อพาร์ทเม้นท์ เมฆแมนชั่นเชียงราย

เมฆแมนชั่นเชียงราย

ซ.1 ถ.บ้านริมดอย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย

ค่าเช่า :
2,500 - 5,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41511 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ เมฆแมนชั่นเชียงราย ลำดับที่ 90 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เมฆแมนชั่นเชียงราย | ที่ตั้ง 620/1 1 บ้านริมดอย เมืองเชียงราย เชียงราย
เมฆแมนชั่นเชียงราย หอพัก ใกล้ ย่าน 1 บ้านริมดอย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เมฆแมนชั่นเชียงราย

📣-ใครที่ต้องการที่พักที่ สวย เงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่น อยู่ในตัวเมือง ใกล้ เซ็นทรัลเชียงราย ขอแนะนำครับ-


=============================================================


✅เงียบสงบ


✅ตกแต่งสวย


✅ฟิตเนส


✅อยู่ในเมือง


✅ใกล้เซ็นทรัล


✅บรรยากาศร่มรื่น


✅ห้องกว้าง


✅เฟอร์นิเจอร์ครบ


✅สนามหญ้า


✅โต้ะนั่งเล่น


✅ สแกนลายนิ้วมือ


✅มุมนั่งเล่นริมบ่อปลาคราฟ


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆


❇️เมฆแมนชั้นเชียงรายตั้งอยู่บริเวณหลังวัดดอยพระบาทสิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นบ้านเรือนแต่ไม่แออัดเงียบสงบทั้งกลางวันและกลางคืนทิวทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นยอดดอยเขาควายและวัดที่ตั้งอยู่บนดอยได้อย่างชัดเจน เราดูแลลูกค้าทุกท่านเป็นกันเองเปรียบเสมือนคนในครอบครัวบอกเลยว่าใส่ใจและเป็นกันเองมากๆครับ^^👪👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
❇️ด้านหน้าตกแต่งด้วย ต้มไม้ดอกไม้และบ่อปลารอบๆโดยใส่ใจรายละเอียดให้แต่ละมุมเพื่อให้ได้ความรู้สึกสบายอบอุ่นน่าใช้เวลาว่างเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีที่จอดรถกว้างขวางและมีสนามหญ้าไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น กางเต้น ตั้งแคมป์ มีบริการเตา ปิ้งย่าง มีบริการห้องน้ำภายนอกตัวอาคาร ท่านที่ทำกิจกรรมใช้บริการได้ สะอาดมีอุปกรณ์ต่างๆไว้บริการอย่างครบครับ


🌿🌾🍁🍂🌹🌷🌼🌸💐🌻🍃🎋🌲🌳☘️🍀🌵☘️🍁🍂


❇️ด้านในอาคาร ภายในตกแต่งสวยงามและมีเสน่ห์โดยการตกแต่งภายในเพื่อสร้างความโดดเด่นให้ตัวอาคารดูไม่จืดชืดออกไปทางวินเทจ และยังมี ด่านฟ้าไว้สำหรับชมวิวหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัยได้ เราจะคำนึงถึงความสะอาดและระบบความปลอดภัยโดยระบบสแกนลายนิ้วมือ ภายในตัวอาคาร ทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการพักผ่อน และอีกทั้งภายในตัวอาคารมีแสงสว่างทั่วถึงภายในตัวอาคารในโซนออกกำลังกาย


เรามีมุมนั่งพักผ่อน มีบริการน้ำดื่ม กาแฟตอนเช้าแขกที่มาพักสามารถมานั่งทำกิจกรรมบริเวณหน้าล็อบบี้เราเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้และมีหน้าต่างรอบทิศมีการตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรายด้วยครับ


🏡🏚🏢🏤🏨🏩🏦🏫📺📻☎️🖼🎐🎎🏮💈🏺⚱️🏺📀


❇️ด้านในห้องพักเราคำนึงถึงความสวยงามโดยใช่สีผนังเป็นสีส้มอ่อน เป็นสีที่สบายตาที่สุดครับ และความกว้างขวางโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้แบบ บิวอินมี ตู้เสื้อผ้า,เตียง,โต๊ะทำงาน,โต๊ะหัวเตียง, โต๊ะเครื่องแป้ง,เก้าอี้


แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับราคาห้องพักอีกทีนึงและขนาดห้องมีดังนี้ครับ


ห้องเล็กชั้นล่าง 5x5 ตรม.


ห้องกลางชั้นล่าง 4x9 ตรม.


ห้องกลางชั้นบน 4x9 ตรม.


ห้องใหญ่พิเศษชั้นบน 4.5x9 ตรม.


📺🚪🛌🛏☎️🚿🛁💡🚯🔇


📍🚗ทางไปเมฆแมนชั่นเชียงราย


📌ทางหัวสนามบินเก่าเลี้ยวขวาแล้วตามถนนมาเรื่อยๆ เจอสี่แยกดอยเขาควายเลี้ยวซ้ายแล้วตามถนนไปจะเจอป้ายเมฆแมนชั่นแล้วเลี้ยวขวาก็ถึงเลยครับ(จากหัวสนามบินเก่าประมาน 1 กม.)


📌ทางหลัง Central เชียงรายเลี้ยวเข้ามาทางถนนวัดดอยพระบาท แล้วขับไปเรื่อยเรื่อยจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาแล้วจะเจอป้ายเมฆแมนชั่นเชียงรายเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ถึงแล้วครับ(ห่างจาก Central chiang rai ประมาณ 1 กิโลเมตร)


Facebook: เมฆแมนชั่นเชียงราย


line ID: sirapopmake

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,500 - 5,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องแอร์ใหญ่ 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 4,500 - 5,000 บาท -
ห้องแอร์ธรรมดาชั้นล่าง 1 ห้องนอน 28.0 ตร.ม. 3,000 - 3,500 บาท -
ห้องพัดลม 1 ห้องนอน 36.0 ตร.ม. 2,500 - 3,000 บาท -
บ้านพัก สตูดิโอ 40.0 ตร.ม. 4,000 - 5,000 บาท -
ห้องแอร์ธรรมดา 1 ห้องนอน 36.0 ตร.ม. 3,500 - 4,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

hallo
i look for arpatment
ห้องพัดลม 1 bedroom 36.0 sq.m. 2,500 - 3,000 THB
from 09.12. to 25.01
you have for me ?
how mush ?
lg

มีห้องพัดลม ราคา2500บ.ไหมครับ

มีห้องพัดลม ราคา 2500บ.ไหมครับ

มี เพจในเฟซมั้ยคะ

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 31/1/2020, 01:56 น. - 223.24.191.xxx

มีครับ เมฆแมนชั่นเชียงราย ครับขอบคุณครับ

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 25/2/2020, 22:14 น. - 184.22.176.xxx

เมฆแมนชั่นเชียงราย ครับ

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 31/1/2020, 02:00 น. - 223.24.191.xxx

เมฆแมนชั่นMechMansion
หมู่ที่ 24 620/1 ซอย บ้านริมดอย 1 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
086 428 6309
https://goo.gl/maps/JW76XjLNttQvJE2r7

Hello, do you have the 2 bedroom apartment available for 2-3 month? Also, do you have pictures of that one?

Thanks!

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 06/2/2019, 20:21 น. - 184.22.161.xxx

Yes, I have an air-conditioned room now available. Price 5000 - 7000 baht is a short-term price and When will you stay?

ว่างยุไหมคับ
ห้องพัดลมคับ

มีห้องว่างยุไม่คับ
ห้องพัดลมคับ

I would like to find out if it is possible to rent 2 rooms for September and October? for 1 person per room. Also need good wifi.

I would like to find out if it is possible to rent 2 rooms for September and October? for 1 person per room. Also need good wifi.

ขอไอดีไลน์หน่อยค่ะ

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 03/5/2018, 18:07 น. - 223.24.158.xxx

Lekhon ครับผม

ห้องแอร์ธรรมดาว่างยุ่มั้ยค่ะ

ยังมีห้อง2000ว่างอยู่ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 28/12/2017, 15:11 น. - 223.206.108.xxx

มีห้องวางไหมครับ
แมนชั่น ยุ่ไกลจากศูนการค้าเซ็นทรัลมากไหมครับ

Noavatar32
สิรภพ ณ ลำพูน Ownertag
เมื่อ 29/12/2017, 21:45 น. - 184.22.161.xxx

มีห้องว่างครับไม่ไกลเลยครับ ประมาณ 1 กม.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงราย