อพาร์ทเม้นท์ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน

เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน

ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,800 - 7,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8074 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน ลำดับที่ 40 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน | ที่ตั้ง 82/841 ประชาชื่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร
เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาชื่น

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะเรสท์@ประชาชื่น ใกล้แยกประชานุกูลและทางด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า+เฟอร์ครบครัน

TheRest@Prachachuen
เดอะเรสอพาร์ทเม้นสุดหรูบนถนนประชาชื่น ดีไซน์โมเดิร์นทันสมัย เฟอร์นิเจอร์บิ้ลอินสวยงาม พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน ให้คุณสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความเป็นส่วนตัวที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
-พนักงานประจำสำนักงานคอยให้บริการทั่วไป
-อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง (wifi)
-บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
-บริการกล้องวงจรปิด
-บริการคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคาร
-บริการตู้จดหมายแต่ละห้อง
-บริการลิฟต์
-บริการช่วยขนส่งของใช้ขึ้นห้องพัก(วันที่ลค.ย้ายเข้า-ออก)
-บริการตู้กดน้ำดื่ม
-บริการตู้ซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญ
-บริการซัก-รีดเสื้อผ้ารายเดือน**
-บริการทำความสะอาดห้องพัก**
-บริการรถขนย้าย**
-บริการตู้ATM
-สวนภูมิทัศน์สวยงาม พร้อมโซนนั่งเล่น
-พื้นที่จอดรถ**

**สอบถามค่าบริการและรายละเอียดได้ที่จนท.ค่ะ
--------------------------------------

จองด่วนวันนี้!!! อพาร์ทเม้นโมเดิร์นหรูหรา กึ่งอพาร์ทเม้นเซอร์วิสในราคาแสนสบาย บริการดีเยี่ยม เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก

เชิญชมห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00น.
สนใจ/สอบถาม โทร 097-692-9949
Line: @816phvav

"http://www.therestprachachuen.weebly.com"

"https://www.facebook.com/therestprachachuen/"
----------------------------------------

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง
-บริการ7/11(เซเว่น)อยู่ตรงข้ามตึกเพียง10ก้าว

ร้านอาหารใกล้เคียงมากกว่า10ร้าน อิทิเช่น
-TheFoodie
-ร้านสุนทรีย์
-ครัวพิมประพัศ
-โจ้กเปิดหม้อ
-ร้านเจ้ไข่
-ร้านเบียหิมะ
-ร้านปัญญาซีฟู้ด
-ร้านอ่าวกระเบนซีฟู้ด
-ร้านข้าวต้มสมพงษ์
-BlackCanyon
-ตลาดสดประชานิเวศ1
และอื่นๆอีกมากมายในบริเวณใกล้เคียง

ผับบาร์
-PropBar
-เรื่องเหล้าเย็นนี้
-ตักสุรา
-roofและผับบริเวณจตุจักร

สถานที่ตั้งอพาร์ตเม้น
●ใกล้แยกประชานุกูลมากๆ ไปได้ทั้งเส้นรัชดา/บางซื่อ/พระราม7/
เส้นเกษตนวมินทร์/แจ้งวัฒนะ สามารถทะลุถนนวิภาวดีรังสิตได้ช่วงวัดเสมียนนารี

●สถานศึกษาใกล้เคียง
-โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
-โรงเรียนแสงโสม
-โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย2
-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

●ใกล้ทางด่วนบางนา-ทางด่วนรังสิต /ทางด่วนแจ้งวัฒนะ
-MRTบางซ่อน
-MRTบางซื่อ
-BTSสวนจตุจักร
-BTSวัดเสมียนารี

●ใกล้โรงพยาบาล
-รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น
-รพ.นนทเวช
-รพ.ยันฮี

●ใกล้ห้างสรรพสินค้า
-เดอะมอลงามวงศ์วาน
-บิ๊กซีวงศ์สว่าง
-โลตัสพงษ์เพชร
-โลตัสเตาปูน
-เซ็นทรัลลาดพร้าว
-โฮมโปรประชาชื่น
-สวนจตุจักร
-ตลาดประชานิเวศ1
-ตลาดบองมาเช่
-วัดเสมียนารี

●ใกล้สนามบินดอนเมืองเพียง20-40นาที
และสนามบินสุวรรณภูมิ 30-60นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจรในช่วงเวลานั้นๆ)

หากลูกค้าใช้บริการเส้นทางใด โปรดสอบถามจนท.โดยตรงเพื่อให้ข้อมูลที่รวดเร็วในการเดินทางมากที่สุด

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,800 - 7,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
TypeA 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 5,800 - 6,300 บาท -
TypeB 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 6,000 - 7,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,
i want to rent a studio from January to May, do you availability ?
best regards

3a42376dcaeee4f1252dca51761ea24c
The Rest Ownertag
เมื่อ 04/1/2022, 20:09 น. - 110.169.129.xxx

Hello Sir, Yes we do. Please call
0976929949 (Thai), 0806269989 (Eng) or Line us : @816phvav
Thank you :)

ทำสัญญาแบบ6เดือนได้ไม๊คะ @lineเบอร์โทรมานะคะ

Noavatar32 เมื่อ 16/5/2021, 10:51 น. - 182.232.162.xxx

ติดต่อกลับด้วยครับ

Hi
I'm interested in this room. Please add me via Line with 'smasoudk' to talk more about it.
Thank you

เดือน กันยา ตุลา มีห้องว่างมั้ยคะ

เดือน กันยาตุลา มีห้องว่างมั้ยคะ

6f5467b4dac0cb2394aeaf4449f37f0d เมื่อ 10/5/2020, 11:06 น. - 27.145.135.xxx

อยู่ไกลจากพระนครเหนือไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 21/2/2021, 15:58 น. - 223.24.185.xxx

ไม่ทราบว่าได้ห้องหรือยังคะ ถ้าสนใจติดต่อได้นะคะ

Noavatar32 เมื่อ 07/5/2020, 22:20 น. - 124.120.123.xxx

ห้องตัวอย่างในรูป typeAหรือtype B คะ

สวัสดีค่ะ เจอโฆษณาที่Renthub.in.th ค่ะ พวกเราเป็นกลุ่ม5คนที่กำลังหาที่อยู่ที่กรุงเทพนะค่ะ. พวกเราจำเป็นต้องมีสามห้องค่ะ สองห้องต้องการหนึ่งเดือน (สองคู่ เวลามกราคมวันที่หนึ่งถึง 31 ค่ะ) และห้องอีกห้องหนึ่งต้องการมีสองเดือนค่ะ(หนึ่งคน เวลาธันวาคมวันที่ 17 ถึงกุมภาพันธ์วันที่ 17 ค่ะ)
อยากรู้ว่ามีที่อยู่ไหมและรายละเอียดค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการตอบที่เร็วที่ทำได้ค่ะ
มีLine ID ไหมคะ? จะทำให้ติดต่อง่ายกว่าค่ะ
คุณมีนาค่ะ

มีห้องว่างช่วงเดือน พ.ย.มั้ยคะ

Hello
I would like to rent the available 1 bedroom vacancy.

Is it still available.....

Thanks a lot

Eci

( would you contact me only via email )

Hello.
IM inretested to rent an apartment for one month from Monday the 25:th of March

Hello!

My name is Miguel and I am going from Portugal to Bangkok for 6 months, to be a marketing intern at Siam Piwat company.

I am looking for a room, or an apartment between Ratchathewi and Pathum Wan areas, near Siam Paragon/Discovery shopping centers. Must not be more than 30minutes walking distance.
If by metro, shouldn't be further than BTS Sukhumvit Line between Victory Monument and Phrom Phong metro stops, or BTS Silam Line between National Stadium and Wongwian Yai stops.

For these 6 months I am willing to pay between 5.000 - 20.000 baht (monthly), depending on the quality of the apartment.

Do you have anything that fits in these requirements?

Thank you very much for your time.

Best regards,
Miguel Almeida

I am interested in renting for 1-3 months. Thank you

วันที่1ธันวาคม พอมีห้องว่างมั้ยคะ ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะคะ

How much is the daily rental for 1 queen bed for 2 person?

ใกล้ ม. พระนครเหนือ ไหมคะ

I would like to have a look when can I have a look?

Noavatar32 เมื่อ 28/6/2018, 10:16 น. - 110.164.223.xxx

น่าอยู่มาก

สวัสดีค่ะสอบถาม เช่ารายวัน ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง