อพาร์ทเม้นท์ วิชชุวรรณ อพาท์เทล

วิชชุวรรณ อพาท์เทล

ซ.รัชดาภิเษก 3 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,200 - 28,000 บาท/เดือน
825 - 5,200 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 16752 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ วิชชุวรรณ อพาท์เทล ลำดับที่ 114 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ วิชชุวรรณ อพาท์เทล | ที่ตั้ง 589 รัชดาภิเษก ซ.3 รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วิชชุวรรณ อพาท์เทล หอพัก ใกล้ ย่าน รัชดาภิเษก ซ.3 รัชดาภิเษก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม วิชชุวรรณ อพาท์เทล

ใจกลางกรุงเทพฯ จุดเชื่อมต่อถนนธุรกิจสำคัญหลายสาย สามารถเดินทางสู่ถนนลาดพร้าว รามคำแหง พระราม 9 รัชดาภิเษก สุขุมวิท ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แวดล้อมด้วยความเจริญรอบตัว อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรมชั้นหนึ่ง ฯลฯ ภายในอพาร์เทลพร้อมสรรพไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มินิมาร์ท ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และ เซาว์น่า สำหรับการใช้ชีวิตจากเช้าจรดค่ำ
ได้อย่างสะดวกสบาย

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,200 - 28,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :825 - 5,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 250 บาท
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 250 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :300-500 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standards 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,200 - 7,800 บาท -
superior 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,400 - 8,000 บาท 825 - 2,000 บาท
Deluxe 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,600 - 8,200 บาท 900 - 2,300 บาท
Deluxe full option 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 10,000 - 12,000 บาท -
Suit Full option 1 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 21,000 - 25,000 บาท 1,800 - 4,000 บาท
Family suit 2 ห้องนอน 90.0 ตร.ม. 24,000 - 28,000 บาท 2,520 - 5,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 15/11/2019, 15:14 น. - 171.97.81.xxx

Dear Eugen

Thank you for choosing Witchuwan Apartel.
Prices are depends on the floor and the contract.
Contract we have 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months for room rent and facilities.

3 months contract
Room rent 7600 baht
Facilities
Fitness center 1000 baht
Wi fi 500 baht
Car park 950 baht
Check in rule :
1 month deposit and 1 month advance for both room rent and chosen facilities and plus 800 baht 1 set of key and card.

I f you have any questions please feel free to ask us anytime .
Thank you and have a nice day!

Kind regards,
Nikki

Hello, how much does rent cost for a 3 month contract?
standart room or superior?

Best regards
Eugen

Dear Sirs
I am interested to rent 1-3 months from December 6.
If possible high floor and deluxe room.

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 07/11/2019, 15:21 น. - 171.97.201.xxx

Dear Ole,

Thank you for choosing Witchuwan Apartel.
Our prices on the room rent depends on the contract. Our contract 1 mon, 3 mons, 6 mons, 12 mons, and 18 mons.

We offer
1. Room only
2. Room with facilities ( you can choose on this, fitness, wifi, and carpark) each facilities have separate price.

check in rule
1 month deposit and 1 month advance for both room rent and facilities + 800 baht for 1 set of key and card.

If you have any questions please feel free to contact us anytime.

Thank you and have a nice day

Regards,
Nikki

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 07/11/2019, 15:21 น. - 171.97.201.xxx

Dear Ole,

Thank you for choosing Witchuwan Apartel.
Our prices on the room rent depends on the contract. Our contract 1 mon, 3 mons, 6 mons, 12 mons, and 18 mons.

We offer
1. Room only
2. Room with facilities ( you can choose on this, fitness, wifi, and carpark) each facilities have separate price.

check in rule
1 month deposit and 1 month advance for both room rent and facilities + 800 baht for 1 set of key and card.

If you have any questions please feel free to contact us anytime.

Thank you and have a nice day

Regards,
Nikki

ต้องการเช่ารายเดือนค่ะ เข้าพักสิ้นเดือนนี้ (พฤศจิกายน) ห้องราคา 6200 ยังว่างให้เช่ามั้ยคะ

ต้องการเช่ารายเดือนค่ะ ยังมีห้องราคา 6200 อยู่มั้ยคะ

Hi, I'm going to move to your apartment, because it has close proximity to my office.
I'm looking to use your facility. And wifi and I don't have my own vehicle with me.

I wonder how much advancement/deposit pay going to be. And How static rental and amenity cost going to be.

I expect to move in around the middle of November or sooner.

Oh By the way, How your shuttle service to main street work?, is it gonna cost more?

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 07/11/2019, 11:20 น. - 171.97.201.xxx

Dear Thoranin

Greetings!

Thank you for choosing Witchuwan Apartel.
We have available rooms for you. Our Room price depends on the length of stay we have 1 mon, 3 mons, 6 mons, 12 mons and 18 mons contract for the room and the facilities.
The room is studio type 30 square meter with furniture, like bed, closest, table and chair.
We offer
1. Room only
2. Room with facilities ( you can choose with the Facilities Fitness, Wifi and Car park) each facilities have separate price you can choose the three or any of you like .

Check in rule
1 month deposit and 1 month advance for the room rent and the facilities
+ 800 baht 1 set of key and card.

Free amenity
Tuk tuk ride going to MRT Phra Ram 9 station

If you have any questions please don't hesitate to contact us any time.

Thank you and have a nice day

Warm regards,
Witchuwan Apartel

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 28/10/2019, 09:18 น. - 171.97.151.xxx

Dear Amy
Greetings from Witchuwan Apartel!

We have available to accommodate you. We do offer Room only and Room with Facilities.the room is a studio type 30 square meters, with a small balcony/ window

Room only
-Furniture
-Bed and closest

Room with facilities
- Room ( furniture, bed, and closet)
- fitness membership
- wifi
- carpark

Note:Each facilities have different price for per person.
Check in rule : 1 month deposit and 1 month advance for room rent and chosen facilities + 800 baht for keyncard.

If you have any questions please feel free to contact us anytime.
Thank you and have a nice day!

Regards,
Witchuwan Apartel

Hello. Would you have any rooms available from the start of November onwards? And for a one month or two month lease? Thank You

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 07/10/2019, 09:18 น. - 27.145.146.xxx

Dear Damya,
Greetings from Witchuwan Apartel!
Thank you for considering Witchuwan Apartel!
Referred to your queries:
The prices of our room and facilities will differ in the contract or length of stay, we have 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, & 18 months . the rooms are superior, deluxe, & super deluxe all has 30 square meters , studio type, with furniture like bed ,closet,table and chairs.Facilities are the 3 in 1( Pool, Gym, sauna) fitness center,Wi-fi, and car park. Cooking is not allowed in the room, but we have restaurant in the building that serve thai and western foods and also nearby restaurants, street foods, and even seven elevens.
Check in rule:
1 month deposit and 1 month advance for room and the chosen facilities and plus 800 baht for key and card . Reservation fee is 5000 baht this will be deducted to your total deposit upon your check in.
For the deluxe room the price
Monthly price
Room: 7800 baht
Facilities
Fitness center = 1000 baht
wifi =450
carpark = 950
If you have any questions please feel free to contact us anytime.
Warm regards,
Witchuwan Apartel

Hello,

I am going to come to Bangkok in January, as an exchange student, and remain in the city until the end of April. I am really interested in staying at your establishment. In order to make my decision could you specify what exactly does the "Deluxe full option" include ? What is the difference with the other rooms ? Does the rooms have a kitchen or is there a way to cook within the establishment ? And finally, what would be the total end price of renting a Deluxe full option room from January to April included ?

Best regards,
Damyan Kardashev.

ห้อง สแตนดาตว่างไหมครับ

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 03/10/2019, 15:15 น. - 171.97.203.xxx

Dear Albert,
Geeetings form Witchuwan Apartel!

Thank you for choosing Witchuwan Apartel. Yes we have available room its superior room. Studio type 30 sqr meter with furniture like bed and closet and private bathroom with bathtub.

Rate
Room rent = 7800 per month
Facilities per person
Fitness, pool, sauna = 1200
Wifi= 500
Carpark = 1000

Check In Rule
1 month deposit and 1 month advance for both room rent and chosen facilites and plus 800 baht for key and card.

Free Aminity
Tuk tuk ride to MRT Phra Ram 9 station.

If you have any questions please feelfree to contact us anytime.

Regards,
Nikki

Hi,

I am working for 6 weeks in Bangkok and 6 weeks in South Africa. Can I rent for 6 weeks at a time?
Thank you,
Albert
0926367099

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 30/9/2019, 08:59 น. - 119.76.173.xxx

Dear Munu,Thank you that you are interested with us! Referred to your queries.Yes we do have room available.
Here are the prices:
Monthly rate
Room rent= 8300 baht
Facilities
wifi= 450 baht
Fitness= 1000 baht
carpark= 950 baht
Refrigerator = 500 baht
Check in rules
1month deposit and 1 month advance for both room rent and facilities and +800 baht for key and card security .
Thank you from Witchuwan Apartel

Hello, I need a room for a single person. Is it available? I need refrigerator and free wifi and laundary service. I need to rent for 3 mnths. My class is at wannarson tower where I need to get every day. is it in a walking distance. Note: it will be great if there is an oven.

HI, I just want to inquire if there are still available room for long stay. Moving date Sept. 17.I want a room with 2 beds.How much I need to pay for it?I want to rent about 10mouths.Hoping for your immediate reply. Thank you!

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 20/9/2019, 11:16 น. - 27.145.108.xxx

Hello
Greetings from Witchuwan Apartel!

Thank you that your selected Witchuwan Apartel as one of your many choices.
Unfortunately we don't have a room with 2 beds but we do have room with separate bed room and living room ( suite room). Suite room is 60 sqm with bed, furniture like table and chairs, sofa, and closet. Common room is 30 sqm , studio type with 1 bed furniture like table and chairs, and closet.

Check in rule :
1 month deposit and 1 month advance for the room rent
1 month deposit and 1 month advance for the chosen facilities
800 baht for the key and card 1 set
check in date every 1st day of the month

Options:
1. Room only
Room and key and card
2. Room with Facilities
Room
Fitness center 3 in 1 Pool, gym, sauna
Wifi
Carpark

Free aminety
Tuktuk ride going to MRT Phra ram 9 station with time schedule

You can visit us every day between 8:30am to 5:30pm.
We are glad to welcome you here and hope to hear and see you soon.
Thank you and have a nice day!

Warm regards,
Witchuwan Aprtel

Dear witchuwan apartel staff

Please check below.

I interest witchuwan apartel's rooms.
if possible, I wanna show the room once.
I can go to there weekend's(Sat and Sun) after PM 15:00.

By the way, I thinking below conditions.

1. Budget:~8,000THB/Monthly
2. Room type:Standards or superior or Deluxe
3. The current apartment will expire in mid-October.

Thank you.

Tomohito Arakawa

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 09/9/2019, 09:26 น. - 124.122.189.xxx

Dear Tomohito,

Greetings!

Thank you for choosing Witchuwan Apartel! Refer to your query yes we do have available rooms on super deluxe only.For 8000 monthly rate will be fall on 6 months contract for room rent only. The facilities are not included in this rate . if you you want to add on with our facilities like fitness, wifi , carpark the rate is separate per facilities. our prices will differ in length of stay. You can visit us everyday between 8:30 to 6: 00 . If you have any questions please feel free to contact and we are glad to serve you. Hope to see you soon and have a nice day!

Warm regards,
Witchuwan Apartel

HI, I just want to inquire if there are still available room for long stay. Moving date Sept. 5. I want to check the room within this week. Hoping for your immediate reply. Thank you!

41d94b0ac9e0337847b6e22e3e2fe729
Witchuwan Apartel Ownertag
เมื่อ 21/8/2019, 12:02 น. - 110.169.27.xxx

Dear Yllen
Greetings!
We have available room and very much to welcome you anytime you want. You can visit and have sightseeing of the room everyday between 8:00 am to 5:30 pm. hope to see you soon . if have anything to ask please dont hesitate to contact us. thank you and have a nice day!

Regards,
Witchuwan Apartel

ต้นเดือนตุลาว่างมั้ยครับ

ยังมีห้องว่างต้นเดือนกันยามั้ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง