อพาร์ทเม้นท์ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment)

เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment)

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด23 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี

ค่าเช่า :
4,900 - 7,999 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 60667 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) ลำดับที่ 115 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) | ที่ตั้ง 1/99 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด23 ปากเกร็ด นนทบุรี
เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด23

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เชอริท อพาร์ทเมนต์ (Cherish Apartment)

Cherish Apartment เชอริช อพาร์ตเมนต์

เพียง 500 เมตร จาก Central แจ้งวัฒนะ, สถาบันปัญญาภิวัฒน์
มีบริการที่จอดรถ และอินเตอร์เน็ต ฟรี

1/99 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ติดต่อ 095-867-7111 คุณ จรูญศักดิ์ ผู้จัดการอาคาร

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 7,999
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆ200 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard M size ตึก1 สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 5,400 บาท -
Standard S size ตึกใหม่ สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,900 บาท -
VIP L size 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 7,999 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

อยากได้รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมค่ะช่วย@lineมาหน่อยได้มั้นคะหาไอดีของเพจไม่เจอ oilpwt

Noavatar32 เมื่อ 06/9/2021, 13:20 น. - 182.232.26.xxx

ใกล้โรงเรียนหอวังนนท์ ไหมคะ

เลี้ยง แมวได้มั้ยยย

Noavatar32 เมื่อ 09/7/2021, 10:48 น. - 125.26.0.xxx

ใช่อพาร์เมนนี้มั้ยครับCherish apartment ที่อยู่ 1/99 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Noavatar32
เขอริช อพารท์เมนท์ Ownertag
เมื่อ 13/7/2021, 23:37 น. - 171.99.153.xxx

ใช่ครับผม

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนนทบุรี