อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใน กาฬสินธุ์

 • หอพักหญิง ชรัญญา - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ : หอพักหญิง ชรัญญาUpdate ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 2,000 - 2,700 บาท/เดือน 250 - 450 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/06/2019 15:48
  ดูรายละเอียด
 • ทิว&ทัด เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ : ทิว&ทัด เพลส ซ.หาดลำดวน1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 3,500 - 4,000 บาท/เดือน 500 - 650 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/04/2019 09:45
  ดูรายละเอียด
 • ห้องพักวันใหม่ กาฬสินธุ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ : ห้องพักวันใหม่ กาฬสินธุ์ ถ.อนรรฆนาค กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 3,300 - 3,500 บาท/เดือน 350 - 550 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/09/2018 19:55
  ดูรายละเอียด
 • เอชดี เพลส กาฬสินธุ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ : เอชดี เพลส กาฬสินธุ์ ถ.อภัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 2,800 - 3,300 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/05/2018 08:08
  ดูรายละเอียด
 • สุนทรีย์อพาร์ทเม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ : สุนทรีย์อพาร์ทเม้นท์ ถ.ประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 400 - 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/04/2018 15:37
  ดูรายละเอียด
 • เคหะกาฬสินธุ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  เคหะกาฬสินธุ์ ซ.- ถ.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 1,400 - 3,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/12/2017 16:42
  ดูรายละเอียด
 • บัวริมปาว อพาร์เทล - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  บัวริมปาว อพาร์เทล ซ.โรงเรียนพร้อมพันธ์ุอุปถัมภ์ ถ.- บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 4,000 - 4,500 บาท/เดือน 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/12/2017 14:43
  ดูรายละเอียด
 • นภาการ์เด้นกาฬสินธุ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  นภาการ์เด้นกาฬสินธุ์ ซ.วิโรจน์รัตน์ ถ.ถีนานนท์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 4,300 บาท/เดือน 450 - 600 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07/11/2017 10:03
  ดูรายละเอียด
 • เคหะ-บ้านพักข้าราชการกาฬสินธุ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  เคหะ-บ้านพักข้าราชการกาฬสินธุ์ ถ.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 1,540 - 3,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/11/2016 09:16
  ดูรายละเอียด
 • ห้องพักพิมพ์ชนก - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  ห้องพักพิมพ์ชนก ถ.หนองไชยวาน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/12/2016 11:37
  ดูรายละเอียด
 • ทองทินธัช เรสซิเด้นซ์วิว - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  ทองทินธัช เรสซิเด้นซ์วิว ถ.ผังเมือง2 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 4,000 บาท/เดือน 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/02/2016 01:14
  ดูรายละเอียด
 • เดอะเบสแมนชั่นกาฬสินธ์ุ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน กาฬสินธุ์ หอพัก กาฬสินธุ์
  เดอะเบสแมนชั่นกาฬสินธ์ุ ถ.ทุ่งศรีเมือง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 4,000 - 4,500 บาท/เดือน 400 - 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/09/2014 06:20
  ดูรายละเอียด
 • หอพักพลวดี ถ.หนองหญ้าปลอง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
  ค่าเช่า : 2,000 - 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/05/2017 10:09
  ดูรายละเอียด

ค้นหาแบบละเอียด

ค่าเช่า

แสดงเฉพาะ