อพาร์ทเม้นท์ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา

สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา

ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,200 - 8,800 บาท/เดือน
790 - 1,290 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 18039 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา | ที่ตั้ง 46 บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร
สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา หอพัก ใกล้ ย่าน บรมราชชนนี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สุดยอด ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใกล้ศิริราช หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา

สุดยอด รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ห้องรายวัน และรายเดือน ย่านปิ่นเกล้า (ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า,โลตัสปิ่นเกล้า) ใกล้โรงพยาบาลศิริราช ใกล้หอประชุมกองทัพเรือ ใกล้กรมอู่ทหารเรือ ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ใกล้โรงพยาบาลหูตาคอจมูก ใกล้โรงพยาบาลเจ้าพระยา ใกล้พาณิชยการสยาม ใกล้โรงแรมริเวอร์ไซด์ใกล้โรงแรมรอยัลปิ่นเกล้า โรงแรมบียอนด์สวีท ใกล้โรงแรมเอสดีอเวนิว ใกล้ท่ามหาราช ใกล้เซ็ลทรัลปิ่นเกล้าใกล้โลตัสปิ่นเกล้า ใกล้เมเจอร์ปิ่นเกล้า ใกล้สนามหลวง ใกล้วัดพระแก้ว ใกล้ถนนข้าวสาร ห้องพักสะอาด น่าอยู่ สะดวกสบาย

ห้องพักรายวันราคาประหยัด
เริ่มต้นเพียง 790 บาท/วัน

ห้องพักรายเดือน เริ่มต้นเพียง 5,200 บาท
(สนใจพักรายเดือน กรุณาติดต่อสอบถาม หรือเข้ามาดูห้องพักรายเดือนก่อนได้)

**ภาพตัวอย่างเป็นห้องพักรายวัน**
(ห้องรายวันและรายเดือน จะเป็นคนละแบบค่ะ)

หรือสอบถามเบื้องต้นได้ที่ ไลน์ ไอดี : 0823333312

แผนที่ https://goo.gl/maps/bK8mSg3zEQS2


หากท่านมีธุระ ไม่ว่าจะอบรม สัมมนา ประชุม เลือกสุดยอด อพาร์ทเม้นท์เป็นที่พักรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ห้องรายวันอุปกรณ์ครบครัน ทีวี แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงเดี่ยว/คู่ หลากหลายแบบ
สามารถติดต่อสอบถามห้องพัก ทั้งรายวันและรายเดือน ได้ที่
สุดยอด รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
โทร. 082-3333312
02-8865531-4
LINE ID : 0823333312

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,200 - 8,800
  บาท/เดือน
 • รายวัน :790 - 1,290
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายวัน สตูดิโอ ไม่ระบุ - 790 - 990 บาท
ห้องพักรายวัน 1 ห้องนอน ไม่ระบุ - 890 - 1,290 บาท
รายเดือน(ห้องธรรมดา) ห้องเปล่าไม่มีพัดลม 1 ห้องนอน 16.0 ตร.ม. 5,200 - 7,800 บาท -
รายเดือน (ห้องแอร์) 1 ห้องนอน 16.0 ตร.ม. 5,200 - 7,800 บาท -
รายเดือน ใหญ่พิเศษ (แอร์,น้ำอุ่น) 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,800 - 8,800 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีครับ# ผมอยากสอบถามว่าห้องพักรายวันมีกี่แบบหรอครับ# แล้ววันอาทิตย์ 22นี้ มีว่างไหมครับ# คืนละเท่าไหรครับ

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 23/4/2018, 22:01 น. - 49.237.205.xxx

สวัสดีค่ะ
มีห้องสุพีเรียร์
ห้องดีลักษ์
ห้องแฟมิลี่
ห้องเพนท์เฮาส์ค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิิ่มเติม โทร0823333312

เดือนกุมภาพันธ์ ยังมีห้อง 5200ว่างอยู่ไหมครับ

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 20/2/2018, 07:36 น. - 49.237.196.xxx

ว่างค่ะพร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ห้องพักรายเดือนราคา5200 มีว่างมั้ยค่ะ ประมาณกุมภา มีนาคะ

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 22/1/2018, 17:50 น. - 49.237.132.xxx

ว่างค่ะ ตอนนี้เหลือ2 ห้องสุดท้าย
สอบถามรานละเอียดเพิ่มเติมโทร082-3333312

Hi looking to rent 30 sq mt apartment 1 Bed, long term rental.
Please let me know if available

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 10:46 น. - 49.237.134.xxx

Hi khun orawan
This now I have available room Please contact me
tel: 082-3333312
Line id:0823333312
https://line.me/R/ti/p/%40sudyod-apartment

น้องค่ะคุณปีเตอร์จะจองห้องเพิ่มอีก 1 คืนคือวันที่ 12 /11/2560 มีห้องว่างไหมค่ะขอทราบด่วนค่ะจะได้เลื่อนตั๋วรถทัวร์ขากลับค่ะ

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 10:51 น. - 49.237.134.xxx

สนใจพักรายวัน
สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 082-3333312 หรือ id line 0823333312

สนใจพักรายเดือนครับ อยากทราบว่าห้องรายเดือน(ห้องธรรมดา) ห้องเปล่าไม่มีพัดลม ราคา 4100 บาท ยังมีอยู่ไหมครับ แล้วภายในห้องมีอะไรบ้าง

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 10:50 น. - 49.237.134.xxx

สวัสดีค่ะ ยังสนใจอยูู่่ไหมค่ะ
ห้องเช่าเริ่มต้นที่5,200ค่ะ
สนใจติดต่อ 0823333312

สวัสดีค่ะ อยากเช่าห้องรายวันช่วงวันที่ 1-3 ธันวาค่ะ ห้องยังว่างอยู่ไหมคะ เช็คอิน เช้าหน่อยเพราะเครื่องลงตอนตีห้าครึ่งค่ะ

1da3d55b30992defd0ff97daf8201651
Sudyod Kiattikhunphan Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 20:58 น. - 49.237.131.xxx

Email address
reservation.sudyod@gmail.com
Tel 082-3333312
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40sudyod-apartment

Noavatar32 เมื่อ 11/10/2017, 00:32 น. - 183.88.144.xxx

ห้องพักรายวัน วันที่14-18ต.ค มีว่างไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/10/2017, 10:11 น. - 171.97.63.xxx

ห้องพักรายวัน23. -26. ยังมีอยู่ไหมค่ะ

มีห้องว่างราคาไม่เกิน4500บาทมั้ยครับ รายเดือนคับ

สวัสดีค่ะ

ทางเรามีห้องธรรมดาราคา 4100 บาท
ห้องแอร์ราคา 4800 บาท สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-3333312

Noavatar32 เมื่อ 13/9/2017, 22:12 น. - 1.10.221.xxx

จองห้องพักคืน 25และ 26 คืนค่ะ

สนใจพักรายวันเดือนไหนค่ะ
สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 082-3333312 หรือ id line 0823333312

สวัสดีค่ะ
สนใจพักเดือนไหนคะ ยังไงรบกวนแจ้งกลับมาทางเราหรือโ?รสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-3333312

Noavatar32 เมื่อ 29/9/2017, 12:35 น. - 58.9.90.xxx

พักวันที่ 25 ต.ค ค่ะ

สนใจอยากพักแบบรายวัน 24-26ตุลาคม60 คะ จองไว้ได้มั้ยคะ

24-26 ตุลานี้ ตอนนี้ห้องพักจองเต็มแล้วค่ะ หากมีหลุดจองทางเราจะรีบติดต่อกลับค่ะ

Looking to rent from 29th July till 31st Aug 2017

Hi Looking for 1 Bed 30 sq m. from 29th JULY till AUG 31st 2017

มีห้องรายวันไหมคะ จะเข้าพักวันที่ 28-29 กรกฎานี้ค่ะ ถ้ามีติดต่อกลับด้วยนะคะ

ห้องราคา 4800 ยังว่างมั๊ย

สวัสดีค่ะ ตอนนี้รายเดือนเต็ฒแล้วค่ะ หากมีว่างทางเราจะรีบแจ้งค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 03/7/2017, 23:08 น. - 180.180.222.xxx

ห้องรายเดือน 4100 ยังมีห้องว่างมั้ยคับ

รายเดือนเต็มค่ะ หากมีว่างจะรีบแจ้งนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 07/4/2017, 22:00 น. - 182.232.160.xxx

ห้องพักรายวันต้องจองล่วงหน้ากี่วัน วางมัดจำอย่างไร ห้องแอร์ราคาเท่าไรรายวันนั

อพารต์เม้นยุในซอยหรือติดถนนค่ะ และยุไกลจากโรงแรมเอสดีอเวนิวมากไหม

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง