อพาร์ทเม้นท์ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง)

ซ.กรุงเทพ-นนท์ 56 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 - 4,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14855 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) ลำดับที่ 40 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) | ที่ตั้ง 9/26 กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง) หอพัก ใกล้ ย่าน กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง (สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส ห้องพักใหม่สะอาด กว้างขวาง น่าอยู่อาศัย ปลอดภัย พร้อมทั้งมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน โดยมีกล้อง CCTV 22ตัว , ระบบ Key card และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งยังมี Wifiให้บริการ,ตู้กดน้ำ,เครื่องซักผ้า และมีพื้นที่จอดรถอีกด้วย


เอสพีพี เพลส ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพ-นนท์56 ซึงอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) เพียง 200เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีเพียง 5 นาที โดยถนนด้านหน้ามีรถโดยสารประจำทางสาย18/65/ปอ.505 และยังมีรถมอเตอร์ไซด์ให้บริการหน้าซอยปากซอย อีกทั้งในซอยยังเป็นย่านชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยและยังมีสถานที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้คือ


สถานที่ใกล้เคียง


 1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง(สถานีวงศ์สว่าง)หน้าปากซอยห่างจากอพาร์ทเม้นท์ เพียง 200 เมตร
 2. ป้ายรถเมล์สาย 18/65/ปอ.505 (หน้าปากซอย)
 3. เซเว่นอีเลฟเว่น (หน้าปากซอย)
 4. แฟมีรี่มาร์ท (ภายในซอย)
 5. ปั้มน้ำมัน ปตท. (หน้าปากซอย)
 6. บิ๊กซี วงศ์สว่าง (นั่งรถประจำทางเพียง 2 ป้ายรถเมล์)
 7. บิ๊กซี ติวานนท์
 8. มหาวิยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (ภายในซอย)
 10. โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 11. ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและโทเวย์
 • จุดที่ 1 ; ทางขึ้นทางด่วนประชานุกูล / ทางลงทางด่วนประชานุกูล
 • จุดที่ 2 ; ทางขึ้นทางด่วนขาเข้าแจ้งวัฒนะ

ติดต่อทางไลน์

ID Line : @spp_place (ใส่ @ นำหน้าด้วย)

การเดินทางมาโดยรถยนต์


มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / ถนน จรัญสนิทวงศ์


- มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / จรัญสนิทวงศ์ ตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวซ้าย ตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์


- มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์ ตรงมาเรื่อยๆ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูน


- มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูนตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(ห้างบิ๊กซีอยู่บริเวณแยก) ข้ามแยกมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล

-
มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล วิ่งตรงข้ามแยกประชานุกูลมาแล้วจะเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 4,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :5000-7000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :4000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องปกติ สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 4,000 บาท -
ห้องปกติ พร้อม ทีวี/ตู้เย็น สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 4,900 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างไหมค่ะ จะเข้าไปเช่าประมาณกลางเดือนวันที่ 15/11/64 ค่ะ แบบห้องราคา 4,900 บาทค่ะ

จะเข้าอยู่ประมาณวันที่ 21-22 พ.ค. และสามารถทำกับข้าวได้หรือไม่

มีห้องว่ามั้ยคะ ต้นเดือนกันยาเข้าอยุ่คะ

ปลายมิถุนา-ต้นเดือนกรกฎาพอมีห้องแอร์ว่างไหม

มีห้องว่างมั้ยคะ กรกฎาคมนี้

5658589c126d95bb06bdab766fa26aae เมื่อ 01/5/2020, 11:10 น. - 124.120.201.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ สนใจเข้าพัก เดือน กรกฏาคม ครับ

I am interested to join on April 1st.is there any room available

I am interested to join on April 1st.is there any room available

Noavatar32 เมื่อ 20/9/2019, 13:33 น. - 182.232.22.xxx

มีให้เช่าแบบรายวันไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 04/9/2019, 16:29 น. - 112.121.132.xxx

สนใจเข้าพักเดือน พ.ย.62 ห้องราคา 4,900 ยังมีว่างมั้ยคะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ

ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ สนใจเช่าชั้น 2

มีห้องว่างไหมครับ

4,900 มีห้องว่างมั้ยครับ จะเข้าพักเดือนมิถุนายนครับ

มีรูปเพิ่มเติมห้อง400ไหมคะ ยังว่างอยู่ไหมคะ

มีห้อง4000ว่างไหมค่ะเดือนพค.นี้

0f741be0bced8272d6a8e78c5f663854 เมื่อ 07/3/2019, 19:52 น. - 119.76.32.xxx

มีห้องว่างไหมค่ะสิ้นเดือนนี้4000อ่ะค่ะ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 08/3/2019, 16:33 น. - 182.232.174.xxx

มีครับผม สนใจแอดมาสอบถามรายละเอียดได้ครับ @spp_place

สวัดดีครับ ผมสนใจห้อง ปกติ สตูดิโอ ราคา 4,000 บาท ต่อเดือน อยากทราบว่ามีห้องว่างไหมครับ ตอนนี้ผมอยู่อเมริกา และจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เดือนหน้าครับ พอดีผมจะเข้าไปในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ครับ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 23/6/2018, 12:43 น. - 171.99.119.xxx

มีห้องว่างครับ สนใจติดต่อ 082-442-9588 หรือแอดไลน์ @spp_place ได้ครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง