อพาร์ทเม้นท์ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

ซ.อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

ค่าเช่า :
2,900 - 5,500 บาท/เดือน
250 - 500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 2120 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 69 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | ที่ตั้ง 116/36 หมู่ที่ 3 อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ศรีราชา ชลบุรี
อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน หอพัก ใกล้ ย่าน อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2019
โปรโมชั่นพิเศษๆๆๆ - โปรฟรี ค่าเช่า 1 เดือนไปเลย* - โปรฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ห้องแอร์ อาคาร1, 2, 3) ** - โปรเช่า เครื่องใช้ไฟฟ้า 3 อย่าง 500 บาทต่อเดือน*** - โปรฟรี 500 , 1000 บาท ชวนเพื่อน **** FACEBOOK : https://www.facebook.com/rjmansionbowin/ LINE : 038337604 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038337604-5 , 0898893789

R.J. Mansion Service Mansion มี 3 อาคาร เป็นอาคารเปิด ทางเดินเดี่ยว ไม่หันหน้าห้องชนกัน ไม่ร้อน อากาศถ่ายเทได้ดี เสียงไม่ดังรบกวนการพักผ่อน
1. อาคารที่ 1 เป็นอาคารสไตล์ Contemporary Resorts
รายละเอียดอาคาร 1
รูปแบบห้อง
1.1 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)
1.2 ห้องพัก Luxury ขนาด 36 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด King Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ และ Countersink (ห้องปรับอากาศ)

2. อาคารที่ 2 เป็นอาคารสไตล์ Bali Garden Resorts
รายละเอียดอาคาร 2
รูปแบบห้อง
2.1 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)

3. อาคารที่ 3 เป็นอาคารสไตล์ Modern garden
รายละเอียดอาคาร 3
รูปแบบห้อง
3.1 ห้องพัก Studio ขนาด 26 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ตู้ลอยวางหนังสือ ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้
(มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)

มีห้องพักรายวันบริการ ราคา 250-300-400-500 บาท/วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก
- ระบบทีวีรวม อนาล็อคทีวี 48 ช่อง + ดิจิตอลทีวี(T2) 26 ช่อง (ตามประกาศ กสทช) + RJ HD (T1) 10 ช่อง
- พื้นที่ส่วนกลางจัดเป็นสวนสไตล์บาหลี เพื่อการพักผ่อน (Bali Garden & Modern Garden)
- ฟรีๆๆ !!! WIFI 20/5Mbps. ส่งแรงส์ๆ ครอบครุมทุกห้อง 2.4G/5G เล่นได้จริง
- ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เข้า – ออก พื้นที่ บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อจอดรถในที่ๆจัดให้เท่านั้น แยกจากที่จอดรถของผู้อยู่อาศัย
เข้า – ออก อาคารด้วยระบบคีย์การ์ด
กล้องวงจรปิด
- ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง
- บริการทำความสะอาด
- หน่วยซ่อมบำรุงตลอด 24 ชม.
- โทรศัพท์สายตรง ( ผู้เช่าสามารถเปิดใช้บริการได้ )
- ร้านอาหาร
- ร้านค้าปลีก
- ร้านซักรีด
- ร้านเสริมสวย (ว่าง)
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ให้คุณสัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเพื่อความเป็นส่วนตัว ลดมลภาวะต่าง ๆ พร้อมสวนเพิ่มบรรยากาศให้ผ่อนคลายในรูปแบบของ Bali Garden &Modern Garden การตกแต่งที่แสดงความเป็นเมืองสลับกับต้นไม้ใหญ่หลายระดับ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลายห้องพักสะดวกสบาย บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบเพื่อพักผ่อนหลังการทำงาน ไม่จอแจ ให้บริการเช่าห้องพักรายวันและรายเดือน หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที
อยู่สี่แยกปากร่วมเลี้ยวมาทางห้วยปราบ ห่างจากถนน 331 เพียง 100 เมตร
ใกล้ หลายนิคมอุตสาหกรรม เช่น
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, (20 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น, (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (เหมราชชลบุรี) (10 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 (25 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 (20 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 (25 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี บ่อวิน (15 นาที)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี MG Fabrinet ( 20 นาที)
เทสโก้ โลตัส บ่อวิน (3 นาที)
แมคโคร บ่อวิน (5 นาที)
ใกล้สนามกอล์ฟ หลายสนาม เช่น
สนามกอล์ฟ บูรพา (15 นาที)
สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง (15 นาที)
สนามกอล์ฟ พัฒนากอล์ฟ (30 นาที)
ตลาดบ่อวิน
การเดินทางสะดวกสบาย
มีรถรับ-ส่งพนักงานผ่าน
ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 2,900 – 5,500 บาท/เดือน
ค่าน้ำ ยูนิตละ บาท
ค่าไฟ ยูนิตละ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
R.J.Mansion
116/36 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์. 038-337-604
โทรสาร. 038-337-605
อีเมล: RJ_MANSION@YAHOO.CO.TH

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ปลวกแดง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี บ่อวิน
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี บ่อวิน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี MG Fabrinet
ใกล้สนามกอล์ฟ หลายสนาม เช่น
สนามกอล์ฟบูรพา
สนามกอล์ฟแหลมฉบัง
สนามกอล์ฟพัฒนา
ใกล้ตลาดสด
ใกล้โลตัสบ่อวิน
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน
โงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,900 - 5,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :250 - 500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :4500-6000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 70 บาท
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 40 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ160-200 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 2,900 - 3,100 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,400 - 3,600 บาท 250 - 400 บาท
ห้องแอร์ใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 36.0 ตร.ม. 5,500 บาท 300 - 500 บาท
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,100 - 3,300 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,600 - 3,800 บาท 300 - 500 บาท
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 3 สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,000 - 4,200 บาท 300 - 500 บาท
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 3 สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 3,200 - 3,400 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

hi I am interested for this property,
please let me know the detail of this property & also clear me about rent ,
as you mention here 2900 THB but also mention 250-500 THB daily what is this ?
please clear that also

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 29/10/2018, 12:35 น. - 180.183.213.xxx

Thank you for your interested. I reply your e-mail. Thank you

HI please let me know the detail of this apartment I want to take it on rent for 2 month

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 29/10/2018, 12:36 น. - 180.183.213.xxx

Thank you for your interested. I reply your e-mail. Thank you

ระยะทางห่างจากสยามอิสเทิร์นเท่าไหร่ครับ เข้าอยู่ครั้งแรกจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ

C2a1ac2b805e010747ac5abf5eb865be เมื่อ 02/10/2018, 22:36 น. - 223.204.243.xxx

ยังมีห้องว่างไหม

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 02/10/2018, 23:28 น. - 183.89.163.xxx

มีว่างทุกแบบห้องครับ ขออณุญาตโทรกลับครับ ขอบคุณครับ

สนใจค่ะ มีค่าประกันเท่าไหร่คะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 25/9/2018, 11:10 น. - 183.89.7.xxx

รายละเอียดที่คุยกันในข้อความครับ ค่าประกันสามารถผ่อนจ่ายได้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 16/9/2018, 11:20 น. - 203.148.200.xxx

1. อยู่ใกล้ถนนหลวงหมายเลข331 , ใกล้ปั๊ม ปตท.ปะครับ
2.ช่วงพัทยา เหนือ/ไต้ ครับ
3. ห้องพักรายวัน ราคาเท่าไร ครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 12:19 น. - 182.232.68.xxx

ตอบ 1.ใกล้ถนน 331 ช่วงสี่แยกปากร่วม 100ม. ใกล้ปั้มปตท.สี่แยกปากร่วม 300ม. 2.ห่างจากพัทยาเหนือ ประมาณ 30 นาท 3.มีราคา 400-500 บาท

ขอทราบราคาเข้าอยู่หน่อยครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 16/8/2018, 12:50 น. - 180.183.7.xxx

รายละเอียดที่คุยในเพจเฟสบุคครับ ขอบคุณครับ สามารถผ่อนจ่ายได้ครับ ยังได้โปรปกติครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 25/7/2018, 10:32 น. - 183.89.3.xxx

ขออนุญาตโทรติดต่อกลับครับ

รวมเข้าอยู่เท่าไหร่ ห้องพัดลม

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 23/7/2018, 17:49 น. - 183.89.7.xxx

มีว่างทุกแบบเลยจ้า โทรกลับนะครับ

เมื่อ 13/6/2018, 16:45 น. - 203.158.4.xxx
รายเดือนยังมีห้องว่างให้เช่าไหมค่ะ มีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 23/7/2018, 17:53 น. - 183.89.7.xxx

มีว่างทุกแบบครับ ขออนุญาตโทรติดต่อกลับครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 13/6/2018, 18:48 น. - 223.206.165.xxx

มีว่างทุกแบบครับ ขออนุญาตโทรติดต่อกลับครับ

รายเดือนยังมีห้องว่างให้เช่าไหมครับ มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ

Noavatar32 เมื่อ 24/5/2018, 13:57 น. - 180.180.97.xxx

ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 ราคา250-400
ยังมีว่างไหมครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 24/5/2018, 19:39 น. - 49.48.46.xxx

ห้องรายวัน ชั่วคราว มีว่างครับ (ชั่งคราวบริการเฉพาะกลางวัน)

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 04/5/2018, 22:24 น. - 223.206.119.xxx

มีห้องว่างจ้า
ติดต่อสอบถามได้จ้า โทร/LINE 038337604

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 22/3/2018, 14:12 น. - 223.207.83.xxx

🙏🙏🙏ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน🙏🙏🙏
🆔LINE 038337604 ☎️038337604-5
มีห้องว่าง ว๊างว่างๆๆ รายวัน ชั่วคราว และรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ เม.ย.
+ โปรชวนเพื่อน *500
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) *สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า📺 *ใช้ฟรี
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
+ ฟรี 📶อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps.(ไม่จำกัด) เล่นได้จริง
+ 📺🖥️ทีวี 2 ระบบ 📺ATV+🖥️DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนังดี🎞️-กีฬามันส์🏀⛳ และ ฟุตบอล⚽)
+ ห้องออกกำลังกาย🏋️‍♂️🏋️‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ร้านบริการ ซัก-รีด
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (8ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (21ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (32ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน เม.ย.61 ***
+ ห้องพัดลม อาาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (1ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 08/2/2018, 17:42 น. - 223.205.26.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง ว๊างว่างๆๆ รายวัน ชั่วคราว และรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ มี.ค.
+ โปรชวนเพื่อน *500
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) *สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า *ใช้ฟรี
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps.(ไม่จำกัด) เล่นได้จริง
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนังดี-กีฬามันส์ และ ฟุตบอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (7ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (20ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (26ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน มี.ค.61 ***
+ ร้านซักรีด บริการ
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (5ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (4ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (3ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 02/2/2018, 09:39 น. - 223.206.96.xxx

มีว่างทุกแบบเลยจ้า

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 04/1/2018, 09:18 น. - 223.207.141.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ ม.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (6ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (18ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (24ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ก.พ.60 ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (5ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

สอบถามวันที่ 30/12/60 จะเข้าไปเข้าพัก คืนหนึ่ง/รายวัน ยังมีก้องว่างไหมคะ แล้วราคาเท่าไร มีค่ามัดจำหรือไม่คะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี