อพาร์ทเม้นท์ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2

สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2

ซ.รามคำแหง 52/2 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,200 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 55811 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 ลำดับที่ 64 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 | ที่ตั้ง 2/9 รามคำแหง 52/2 รามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2 หอพัก ใกล้ ย่าน รามคำแหง 52/2 รามคำแหง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สุรางค์พาเลซ ซ.รามคำแหง 52/2

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/06/2021
ลดค่าเช่า 50% เดือนแรก! เริ่มต้นเพียง 4,200 บาท พิเศษแถมฟรี Internet-ตู้เย็น ตลอดสัญญาเช่า!! ฟรี ค่าบริการจอดรถ!!!

โปรสู้โควิท ลดค่าเช่า 50% เดือนแรก!


พิเศษแถมฟรี internet หรือตู้เย็น ตลอดสัญญาเช่า!!


 • ราคาเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทเท่านั้น
 • ชำระค่าเช่าเพียง 1 เดือน + ประกัน (กรุณาโทรสอบถาม)ก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันที
 • มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เตียงนอน ฟูกที่นอนโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี มีบริการฟิตเนส ตู้จ่ายน้ำดื่ม เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ร้านมินิมาร์ท ร้านขายยา ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ
 • ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านคีย์การ์ดและรปภ.ประจำหอพัก
 • มี 7-11 หน้าปากซอยห่างเพียง 120 เมตร
 • ห่างถนนรามคำแหง 120 เมตร
 • ห่างเดอะมอลล์ บางกะปิ (1 กิโลเมตร)
 • ม.รามคำแหง (2.5 กิโลเมตร)
 • รพ.รามคำแหง (1.3 กิโลเมตร)
 • เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9 (4.4 กิโลเมตร)
 • ด้านหน้าปากซอยมีป้ายรถเมล์ และมีรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก โครงการแล้วเสร็จในปี 2566

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,200 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :7,000-10,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :4.5 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าน้ำ :17.5 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ250 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องแอร์ 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 4,200 บาท -
ห้องแอร์+น้ำอุ่น 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 4,500 บาท -
ห้องแอร์ใหญ่+น้ำอุ่น 1 ห้องนอน 31.0 ตร.ม. 5,000 บาท -
ห้องแอร์ใหญ่พิเศษ+น้ำอุ่น 1 ห้องนอน 39.0 ตร.ม. 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ไปดูห้องมาแล้วห้องโอเคแต่ติดที่ค่าส่วนกลาง250บาทเลยทำให้ห้องราคาสูงขึ้นถ้าไม่มีส่วนกลางจะดีมากคะ

Noavatar32
พรทนา Ownertag
เมื่อ 02/3/2021, 18:10 น. - 1.47.33.xxx

เรียน คุณพลอย
ที่ตึกเรามีค่าส่วนกลางเนื่องจากเราเก็บอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่อื่นที่ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ ส่วนตึกที่ไม่มีค่าส่วนกลางก็เก็บในส่วนอื่นแทน อาจจะเก็บค่าที่จอดรถแต่ของเราจอดฟรี และมีลดค่าเช่าเดือนแรก 50% ด้วยค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ

Noavatar32
พรทนา Ownertag
เมื่อ 03/3/2021, 15:21 น. - 1.46.42.xxx

เรียน คุณเทพเจ้า
ทางเราเห็นความสำคัญของลูกค้าทุกท่านเสมอค่ะ ต้องขอขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการของอพาร์ทเมนท์เรานะคะ ยังไงขอรบกวนคุณลูกค้าติดต่อทางออฟฟิศเพื่อพูดคุยเรื่องโปรโมชั่นได้นะคะ

ถ้าจะทำแบบนี้ผมว่าไม่ถูกนะ คุณควรคำนึงถึงคนส่วนรวม การที่ใครคนใดคนนึงได้ผลประโยชน์ คุณคิดว่าคนอื่นๆเขาจะโอเคเหรอ การทำแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหา คุณกำลังยิ่งสร้างปัญหา

Noavatar32
พรทนา Ownertag
เมื่อ 07/1/2021, 16:34 น. - 171.101.241.xxx

เรียน คุณ No name
ต้องขอขอบคุณสำหรับ คำติชม และข้อเสนอแนะนะคะ ทางเราจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงในคราวต่อไปค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง