อพาร์ทเม้นท์ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

ซ.ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 10,500 บาท/เดือน
700 - 1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41786 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง ลำดับที่ 59 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง | ที่ตั้ง 251 ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 สุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง หอพัก ใกล้ ย่าน ปรีดีย์พนมยงค์ 42 แยก 7 สุขุมวิท 71

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สตูดิโอ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 71 พระโขนง

Code


· STD71-STD55


· STD71-SUP65


· STD71-DLX85


📢PROMOTION พิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักวันนี้ - 30 เมษายน 2563 รับ Gift Voucher มูลค่า 💰1,500-7,500 baht โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel. 063-6655654 คุณปุ๊ก ด่วนนนนนนนนนนนนน ห้องมีจำนวนจำกัดค่ะ
🎁Special Price🎁 Standard (20 Sqm) 5,500 – 7,500 THB ต่อเดือน🎁Special Price🎁 Superior (25 Sqm) 6,500 – 8,500 THB ต่อเดือน


🎁Special Price🎁 Deluxe (42 Sqm) 8,500 – 10,500 THB ต่อเดือน


*** ลูกค้าจะได้ห้องที่รีโนเวทใหม่พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า***
ห้องพักราคาประหยัดย่านสุขุมวิท71


แต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณเคเบิลตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์


ห้องน้ำในตัวมีฝักบัวอาบน้ำ


บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi)ความเร็วสูงฟรีตลอด


StudioSukhumvit 71 มีแผนกต้อนรับส่วนหน้า (จนถึง 23.00 น.)


ศูนย์ออกกำลังกายมุมมินิมาร์ทถัดจากล็อบบี้


และมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการบนชั้นดาดฟ้า


บริเวณใกล้เคียงได้แก่ ย่านธุรกิจย่านการค้าและตลาดท้องถิ่น


โรงแรมเรสซิเดนท์มีจำนวน50ห้องพร้อม


ห้องสตูดิโอขนาด20ตารางเมตร


ห้องซูพีเรียร์25ตารางเมตร


ห้องดีลักซ์ขนาด42ตารางเมตร (มีห้องนั่งเล่นแยกต่างหาก)


พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน


ส่วนที่เหลืออีก100ยูนิตสำหรับเช่าระยะสั้นและระยะยาว


เหมาะสำหรับนักเดินทางคนเดียวที่มีงบประมาณจำกัดในการพักระยะยาว


ห้องพักเหล่านี้ได้รับการตกแต่งกึ่งกลางพร้อมเตียงหรูหราตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวและตู้ทีวี


ห้องดีลักซ์ขนาด42ตารางเมตรมาพร้อมกับชุดรับประทานอาหารชุดโซฟาและห้องครัวขนาดเล็ก


ห้องพักแต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนขนาด43นิ้วพร้อมช่องรายการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)


ฟรีและตู้เย็นมีบริการชาและกาแฟฟรีตลอดทั้งวันที่ล็อบบี้


มีที่จอดรถสำหรับรถยนต์และจักยานยนต์


โรงแรมปลอดบุหรี่ 100%


การเดินทาง
รถเมล์สาย 71 40 501 545 113 115

ท่าเรือคลองตัน ต่อรถ 2แถว มีอยู่ตรงท่าเรือ
มีบริการรถรับส่งหน้าปากซอย

BTSพระโขนง ต่อรถคันเล็กมีอยู่ตรงBTS
เดินทางสะดวกสบาย มีรถวิ่งตลอด 24 ชม.


สถานที่ใก้ลเคียง


BTSเอกมัย,พระโขนง ท่าเรือคลองตัน
รพ.คลองตัน รพ.สุขุมวิท รพ.กรุงเทพ
ม.ศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
ม.เกษมบัณฑิต
ม.อัสสัมชัญ(หัวหมาก)
ตึกUM
เดอะมอล์รามคำแหง
ซอยทองหล่อและเอกมัย


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 10,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :21 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสแตนดาทพิเศษ สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 5,500 - 7,500 บาท 700 บาท
ห้องซูพีเรียร์ สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,500 - 8,500 บาท 800 บาท
ห้องดีลักซ์ 1 ห้องนอน 42.0 ตร.ม. 8,500 - 10,500 บาท 1,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi, I'm coming to bkk (from Udon) this Sunday for a month and looking for accommodation. I'm alone, no smoking, no drinking. Do u want rent it for 1 month ? Thanks

Noavatar32 เมื่อ 22/3/2020, 14:35 น. - 91.253.30.xxx

good morning i am mr Esposito Amendola Fabio, I stayed in your hotel in October and November, Ms. Mai will arrive to pick up the package that I left in your warehouse, I cannot come to Thailand at this moment for the virus that is now in place throughout the world . Thank you and see you soon

7e4f2980300f2cd4c18e26fdd60ca71b เมื่อ 12/3/2020, 09:07 น. - 202.55.142.xxx

ห้อง5,500เป็นห้องแบบไหนคะ สัญญาเช่ากี่เดือนคะ

สอบถามห้องพักค่ะอยู่2คน

I am very interested in the deluxe i am willing to move in this week if possible. I have a work permit in Thailand, 5 year resident.

ไกลจากบีทีเอสพระขโหนงมากไหมค่ะ จากปากซอยสุขุมวิท71 มากไหม ห้อง 5500 ยังมีไหมคะ

sawadee khrub, do you have studio available? I am working in bangkok and will stay for 6 months. Can I come view the room? Khub Khun Khrub

Dear Sir,

I am interested in renting a studio apartment from Saturday 9th November - Thursday 12th December. Do you currently have any rooms available? If so could you quote me a price and perhaps I could drop by and take a look?

Yours faithfully,

Duncan

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 04/11/2019, 17:22 น. - 182.232.63.xxx

We have Superior room available rate THB 7400 room excluded water and electricity no TV and mini fridge set up.

You can visit our property from 8am - 8pm

48f621a4b78268d4b1d9e4f36bf5b77b
Nithinan L Ownertag
เมื่อ 09/10/2019, 10:44 น. - 171.100.111.xxx

ประมาณ 50 บาทค่ะ

นั่งวินออกมา bts เท่าไหร่คะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ พร้อมเข้าอยู่ครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ พร้อมเข้าอยู่ครับ

Hello,
I am a French student staying until December (6 months) in Bangkok. I am interested in this apartment, my budget is between 8,000 and 10,000 baht. I would like to visit a condo quickly if possible so please give me your availability.
To communicate with me, use my e-mail (gouillaudpaul@gmail.com) because I don't have a Thai phone number yet.
Sincerely
Thank you.

Hello,
I am a French student staying until December (6 months) in Bangkok. I am interested in this apartment, my budget is between 8,000 and 10,000 baht. I would like to visit a condo quickly if possible so please give me your availability.
To communicate with me, use my e-mail (gouillaudpaul@gmail.com) because I don't have a Thai phone number yet.
Sincerely
Thank you.

How far from Arab Stree?

Is the guest received from the airport?

Hello,

What is the shortest monthly contract you have available? Are you able to do 6-month contract?

Thanks,

Ryan Forde

Hello I am looking for a Condo for a 3 month contract with possibility of 3 months renew for and son on.
Maximum at 400Meter to any Bts station.
Modern style condo with separate bedroom
Minimum 30 sq meters with 24h gym and fast internet connexion.
Max range price 11 000Bth
Visit possible the 28/05.
Please contact me if you have any offer whatsapp +596696388044 line id: steph.frenchman
regards Stephan

Hi, I was wondering if you had any apartments available from Thursday 11th April for a period of 1 month possibly longer.
My phone is not currently working, not in Thailand until Thursday 11th.

How far is this from praram 9..hospital..I want to stay with my thai wife while she is patient there .from 9 April to May ..on a month by month basis..can you send me details an I pass on too my wife

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง