อพาร์ทเม้นท์ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

ซ.ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,900 - 9,900 บาท/เดือน
699 - 1,199 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41786 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 59 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง | ที่ตั้ง 251 ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 สุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง หอพัก ใกล้ ย่าน ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 สุขุมวิท 71

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

Code


· STD71-STD50


· STD71-SUP60


· STD71-DLX85


📢PROMOTION พิเศษสำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้นได้รับราคาโปรโมชั่น 3 ห้องสุดท้าย หรือจนกว่าห้องจะเต็ม โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel. 063-6655654 คุณปุ๊ก ด่วนนนนนนนนนนนนน ห้องมีจำนวนจำกัดค่ะ
🎁Special Price🎁 Standard (20 Sqm) 5,500 – 8,000 THB ต่อเดือน🎁Special Price🎁 Superior (25 Sqm) 6,500 – 9,000 THB ต่อเดือน


🎁Special Price🎁 Deluxe (42 Sqm) 8,500 – 10,500 THB ต่อเดือน


*** ลูกค้าจะได้ห้องที่รีโนเวทใหม่พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า***
ห้องพักราคาประหยัดย่านสุขุมวิท71


แต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณเคเบิลตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์


ห้องน้ำในตัวมีฝักบัวอาบน้ำ


บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi)ความเร็วสูงฟรีตลอด


StudioSukhumvit 71 มีแผนกต้อนรับส่วนหน้า (จนถึง 23.00 น.)


ศูนย์ออกกำลังกายมุมมินิมาร์ทถัดจากล็อบบี้


และมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการบนชั้นดาดฟ้า


บริเวณใกล้เคียงได้แก่ ย่านธุรกิจย่านการค้าและตลาดท้องถิ่น


โรงแรมเรสซิเดนท์มีจำนวน50ห้องพร้อม


ห้องสตูดิโอขนาด20ตารางเมตร


ห้องซูพีเรียร์25ตารางเมตร


ห้องดีลักซ์ขนาด42ตารางเมตร (มีห้องนั่งเล่นแยกต่างหาก)


พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน


ส่วนที่เหลืออีก100ยูนิตสำหรับเช่าระยะสั้นและระยะยาว


เหมาะสำหรับนักเดินทางคนเดียวที่มีงบประมาณจำกัดในการพักระยะยาว


ห้องพักเหล่านี้ได้รับการตกแต่งกึ่งกลางพร้อมเตียงหรูหราตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวและตู้ทีวี


ห้องดีลักซ์ขนาด42ตารางเมตรมาพร้อมกับชุดรับประทานอาหารชุดโซฟาและห้องครัวขนาดเล็ก


ห้องพักแต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนขนาด43นิ้วพร้อมช่องรายการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)


ฟรีและตู้เย็นมีบริการชาและกาแฟฟรีตลอดทั้งวันที่ล็อบบี้


มีที่จอดรถสำหรับรถยนต์และจักยานยนต์


โรงแรมปลอดบุหรี่ 100%


การเดินทาง
รถเมล์สาย 71 40 501 545 113 115

ท่าเรือคลองตัน ต่อรถ 2แถว มีอยู่ตรงท่าเรือ
มีบริการรถรับส่งหน้าปากซอย

BTSพระโขนง ต่อรถคันเล็กมีอยู่ตรงBTS
เดินทางสะดวกสบาย มีรถวิ่งตลอด 24 ชม.


สถานที่ใก้ลเคียง


BTSเอกมัย,พระโขนง ท่าเรือคลองตัน
รพ.คลองตัน รพ.สุขุมวิท รพ.กรุงเทพ
ม.ศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
ม.เกษมบัณฑิต
ม.อัสสัมชัญ(หัวหมาก)
ตึกUM
เดอะมอล์รามคำแหง
ซอยทองหล่อและเอกมัย


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 9,900
  บาท/เดือน
 • รายวัน :699 - 1,199
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสแตนดาทพิเศษ สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,900 - 5,900 บาท 699 - 799 บาท
ห้องซูพีเรียร์ สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,900 - 6,900 บาท 799 - 899 บาท
ห้องดีลักซ์ 1 ห้องนอน 42.0 ตร.ม. 8,900 - 9,900 บาท 1,099 - 1,199 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 29/6/2022, 09:34 น. - 171.100.111.xxx

Well noted will call you soonest, thank you.

hello im interested in the studio for a month call be reached at 0926414473

Hello, I want you to contact me in a hurry. Is it possible to move into a deluxe (42 sqm) room? I would like to move in immediately. Please make a contract for half a year.

Hello, Sawadee khrap! I am interested in renting for one month only, from JUNE 19th to JULY 19th. I have been in Bangkok already for a while and I have a motorbike. Please let me know if it's possible to schedule an appointment. Thank you, khap khun khrap!

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 15/6/2022, 10:45 น. - 171.100.111.xxx

Hi! Good Morning, When you free to inspection please let me know? or you can contact me via LINE @aspiragroup or Contact via Phone number 0636655654

I would like to see 1bed room apartment in this place .. can anybody guide me?

How much is the 20sqm studio apartment? Is it 4500 or 5500?

ห้องราคา4500 ยังมีอยู่ไหมคะ

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 19/4/2022, 10:54 น. - 49.228.228.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพัก ยังมีว่างอยู่นะคะ สามารถเข้าไปชมห้องพักได้ โดยโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 063-6655654

ห้อง4500ยังว่างอยู่ไหมคะ

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 19/4/2022, 10:54 น. - 49.228.228.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพัก ยังมีว่างอยู่นะคะ สามารถเข้าไปชมห้องพักได้ โดยโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 063-6655654

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 19/4/2022, 10:54 น. - 49.228.228.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพัก ยังมีว่างอยู่นะคะ สามารถเข้าไปชมห้องพักได้ โดยโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 063-6655654

Noavatar32 เมื่อ 13/4/2022, 20:37 น. - 124.122.77.xxx

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 09/4/2022, 23:02 น. - 182.232.43.xxx

ห้อง4500 ยังมีไหมค่ะ

เลี้ยงแมวได้ไหมคะ

Hello!

I cannot contact your Line account. Could u pls send ur updated line account name or number to yeeminthu1994@gmail.com?
I will live for long term & my office is in Thonglor 13, RMA Group company. I’m interested in 20.0 sq.m. 5,500 Baht - 6,500 Baht studio room.

Thanks in advanced!

Hello. I am interested to rent this house. I will arrive in Bangkok on December 14 and want to rent for 1 month for this house.Kindly let me know the detailed information for this room.Looking forward to hearing from you.

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 21/10/2021, 12:24 น. - 171.100.111.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องว่างค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เข้าไปชมห้องพักจริงก่อนได้นะคะ

ตอนนี้ยังมีหัองว่างไหมค่ะ

Is there a kitchen on the standard room? Can i see the picture?

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 15/9/2021, 16:08 น. - 171.100.111.xxx

Yes, we have room available, if you need to inspection please let us know.

Hi, I'm Nan.
1 bed room 8500 baht is available right?

42 sq.m unit are still available krub?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง