อพาร์ทเม้นท์ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

ซ.อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

ค่าเช่า :
2,500 - 4,200 บาท/เดือน
400 - 500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 2120 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | ที่ตั้ง 116/36 หมู่ที่ 3 อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ศรีราชา ชลบุรี
อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน หอพัก ใกล้ ย่าน อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2022
โปรโมชั่นพิเศษๆๆๆ - โปรแบ่งจ่ายค่าประกันห้องพัก แรกเข้า 60% และ อีก 20% + 20% ในสิ้นเดือนถัดไป * - โปรฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ห้องแอร์ อาคาร1, 2, 3) ** - โปรห้องแอร์ ชั้น 4 ทุกอาคาร ลด 500 บาท *** - โปรฟรี 500 บาท ชวนเพื่อน **** FACEBOOK : https://www.facebook.com/rjmansionbowin/ LINE ID : 038337604 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0898893789 , 038337604-5

R.J. Mansion Service Mansion มี 3 อาคาร เป็นอาคารเปิด ทางเดินเดี่ยว ไม่หันหน้าห้องชนกัน ไม่ร้อน อากาศถ่ายเทได้ดี เสียงไม่ดังรบกวนการพักผ่อน
1. อาคารที่ 1 เป็นอาคารสไตล์ Contemporary Resorts
รายละเอียดอาคาร 1
รูปแบบห้อง
1.1 ห้องพัก
Studio ห้องเปล่า ขนาด 24 ตรม. (ห้องพัดลม)
1.2 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)
1.3 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด King Size โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ ซิงค์ล้างจาน (ห้องปรับอากาศ)

2. อาคารที่ 2 เป็นอาคารสไตล์ Bali Garden Resorts
รายละเอียดอาคาร 2
รูปแบบห้อง
2.1
ห้องพัก Studio ห้องเปล่า ขนาด 24 ตรม. (ห้องปรับอากาศ)
2.2 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)

3. อาคารที่ 3 เป็นอาคารสไตล์ Modern garden
รายละเอียดอาคาร 3
รูปแบบห้อง
3.1 ห้องพัก Studio ขนาด 26 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ตู้ลอยวางหนังสือ ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้
(มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)

มีห้องพัก ชั่วคราว ราคา 250-300 บาท รายวัน ราคา 400-500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก
- ระบบทีวีรวม อนาล็อคทีวี 40 ช่อง + ดิจิตอลทีวี(T2) 26 ช่อง (ตามประกาศ กสทช) + RJ HD (T1) 10 ช่อง
- พื้นที่ส่วนกลางจัดเป็นสวนสไตล์บาหลี เพื่อการพักผ่อน (Bali Garden & Modern Garden)
- ฟรีๆๆ !!! WIFI 50/10Mbps. ส่งแรงส์ๆ ครอบครุมทุกห้อง 2.4G/5G เล่นได้จริง
- ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เข้า – ออก พื้นที่ บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อจอดรถในที่ๆจัดให้เท่านั้น แยกจากที่จอดรถของผู้อยู่อาศัย
เข้า – ออก อาคารด้วยระบบคีย์การ์ด
กล้องวงจรปิด
- ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง
- บริการทำความสะอาด
- หน่วยซ่อมบำรุงตลอด 24 ชม.
- โทรศัพท์สายตรง ( ผู้เช่าสามารถเปิดใช้บริการได้ )
- ร้านอาหาร
- ร้านค้าปลีก
- ร้านซักรีด
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ให้คุณสัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเพื่อความเป็นส่วนตัว ลดมลภาวะต่าง ๆ พร้อมสวนเพิ่มบรรยากาศให้ผ่อนคลายในรูปแบบของ Bali Garden &Modern Garden การตกแต่งที่แสดงความเป็นเมืองสลับกับต้นไม้ใหญ่หลายระดับ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลายห้องพักสะดวกสบาย บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบเพื่อพักผ่อนหลังการทำงาน ไม่จอแจ ให้บริการเช่าห้องพักรายวันและรายเดือน หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที
อยู่สี่แยกปากร่วมเลี้ยวมาทางห้วยปราบ ห่างจากถนน 331 เพียง 100 เมตร
ใกล้ หลายนิคมอุตสาหกรรม เช่น
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, (20 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น, (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (เหมราชชลบุรี) (10 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 (25 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 (20 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 (25 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี บ่อวิน (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี MG Fabrinet ( 20 นาที)
เทสโก้ โลตัส บ่อวิน (3 นาที)
แมคโคร บ่อวิน (5 นาที)
โรบินสัน บ่อวิน (2 นาที)
ฮาร์ดแวร์คิงส์ ( 5 นาที)
ไทวัสดุ บ่อวิน (5 นาที)
เมกาโฮม บ่อวิน (5 นาที)
บิ๊คซี ปี64 (7 นาที)
ดูโฮม ปี64 (10 นาที)
ใกล้สนามกอล์ฟ หลายสนาม เช่น
สนามกอล์ฟ บูรพา (15 นาที)
สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง (15 นาที)
สนามกอล์ฟ พัฒนากอล์ฟ (30 นาที)
ตลาดบ่อวิน (2 นาที)
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน (7 นาที)
โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี (5 นาที)
การเดินทางสะดวกสบาย
มีรถรับ-ส่งพนักงานผ่าน
ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 2,900 – 5,500 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
R.J.Mansion
116/36 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์. 038-337-604
โทรสาร. 038-337-605
อีเมล: RJ_MANSION@YAHOO.CO.TH

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,500 - 4,200
  บาท/เดือน
 • รายวัน :400 - 500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :3500-6300 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าน้ำ :25 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 50 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ200 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัดลม สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 2,500 - 2,700 บาท -
ห้องแอร์ สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,000 - 3,200 บาท -
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 2,900 - 3,100 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,400 - 3,600 บาท 400 บาท
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,600 - 3,800 บาท 500 บาท
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 3 สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 3,200 - 3,400 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 3 สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,000 - 4,200 บาท 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างมั๊ยะ อยากเข้าอยู่ก่อนวันที่ 11-7-22 ค่ะ อยากได้ห้องมีเฟอร์ เตียง ตู้เสื้อผ้า มีตู้เย็น ค่ะ
ในห้องสามาถทำอาหารได้มั๊ยคะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 09/5/2022, 10:35 น. - 180.183.210.xxx

มีว่างครับ รบกวนแอตไลน์ 0898893789 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32 เมื่อ 08/5/2022, 19:56 น. - 223.204.240.xxx

ห้องแอร์+เฟอร์นิเจอร์มีว่างไหมคะ อาคาร2,3

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 09/5/2022, 10:35 น. - 180.183.210.xxx

มีว่างครับ รบกวนแอตไลน์ 0898893789 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

ห้องแอร์+เฟอร์มีว่างรึเปล่าค่ะอาคาร2,3

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 09/5/2022, 10:35 น. - 180.183.210.xxx

มีว่างครับ รบกวนแอตไลน์ 0898893789 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32 เมื่อ 20/2/2022, 23:45 น. - 49.48.241.xxx

ห้องแอร์+เฟอร์มีว่างรึเปล่าครับอาคาร2,3 ใช้เดือนมีนา.

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 21/2/2022, 10:31 น. - 180.183.211.xxx

มีว่างครับ รบกวนแอตไลน์ 0898893789 ขอบคุณครับ

ยังมีห้องพักรายเดือนเหลืออยู่บ้างมั้ยคะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 26/1/2022, 15:35 น. - 183.89.160.xxx

รบกวนแอตไลน์เบอร์ 0898893789 ครับ ลูกค้าใช้ห้องเมื่อไหร่ครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 29/5/2021, 10:50 น. - 134.236.3.xxx

รบกวนแอตไลน์เบอร์ 0898893789 ครับ ลูกค้าใช้ห้องเมื่อไหร่ครับ

Noavatar32 เมื่อ 29/5/2021, 00:24 น. - 180.180.210.xxx

ยังมีห้องพักลมว่างอยู่มั้ยค่ะ

ที่นอนกี่ฟุตคะ

Noavatar32 เมื่อ 01/3/2021, 04:40 น. - 49.237.17.xxx

จะจองห้องพักจะเข้าพักวันนี้ครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 30/9/2020, 13:07 น. - 134.236.0.xxx

ขออนุญาตโทรกลับครับ

Noavatar32 เมื่อ 30/9/2020, 12:49 น. - 58.137.139.xxx

ทำงาน นิคมอมตซิตี้ ที่พักห่างจาก ที่ทำงาน กี่ กก. ครับ / ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1

มีห้องแอร์แบบรายเดือนเตียงคู่ไหมครับ

จองห้องพักรายวันล่วงหน้าได้รึเปล่าครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 04/7/2020, 10:29 น. - 159.192.33.xxx

จองล่วงหน้าได้ครับ มีว่างครับ โทร 038337604-5 หรือ 0898893789 หรือไลน์ ID : 038337604

จองห้องพักรายวันล่วงหน้าได้รึเปล่าครับ

รายวันถูกสุดเท่าไหร่คะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 17/6/2020, 11:57 น. - 159.192.33.xxx

รายวัน 400-500 ครับ (ชั่วคราว 3 ชั่วโมง บริการ 08.00-16.00น.250-300บาท)

ตอนนี้มีห้องว่างไหมค่ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 29/5/2020, 10:31 น. - 183.89.0.xxx

มีว่างครับ หากมีเวลาแนะนำเข้าดูห้องจริงเพื่อจอง และนัดวันเข้าอยู่ได้ครับ หรือแอตไลน์ เบอร์ 0898893789 เพื่อส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ครับ

สอบถามห้องว่างคะ เข้าพักเดือน มิย รายเดือนคะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 25/4/2020, 19:37 น. - 183.89.160.xxx

มีว่างครับ ช่วงกลางเดือน พ.ค. หากมีเวลาแนะนำเข้าดูห้องจริงเพื่อจอง และนัดวันเข้าอยู่ได้ครับ หรือแอตไลน์ เบอร์ 0898893789 เพื่อส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 30/3/2020, 09:51 น. - 159.192.216.xxx

- มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 #จะไม่ทิ้งกัน #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน - มาตรการป้องกันยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางทุกๆวันจันทร์ แอลกอฮอล์ล้างมือพื้นที่ส่วนกลาง แจกแอลกอฮอล์น้ำล้างมือ แบบพกพา(หมดเติมได้) และเพิ่มตรวจวัดไข้ลูกค้าที่ต้องการให้ตรวจวัด ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี