อพาร์ทเม้นท์ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3)

เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3)

ซ.เพชรเกษม 69 ถ.บางบอน 3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,200 - 4,200 บาท/เดือน
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 36144 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) ลำดับที่ 41 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) | ที่ตั้ง 328/1-2 เพชรเกษม 69 บางบอน 3 บางแค กรุงเทพมหานคร
เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3) หอพัก ใกล้ ย่าน เพชรเกษม 69 บางบอน 3

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เบลล่า อพาร์ทเมนท์ เพชรเกษม 69 บางบอน 3 (Bella Apartment Phetkasem 69 Bangbon 3)


อพาร์ทเมนท์สร้างใหม่ เยื้องโรงเรียน กรพิทักษ์ศึกษา
ตกแต่ง พร้อมแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้ เตียง โต๊ะ อินเตอร์เนท
ที่จอดรถจำนวนมาก ฟรีที่จอดรถ 1 คัน
สามารถเข้าทาง ถนน บางบอน 3 หรือ ถนน เพชรเกษม 69

พิเศษ จองห้องช่วงนี้ ฟรีอินเตอร์เนท 3 เดือน

ติดต่อ 086-387-4618 (เวลา 8.00-19.00น)

New Apartment opposite Kornpitacksuksa School.
- Air Condition
- Curtain
- Table, Chair
- Bed, Matress
- Water Heater
- Internet (Wifi)
- Car Park (free 1 car)
Security
- CCTV, Key Card, Security Guard (night time)

Booking now, free internet 3 months.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,200 - 4,200
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6.5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :200 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room-Air สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 3,900 - 4,200 บาท 700 บาท
Standard Room-ไม่มีแอร์ สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 3,200 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

Do you still have an available room?

Do you still have an available room?

Do you still have an available room?

7ec928d288a3c5a14f8f9dab8fe0caa5 เมื่อ 31/1/2020, 07:43 น. - 223.24.95.xxx

ห้องว่างไหมค่ะ

Hello,

My name is Kawtar FELGATA, I'm currently nased in Paris, France. Starting from 20 August, I will move to Bangkok for an exchange study.
During my exchange, I would like to rent your studio for 6 months.

Can you contact me for more details please?
Kawtarfelgata@gmail.com
0033754206283

Best regards,
Kawtar

Hi is a studio unit still available for rent? please contact me via line app: 0823726002

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 31/12/2019, 09:31 น. - 171.97.12.xxx

We already answered in line app.

มีห้องว่างไหมค่ะรายเดือน

128c122090fb5091a470411aafb7f2d6 เมื่อ 09/6/2019, 23:01 น. - 223.24.162.xxx

มีห้องว่างไหมครับ

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 11/6/2019, 21:54 น. - 124.120.123.xxx

มีครับ ติดต่อได้ที่คุณเก๋ 086-387-4618 ครับ

Hello ! I’m from Hawaii and I wanted to rent 2 apartment for 1 year ..1 standard room with air 23 sq.m 3900 baht.. and 1 big room air 28 sq.m 4900baht...I will be in Thailand February in February 6 please let me know if you have it available thank you!

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 12/1/2019, 22:31 น. - 124.122.84.xxx

Yes, the rooms are available now. Please confirm so we will reserve for you.

ยังมีห้องว่างไหมคะ ห้อง 3200
เข้าอยู่ต้นเมษานี้ค่ะ

สนใจจะเขาไปดูห้องเสาร์นี้คะ

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 03:06 น. - 114.109.226.xxx

ยินดีค่ะ เข้ามาดูได้เลยค่ะ

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 11/8/2017, 23:59 น. - 114.109.226.xxx

Yes, we also have short time rental. When do you want to rent?

อ๋อ 4200 x 2 = 8400 + 1000 (ประกันไฟฟ้า) = 9400
แต่ยังไม่บอกเลย ทำไมถึงมีค่าประกันไฟฟ้า มีเนื่องจากเหตุใดคะ อยากรู้จริงๆค่ะ
และค่าทั้งหมดทั้งมวล จะคืนให้วันเลิกเช่า ใช่มั๊ยคะ?

4ae8db253fea6043347650bfe90cc196
ณิชาพัฒน์ Ownertag
เมื่อ 01/7/2017, 21:31 น. - 223.24.153.xxx

เนื่องจากห้องพักเป็นห้องแอร์ เงินประกันทั้งหมดคืนวันเลิกเช่าครับ รายละเอียดโทรมาคุยดีกว่าครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง