อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก

เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก

ซ.11 ถ.พัฒนาการ53 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 16,000 บาท/เดือน
650 - 900 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58953 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก | ที่ตั้ง 366 11 พัฒนาการ53 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก หอพัก ใกล้ ย่าน 11 พัฒนาการ53

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์ใหม่เปิดบริการ พฤษภาคม 2021 ฟรีชุดเครื่องนอน 2นาทีถึงแอร์พอตลิงค์หัวหมาก

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่เปิดบริการพฤษภาคม 2021 อยุ่คนแรก ฟรีชุดเครื่องนอนครบเซตตามรูปภาพ Smarttv55นิ้วของซัมซุงรุ่นTu7000 รุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องอบผ้าซักผ้าระบบสแกนคิวอาร์โคต Eletrolux รุ่นใหม่อย่างดีซักอบแห้งแน่นอนราคาไม่แพง ที่จอดรถกว้างขวางไม่ต้องแย่งกันจอด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนที่กูเกิ้ลแมพ
https://goo.gl/maps/7hLa5cPTgzuvCA8AA
วีดีโอบ่อออนเซนต์คริสตัล แช่ได้ 24 ช.ม. https://youtu.be/V0xGg5zQCf8
วีดีโอลานพักผ่อนริมสระ https://youtu.be/zLt8FS4K0xA
วีดีโอภายในห้องพัก 1 https://youtu.be/idCcRKXmwg8
วีดีโอภายในห้องพัก 2 https://youtu.be/9WHbvycoWM0
วีดีโอลานพักผ่อนริมสระ https://youtu.be/zLt8FS4K0xA
วีดีโอห้องนํ้า https://youtu.be/ukbEOuiGx98
วีดีโอห้องนํ้า https://youtu.be/MmstwqjDmz0
วีดีโอบรรไดหลัก https://youtu.be/meYqiL2-TRA
วีดีโอโซนซักผ้าและอบผ้าระบบQR โค๊ต https://youtu.be/gAKlAZHOQPs
วีดีโอสระแก้วมรกต+ระบบจากุชชี่และออนเซนต์ https://youtu.be/SqfNejsDQsY
วีดีโอลานริมสระ https://youtu.be/zLt8FS4K0xA
วีดีโอมินิบิ๊กซี จำหน่ายของสดหมู ไข่ ไก่ ผัก ข้าวสาร ( ทำมาม่าตอนดึกอร่อยมากครับ) คอมมูนินี้มอลข้างๆอาคาร https://youtu.be/-72k16p_XW4
วีดีโอลาดที่จอดรถยนต์ ห่างจากอาคาร300เมตร เดิน 3-4 นาที https://youtu.be/rW6k2LslSkw
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ Windandview Facebook
Line ID: 0640982444 / Tel 0640982444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดมุ่งหมายของเราคือ การเป็นส่วนหนึงในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของท่านลูกบ้านแบบองค์รวม โดยที่พักอาศัยของเรามุ่งเน้นไปในการพัฒนาการคุณภาพชีวิตหลักๆ 5 ประการ

- คุณภาพของการใช้ชีวิตเดินทาง ทำเลที่ตั้งเป็นหน้าที่ของเราอันดับแรกที่ต้องหาทำเลให้ท่านลูกบ้านได้ใช้ชีวิตในทำเลที่น่าอยู่ที่สุดในย่านสวนหลวง พัฒนาการ53 หรือเมืองทอง 2/3 เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร มีวินมอเตอร์ไซต์หาง่ายวิ่งตลอดทั้งวัน 2นาทีถึงรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์หัวหมาก มีคอมมิ้วนิตี้มอล มินิบ๊ิกซีอยู่ข้างๆ อาหารมากมายราคาไม่แพงอุดมสมบูรณ์ ครบถ้วน และ ปลอดภัย
- คุณภาพในการนอนหลับในแต่ละคืน ตลอดระยะเวลาการเช่าเรื่องการ นอนหลับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่พักอาศัยที่จะต้องบริการท่านลูกบ้านด้วยเครื่องนอนที่มีคุณภาพ ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราลงทุนกับ ฟูก เตียงและเครื่องนอนด้วยงบมหาศาลและพร้อมที่จะให้ท่านอยู่แบบโรงแรม 5 ดาวของทุกๆวันในราคาไม่แพง
- คุณภาพในฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเหนื่อยล้า เป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้ให้บริการที่พักอาศัยที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสภาพจิตใจ จากความเหนื่อยล้า ความเครียดของลูกบ้านในแต่ละวัน เราลงทุนกับบ่อออนเซนต์ ลานจากุชชี่กลางแจ้ง ห้องอ่านหนังสือและห้องคอมส่วนกลาง Samsungทีวี55นิ้วNetflix และฟิตเนส เพื่อให้ท่านสามารถ ลดความเครียดสร้างและสร้างความสุขในแต่ละวันมี work life balance ที่ดี
- คุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อม ในอาคารเสียงดัง ปาร์ตี้ ทำอาหารกลิ่นรุ่นแรง ขวันพิษ จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นภายในอาคาร เราให้ความสำคัญกับ การรักษาความปลอดภัยมาก ท่านต้องใช้ ลายนิ้วมือถึง 2 ครั้ง + บัตรคีย์การ์ด 1 ใบถึงจะสามาถเข้าอาคารได้ เราอยู่กันด้วยความเงียบสงบ สะอาดสะอ้าน ปลอดบุหรี่ มีความเป็นกันเอง เชื่อเหลือเกื้อกูลกันกับในภายในบ้าน
บริเวณห้องพักทุกห้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทิวทัศน์อันสวยงาม บางห้องติดวิวต้นไม้ใหญ่ บางห้องได้วิวมุมเมฆ บางให้ได้วิวมุมเมือง ซึ่งอากาสถ่ายเทตลอด ไม่ติดถนนใหญ่ ไม่มีเสียงรบกวน

- คุณภาพของราคา ทางเซอร์วิสอาพาร์ตเม้นท์บวกกำไรในค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เราไม่คิดราคาค่าบริการเกิดกว่าราคาที่ควรจะเป็น อินเตอร์เนต ราคาซักผ้า ราคาทำความสะอาก ค่าใช้จ่ายต่างๆเราจะคิดตามราคาต้นทุน บวกกำไรเล็กน้อยเพื่อให้เราสามารถอยู่และประกอปกิจการได้

สถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป ( เวลาดังกล่าวคือการเดินทางด้วยรถ และจักรยานยนต์ ตรวจสอบจากกูเกิ้ลแมพ และ จับเวลาด้วยตัวเจ้าของเองแล้วว่าตรงตามที่ระบุ )

: 2นาทีถึงแอร์พอร์ตลิงค์กหัวหมาก // 3 นาทีถึงมหาวิทาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด//3 นาทีถึงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ// 5นาทีถึง โรงพยาบาลวิภาราม // 4 นาทีถึงแม๊กเวลู่พัฒนาการ

1) เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ติดคอมมิวนิตี้มอล์ (OASISพัฒนาการ53). เดินประมาณ10-15 ก้าวถึง คาเฟ่ มินิมิ๊กซี มีอาหาร อาหารขนม เครื่องดืมบริเวณรอบอาพาร์ตเม้นท์ราคาไม่แพง

2) ห้องพักติดทีวี SAMSUNG รุ่นใหม่ล่าสุด 2020 ขนาด 55นิ้ว รองรับ NETFLIX Chromecast และ ความแอพพลิเคชั่นความบรรเทิงทุกรูปแบบเพื่อให้หลังจากการเรียน หากท่านเหลื่อยล้าจากการทำงาน สามารถมีความสุขในการดู หนัง ซีรีย์เรื่องโปรด อีกทั้งบริเวณชั้นสองมีบ่อจากุชชี่ บ่อนํ้าร้อนออนเซนกลางแจ้ง เปิดบริการทุกวัน หากท่านทำงานหรือ เรียนเหนื่อยๆมา สามารถแช่ออนเซนเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพการเรียน การทำงาน ลดความเครียด ทำให้จิตใจปลอดโปล่งและสามารถลุยงานในวันต่อไปได้

3) เครื่องออกกำลังกายเกรด นักเพาะกาย สมัครหอนี้คุณก็ไม่ต้องไปสมัครยิมที่ไหนอีกเลยเพราะเครื่องนั่นครบ มากๆ เรามีเครื่อง เบสิกสำหรับคนหัดเล่น Chin up / pull up assist ตลอดจนไปถึง squat rack/ smith machine/ cable cross over machine/hamstring curl machine และลูกดัมเบิ้ลหนักตั้งแต่ 1 กิลโลจนไปถึง 35 กิโล

4) มีบริการห้องคอมส่วนกลางอเนกประสงค์ สำหรับอ่านหนังสือ ทำงาน มีเครื่องปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ โหลดงานไว สามารถทำงาน สามมิติ เรนเดอร์ กราฟฟิกไฟล์ใหญ่ๆ ได้

5) ห้องนอน อากาศถ่ายเทสะดวก ลมเย็น แดดตอนเที่ยงแทบจะไม่ส่องห้องเลย มีระบบม่านกรองแสง 3 ชั้น คอยกรองแสงตลอดทั้งวัน ท่านสามารถปรับระดับความมืด(โดยไม่บังลม ลมยังเข้าตามปกรติ ) ความสว่างได้ หน้าต่าห้องทีทัศนียภาพที่สวยงาม ห้องมติดมุมป่าไม้ ต้นไม้ วิวอากาศ ดีทุกห้อง

6)ฟรีชุดเครื่องนอนครบเซตตามรูปภาพ ฟูกสั่งทำหนาพิเศษ 35 เซนต์( ฟูกในท้องตลาดจะประมาณ 20-25เซนต์ ) ประกอปไปด้วยแผ่นโฟมหลายชั้น+ ชั้นคูลเจลเมมโมรีโฟม Cool gelmemory foam ( ช่วยให้เหงื่อไม่ออกเวลานอนทับนาน ) ด้านใต้โฟมเป็นเตียง Pocket spring เกรดนำเข้า ผ่าห่ม ผ้าปูเทียบเท่าโรงแรมห้าดาว 600 TC นอนหลับพักผ่อนสบาย จากการทำงานหนัก หรือเรียน พร้อมให้หมอน4 ใบ หมอนแบน หมอนแบนกลาง หมอนสูงนุ่ม หมอนสูงแน่น สามารถปรับระดับความสูงแน่นเองได้หลังจากเข้าพัก ท่านจะได้รับการดูแลเรื่องการนอนหลับเป็นอย่างดี

7) ผ้าปู ผ้านวม ท่านสามารถซัก และ อบเองได้ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งเรายังมี ผ้าปูที่นอน ผ้านวม และหมอนที่ซัก อบ รีดแล้วสามารถชำระและแลกซื้อผ้าปูใหม่ ผ้านวมใหม่ในราคาไม่แพง.หากท่านต้องการให้เรเปลี่ยนให้ทั้งชุดเราก็มีบริการเปลียนผ้าปู ทำความสะอาด เปลียนถังขยะ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 3 ครั้ง หรือทุกวันตามแต่ตกลง

8 ) อินเตอร์เนตความเร็วสูงเร้าเตอร์ห้องใครห้องมันไม่แย่งกัน ความเร็วสูงสุด100mbps เราติดตัวกระจายสัญญาร rounter ห้องใครห้องมัน ทุกห้องจะมี Rounter 1 ตัวเพื่อให้แน่ใจว่าอินเตอร์เนตของนั่นท่าน รวดเร็๋ว ท่านสามารถเลือกความเร็วของอินเตอร์เนตได้ ตามความต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย 10mbps 20 mbps - 100 mbps

9) เครื่องซักผ้า อบผ้า ระบบคิวอาร์โคตไม่ต้องหยอดเหรียญแลกเหรียญให้เสียเวลา ราคาซักผ้าราคายุติธรรมทียบเท่าร้านสะดวกซัก ซัก1ชั่วโมง30บาท อบผ้า40นาทีเพียง30บาท อบ60นาที 45 บาท เครื่องอบผ้าระบบ 8kg ระบบVenting แบบต่อท่อลมร้อนผ้าจะแห้งไว อบแล้วแห้งแน่นนอนไม่ต้องมานั้งรอเป็นชั่วโมงๆ ( ถ้าเป็นระบบ Condensing ที่ใช้ในคอนโดหรือบ้านจะอบนานมากๆ แล้วผ้าโอกาศไม่แห้งมีสูง ) อีกทั้งเรายังติดตั้งระบบคิวอาร์โคต๊สามารถจ่ายเงินได้สะดวก ผ่านทุกแอพธนาคารไม่ต้องมานั้งหยอดเหรียญ ระบบคิวอาร์โคตสามารถจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่าผ้าอบเสร็จแล้วท่านสามารถเช็คแบบเรียวไทมล์ได้ว่าผ้าของท่านเสร็จแล้วค่อยมาเอาออก เราใช้แบรนด์เครื่อง Electrolux คุณภาพดีที่สุดในท้องตลาด เรื่องซักผ้าและอบผ้าเราให้ความใส่ใจในความสะดวกสะบายแก่ลูกบ้านโดย 1 ชั้นจะใช้เพียง9คนต่อเครื่องซักผ้าและอบผ้า 1 คู่ท่านไม่ต้องมานั้งต่อคิวรอซักผ้าครับเพราะแต่ละชั้นจะมีเครื่องซักอบอยู่ในชั้นเดียวไม่ต้องเดินลงบรรได แบกผ้าให้เมื่อย เดินเข้าส่วนกลางด้านหลังซักอบ จบ เดินกลับเข้าห้อง
10) ครัวส่วนกลาง มีไมโครเวฟ เ เตาทำมาม่าพร้อม ( มินิบิ๊กซีข้างๆอาพาร์ตเม้นท์มี ของสด หมู ไก่ ไข ผัก ข้าวสารขาย)

อาพาร์ตเม้นท์ดีดีราคาไม่แพงเริ่มต้น 6500 -. สนใจจองล่วงหน้าเข้าพักเดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นไปติดต่อ
คุณวิน 0640982444

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 16,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเดี่ยวเตียงควีน 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 6,500 บาท 650 บาท
ห้องเดี่ยวใหญ่เตียงคิง 1 ห้องนอน 24.0 ตร.ม. 7,000 บาท 700 บาท
ห้องพักเตียงคู่ 1 ห้องนอน 31.0 ตร.ม. 10,000 บาท 900 บาท
ห้องพัก180 องศาวิวมุมท้องฟ้าเต็มแผ่น 1 ห้องนอน 31.0 ตร.ม. 11,000 บาท 900 บาท
ห้องพัก 3 เตียง 2 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 16,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Is it possible to visit some apartments? I will be out of quarantine hotel Sep.2

80d816f24c8a60e79b1e12d634183780
吴文泉 Ownertag
เมื่อ 23/8/2021, 16:11 น. - 124.120.206.xxx

Yes you may come and visit. In the mean time you can contact us via facebook just type windandview serviced apartment . Or call 0640982444 English speaking

80d816f24c8a60e79b1e12d634183780
吴文泉 Ownertag
เมื่อ 23/8/2021, 16:12 น. - 124.120.206.xxx

You can make an appointment any day anytime that suite your time schedule just need to tell in advance 1 day

ส่งภาพห้องมาดูหน่อยค่ะ

80d816f24c8a60e79b1e12d634183780
吴文泉 Ownertag
เมื่อ 23/8/2021, 16:13 น. - 124.120.206.xxx

ในโพสของrent hub ภาพและวีดีโอมีเยอะสุดแล้วครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง