อพาร์ทเม้นท์ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป

สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป

ซ.ลาดกระบัง44 ใกล้สามแยกสุขสมาน ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,800 - 6,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 19691 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ลำดับที่ 45 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป | ที่ตั้ง 8 ลาดกระบัง44 ใกล้สามแยกสุขสมาน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดกระบัง44 ใกล้สามแยกสุขสมาน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สกาย เรสซิเด้นท์ ใกล้คิวรถตู้เข้าสนามบินมาก รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป

********* เดินทางสะดวก ทีวีตู้เย็นพร้อม *******


******* wifi free / cable free / จอดรถฟรี********


++ รับระยะสั้น 1 เดือนขึ้นไป ++


*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทาง Line หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น *****


อพาร์ทเม้นท์ใหม่หรูสไตล์คอนโด น่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย สะอาด เงียบสงบ ติดสนามบินสุวรรณภุมิ เพียง 5 นาทีถึงสนามบิน ใกล้สามแยกสุขสมานมาก ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า Airport-Link สถานีลาดกระบัง 1.5 กม. เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่พักใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ย่านลาดกระบัง ปากซอยมีร้าน 7-eleven ร้านอาหาร ร้านขายยาเปิด 24 ชม. ใกล้ตลาดนัดสุวรรณภูมิ ใกล้ ม. เทคโนโลยีลาดกระบัง โรงพยาบาล


เข้าซอยไปเพียง 200 เมตร อยู่ห่างจากคิวรถตู้เข้าสนามบินประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดิน 5-7 นาที เดินทางสะดวก มีรถตู้ รถสองแถว รถประจำทาง มอร์เตอร์ไซต์รับจ้าง


******** ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน *******


********** Line id : noi120213 *************


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอพาร์ทเม้นท์และบริเวณใกล้เคียง


- มีลิฟท์แก้ว


- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ


- คีย์การ์ด , กล้องวงจรปิดคลอบคลุมทั่วทั้งตึก


- ล๊อบบี้สำหรับต้อนรับแขก


- มีที่จอดรถในร่มใต้อาคาร**** จอดฟรี ****


- มีร้านซักรีด, ร้านทำผม , ร้านอาหาร ติดอพาร์ทเม้นท์


ภายในห้องพัก


- มีห้องเตียงคู่ 3 ฟุตครึ่งและเตียงเดี่ยว 5 ฟุตให้เลือก ฟูกอย่างดีระดับโรงแรม


- เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ( ตู้เสื้อผ้า เตียง โต๊ะเครื่องแป้ง )


- มีทีวี LED 32" , 40" ตู้เย็น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง


- wifi ฟรี , เคเบิ้ลทีวี ฟรี


- ระเบียงมีเคาร์เตอร์ล้างจาน ราวตากผ้าสแตนเลส


- มีห้องหลากหลายแบบ ใหญ่ - เล็ก ให้เลือก

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,800 - 6,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Delux ท่านที่สนใจ สามารถมาติดต่อที่อพาร์ทเม้นท์ได้เลย 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 4,800 - 6,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,

my name is Kateřina Ottová and I plan to study at KMITL from August to December. I am looking for accommodation in that area during this period. I would like to find a room with a table, refrigerator, air conditioning and laundry in the building- it is possible to get these?

Could You please contact me and provide me with some more information about Your accommodation?

Thank you very much in advance.

Best regards,
Ottová K.

ไม่ทราบมีห้องว่างมั้ยค่ะ จะพักช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 23/1/2020, 09:41 น. - 182.232.168.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างทัยคะ ถ้าจะเข้าอยุ่เลยเป้นเดือน4-5เดือนต้องจ่ายเงินเท่าตอนเข้าอยุ่อาทิตหน้านี้คะ

3f3d41ad47ed46fb2d5424ca2dd7cb68 เมื่อ 12/11/2019, 23:37 น. - 122.154.60.xxx

มีห้องว่างช่วงธันวาถึงเมษามั้ยคะ

อยากทราบรายละเอียดขอหอพักคะ หนูจะมาฝึกงานอยู่สุวรรณภูมิ แร้วห้องพักธรรมดาสามารถเปลี่ยนเปนเตียงคู่3.5ฟุตได้ใหมค่ะ

สวัสดี,
ปัจจุบันฉันเป็นนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ที่ kmitl (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ฉันติดต่อคุณเพื่อทราบว่าคุณมีห้องว่างให้ฉันหรือไม่ ฉันอยู่เมืองไทยจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน 2563
ขอบคุณล่วงหน้า.
ด้วยความเคารพ,
Charles Vallier

Hello, we want to rent your apartment studio.
We want to rent immediately.
Please.
Thank you.
Have a great day. :)

Af74467276ffd5af1cb02fddde894a1a เมื่อ 24/4/2019, 21:00 น. - 184.22.107.xxx

สอบถามมีห้องว่าง?คะ
ลูกจะไปฝึกงานสนามบิน 2 เดือน ช่วง มิย.-กค. ค่ะ

Hello, I will go to internship in KMITL. I would like to book this room from April 13 to June 22. Can you give me the price and the process please ? Thank you very much

เต็มหรึยังค่ะ

Hi I found this property through renthub and am looking for an apartment to rent for the month of august, would this be possible for one month, if so would it be possible to view next week and could you give me further details such as deposit, bills etc. thank you

Hello. Is it available 5,500 THB room? Best regards,

กี่บาทคะหากจะซื้อๆๆ

จะเช่ารายเดือนค่ะ ขอทราบรายละเอียดค่ะ เข้าพัก 30 มิ.ย 2561

พอดีหนูมาฝึกงานที่สุวรรณภูมิ ช่วง20พฤษภา นี้ ถึงประมาณ สิงหา จะมีห้องพักเหลือไหมค่ะ แล้วจะสามารถคิดต่อทางไหน พอดีตอนนี้อาจจะไม่มีเวลามาค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/5/2018, 19:30 น. - 223.24.92.xxx

พอดีจะไปฝึกงานที่สุวรรณภูมิ ประมาณสามเดือนนิดๆ สามารถจองได้ใช่ไหมคะ ถ้าได้สามารถติดต่อยังไงคะ พอดีไม่ค่อยมีเวลาไปแถวนั้นตอนนี้อ่ะค่ะ

จะเข้าไปอยู่ช่วง กค-ตค ค่ะ มีห้องมั้ยคะ

รบกวนติดต่อทางเมลนะคะ

ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ

Hello,
Would your room be available for 3 months in april, may and june 2018?
Sincerely,
Louise Rolland de Ravel

Can you tell me about one double bed apartment?
Do you have free WiFi at apartment?
I am coming to Bangkok February end... Kindly tell me best and safety apartment and apartment privacy ?
Thank you.

want this apartment for two months rent
please elt me know how to do it

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง