อพาร์ทเม้นท์ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House)

เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House)

ซ.33 ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ค่าเช่า :
4,400 - 4,900 บาท/เดือน
500 - 550 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8711 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) ลำดับที่ 65 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) | ที่ตั้ง 142/87 33 ศรีจันทร์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House) หอพัก ใกล้ ย่าน 33 ศรีจันทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอื้อนจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ ขอนแก่น (Euanjitt Chill House)

เอื้อนจิตต์ ชิลล์ (Euanjitt Chill House)
" ที่พักสุดหรู บรรยากาศสบายๆใจกลางเมืองขอนแก่นราคาชิลล์ ชิลล์ "


ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เดินทางสะดวก


โทร. 043-226884, 089-6497700


www.euanjittchillhouse.com
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,400 - 4,900
  บาท/เดือน
 • รายวัน :500 - 550
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :5000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ สตูดิโอ ไม่ระบุ 4,400 - 4,900 บาท 500 - 550 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi.

Do you have room available for monthly rent?

I'm a teacher and would like to move on 1st April.

Thank you
Rob Holmes

Hi.

Do you have room available for monthly rent? I'm a teacher and would like to move in on 1st April.

Thank you
Rob Holmes

มีห้องเดี่ยวมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 31/1/2021, 19:42 น. - 223.24.158.xxx

สนใจเช่าค่ะ

มีสายlan ให้เสียบมั้ยครับ

เดือนพฤศจิกายนมีห้องพักไหมคะ มีสัญชาเช่าไหมคะ

ตอนนี้มีห้องพักว่างมั้ยค่ะ

45e2fe81903c1484475ed7ff0f0e2488
เกศินี วายทองคำ Ownertag
เมื่อ 21/4/2020, 14:01 น. - 58.11.24.xxx

ว่างค่ะ รับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line ID : ggaassiinn หรือ euanjittchillhouse ได้นะค่ะ

สนใจ ห้องพักใกล้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไหมค่ะ
ติดต่อ line ssonphun1

สนใจเช่าในเดือนเมษา เวลา1เดือนค่ะ

ว่างค่ะ คุยทางline กัอได้นะค่ะ line id ggaassiinn หรือ euanjittchillhouse ค่ะ

very nice . is it central. and what is address .looking for 5mths. but would like to stay 1 nt and look around. thank you .

ว่างมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 20/4/2019, 11:54 น. - 202.176.116.xxx

สวัสดีค่ะดิฉันสนใจห้องพักรายเดือนค่ะ ไม่ทราบว่าเดือนนี้ยังมีว่างเปล่าค่ะ

Hello,

Is a place free? I would like to rent it for about a year, is that possible?

Could you sent some information about the apartment please?

45e2fe81903c1484475ed7ff0f0e2488
เกศินี วายทองคำ Ownertag
เมื่อ 09/9/2018, 07:53 น. - 183.88.159.xxx

Here is monthly contract details
Superior Room ( corner room )
5,000 Deposit
5,000 Room rental fee for 1 month or short stay ( need to be paid before checking in)
Totally 10,000 Bths ( water and electricity is excluded, Bedding is excluded )
less than 6 Months contract is 5000
more than 6 Months contact is 4800
12 months contract is 4,600

Standard Room
5,000 Deposit
4,900 Room rental fee for 1 month or short stay( need to be paid before checking in)
Totally 9,900 Bths ( water and electricity is excluded, Bedding is excluded )
less than 6 Months contract is 4,900
more than 6 Months contact is 4,500 *******************************************
12 months contract is 4,400

Bedding setfor rent is 1500bths per month ( we get them washed every week )
there are 2 pillows, bed sheet. blanket all in white.
Water is 150 bths/ person
Electricity is 8 baths/ unit

Regrads

Dear sirs do you have apartment with air conditioner free? How does a monthly rate cost with electric price.
Is it possibly to move my internet provider over? I am with Sinet. I pay around 850฿ for my internet fees.

Would be awesome if you could provide me with some information. Thank you and best regards and wishes

Samacha Lamphong

P.S my Thai isn’t that good, just returned from Europe and the states after 28 years(I am 29 years old).

45e2fe81903c1484475ed7ff0f0e2488
เกศินี วายทองคำ Ownertag
เมื่อ 20/6/2018, 12:04 น. - 180.183.19.xxx

Hi...there
U can have ur own internet provider we also have one room already have his own Sine internet
Here is monthly contract details
Superior Room ( corner room )
5,000 Deposit
5,000 Room rental fee for 1 month or short stay ( need to be paid before checking in)
Totally 10,000 Bths ( water and electricity is excluded, Bedding is excluded )
less than 6 Months contract is 5000
more than 6 Months contact is 4800
12 months contract is 4,600
Standard Room
5,000 Deposit
5,000 Room rental fee for 1 month or short stay( need to be paid before checking in)
Totally 10,000 Bths ( water and electricity is excluded, Bedding is excluded )
less than 6 Months contract is 5,000
more than 6 Months contact is 4,500 *******************************************
12 months contract is 4,400
Bedding setfor rent is 1500bths per month ( we get them washed every week )
there are 2 pillows, bed sheet. blanket all in white.
Water is 150 bths/ person
Electricity is 8 baths/ unit

Hello
I would like to view this property either monday or tuesday next week please if possible.

45e2fe81903c1484475ed7ff0f0e2488
เกศินี วายทองคำ Ownertag
เมื่อ 03/6/2018, 06:49 น. - 1.46.34.xxx

Yess please :) Any problem with direction please call 0896497700
www.euanjittchillhouse.com

I will come to khon kaen on 15/5, i want to find a room for 3 people for 3 months. Do you have any room and what is the price?

Hi, Commercial Center restaurants are nearby?
Bicycle can be rented? Would you accept a 1 moth contract from May1st?
Internet is available at the room?

Yes.. We accept 1month contract and Bicycle can be rented at downtown shop. Shopping Center nearby is Santosa department store which is Srichan Branch Regards

I would like to book for 1-3 months. Do you have availability?

Best,

Robert

I am interested in renting for at least one month but perhaps as long as 3. Can you tell me if there is a good gym or affordable street food near this location?
ฉันสนใจที่จะเช่าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน แต่อาจถึง 3 ปีคุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่ามีห้องออกกำลังกายที่ดีหรืออาหารริมถนนที่ใกล้กับสถานที่นี้หรือไม่?

Hi

I am arriving on Saturday, the 26th November. Swedish, 1 quiet person, looking to rent for 3 months, starting with 1 month to get a feel of the place. Is this unit available for 1 month this coming Sunday?

High speed Fiber internet connection is a requirement. What is the current subscribed speed and is the internet shared with other units?

I do video conferences from time to time.

Thanks

Regards
Philip Olsson

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดขอนแก่น