อพาร์ทเม้นท์ เดอะมิวส์ กำแพงแสน

เดอะมิวส์ กำแพงแสน

ซ.- ถ.- กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม

ค่าเช่า :
5,800 - 9,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 53101 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ เดอะมิวส์ กำแพงแสน ลำดับที่ 130 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะมิวส์ กำแพงแสน | ที่ตั้ง 55 หมู่ 9 - - กำแพงแสน นครปฐม
เดอะมิวส์ กำแพงแสน หอพัก ใกล้ ย่าน - -

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะมิวส์ กำแพงแสน

📢 THE MUSE กำแพงแสน เปิดจองออนไลน์แล้ววันนี้❗️❗️
••โครงการที่พักเกรด Premium คุณภาพเหนือระดับ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าคอนโดเมือง••

• ห้องพัก Studio Room : 5,800-6,200฿/เดือน (30 ตรม.)
• ห้องพัก Triple Bed Room : 7,300฿/เดือน (30 ตรม.)
• ห้องพัก Suit Room (2 Bed Room) : 9,500฿/เดือน (45 ตรม)

💸 ค่าจองเพียง 2,000 ฿ เท่านั้น❗️❗️

—————————————————————————

🔆 สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง 🔆
• Sky Pool ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ
• Fitness Studio
• Front Office 24 hr
• Security Guards 24 hr
• Co-Learning Space
• Co-Living Space
• Co-Playing Space
• Laundry and Dryer Room Service
• CCTV IP Camera System มากกว่า 100 ตัว
• เข้า-ออกอาคารด้วยระบบจดจำใบหน้า Face ID
• เข้า-ออกโครงการด้วยระบบ Automatic Easy Card
• ฟรี❗️ Indoor Parking Lots สำหรับรถจักรยานยนต์กว่า 500 คัน และรถยนต์อีก 170 คัน


🔆 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก 🔆
• เข้า-ออกห้องด้วยระบบ Keycard
• เฟอร์นิเจอร์ Built-in ครบชุด
(โต๊ะพร้อมชั้นวางของติดผนัง, เก้าอี้, โซฟา, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะแป้ง, กระจกแต่งหน้า, ตู้วางทีวีพร้อมชั้นโชว์, ตู้วางรองเท้า)
• Walk-in Closet
• เสากิ้งไม้แขวนกระเป๋า
• แอร์ Daikin Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด ที่สุดแห่งการประหยัดไฟ
• Smart TV 40”
• ตู้เย็น Mitsubishi 6 Q
• ไมโครเวฟ Electrolux
• เครื่องทำน้ำอุ่น Electrolux
• หลอดไฟถนอมสายตา Philips Eyecomfort
• ซิ้งค์ล้างจาน
• ฟรี❗️ Private Access Point ทุกห้อง


❗️❗️💰จองเพียง 2,000฿ เท่านั้น💰❗️❗️


• สำหรับห้องพัก Studio Room สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 คน
ทำสัญญา 13,000฿
พร้อมเข้าอยู่ = 15,000 ฿

• สำหรับห้องพัก Triple Bed Room สามารถเข้าพักได้สูงสุด 3 คน
ทำสัญญา 13,000฿
พร้อมเข้าอยู่ = 15,000 ฿

• สำหรับห้องพัก Suit Room สามารถเข้าพักได้สูงสุด 4 คน
ทำสัญญา 16,000฿
พร้อมเข้าอยู่ = 18,000 ฿

ค่าน้ำหน่วยละ 16 บาท
ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท
** ไม่มีขั้นต่ำ **

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ☎️

📍THE MUSE กำแพงแสน
ตรงข้ามกับม.เกษตร กำแพงแสน
📞 : 097-179-9750

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,800 - 9,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio Room สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 5,800 - 6,200 บาท -
Triple Bed Room สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 7,300 บาท -
Suite Room 2 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 9,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

หอพักสวยมาก พี่ๆนิติน่ารักมากค่ะ ดูแลดีมาก

จากที่พาลูกไปตระเวนดูหอพักแถวมอมา หอนี้ดีที่สุดเลยค่ะ มีส่วนกลาง สระว่ายน้ำ มีรปภ. ตลอด 24 ชม

หอพักสวยหรู ดูดีมากเลยค่ะ ห้องพักสวยหรูดูดี โครงการน่าอยู่นิติดูแลดี

ชอบที่นี่มาก ห้องสวยมีหลายสไตล์ ส่วนกลางหรูมาก ฟิตเน็ตกว้างขวาง สระว่ายน้ำสวย

ชอบที่นี่มาก ห้องสวยมีหลายสไตล์ ส่วนกลางหรูมาก ฟิตเน็ตกว้างขวาง สระว่ายน้ำสวย

C082fd33b440536fb2c6444002cd292e เมื่อ 16/6/2021, 07:47 น. - 184.82.146.xxx

ห้องพักสุดหรู หลากหลายสไตล์ ปลอดภัยจากโควิด สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ชอบทุกสไตล์เลยแบบว่าเลือกไม่ถูกกก อีกอย่างส่วนกลางใช้บริการฟรี ปังมาก เกินคำว่ากำแพงแสนไปมากกกก

โครงการน่าอยู่มากค่ะ ห้องพักสวย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน น้องๆนิติดูแลดีค่ะ ที่สำคัญมีร้านอาหารภายในโครงการด้วย สะดวกสบายมากค่ะ

ห้องพักน่าอยู่ค่ะ ราคาเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ นิติที่โครงการดูแลใจใส่ดี

ห้องพักดีมากค่ะ บรรยากาศดีมากๆ พี่ๆนิติน่ารักมากค่ะ

เป็นโครงการหอพักที่ครบพร้อมด้านคุณภาพ ทั้งการบริการ การอำนวยความสะดวก ห้องพักสวยหรูมาก บรรกาศในโครงการก้ดี มีส่วนกลางให้พร้อมใช้งานแถมราคาไม่แพงด้วย

ห้องพักสวย บรรยากาศดีมากพนักงานดูแลดีค่ะ😍😍😍

บริการของพนักงานทุกท่าน น่ารักและใจดีมาก ๆ ที่พักสวยมากค่ะ การจัดพื้นที่มีความน่าสนใจ อาหารเช้าอร่อย มีร้านกาแฟและร้านอาหารให้บริการในพื้นที่ค่ะ รวมๆแล้วคือดี

วิวดี ห้องสวย บริการดีด้วยคะ

ห้องสวยบรรยากาศดีมากค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 18/5/2021, 15:21 น. - 184.82.146.xxx

ห้องสวยมากคะ วิวดี บริการดีด้วยคะ

ห้องสวยมาก พี่พี่น่ารักด้วยคับ

โครงการน่าอยู่มากเลยค่ะ พี่ๆนิติดูแลดี ห้องพักสวย มีความปลอดภัยสูง

ใครกำลังมองหาที่พักระหว่างเรียนช่วงมหาลัยดีๆสักที่ Sirin แนะนำเป็นที่นี่เลยค่ะ นิติดูแลดีมาก พี่ๆเอาใจใส่ และเป็นกันเองแบบสุดๆ เราชอบตรงตึกใหม่หน้าโครงการมีทั้งร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายยา และร้านขายเครื่องสำอางค่ะ

ห้องน่าอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถก็เยอะ แถมตรงข้ามยังมีตลาดตอนเย็นของกินเยอะมากเลยครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนครปฐม