อพาร์ทเม้นท์ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด

ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด

ซ.ท๊อปฮิลล์ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

ค่าเช่า :
3,200 - 5,500 บาท/เดือน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 15749 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด ลำดับที่ 42 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด | ที่ตั้ง 22/1-5 ท๊อปฮิลล์ ศรีราชา ชลบุรี
ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด หอพัก ใกล้ ย่าน ท๊อปฮิลล์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องพักบ่อวิน ปลวกแดง ราคาพิเศษ ท๊อปฮิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ตลาด

TOPHILL "ห้องพัก กลางวิวเขา"อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่


TOP HILL APARTMENT


“อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่......ห้องใหญ่ติดแอร์”


ท็อปฮิล อพาร์ทเม้นท์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิดการออกแบบอาคารและพื้นที่ใช้สอยให้กว้าง และสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อให้ทุกวินาทีของคุณเป็นวันพักผ่อน ท็อปฮิลตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพฝั่งขาเข้านิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด การเดินทางจากท็อปฮิลฯ ไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่ จึงทำได้อย่างสะดวก..ร่วมสัมผัสคุณภาพชีวิตดีๆ ที่ท็อปฮิล อพาร์ทเม้นท์


TOPHILL "ห้องพัก กลางวิวเขา"อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ห้องใหญ่ ติดแอร์


ทำเลดี๊ดี ใกล้นิคมอีสเทิร์นระยอง-เหมราชชลบุรี


ที่ตั้ง บ่อวิน - อีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยองอ.ศรีราชา จ.ชลุบุรี


36 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ3 ชั้น


สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องพัก


-แอร์


-เครื่องทำน้ำอุ่น


-ผ้าม่าน


-เตียง+ที่นอน 6 ฟุต


-โต๊ะทำงาน+เก้าอี้


-ตู้เสื้อผ้า


-Wi-Fi Internet


-Cable TV


สิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ


-สวนพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย


-ตลาด, 7-11, lotusexpress


-สนามบอล, สนามบาส, ลานแอโรบิค


LOCATION


*Bowin - Eastern seaboard


UNIT TYPE


*1 Bedroom (36 Sq.m)


*Total = 218 Units


PARKING LOT


*100 %


FACILITIES


-Car Park -Garden -CCTV


-Wifi - Cable TV


PRICE


*Start 3,000-4,500 THB/month


Tophill Apartment โครงการอพาร์ทเม้นท์จำนวน5อาคารขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ


"เปิดจองอาคาร3" แล้ววันนี้พร้อมให้คุณสัมผัสความสุขท่ามกลางวิวเขา


ในทำเลที่แสนใกล้นิคมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย


"มาอยู่ด้วยกันนะ"


ใกล้ตลาดสดขนาดใหญ่, 7-11, lotusexpress กินดีไม่มียั้ง พิกัดแยกหนองก้างปลา


บ่อวิน-อีสเทิร์น


ห้องใหม่ ห้องใหญ่ ขนาด36ตรม. พร้อมเฟอร์ แอร์น้ำอุ่น เพียง 3,000 – 4,500 บาท/เดือน


ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด


สะดวกสบายด้วยบริการwifiinternet, cable tv


ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น


ชื่อผู้ประกาศ : www.facebook.com/tophillapartment


เบอร์โทรศัพท์ : SalesOffice : 092-404-4414


Email:tophillthailand@gmail.com


google map: https://goo.gl/maps/KGvnagNruAx


ท็อปฮิล อพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์ระยอง, อพาร์ทเม้นท์บ่อวิน, อพาร์ทเม้นท์ปลวกแดง, อพาร์ทเม้นท์นิคมอีสเทิร์นฯพร้อมอยู่, อพาร์ทเม้นท์แต่งครบ, อพาร์ทเม้นท์แยกหนองก้างปลา, ที่พักบ่อวิน, ที่พักหนองก้างปลา, ที่พักอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง,ใกล้นิคมโรจนะ บ่อวิน Rojana

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,200 - 5,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆ400 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องใหญ่มาก สตูดิโอ 36.0 ตร.ม. 3,200 - 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 10:43 น. - 27.130.98.xxx

pls follow this link to tophill apartment: https://goo.gl/maps/jGhC2DGA5zM2

we have cable tv, english channals, or you can use wifi too.

you are welcome to Tophill apartment

pls send me the detail of this site,
I m interested for the same,
and please let me know about TV do you have Indian channels also

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 10:44 น. - 27.130.98.xxx

มีค่ะ ติดต่อ 0924044414 ได้เลยค่ะ

ห้องพักแอร์ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ เท่าไหร่ครับ?

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 10:44 น. - 27.130.98.xxx

รบกวนติดต่อ 0924044414 ได้เลยค่ะ

Dear Sir,
Hello,
I want this apartment for one month, please confirm its availability from 04-10-2018, it’s my arrival date time.
When you confirm me then I will come to your place and settle all matters. Please confirm it for further deal.

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 01/12/2018, 10:46 น. - 27.130.98.xxx

yes, sure. please call

Do you have a studio available May 23- July 15? I will pay for 2 months.

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:18 น. - 49.49.236.xxx

yes sure! ready with furniture and appliances. please contact 0942969298

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:18 น. - 49.49.236.xxx

https://goo.gl/maps/hsFooMZXStu

ขอตำแหน่งหน่อยค่ะ อยากเข้าไปดูห้องค่ะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:17 น. - 49.49.236.xxx

https://goo.gl/maps/hsFooMZXStu

ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์เดือนละเท่าไหร่คะ ทำสัญญา 1 ปี

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:22 น. - 49.49.236.xxx

3500 บาทคะ รบกวนโทร 0924044414 คะ

สอบถามห้องว่างค่ะ

ห้องแอร์ ไม่เอาเฟอร์นิเจอร์
เดือนละเท่าไรคะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:22 น. - 49.49.236.xxx

3200 บาทคะ รบกวนติดต่อ 0924044414 คะ

ม.ค.61 - มิ.ย 61 ห้องว่างมั๊ยครับ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:22 น. - 49.49.236.xxx

มีคะ รบกวนโทร 0924044414 คะ

Do you have a room available for monthly rent?

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:22 น. - 49.49.236.xxx

sure we have please contact 0942969298. thanks

ม.ค.61 - พ.ค.61 ห้องว่างมั๊ยครับ
รบกวนตอบกลับด้วยครับ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 22/11/2017, 10:44 น. - 171.7.107.xxx

ยังพอมีค่า ติดต่อจองห้องได้เลยค่า 0924044414 :)

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 30/5/2018, 11:23 น. - 49.49.236.xxx

มีคะ รบกวนโทร 0924044414 จะได้คำตอบไวกว่าคะ

ยังมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 22/11/2017, 10:44 น. - 171.7.107.xxx

ยังพอมีค่า ติดต่อจองห้องได้เลยค่า 0924044414 :)

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 22/11/2017, 10:44 น. - 171.7.107.xxx

ยังพอมีค่า ติดต่อจองห้องได้เลยค่า 0924044414 :)

เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆได้มั้ยคะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 20/5/2017, 16:45 น. - 27.130.239.xxx

ทางหอพักไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ค่ะ ขอบคุณค่ะ :)

มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 20/5/2017, 16:45 น. - 27.130.239.xxx

มีค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0924044414 ได้เลยค่ะ

มัดจำเข้าอยู่เท่าไรค่ะ

Noavatar32
น้ำหวาน Ownertag
เมื่อ 15/3/2017, 09:20 น. - 101.109.51.xxx

ทำสัญญา 4000 ล่วงหน้า 1 เดือน 3500 รวม 7500 เข้าอยู่คะ ^^ รบกวนขอเบอร์คุณแป้งด้วยนะคะ

แล้วราคาห้องเริ่มต้น3000ไม่มีหราค่ะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 20/5/2017, 16:46 น. - 27.130.239.xxx

มีค่ะ โทรสอบถามเข้าชมห้องได้ที่ 0924044414 ค่ะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 20/5/2017, 16:45 น. - 27.130.239.xxx

ประกันห้อง 4000บาท+ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ

E3f3b06b476edfcd8c7634e27057eaa4 เมื่อ 30/1/2017, 22:26 น. - 182.232.105.xxx

ไกลจากโลตัสบ่อวินมากไหมค่ะ

Noavatar32
น้ำหวาน Ownertag
เมื่อ 31/1/2017, 09:21 น. - 101.109.120.xxx

มีทางลัดมาค่ะ ประมาณ 3-4 กม.^^

Noavatar32
น้ำหวาน Ownertag
เมื่อ 02/3/2017, 09:48 น. - 125.27.100.xxx

ประมาณ 3-4 กิโลคะ

Noavatar32
tophill Ownertag
เมื่อ 20/5/2017, 16:46 น. - 27.130.239.xxx

ไม่ไกลค่ะ

ไกลจากโลตัสบ่อวินมั๊ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี