อพาร์ทเม้นท์ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์

วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์

ซ.ชวกุล ถ.รางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
11,000 - 35,000 บาท/เดือน
1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9560 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ ลำดับที่ 68 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ | ที่ตั้ง 21/45 ชวกุล รางน้ำ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์ หอพัก ใกล้ ย่าน ชวกุล รางน้ำ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม วี พี ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ถ.รางน้ำ ตรงข้ามคิงพาวเวอร์, BTS อนุสาวรีย์ชัย, ใกล้วรรณสรณ์

เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมอยู่ สะดวก สะอาด และปลอดภัย
พนักงานต้องรับ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)11,000 - 35,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สแตนดาร์ด Standard สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 11,000 - 14,000 บาท -
ดิลักซ์ Deluxe สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 13,000 - 15,000 บาท 1,200 บาท
สูทสแตนดาร์ด Suite Standard 1 ห้องนอน 64.0 ตร.ม. 22,000 - 24,000 บาท -
สูทวีไอพี Suite VIP 1 ห้องนอน 76.0 ตร.ม. 25,000 - 27,000 บาท -
จูเนียร์สวีท Junior Suite 2 ห้องนอน 80.0 ตร.ม. 29,000 - 33,000 บาท -
ซีเนียร์สวีท Senior Suite 2 ห้องนอน 100.0 ตร.ม. 31,000 - 35,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนใจจองห้องสแตนดาร์ด 1ห้อง ช่วงวันที่ 28กย -27 ตค 1 เดือน อยากทราบค่าเช่า และห้องว่างค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 21/9/2019, 17:12 น. - 171.99.147.xxx

คุณนิภา ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเราจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์นะครับ สำหรับ 1 เดือน เราจะมีห้องดีลักซ์ ราคา 14,500 บาทครับ

รบกวนขอรายละเอียดห้องพักที่ว่างสำหรับเดือนตุลาคมมาทางอีเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 21/9/2019, 17:12 น. - 171.99.147.xxx

คุณ Lotto ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ยังมีห้องพักว่างครับ ทางเราจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์ครับ ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

สนใจช่วงกลางๆกันยา ประมาณ1-2เดือนครับมีห้องว่างมั้ยคับ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 31/8/2019, 11:20 น. - 171.99.158.xxx

สวัสดีครับ คุณศรา มีห้องว่างครับ ทางเราจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์ครับ ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

Noavatar32 เมื่อ 14/8/2019, 12:43 น. - 119.110.202.xxx

สอบถามห้องพักค่ะ จะเช่าเดือนตุลาคม เป็นเวลาหนึ่งเดือน ห้องว่างไหมค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 14/8/2019, 20:41 น. - 124.120.199.xxx

สวัสดีครับ คุณผกาวรรณ ขอบคุณที่ให้ความสนใจ วีพี ทาวเวอร์ ครับ ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ทางเราจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์นะครับ ขอบคุณครับ VP Tower

สอบถามห้องพักค่ะ จะเข้าพัก 27กันยา -25 ตุลา 62 ค่ะ จะเช่า 3 ห้อง ไม่ทราบมีห้องว่างไม๊คะ ถ้าเช่า 3 ห้องมีส่วนลดอีกไม๊คะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 14/8/2019, 20:41 น. - 124.120.199.xxx

สวัสดีครับ คุณมด ขอบคุณที่ให้ความสนใจ วีพี ทาวเวอร์ ครับ ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ทางเราจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์นะครับ ขอบคุณครับ VP Tower

สอบถาม ห้องพัก ช่วงเดือน ธันวาคม 2560นี้ค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 14/8/2019, 20:40 น. - 124.120.199.xxx

สวัสดีครับ คุณ Chompoo ขอบคุณที่ให้ความสนใจ วีพี ทาวเวอร์ครับ เรามีห้องพักว่างครับ จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์นะครับ ขอบคุณครับ
VP Tower

hi I'm yoon and korean.
I'm looking for the rent room for 1month.
if I can get that I will check in on june 11
let me know possible and low price

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 05/6/2019, 21:00 น. - 124.122.193.xxx

Dear Yoon, Thank you for your interest in VP Tower. We have already replied to your email. We do have a Deluxe room available for 14,500 baht/month. Bets regards, VP Tower

รบกวนขอรายละเอียดห้องพักตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง 30 สิงหา 2019 นี้ด้วยค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 21/5/2019, 10:39 น. - 27.145.147.xxx

สวัสดีครับ คุณ Kiki ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเรามีห้องดีลักซ์ ราคา 14,500 บาท/เดือนว่างครับ สนใจสามารถเข้ามาดูห้องพัก หรือดูรูปได้ทางเว็บไซต์ของเราได้ครับ www.vptower.com/our-rooms/ เราได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์แล้วนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 Line: vptower ขอบคุณครับ

สนใจเข้าพัก2เดือน มิย-สค มีราคาเท่าไหร่บ้างครับ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 21/5/2019, 10:40 น. - 27.145.147.xxx

สวัสดีครับ คุณ SK ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ สำหรับสัญญญาระยะสั้นของเราเริ่มต้น 1 เดือนครับ ทางเรามีห้องดีลักซ์ ราคา 14,500 บาท/เดือนว่างครับ สนใจสามารถเข้ามาดูห้องพัก หรือดูรูปได้ทางเว็บไซต์ของเราได้ครับ www.vptower.com/our-rooms/ เราได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์แล้วนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 Line: vptower ขอบคุณครับ

ขอรายละเอียดห้องพัก standard ตั้งแต่ ก.ค. - สิ้นเดือนสิงหา (2 เดือน)

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 21/5/2019, 10:42 น. - 27.145.147.xxx

สวัสดีครับ คุณกี้ ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ สำหรับสัญญญาระยะสั้นของเราเริ่มต้น 1 เดือนครับ ทางเรามีห้องดีลักซ์ ราคา 14,500 บาท/เดือนว่างครับ สนใจสามารถเข้ามาดูห้องพัก หรือดูรูปได้ทางเว็บไซต์ของเราได้ครับ www.vptower.com/our-rooms/ เราได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์แล้วนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 Line: vptower ขอบคุณครับ

ขอรายละเอียดที่พัก รายเดือนสำหรับเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 14/5/2019, 23:36 น. - 124.120.71.xxx

คุณ รวิชา ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเราได้ส่งอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วครับ เรามีห้องพักดีลักซ์ราคา 14,500 บาทต่อเดือนครับ ราคารวมบริการทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง/สัปดาห์ครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 หรือแวะเข้าชมห้องพักได้ทุกวันระหว่าง 9.00-18.00 น. ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

อยากทราบเรื่องรายละเอียดราคาค่าเช่าห้องหน่อนค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 14/5/2019, 23:36 น. - 124.120.71.xxx

คุณ Pae ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเราได้ส่งอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วให้แล้วครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 หรือแวะเข้าชมห้องพักได้ทุกวันระหว่าง 9.00-18.00 น. ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

มีสัญญาเช่าระยะสั้นประมาณ 2 เดือน (2 มิ.ย.-2 ส.ค.) มั้ยคะ ?

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 10/5/2019, 15:15 น. - 27.145.110.xxx

คุณ Ch ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเราได้ส่งอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว เรามีห้องพักดีลักซ์สัญญาเริ่มต้น 1 เดือนครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 หรือแวะเข้าชมห้องพักได้ทุกวันระหว่าง 9.00-18.00 น. ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

ขอรายละเอียดห้องว่างและราคาห้องแบบสตูดิโอค่ะ พักมากกว่า6เดือนค่ะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 05/5/2019, 07:34 น. - 116.249.255.xxx

คุณ Po ขอบคุณที่ให้ความสนใจวีพี ทาวเวอร์ครับ ทางเราได้ส่งอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว เรามีห้องพักสตูดิโอว่างครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-8800 หรือแวะเข้าชมห้องพักได้ทุกวันระหว่าง 9.00-18.00 น. ขอบคุณครับ วีพี ทาวเวอร์

Hello my name is kazuya. I found your room via rebthub. I am looking for apartment living for 1 year as I will study at language school from this month. I am now staying at hotel in Bangkok. Is THB 11000 room available now? May I visit your apartment to see the actual room sometime soon, like tomorrow. I will be around payathai tomorrow. Waiting for your reply soon, Kazuya

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 11:32 น. - 124.120.72.xxx

Dear Kazuya, Thank you for your interest in VP Tower. You can visit us everyday from 9 am - 6 pm. We have replied to your email with more detail. Look forward to see you at VP Tower. Best regards, VP Tower

ถ้าเข้าพักหลายวัน ได้ราคาลดลงกว่านี้ไหมคะ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 01/4/2019, 23:50 น. - 61.90.2.xxx

สวัสดีครับคุณ Yingrak เรทราคาจะเป็นตามระยะสัญญานะครับ ทางวีพี จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์นะครับ ขอบคุณครับ

I want to book Apartment from 30th March to 19June

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 29/3/2019, 23:07 น. - 171.97.152.xxx

Dear Samit, we have already book a room for you and send a confirmation to your email. Thank you.

มีห้องว่างใช่ไหมครับ

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 29/3/2019, 23:08 น. - 171.97.152.xxx

สวัสดีครับ มีห้องว่างครับ เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ

Hello!

My name is Miguel and I am going from Portugal to Bangkok for 6 months, to be a marketing intern at Siam Piwat company.

I am looking for a room, or an apartment between Ratchathewi and Pathum Wan areas, near Siam Paragon/Discovery shopping centers. Must not be more than 30minutes walking distance.
If by metro, shouldn't be further than BTS Sukhumvit Line between Victory Monument and Phrom Phong metro stops, or BTS Silam Line between National Stadium and Wongwian Yai stops.

For these 6 months I am willing to pay between 5.000 - 20.000 baht (monthly), depending on the quality of the apartment.

Do you have anything that fits in these requirements?

Thank you very much for your time.

Best regards,
Miguel Almeida

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 13/3/2019, 23:53 น. - 171.99.147.xxx

Dear Miguel, Thank you for your interest in VP Tower. We will reply with more detail to your email. Best regards, VP Tower

Hi, wanted to move in by end of March. Is the condo available n near BTS. Please contact me on 0622422155

046be6d5ca09868e07326efe169c89ed
VP Tower Ownertag
เมื่อ 11/3/2019, 21:35 น. - 171.96.203.xxx

Dear Keswar, Thank you for your interest in VP Tower. We will send you more information and contact you. Best regards, VP Tower

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง