อพาร์ทเม้นท์ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา

เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา

ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,600 - 4,500 บาท/เดือน
400 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12871 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา ลำดับที่ 27 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา | ที่ตั้ง 479-479/1 ลาดพร้าว 64 ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว 64 ลาดพร้าว

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เวลคัมเพลส (ลาดพร้าว64) อพาร์ทเม้นท์ย่าน MRTสุทธิสาร ลาดพร้าว ใกล้รัชดา ห้วยขวาง เลียบด่วนรามอินทรา

เวลคัมเพลส อพาร์ทเมนท์หรู ครบวงจร ทั้งรายวัน-รายเดือนราคาไม่แพง เงียบสงบร่มรื่น สะอาด เดินทางสะดวก
เข้า-ออกได้หลายทาง ทั้งทางลาดพร้าว รามอินทรา รัชดา MRTสุทธิสาร ห้วยขวาง ใกล้ห้างบิ๊กซี โลตัส โฮมโปร โชคชัย4

มีห้องว่างด้านหน้าตึก เหมาะสำหรับเป็นออฟฟิศ-สำนักงาน
หากสนใจกรุณาติดต่อ

(เวลาเช้า-เย็น 7.00-19.00 น.)
คุณนิ่ม ,คุณวิมาน โทร.092-796-5872

ID Line : wcplace64 , Facebook.com/wcplace4you

(เวลาเย็น-เช้า 19.00-7.00 น.)
รปภ.เดือน โทร.089-742-0806, 065-743-7160


ห้องพักรายวัน เพียง 400 บาท แอร์ น้ำอุ่น เฟอร์ฯครบ ทีวี

★ ห้องพักรายเดือน ★ราคา 3,600 บาทและห้องใหญ่ 4,500 บาท

• สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก •
✔ เฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่ (เตียง,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,ชั้นวางทีวี)
✔ เครื่องปรับอากาศ
✔ เครื่องทำน้ำอุ่น
(ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาและห้ามสูบบุหรี่นะคะ)

• ระบบความปลอดภัย •
✔ ระบบคีย์การ์ด
✔ กล้องวงจรปิด
✔ รปภ.24ชม.
✔ บันไดหนีไฟ

• สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ •
✔ ลิฟท์ (บริการ 24 ชม.)
✔ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
✔ ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
✔ Internet WiFi 30วัน290/7วัน120/1วัน30บาท
✔ บริการซ่อมแซมต่างๆ
✔ ร้านอาหารตามสั่ง

❤ ~ยินดีต้อนรับและยินดีให้บริการ ค่ะ \(^-^)/~ ❤

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,600 - 4,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :400
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆ250 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :290 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,600 - 4,500 บาท 400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 25/8/2021, 19:22 น. - 183.88.75.xxx

For More information Please contact
092-796-5872
Thank you

I want one daily room ? It is availble this time?

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 25/8/2021, 19:22 น. - 183.88.75.xxx

For More information Please contact
092-796-5872
Thank you

มัดจำเท่าไรคับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 10/12/2020, 10:20 น. - 49.230.101.xxx

รบกวนแอดไลน์ id : wcplace64 ค่ะ ขอบคุณ​ค่ะ

ติดตั้งอินเตอร์เนตเองได้ไหมครับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 06/11/2020, 20:27 น. - 182.232.28.xxx

ไม่ได้ค่ะ ขออภัยค่ะ
มีบริการไวไฟเดือนละ490บาทค่ะ

ค่าล่วงหน้า กับ ค่ามัดจำ ผ่อนจ่ายได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 06/11/2020, 20:28 น. - 182.232.28.xxx

ไม่ได้ค่ะ
ขออภัยด้วยนะคะ
ต้องจ่ายครบจำนวนก่อนเข้าอยู่ค่ะ

เงินมัดจำ กับ ค่าล่วงหน้า ผ่อนจ่ายได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

จะเข้าพักคืนนี้รายวัน1คืนมีห้องว่างไหค่ะ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 29/10/2020, 12:25 น. - 180.183.101.xxx

มีห้องว่างค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 11/4/2020, 13:04 น. - 124.120.33.xxx

มีห้องว่างมั้ยครับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 29/10/2020, 12:25 น. - 180.183.101.xxx

มีห้องว่างค่ะ รายเดือนๆ ละ 3,600 บาทค่ะ

99a4ec32e7ad2690391ae23bf916390c เมื่อ 22/1/2020, 03:48 น. - 223.24.152.xxx

มีห้องว่างมั้ยครับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 29/10/2020, 12:25 น. - 180.183.101.xxx

มีห้องว่างค่ะ รายเดือนๆ ละ 3,600 บาทค่ะ

ธันวามีห้องว่างไหมคับ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 10/12/2020, 10:21 น. - 49.230.101.xxx

มีค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ มัดจำล่วงหน้าเท่าไหร่ค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ แล้วต้องมัดจำล่วงหน้ากี่เดือนค่ะ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 10/12/2020, 10:22 น. - 49.230.101.xxx

มีค่ะ
สัญญา 6 เดือนค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ

1f4352af966cec96780f8a10573a1b03
เวลคัม เพลส Ownertag
เมื่อ 10/12/2020, 10:22 น. - 49.230.101.xxx

มีค่า

มีห้องว่างประมาณ ตุลาไหมคะ ต้องมัดจำและจ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่คะ

ห้องว่างไหมคะ และต้องมัดจพฝำจ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่คะ

hi i need your appartment for 1 month. kindly share the rent details.
Mac
0809585221

มีห้องว่างไหมค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

ห้อง3600พร้อมเข้าอยุ่จ่ายเท่าไหร่คะยังมีว่างมั้ย

อยากจะเช่าหนึ่งอาทิตย์คิดราคาเท่าไหร่ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง