อพาร์ทเม้นท์ อยู่สมบูรณ์ เพลส

อยู่สมบูรณ์ เพลส

ซ.รัตนราช 1 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
4,500 - 6,000 บาท/เดือน
590 - 690 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11443 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ อยู่สมบูรณ์ เพลส ลำดับที่ 108 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อยู่สมบูรณ์ เพลส | ที่ตั้ง 595 ม.1 รัตนราช 1 บางบ่อ สมุทรปราการ
อยู่สมบูรณ์ เพลส หอพัก ใกล้ ย่าน รัตนราช 1

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อยู่สมบูรณ์ เพลส

เข้าชมห้องพัก รายละเอียด บรรยากาศ ภาพกิจกรรมและโปรโมชั่น ได้ที่ Facebook: YSB อยู่สมบูรณ์ เพลส

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :590 - 690
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
รายวัน รายเดือน สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,500 - 6,000 บาท 590 - 690 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ใกล้สนามแคมป์บุรีรัมย์บางบ่อมั้ยค่ะ

ที่พักอยู่ใกล้แคมป์บุรีรัมย์บางบ่อมั้ยค่ะ ใช้เวลาเดินทางเท่ารัย

4a2625fca8e2fbe02aac82f19ab3e7c2 เมื่อ 12/2/2019, 21:20 น. - 184.22.212.xxx

ใกล้ รภ.ธนบุรี มีแบบเช่ารายวันไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 11/9/2017, 09:32 น. - 182.52.35.xxx

อยู่ใกล้ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มั๊ยคะ
ต้องเดินทางไปสอบ มีรถเดินทางไปโรงเรียนมั๊ยคะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:36 น. - 27.130.138.xxx

ใกล้ค่ะ มีลูกค้าจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมมาพักช่วงเวลามีงานกิจกรรมเสมอค่ะ

ควรปรับปรุงอินเตอร์เนตคะ ไม่ได้เรื่อง หน้าล้อกอินเข้าไม่ได้ เป็นทุกอาทิตย์

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:32 น. - 27.130.138.xxx

หากการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีปัญหารบกวนติดต่อเคาน์เตอร์ อยู่สมบูรณ์ เพลสค่ะ
เราให้บริการแนะนำการใช้งานพร้อมแก้ไขปัญหาให้ทุกท่านที่ใช้งานเน็ตค่ะ

แต่เนื่องจากเราให้บริการจำนวน 400 กว่าห้องพัก และลูกค้าทุกท่านไม่มีท่านใดแจ้งเรื่องการล็อคอินเข้าไม่ได้ ทางเราจึงไม่ทราบว่า เป็นปัญหาจากเครื่อข่ายให้บริการเรา หรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับค่ะ อย่างไรรบกวนติดต่อสอบถามได้ค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:36 น. - 27.130.138.xxx

มีว่างค่ะ

มีเฟอร์ฯมั้ยค่ะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:34 น. - 27.130.138.xxx

เฟอร์นิเจอร์ครบค่ะ
อาทิ แอร์ ตู้เสื้อผ้า 2 โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ผ้าม่าน เตียง ที่นอน และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำค่ะ

มีห้องว่างมั้ยค่ะ คิดค่าจอดรถมั้ยค่ะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:34 น. - 27.130.138.xxx

มีห้องรายเดือนว่างค่ะ และมีที่จอดรถแบบล็อคทะเบียนสำหรับคูณลูกค้าค่ะ

สอบถามเรื่องงานค่ะ..มีงานให้ทำช่วงเย็นมั๊ยค่ะ..แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด..

9fa497bbebdf7cb0afcff458897a92cd เมื่อ 16/12/2014, 00:02 น. - 1.46.137.xxx

ห้องอยู่แถวไหนหรอคะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
บุศย์ Ownertag
เมื่อ 12/7/2015, 20:26 น. - 171.96.94.xxx

เข้าดูเส้นทางได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ
www.yoosomboonplace.com
หรือโทร 02-7083300 ตลอด24 ชั่วโมงได้เลยค่ะ

6577109860dc02092edead688d53dec9
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 21:35 น. - 27.130.138.xxx

ทางเข้าอำเภอบางบ่อ ซอยรัตนราช ตรงข้ามสวนปัญจะ ปากซอยมินิบิ๊กซีค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ