appliances shop : Homepro


International School
 • Berkeley International School
 • Bangkok Pattana International School
 • St.Andrews International School
 • International Community School (ICS)
 • Wells International School
 • Concordian International School
 • Glory International School
 • St. Joseph Bangna School
 • Singapore-Curriculum International School
 • Montessori Academy Bangkok International School

University


 • ABAC – Assumption University of Thailand
 • Ramkhamhaeng University 2 (Bang na)
 • Dusit Thani College (DTC)
 • Nation University
Amenities
 • Hi-speed Internet
 • Cable TV
 • Fitness Center
 • Car parking
 • Air conditioner
 • CCTV and 24 hours security guard
 • Keycard access
 • Smoke detector
 • Water Heater
 • Fire Extinguishers
 • Laundry and Dryer machine in every single floor
 • Laundry service
 • Daily housekeeping service
 • Earthquake resistant structures

Price upper for 1 year contract
For more information please click http://www.woraville.com/ or https://www.facebook.com/pages/Wora-Ville-Luxury-Apartment/278687285636870
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 24,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
studio + ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 6,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 36.0 ตร.ม. 11,400 บาท -
one bed + ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 1 ห้องนอน 56.0 ตร.ม. 15,000 บาท -
two bed + ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 2 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 24,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 05/1/2022, 11:01 น. - 124.120.78.xxx

มีห้องว่างให้เช่าไหมคะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 13/2/2022, 08:48 น. - 1.46.155.xxx

สวัสดีค่ะ คุณมินตชา

ตอนนี้ทางโครงการยังมีห้องว่างอยู่นะคะ หากสนใจ สามารถเข้ามาชมห้องได้ ทุกวัน 08.00-19.00 หรือ โทรสอบถามได้ที่ 0982629118 นะคะ

Hi, I would like to move in on 1, September.

Could you contact me?

Thank you.

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 14/8/2021, 08:30 น. - 183.88.35.xxx

Sawasdee ka,
We still have room available ,for promotion now price start 6500 baht/month if you sign contract 1 year.
if you have any question please do not hesitage to contact us.
e-mail : woraville@gmail.com
line ID : woraville
Mobile : 0982629118

Noavatar32 เมื่อ 14/11/2020, 15:38 น. - 223.24.165.xxx

พี่ค่ะจะเช่าห้องอ่ะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างหนูต้องจ่ายล่วงหน้าไม่เป็นอะไรยังไงติดต่อกลับไปนะคะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 15/11/2020, 08:11 น. - 180.183.117.xxx

สวัสดีค่ะ คุณ วาสนา

ตอนนี้ทางเรายังมีห้องว่างอยู่นะคะ ราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นที่ 6500 บาท/เดือนค่ะ สำหรับสัญญา 1 ปีค่ะ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทร 0982629118 ได้ทุกวัน 08.00-19.00 นะคะ

Hi,

I am interested in renting a 1 bedroom apartment. Do you still have any available?

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 29/8/2018, 13:47 น. - 14.207.209.xxx

Dear Mr. Max,

We still have available please contact woraville@gmail.com or 0982629118

เข้าตุลาคะติดต่อกลับทีคะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 19/8/2018, 16:53 น. - 183.88.58.xxx

สวัสดีค่ะ

ทางโครงกา่รยังมีห้องว่างอยู่นะคะ สัญญา 1 ปี เริ่มต้นที่ 7500 บาท/เดือน สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-2629118 ทุกวัน 08.00-19.00 นะคะ

Hello, I am looking for a short term rental, for about 3 months. do you do things like this?

Thanks,

Ruth.

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 15:31 น. - 183.89.210.xxx

Dear Mr. Ruth,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For studio room price 9,500 baht/month (3 month contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht
Wi Fi 300 Baht/month
The room is fully furnish with kitchenette and sink
- T.V. with cable t.v. both in Thai and English ( CNN, Fox movie, National Geographic, Travel ect.)
- Private Balcony
- Fitness room
- Access the building by key card
- 24 hours security guard
For optional, we have package which includes bed linen, tableware, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
In case you have any enquiries kindly contact us.
Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol

สวัสดีคร่า
ถ้าเช่า 6 เดือน ขึ้นไปราคารวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยไหมคะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 05/2/2018, 14:15 น. - 180.183.120.xxx

สวัสดีค่ะ

ถ้าเช่าระยะ 6 เดือน ราคาเช่า 9,000 บาท/เดือนค่ะ ราคานี้รวมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

Hello,

Can we please arrange viewing for 1 br?
Thanks

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 25/1/2018, 08:46 น. - 180.183.128.xxx

Dear Ms. Bukhari,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For one bed room price 15,000 baht/month (1 year contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht

I read your advert I am interested your Property. Can we discuss more on it. Please get back to me with your Private E-Mail ID. I can be reach on this ID: minnysargon@outlook.com I speak only English

Thanks Regards
Sargon

Hello My name is Mr. Wright. I want to rent the one bedroom with furniture starting December 31 2017. Can you inform me if a Unit is available? Also can you inform me how to send a deposit.

Gregory Carl Wright

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 16/12/2017, 08:21 น. - 180.183.133.xxx

Dear Mr. Wright,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For one bed room price 15,000 baht/month (1 year contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht
Wi Fi 300 Baht/month
The room is fully furnish with kitchenette and sink
- T.V. with cable t.v. both in Thai and English ( CNN, Fox movie, National Geographic, Travel ect.)
- Private Balcony
- Fitness room
- Access the building by key card
- 24 hours security guard
For optional, we have package which includes bed linen, tableware, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
In case you have any enquiries kindly contact us.
Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol

Hi,
I'm Agung and I'm interest with your studio.
I want to take your apartment for 2-3 month, can it available?
Looking forward your reply.
Thank you.

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 09/9/2017, 16:57 น. - 180.183.135.xxx

Dear Khun Agung,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For studio room price 9,500 baht/month (3 months contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht
Wi Fi 300 Baht/month
The room is fully furnish with kitchenette and sink
- T.V. with cable t.v. both in Thai and English ( CNN, Fox movie, National Geographic, Travel ect.)
- Private Balcony
- Fitness room
- Access the building by key card
- 24 hours security guard
For optional, we have package which includes bed linen, tableware, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
In case you have any enquiries kindly contact us.
Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol

Hi,

Do you have any rooms available from 25th July to 23rd August?

Thanks,
Chris

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 10/7/2017, 13:38 น. - 183.89.210.xxx

Sawasdee Ka
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment and you can contact us by woraville@gmail.com

สวัสดีค่ะต้องการทราบว่ามีห้องให้เช่าระยะเวลาหนึ่งเดือนไหมคะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 09/6/2017, 16:48 น. - 14.207.3.xxx

สวัสดีค่ะ

สำหรับสัญญา 1 เดือนมีค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 098-2629118 ค่ะ ทุกวัน 08.00-19.00 นะคะ

I want to book this condo for 1year. Can you please tell me how much the last price. Please let me know. Line: elita_khan number: 0647548011

I am interested Please let me how to check the apartments and meet the owner looking for 2 rooms.

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 19/2/2017, 18:33 น. - 183.89.210.xxx

Sawasdee Ka
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment and you can contact us by woraville@gmail.com

สวัสดีค่ะ
ดิฉันและครอบครัวรวม 4 คน ต้องการเช่าห้องพักที่เป็นระยะเวลา 1 เดือน ประมาณการห้วงเวลาที่จะเดินทางเข้าพัก ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม หรือ 1-31 กรกฎาคม 2560 ค่ะ
ดิฉันขอสอบถามรายละเอียด ดังนี้
1. ห้วงเวลาดังกล่าว ทางอพาร์ทเม้นท์ มีห้องพักว่างหรือไม่คะ
2. ราคาห้องพัก 1 เดือน
3. ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า
4. อัตราค่าค่ามัดจำ และ ค่าจอง ที่ต้องชำระ (ราคาสุทธิ)
5. วิธีการในการชำระเงินค่าที่พัก และ เวลาในการชำระเงิน เช่น เมื่อแรกเข้าพัก (Check-in) / สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
6. อัตราค่าบริการซัก-รีด
ขอบคุณค่ะ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 29/12/2016, 11:48 น. - 180.183.100.xxx

สวัสดีค่ะ Srilak Pasans,

ทางโครงการวอร่า วิลล์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจในโครงการของเราค่ะ
สำหรับพัก 4 ท่าน นั้นแนะนำเป็น 2 ห้องนอนนะคะ รายละเอียด ดังนี้ค่ะ
1. ตอนนี้นะยังมีห้องว่างอยู่ค่ะ
2. ราคาสำหรับสัญญา 1 เดือน 27,300 บาท ค่ะ ราคานี้ยังไม่รวม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ะ
3. ปกติทางโครงการให้วางเงินจอง 5,000 บาท จองได้ไม่เกิน 30 วันค่ะ (แต่หากลูกค้าต้องการจองไว้เลยตอนนี้ ทางเราขออนุญาตให้วางเงินจอง 1 เดือนของราคาเช่า คือ 27,300 บาทค่ะ)
4. ค่ามัดจำ 2 เดือนของค่าห้อง คือ 54,600 บาทค่ะ (หากมีการวางเงินจองสามารถหักได้ค่ะ)
5. วิธีชำระค่าที่พักค่ะ ต้องชำระก่อนเข้าพักค่ะ โดยสามารถชำระเป็น เงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารค่ะ
6. ทางเราโครงการมีร้านซัก-รีด มารับผ้าของโครงการและของลูกบ้านค่ะ ในส่วนของราคานั้นทางร้านจะมีบิลมาให้ลูกค้าเองค่ะ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 098-2629118 ทุกวัน 08.00-19.00 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ศิริมล

Dear Sir/Madame,

I am interested in booking this apartment. Please check availability from 27th December to 27th March 2017. Thank you. I appreciate your assistance.

Rose

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 13/12/2016, 10:18 น. - 14.207.97.xxx

Dear Khun Rose,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For studio room price 9,500 baht/month (3 months contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht
Wi Fi 300 Baht/month
Our apartment far from BTS about 2 kms. 15 baht by Motor taxi
The room is fully furnish with kitchenette and sink
- T.V. with cable t.v. both in Thai and English ( CNN, Fox movie, National Geographic, Travel ect.)
- Private Balcony
- Fitness room
- Access the building by key card
- 24 hours security guard
For optional, we have package which includes bed linen, tableware, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
In case you have any enquiries kindly contact us.

Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol

D6ae6bcd6d714f40391b7c3a61a56691 เมื่อ 02/12/2016, 06:19 น. - 126.72.177.xxx

เข้าอยู่เดือนมกราห้องสตูดิโอไม่ทราบว่ามีห้องว่างมั้ยคับ

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 02/12/2016, 08:14 น. - 180.183.122.xxx

สวัสดีค่ะ คุณนพวิทย์
ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจในอพาร์ทเมนท์วอร่า วิลล์ค่ะ ตอนนี้โครงการของเรายังมีห้องว่างอยู่ค่ะสามารถเข้ามาชมห้องได้ ทุกวัน 08.00-19.00 หรือโทรสอบถามได้ที่ 098-2629118 ค่ะ
Wora Ville Apartment
ศิริมล.

Hi
how far from the nearest BTS station ? by walk ? by motor taxi ?
Is the cleaning included ? how many times per week ?
Is it fully furnished especially for the bedrooms (bedsheets etc.)
How much is the rent per month from Nov 18 to Dec 16 ? which one is still available?
How much is the water and the electricity bill per month in average (low consumption - I will be outside 15h a day - and many travelling also during one month)
Thank you
David

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 13/11/2016, 10:04 น. - 14.207.50.xxx

We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. For studio room price 10,200 baht/month (1 months contract) 2 months Deposit and ready to move in.
Electricity 9 baht/unit
Water supply minimum charge 100 baht
Wi Fi 300 Baht/month
Our apartment far from BTS about 2 kms. 15 baht by Motor taxi
The room is fully furnish with kitchenette and sink
- T.V. with cable t.v. both in Thai and English ( CNN, Fox movie, National Geographic, Travel ect.)
- Private Balcony
- Fitness room
- Access the building by key card
- 24 hours security guard
For optional, we have package which includes bed linen, tableware, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
In case you have any enquiries kindly contact us.

Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol

hi, is one-bedroom available for one month?(form Dec.8th)
and could you tell me the price of Internet?

B2a805430ef8736fe1d7477da68f75a7
Wora Ville Ownertag
เมื่อ 10/11/2016, 10:13 น. - 14.207.12.xxx

Sawasdee Ka.
Dear Mr. Kim,
We would like to thank you for interested Wora Ville Apartment. We still have one bedroom type available
For one bedroom type prices 18,800 baht/month per room (1 month contract) 2 month deposit
Electricity 9 baht/unit Water supply minimum charge 100 baht Wi Fi 300 baht/month (16 Mb. share)
For optional, we have package which includes bed set, cleaning service once a week that costs 2,500 baht per month or you may need only cleaning the room that costs 500 from time to time.
Every room have fully furnish and private balcony, include T.V. with cable both in Thai and English, microwave, water heater, air con., fitness.
In case you have any enquiry, please do not hesitate to contact us.
Best regard,
Wora Ville Apartment.
Sirimol CH.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง