อพาร์ทเม้นท์ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย)

[ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย)

ซ.ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24 ถ.ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,200 - 8,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 16706 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) ลำดับที่ 38 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) | ที่ตั้ง 39/3 ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24 ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
[ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย) หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24 ประชาราษฏ์บำเพ็ญ 24

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม [ห้องใหม่ เฟอร์แน่นมากที่สุด] Winner Residence (วินเนอร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
[Promotion] ส่วนลดพิเศษ มีจำนวนจำกัด

[ราคาโปรเปิดตึกใหม่มีจำนวนจำกัด ห้องใหม่เอี่ยม เฟอร์นิเจอร์แน่น ฟรีที่จอดรถยนต์ 1 คัน]
*ตีแบดมินตันในสนามมาตรฐาน ฟรี 4 ชั่วโมงทุกเดือน มูลค่า 1,120 บาท(เฉพาะตึก West Building เท่านั้น)*
.
เปิดตึกใหม่ Winner Residence (West Building) ห้องใหม่เอี่ยม เฟอร์แน่นที่สุด ตีแบดฟรีทุกเดือน
.
1. ห้อง Studio (West Building) ขนาด 25 ตรม.
ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท (สัญญา 1 ปี)
และ 6,800 บาท (สัญญาน้อยกว่า 1 ปี)
เงินประกัน 12,000 บาท
รวมเข้าอยู่ชำระ 18,500 - 18,800 บาท
*แอดไลน์เพื่อขอดูวีดีโอห้องตัวอย่างได้เลย*
ประตูล็อคแบบดิจิทัลมาตรฐานเดียวกับโรงแรม
.
2. ห้อง 1-Bedroom (West Building) ขนาด 35 ตรม.
ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท (สัญญา 1 ปี)
และ 7,500 บาท (สัญญาน้อยกว่า 1 ปี)
เงินประกัน 15,000 บาท
รวมเข้าอยู่ชำระ 22,000 - 22,500 บาท
*แอดไลน์เพื่อขอดูวีดีโอห้องตัวอย่างได้เลย*
ประตูล็อคแบบดิจิทัลมาตรฐานเดียวกับโรงแรม
.
Winner Residence
.
3. ห้อง Standard ขนาด 28 ตรม.
ราคาเริ่มต้น 5,200 บาท (สัญญา 1 ปี)
และ 5,500 บาท (สัญญาน้อยกว่า 1 ปี)
เงินประกัน 10,000 บาท
รวมเข้าอยู่ชำระ 15,200 - 15,500 บาท
.
4. ห้อง Suite 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น ขนาด 55 ตรม.
ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท (สัญญา 1 ปี)
และ 8,500 บาท (สัญญาน้อยกว่า 1 ปี)
เงินประกัน 15,000 บาท
รวมเข้าอยู่ชำระ 23,000 - 23,500 บาท
.
ใจกลางชุมชน ด้านหน้าเป็นตลาด มี 7-11 ใหญ่, CP Fresh Mart, ร้านขายยาเดินไม่เกิน 2 นาที เดินทางสะดวก ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ห้วยขวางเพียง 7 นาที
.
ห้องพักตกแต่งใหม่เอี่ยม คัดสรรเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งเป็นอย่างดี มีระเบียงส่วนตัวทุกห้อง
.
ห้องพักสะอาด บรรยากาศร่มรื่นเป็นส่วนตัว
.
พนักงานและช่างยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านตลอดเวลา
.
บริการที่จอดรถ:
.
ฟรี 1 คันแรก (ระบุเลขทะเบียน)
.
ค่าอินเตอร์เน็ต 250 บาทต่อเดือน
.
มีกล้อง CCTV ทุกมุม, Keycard, เจ้าหน้าที่ รปภ.ตลอด 24 ชม., Cable TV, ลิฟท์โดยสาร, เครื่องซักผ้า+ตู้น้ำหยอดเหรียญบริการ
.
ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา ตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บในแต่ละเดือน
.
เฟอร์นิเจอร์ (ไม่มีหมอน/ผ้าปู/ผ้าห่ม/ผ้าเช็ดตัว)
- โซฟานุ่มสบาย
- โต๊ะวางทีวีพร้อมลิ้นชักเก็บของ 4 ช่อง
- ตู้วางรองเท้า / ใส่ของ
- โต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอี้ทานอาหารสำหรับ 2 ท่าน
- ซิงค์ล้างจานสเตนเลส SMEG
- เตียงพร้อมฟูกแบบหนานุ่มรับสรีระการนอน
- ตู้ข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานขนาดใหญ่
- ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมลิ้นชัก 4 ช่อง
- โต๊ะเครื่องแป้ง+กระจกเงายาวส่องได้ทั้งตัว พร้อมเก้าอี้สตู

เครื่องใช้ไฟฟ้า (ไม่มีทีวี/ตู้เย็น)
- แอร์ 2 เครื่อง (15000 BTU) เย็นเร็วและประหยัดสุดๆ
- เครื่องทำน้ำอุ่น (4000 Watts)
.
ข้อดี
ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 เป็นทางเชื่อมต่อถนนหลายเส้นทาง เช่นรัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ลาดพร้าว และรามคำแหง ทำให้ท่านสะดวกในการเดินทาง มีร้านอาหารอร่อยเจ้าดังมากมายภายในซอย
.
ช่วงกลางคืน เงียบสงบ เป็นส่วนตัว
.
อาคารตั้งอยู่ภายในโครงการ Winner Sports Avenue อาคารกีฬาในร่ม อันประกอบไปด้วย สนามแบดมินตันมาตรฐาน 13 สนาม, ฟิตดีฟิตเนส, ศูนย์ฝึกมวยไทย Cheeks Thaiboxing Club ,และ ร้าน ForREST นวดเพื่อสุขภาพ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,200 - 8,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :10,000 - 18,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 170 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / 20 นาที
 • อินเตอร์เน็ต :250 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio (West Building) 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 6,500 - 6,800 บาท -
One Bed Room (West Building) 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 7,000 - 7,500 บาท -
Standard Room สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,200 - 5,500 บาท -
Suite Room 1 ห้องนอน 56.0 ตร.ม. 8,000 - 8,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ตอบไลน์หต่อค่ะ สนใจเช่าสืนเดือนนี้

เลี้ยงแมวได้มั้ยคะ

Hello, I am interested in renting one of your properties, in particular a suite room. Could you send me photos of the suite room you have advertised? Thank you.

อยากเช่าห้องสวีท 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ ประมาณ 3-4 เดือน ( ตุลา - มกรา )
มีห้องว่างไหม ?

มีห้องstandardว่างไหมคะเดือนเมษา

Studio (West Building) มีห้องว่างมั้ยคะ สิ้นเดือนกุมภาค่ะ

Fabdd8c428d8bd75ad6ddcf63c0eb024 เมื่อ 13/1/2021, 21:08 น. - 182.232.165.xxx

มีห้องว่างมั้ยคับ

เลี้ยงแมวได้มั้ยคับ

ห้อง5200มีห้องว่างมั้ยค่ะ

เลี้ยวแมวได้ไหมคะ

มีห้อง 5,200 ว่างมั้นคับ สิ้นเดือนตุลาคม

มีห้อง5200-5500บาทว่างไหมคะเข้าอยู่สิ้นเดือนกันยา

มีห้อง5200-5500บาทว่างไหมคะเข้าอยุ่เดือนตุลาคม

28bb2a8ec137f25a90c865644bbfe462 เมื่อ 25/8/2020, 16:55 น. - 124.122.192.xxx

ยังมีห้องวว่ามั้ย คะ 5500 เข้าอยู่ปลายเดือน กันยายน คะ

มีห้องว่างไหมคะ

สนใจเข้าอยุ่เลย กค 63 ติดต่อกลับค่ะ

26ce8ca8eb4531219502859ed8499fe0
winner.residence Ownertag
เมื่อ 16/6/2020, 09:14 น. - 180.183.130.xxx

ตอนนี้ยังมีอยู่ค่า หากสนใจเข้ามาดูก่อนได้น้า

มีห้องว่างไหมครับ เข้าไปดูกอนได้ไหมครับ

26ce8ca8eb4531219502859ed8499fe0
winner.residence Ownertag
เมื่อ 04/6/2020, 10:42 น. - 183.88.61.xxx

มีจ้า เข้ามาดูก่อนได้ค่า

สิงหามีห้องว่างไหมคะ

26ce8ca8eb4531219502859ed8499fe0
winner.residence Ownertag
เมื่อ 29/5/2020, 09:44 น. - 184.22.247.xxx

มีค่า

Noavatar32 เมื่อ 22/5/2020, 19:50 น. - 184.22.209.xxx

1 ห้องนอนยังมีว่างไหมค่ะ

26ce8ca8eb4531219502859ed8499fe0
winner.residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2020, 09:23 น. - 184.22.229.xxx

ตอนนี้ยังมีอยู่ค่า หากสนใจเข้ามาดูก่อนได้น้า

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง