อพาร์ทเม้นท์ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment)

เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment)

ซ.ลาดพร้าว 136 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 - 5,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13861 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) ลำดับที่ 40 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) | ที่ตั้ง 221 ลาดพร้าว 136 ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว 136 ลาดพร้าว

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอส.เอ็น.พี อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ (S.N.P Apartment)

"อพาร์ทเม้นท์ในซอยลาดพร้าว 136 ห่างจากปากซอยเพียง 200 เมตร พร้อมเฟอร์ ที่จอดรถ wifiฟรี เดินทางสะดวก ใกล้เดอะมอลบางกะปิ และ รพ.เวชธานี เริ่มต้นที่ 4,000 บาท"

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • ที่จอดรถ : เรามีที่จอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณผู้พักอาศัยได้สูงสุดถึง 40 คัน โดยต้องจ่ายเงินค่าที่จอดรถเดือนละ 500 บาท เป็นที่จอดรถแบบประจำ ซึ่งท่านจะมั่นใจได้ว่าจะมีที่จอดรถแน่นอน อพาร์ทเม้นท์มีนโยบายสงวนสิทธิ์การให้จอดรถเฉพาะผู้พักอาศัยเท่านั้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด, รปภ. , คีย์การ์ด, ไฟส่องสว่างฉุกเฉินและถังดับเพลิง ผู้พักจะทำการผ่านเข้าออกตัวอาคารได้ด้วยคีย์การ์ดที่ทางอพาร์ทเม้นเป็นคนจัดหาไว้เท่านั้น
 • ส่วนกลาง : ลิฟท์, ตู้กดน้ำ, เครื่องซักผ้า ส่วนกลางของทางอพาร์ทเม้นท์มีเจ้าหน้าที่ดูและทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ มั่นใจได้กับคุณภาพและความสะดวกสบายเมื่อคุณได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ระเบียบข้อบังคับ
 1. Available for only Thai resident
 2. ไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
 3. ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
ติดต่อสอบถาม
โทร : 089-159-9339 , 081-913-2828

รบกวนติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 5,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ300 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,000 - 4,200 บาท -
ห้องพัก 1 ห้องนอน 32.0 ตร.ม. 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 05/3/2020, 03:14 น. - 124.120.116.xxx

มีห้อง4000ว่างมั้ยคะ
พร้อมที่จอดรถ

สวัสดีค่ะ มีห้อง 4,000 ว่างมั้ยคะ

Ce3eded13ce32955dd626e851faf2126 เมื่อ 22/2/2019, 15:45 น. - 61.90.31.xxx

ห้องราคา 4,000 ยังมีว่างอยู่ไหมคะ อยู่ชั้นไหนคะ

HELLO
WISH TO BOOK ROOM FROM 12TH NOVEMBER 24 SQ MTR
WHAT ARE FACILITIES IN ROOM
WHATS IS TERMS OF CONTRACT
PLEASE CONFIRM
CHRIS

Hello
I wish to rent this room small studio 24 sq mt from November 12
please confirm details of furniture facility in room and terms of contract
thank you
chris

Hi sir and medam
I am rajendra I have work permit visa I want to rent room for one year please can send me massage in my email

มีห้องว่างไหมค่ะ เข้าอยู่กลางเดือนนี้ค่ะ

3735ef7186bd9145f7d0fd1cdb9b37d2 เมื่อ 19/7/2018, 10:44 น. - 119.76.18.xxx

มีห้องว่างมั้ยคะ

May i ask you that are there any rooms available in September, i and my boyfriend will stay a whole month so may you let me know what type of rooms you have that time and how about the prices for 1 month staying ?

Sincerely,

Mr,Walid

ห้อง4000ว่างมั้ยครับ

Hello, can I install my own internet box (router)?

Any Studio rooms available at the end of August? Thank you.

ไม่ทราบว่าต้นเดือนกันยายน 2560 มีห้องพักรายเดือนว่างบ้างมั้ยค่ะ และต้องชำระล่วงหน้า+ค่ามัดจัดเท่าไหร่ค่ะ ขออนุญาตจอดรถ 2 คันได้มั้ยค่ะ แต่คันนึงจะใช้ตลอดค่ะ ส่วนอีกคันจะขอจอดแล้วจะใช้ขับกลับบ้านค่ะ

ห้องสตูดิโอ ยังว่างยุไหมคะ

ห้อง 5,500 มีว่างอยู่ไหมครับ ??? ช่วงเดือนมิถุนายนครับ

hello im interested in the apartment, please email me or contact me at LINE at rockypoo13

มีห้องว่างไหมค่ะเดือนมิถุนายน

Noavatar32 เมื่อ 21/4/2017, 12:16 น. - 182.232.243.xxx

1) ต้องการพักแค่ 3 เดือน เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม 60 ถึง ต้นเดือนสิงหาคม ห้อง 24 ตร.ม 4,000-4,200 ว่างไหมคับ
2) มีตู้เย็น + TV ต้องเสียเงินเพิ่มไหมคับ
3) ที่จอดรถฟิกซ์ที่ หากกลับดึกจะมีที่จอดไหมคับ

มีห้องว่างไหมค้ะ

สอบถามห้องว่างเดือนพฤษภาคม ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง