Propertyhub.in.th
ติดต่อเว็บข้อมูลแพ็กเกจโฆษณา
ภาษาไทยEnglish
อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
ค้นหาด้วยชื่อสถานศึกษา ทำเล หรือชื่ออพาร์ทเม้นท์
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก ฟรี!

เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี

ซ.ลุงสอง (เลียบทางเข้า เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี) ถ.สุขุมวิท เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
Line : @thelogbook
เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่น
กรุณาแจ้งว่าทราบจากเว็บเร้นท์ฮับ (RentHub.in.th) ค่ะ
ค่าเช่า :
รายวัน : โทรสอบถาม

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

เลขที่ประกาศ : 30645เข้าชม :
 • รูปภาพ
 • แผนที่
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 1/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 2/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 3/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 4/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 5/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 6/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 7/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 8/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 9/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 10/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 11/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 12/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 13/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 14/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 15/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 16/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 17/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 18/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 19/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 20/21
รูปภาพ เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก - รูปที่ 21/21
1/21
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.
A cool cat.

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะล็อกบุ๊ค The LogBook ติดเซ็นทรัล ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง รร.ชลกันยานุกูล สนามชลบุรีFC รพ.ชลบุรี

ห้องพักใหม่ ใหญ่สบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
เต็มอิ่มกับ *** อาหารเช้าฟรี *** และเครื่องดื่ม
เดินทางสะดวก ติดเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี เพียง 100 เมตร
เทสโก้โลตัสชลบุรี เพียง 100 เมตร
บิ๊กซีเซ็นทรัลชลบุรี เพียง 100 เมตร
สนามสโมสรชลบุรีFC เพียง 1.2 กม.
รร.ชลราษฎรอำรุง เพียง 1.4 กม.
โรงพยาบาล ชลบุรี เพียง 1.5 กม.
รร.ชลกันยานุกูล เพียง 2.7 กม.

พิกัด GPS :- 13.36220°N / 100.98350°E
     
Line ID  : @thelogbook
Facebook : THE LOGBOOK
Website : https://lin.ee/2STtR36

การเดินทาง
เดินทางมาตามถนนหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) ไปทางถนนหมายเลข 315 มุ่งไปตำบล ดอนหัวฬอ ใช้ทางออก ชลบุรีจากถนนหมายเลข 7 (ประมาณ 65.5 กม.)

เดินทางต่อไป บนถนนหมายเลข 315 (ถนน ศุขประยูร) แล้วแยกซ้าย ไปตามถนนหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) แล้วแยกซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) แล้วชิดขวา-เลี้ยวกลับ ลอดผ่านสะพานลอยเลี่ยงเมือง ชิดซ้ายเลียบเข้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี (ซอยลุงสอง) ตรงไปตามทางถนนซอย จนสุดทาง
 • รายวัน:

  โทรสอบถาม
 • เงินมัดจำ:

  -
 • จ่ายล่วงหน้า:

  โทรสอบถาม
 • ค่าไฟ:

  รวมในค่าห้อง
 • ค่าน้ำ:

  รวมในค่าห้อง
 • ค่าบริการอื่นๆ:

  โทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์:

  ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเทอร์เน็ต:

  ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภทรูปแบบห้องขนาดค่าเช่ารายเดือนค่าเช่ารายวัน
Standard 1 ( 1 เตียงคู่ )1 ห้องนอน24.8 ตร.ม.-โทรสอบถาม
Standard 2 ( 2 เตียงเดี่ยว )1 ห้องนอน26.6 ตร.ม.-โทรสอบถาม
Deluxe ( 1 เตียงคู่ 1 เตียงเดี่ยว ) 1 ห้องนอน31.8 ตร.ม.-โทรสอบถาม
Grand ( 2 เตียงคู่ 1 โซฟาเบด )1 ห้องนอน36.5 ตร.ม.-โทรสอบถาม

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ
เฟอร์นิเจอร์-ตู้, เตียง
อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์
เครื่องทำน้ำอุ่น
พัดลม
มี TV
ตู้เย็น
อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก
โทรศัพท์สายตรง
ที่จอดรถ
ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์/จักรยาน
ลิฟต์
สระว่ายน้ำ
โรงยิม / ฟิตเนส
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ในห้อง
เคเบิลทีวี / ดาวเทียม
มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard)
มีระบบรักษาความปลอดภัย (สแกนลายนิ้วมือ)
กล้องวงจรปิด (CCTV)
รปภ.
ร้านขายอาหาร
ร้านค้า สะดวกซื้อ
ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า
ร้านทำผม-เสริมสวย
สถานี ​charge รถไฟฟ้า

สถานที่ใกล้เคียง

สถานศึกษา

ถนน/ซอยใกล้เคียง

ห้างสรรพสินค้า/ตลาด

ย่านต่างๆใกล้เคียง

ที่พักใกล้เคียง

 • ไอวี่ เรด อพาร์ทเม้นท์รายเดือน
  ไอวี่ เรด อพาร์ทเม้นท์รายเดือน เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,200 - 5,800บาท/เดือน
  ห่างออกไป 600 เมตร
 • จ๊ะเอ๋ อพาร์ทเมนท์
  จ๊ะเอ๋ อพาร์ทเมนท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,500บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.9 กม.
 • บ้านสวนชล อพาร์ทเม้นท์
  บ้านสวนชล อพาร์ทเม้นท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,600 - 3,800บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 5.4 กม.
 • บุญญา เพลส อพาร์ทเม้นท์ใจกลางเมืองชล ใกล้ รพ ชลบุรี, รร ชลชาย บริการทั้งรายวันและรายเดือน
 • ตึกนก
  ตึกนก เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,500บาท/เดือน
  ห่างออกไป 480 เมตร
 • เพิ่ม อพาร์ทเม้นท์
  เพิ่ม อพาร์ทเม้นท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,000 - 5,500บาท/เดือน
  ห่างออกไป 710 เมตร
 • ดี แอนด์ พี เพลส @.ใกล้รพ.สมิติเวช ชลบุรี
  ดี แอนด์ พี เพลส @.ใกล้รพ.สมิติเวช ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
  รายเดือน : โทรสอบถาม
  ห่างออกไป 720 เมตร
 • โกศล เรสซิเด้นท์
  โกศล เรสซิเด้นท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,500 - 4,000บาท/เดือน
  ห่างออกไป 750 เมตร
 • นันทวรรณ เพลส
  นันทวรรณ เพลส เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,800 - 3,800บาท/เดือน
  ห่างออกไป 820 เมตร
 • สินา เฮ้าส์
  สินา เฮ้าส์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,700 - 3,500บาท/เดือน
  ห่างออกไป 880 เมตร
 • บุญปลูกอพาร์ทเมนท์ (Boonpoolk Apartment)
  บุญปลูกอพาร์ทเมนท์ (Boonpoolk Apartment) เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,500 - 6,000บาท/เดือน
  500 - 570บาท/วัน
  ห่างออกไป 940 เมตร
 • T.W. Apartment
  T.W. Apartment เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,800 - 3,800บาท/เดือน
  ห่างออกไป 990 เมตร
 • THE PEAK 33
  THE PEAK 33 เมืองชลบุรี ชลบุรี
  5,800 - 13,000บาท/เดือน
  500 - 1,500บาท/วัน
  ห่างประมาณ 1 กม.
 • บ้านจันทร์สม อพาร์ตเมนต์หลังเซ็นทรัลชลบุรี
  บ้านจันทร์สม อพาร์ตเมนต์หลังเซ็นทรัลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,500 - 3,000บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1 กม.
 • หอพักบ้านราชพล
  หอพักบ้านราชพล เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,000 - 3,000บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.1 กม.
 • เบลส เรสซิเดนท์
  เบลส เรสซิเดนท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,000 - 5,000บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.2 กม.
 • บ้านพระหรรษทาน
  บ้านพระหรรษทาน เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,200บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.2 กม.
 • เกิดลาภ เพลส
  เกิดลาภ เพลส เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,000 - 3,800บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.2 กม.
 • บ้านตาตา
  บ้านตาตา เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,500 - 3,800บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.3 กม.
 • ลัคกี้ อพาร์เม้นท์
  ลัคกี้ อพาร์เม้นท์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  2,500บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.3 กม.
 • หอพักอรุณลาภ
  หอพักอรุณลาภ เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,000 - 3,500บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.3 กม.
 • ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามล
  ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามล เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,200บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.5 กม.
 • เอสพีเอ็น อพาร์ทเมนท์ ชลบุรี
  เอสพีเอ็น อพาร์ทเมนท์ ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,600บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.5 กม.
 • Kooja Apartment ชลบุรี
  Kooja Apartment ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,000 - 4,800บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.6 กม.
 • ศิรญากรณ์ อพาร์ทเมนท์ ชลบุรี (Sirayakorn Apartment Chonburi)
  ศิรญากรณ์ อพาร์ทเมนท์ ชลบุรี (Sirayakorn Apartment Chonburi) เมืองชลบุรี ชลบุรี
  4,000 - 5,000บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.6 กม.
 • อยู่แล้วรวย อพาร์ทเม้น ชลบุรี
  อยู่แล้วรวย อพาร์ทเม้น ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
  3,000 - 3,500บาท/เดือน
  ห่างประมาณ 1.7 กม.

Renthub

Copyright © 2012-2022

Zimple Media Co., Ltd - All rights reserved.

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จำกัด

เลขที่ 242,244,246 อาคาร A ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A

ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

Email: support@renthub.in.thLine: @renthub02-105-4287

ABOUT US