อพาร์ทเม้นท์ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

ซ.แยกไผ่สิงห์โต ถ.พระราม 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,000 - 12,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 42468 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ลำดับที่ 33 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | ที่ตั้ง 79 แยกซอยไผ่สิงห์โต พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) หอพัก ใกล้ ย่าน แยกซอยไผ่สิงห์โต พระราม 4

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สุขเหมือน แมนชั่น รัชดาภิเษก-พระราม4 (200เมตรจาก MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/10/2019
บอกว่ามาจากเว็บ http://www.renthub.in.th ลด 300 บาท (เดือนแรก)

 • ตึกใหม่ ห้องแอร์
 • ที่จอดรถ
 • เคเบิ้ล ทีวีดิจิตอล ฟรี
 • อินเตอร์เน็ต ฟรี
 • กล้องวงจร 16 ตัว
 • มีระเบียงทุกห้องพัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น
  เฟอร์นิเจอร์ - ตู้,เตียง,ที่นอน,โต๊ะข้างเตียง,โต๊ะเครื่องแป้ง,โต๊ะวางทีวี,เก้าอี้2ตัว
 • Line ID : 0646577779
 • Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1
 • โทร 064-6577779

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,000 - 12,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :16,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายเดือน สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 8,000 บาท -
ห้องพักรายเดือน 1 ห้องนอน 33.0 ตร.ม. 12,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello
I am a 25 year old woman coming from Geneva to work in Bangkok. I am looking for short -term rent for myself, to work at the International Committee of the Red Cross starting September. Kindly let me know if the studio is available and if a viewing appointment is possible anytime starting 1st September.

Many thanks

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 30/8/2019, 00:53 น. - 223.24.166.xxx

Please Contact      
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hello,
I am Liem from Vietnam. I am going to stay in Bangkok from 20 Aug and stay for at least one year. I am looking for a condo or department with fridge, kitchen, aircond, water heater as basic furniture. My budget is about 10K THB a month. Could you please advise if you have any option near BTS/MRT to Column tower?

Thanks,
Liem

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 30/8/2019, 00:52 น. - 223.24.166.xxx

Please Contact      
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hello,
Can you add me on Line ? Jbernt7.
Thank you

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 13:23 น. - 223.24.61.xxx

Minimum contract 6 months  
Please Contact     
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

dear owner,
I'm interested to rent this room for 4 months starting from july 20th. Please revert on my maild id- kkrnokia13@gmail.com

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 13:23 น. - 223.24.61.xxx

Minimum contract 6 months  
Please Contact     
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hello. I want to know more details about the studios. Please send me more details. I am looking for a contract of 3 months. 1- Please tell me the lowest possible monthly rent you can offer, because I am a student and looking for more affordable studios. 2- Please send me the address of your building. 3- Your contact details. Kind regards, Soroush

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 17/5/2019, 00:32 น. - 27.55.169.xxx

Minimum contract 6 months 
Please Contact    
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hi can you send me more info about this property? Rgds Stuart;
my email: stwjones@hotmail.com

Hi
can you send me more info about this property?

Rgds
Stuart

I can visit it tomorrow evening from 18H30 if the studio is available, I'm in Bangkok

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 27/3/2019, 23:21 น. - 134.196.11.xxx

Minimum contract 6 months
Please Contact   
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hi I'm really interested by your studio. Is it available from the 11th May to 21th August 2019 ? How many minuts to reach the MRT/BTS please ? How much does the studio cost ? Is is free to invite my friend to sleep at the studio some nights ? Thanks for your answer.

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 27/3/2019, 23:21 น. - 134.196.11.xxx

Minimum contract 6 months

Ladies and Gentlemen,

I would like to rent a nice apartment for one person for the period from 3 June 2019 to 04 August 2019. I am an intern at Bosch and come from Germany.

I am looking forward to hearing from you and remain with kind regards,
Pia Simon

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 16:26 น. - 134.196.11.xxx

Contract 6 months

ฉันจะไปทำงานที่ญี่ปุ่น
21 มีนาคม

ระยะสั้น ฉันสามารถเช่าได้เพียงหนึ่งเดือนหรือไม่

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 16:25 น. - 134.196.11.xxx

Contract 6 months

Hello!

My name is Miguel and I am going from Portugal to Bangkok for 6 months, to be a marketing intern at Siam Piwat company.

I am looking for a room, or an apartment between Ratchathewi and Pathum Wan areas, near Siam Paragon/Discovery shopping centers. Must not be more than 30minutes walking distance.
If by metro, shouldn't be further than BTS Sukhumvit Line between Victory Monument and Phrom Phong metro stops, or BTS Silam Line between National Stadium and Wongwian Yai stops.

For these 6 months I am willing to pay between 5.000 - 20.000 baht (monthly), depending on the quality of the apartment.

Do you have anything that fits in these requirements?

Thank you very much for your time.

Best regards,
Miguel Almeida

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 12/3/2019, 20:55 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact  
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

SUKMUAN MANSION Near Mrt Queen Sirikit Convention Center

Good evening,
I have just arrived in Bangkok and i am looking for medium/long term accommodation around the area where your building is located.
Do you have any vacancy, and if yes when can i come for an inspection?
Please let me know, thanks.

Kind regards,
Alessandro Grandi.

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 25/2/2019, 19:17 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact 
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hello
I am interested in a studio apartment. Are there any still available? I saw a room on RentHub that looked nice. 8K baht a month and 16K deposit. Let me know if available and when can view. Regards

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 25/2/2019, 19:16 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact 
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Good afternoon,
i am looking for a long stay accommodation.
i am available for an inspection from next Thursday.
please let me know if you have any vacancy, thanks.

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 25/2/2019, 19:16 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact 
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Dear Sukmuan Mansion-Team,

I am interested in renting a 1 bedroom (33.0sq.m.) appartment from 23.02.2019 to 31.08.2019. is there a free room in this timespan?

Thank you in advance.
Best regards
Marius Baumann

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 25/2/2019, 19:16 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact 
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Dear Sir or Madam,

I am an Intern at Bosch Bangkok and would like to rent an appartment for six months. Do you have rooms available starting from the 24th of March 2019?

Best regards, Laura Plass

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 07/2/2019, 12:39 น. - 134.196.11.xxx

Please Contact
Line ID : 0646577779 or Facebook : www.facebook.com/sukmuanmansion1

Hellooo! I wanna rent a room in a month sir. Can I?

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 06/2/2019, 00:35 น. - 134.196.11.xxx

minimum contract 6 months

Hello is there any room available for December 26? Where is the nearest BTS and how long to walk from this apartment ? Thx

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 21:40 น. - 27.55.84.xxx

Monthly (minimum contract 6 months)

请问该公寓能做饭吗?有免费的WIFI吗?行的话,我于12月16日至2019年月2月14日租用这个公寓。如何签约和联系房东?请回复!

Noavatar32
Sukmuan Mansion1 Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 21:41 น. - 27.55.84.xxx

Minimum contract 6 months

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง