อพาร์ทเม้นท์ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

 • SL Place เอสแอล เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี : SL Place เอสแอล เพลส Update ถ.กรุงเทพ-ปทุม (307) บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 4,400 - 6,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/04/2021
  ดูรายละเอียด
 • ทวีสุขเพลส ปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี : ทวีสุขเพลส ปทุมธานีUpdate ซ.ทวีสุข2 ถ.ปทุมธานี-บางปะหัน บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,400 - 3,600 บาท/เดือน 550 - 600 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07/04/2021
  ดูรายละเอียด
 • เดอะกรีน - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี : เดอะกรีนUpdate ซ.สุขใจ 3 ถ.ปทุมสายใน บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,800 - 3,300 บาท/เดือน 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/04/2021
  ดูรายละเอียด
 • ทวีทรัพย์แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี : ทวีทรัพย์แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์Update ซ.สมประสงค์ 6 ถ.ปทุม-กรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,500 - 1,600 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/04/2021
  ดูรายละเอียด
 • ปทุมธานี 26 เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานี 26 เพลส ถ.307 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,800 - 7,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/02/2021
  ดูรายละเอียด
 • MT ปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  MT ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,900 - 3,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/02/2021
  ดูรายละเอียด
 • สะพานปทุมอพาร์ทเมนท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  สะพานปทุมอพาร์ทเมนท์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,000 - 3,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/12/2020
  ดูรายละเอียด
 • พัชราภรณ์หอพักปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  พัชราภรณ์หอพักปทุมธานี ถ.ปทุมลาดหลุมแก้ว บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,500 - 3,600 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2020
  ดูรายละเอียด
 • หอพักยุพิน - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  หอพักยุพิน ถ.บางกระผึ้ง บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,500 - 3,500 บาท/เดือน 600 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/11/2020
  ดูรายละเอียด
 • MT 2 ปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  MT 2 ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,500 - 4,900 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/11/2020
  ดูรายละเอียด
 • อินเตอร์มาร์ทเพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อินเตอร์มาร์ทเพลส ถ.ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,000 - 6,000 บาท/เดือน 450 - 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/10/2020
  ดูรายละเอียด
 • ดีเค อพาร์ทเมนต์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  ดีเค อพาร์ทเมนต์ ถ.เทศสัมพันธ์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,200 - 2,800 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/07/2020
  ดูรายละเอียด
 • หอพักศุภวรรณ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  หอพักศุภวรรณ ซ.วัดโพธ์เลื่อน ถ.บางกะผึ้ง บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,800 - 3,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2020
  ดูรายละเอียด
 • กรีน วิว เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  กรีน วิว เพลส ซ.หมู่บ้านกฤษณา1 ถ.ปทุม-กรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,700 - 3,800 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/05/2020
  ดูรายละเอียด
 • บ้านบัวขาว - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  บ้านบัวขาว ซ.เทศบาล 6 ถ.ปทุมธานี-สามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,600 - 3,900 บาท/เดือน 650 - 750 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/04/2020
  ดูรายละเอียด
 • คอมปาณ โฮเทลแอนด์เรสซิเด้นส์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  คอมปาณ โฮเทลแอนด์เรสซิเด้นส์ ถ.ติวานนท์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 6,500 - 7,500 บาท/เดือน 1,190 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/07/2019
  ดูรายละเอียด
 • เจ้จงห้องเช่า - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  เจ้จงห้องเช่า ซ.บางหลวง 2 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,600 - 3,600 บาท/เดือน 500 - 1,200 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/06/2019
  ดูรายละเอียด
 • อพาร์ทเม้น ราคาถูก 2500ต่อเดือน แอร์ 3000 ตรงข้าม มหาวิทยาลัยปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  อพาร์ทเม้น ราคาถูก 2500ต่อเดือน แอร์ 3000 ตรงข้าม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ซ.ทวีสุข ถ.ติวานน บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,500 - 3,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08/02/2019
  ดูรายละเอียด
 • เพลิน เพลิน เรสซิเดนซ์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  เพลิน เพลิน เรสซิเดนซ์ ถ.พัฒนสัมพันธ์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 4,500 - 25,000 บาท/เดือน 650 - 2,000 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/02/2018
  ดูรายละเอียด
 • เอส เฮ้าท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  เอส เฮ้าท์ ซ.ุสสวาท ถ.รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 3,500 - 7,600 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/08/2016
  ดูรายละเอียด
 • ห้องพักรายวันรายเดือนราคาประหยัดแถวธรรมศาสตร์รังสิต - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  ห้องพักรายวันรายเดือนราคาประหยัดแถวธรรมศาสตร์รังสิต ถ.เลียบคลองเปรมประชากร บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,800 - 2,800 บาท/เดือน 300 - 400 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/11/2015
  ดูรายละเอียด
 • หอพักใหม่ใกล้นิคมอุตฯบางกะดี่ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  หอพักใหม่ใกล้นิคมอุตฯบางกะดี่ ซ.วัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,500 - 2,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/10/2015
  ดูรายละเอียด
 • โพธิ์ทองอพาร์ท์เม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  โพธิ์ทองอพาร์ท์เม้นท์ ซ.ตะวันออก8 ถ.เลียบคลองหก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,800 - 2,500 บาท/เดือน 400 - 1,200 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2014
  ดูรายละเอียด
 • Full House @Rangsit - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  Full House @Rangsit ซ.เอกประจิม2/2 ถ.พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 7,900 - 13,900 บาท/เดือน 600 - 1,500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/05/2014
  ดูรายละเอียด
 • STC Home (เอสทีซี โอม) - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  STC Home (เอสทีซี โอม) ซ.เอกอุดร 6 ถ.วิภาวดี หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 4,500 - 5,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/12/2013
  ดูรายละเอียด
 • พาชื่น เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  พาชื่น เพลส ถ.ปทุมสามโคก สามโคก สามโคก ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 2,500 - 3,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2013
  ดูรายละเอียด
 • บ้านตะวัน - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  บ้านตะวัน ซ.เอกประจิน2 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 7,200 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/03/2013
  ดูรายละเอียด
 • ธนทวี เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  ธนทวี เพลส ซ.คริสต์จักรปทุม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,900 - 2,300 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/03/2013
  ดูรายละเอียด
 • สุขใจอพาร์ตเมนท์ เมืองปทุมธานี - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี หอพัก ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
  สุขใจอพาร์ตเมนท์ เมืองปทุมธานี ซ.สุขใจ แยก1 ถ.สายใน บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  ค่าเช่า : 1,500 - 1,800 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • ปทุมทองอพาร์ทเม้นท์ เมือง ซ.หมู่บ้านปทุมทอง ถ.ปทุมธานี พระนคร กรุงเทพมหานคร
  ค่าเช่า : ค่าเช่ารายเดือน กรุณาโทรสอบถาม แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/12/2020
  ดูรายละเอียด

ค้นหาแบบละเอียด

ค่าเช่า

แสดงเฉพาะ