อพาร์ทเม้นท์ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 54403 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 36 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! | ที่ตั้ง 169/1 บุญชูศรี ดินแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! หอพัก ใกล้ ย่าน บุญชูศรี ดินแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
ค่าเช่าห้องเดือนละ 6,500 บาท สัญญาเช่า1 ปี พิเศษลด 500บาท / 3เดือน สำหรับลูกค้า RentHub เท่านั้น

-วันและเวลาทำการที่สามารถติดต่อได้
วันจันทร์-เสาร์ (หยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-18.00 น.
- ไม่มีห้องพักรายวัน
สัญญาเช่า 1 ปี เท่านั้น

เฟอร์นิเจอร์บิวอิน เน้นความสะดวกสบาย สะอาดปลอดภัย ของผู้พักอาศัยเป็นหลัก
ขนาด 22ตรม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
โปรโมชั่นพิเศษสุดๆๆฟรีส่วนกลาง

อพาร์ทเมนส์อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกปลอดภัย ใกล้ป้ายรถเมล์
และรถไฟฟ้า

สะอาด ปลอดภัยด้วยระบบ คีย์การ์ด กล้องวงจรปิด และรปภ 24 ชม.
เฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกห้อง มีที่จอดรถ มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

มี wifi Internet เคเบิลทีวี ฟรี!!

อยู่ใกล้เซเว่น ใกล้สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้ามสรรพสินค้า และตลาดสด

เดินทางสะดวก สู่ห้วยขวาง สุทธิสาร พระราม9 วิภาวดี รังสิต เพชรบุรี ถ.วิทยุ อโศก พร้อมพงศ์ นานา สีลม เอกมัย ปทุมวัน ศาลาแดง จตุจัตร ขนส่งหมอชิต และสนามบินดอนเมือง

สถานที่ใกล้เคียง ใกล้ดินแดง ราชเทวี ราชปรารถ อนุสาวรีย์ ประตูน้ำ แอรพอรท์ลิงค์

ใกล้ BTS สถานี
-อนุสาวรีย์ชัย 1.8 กม.
-สนามเป้า 2.3 กม.
-พญาไท 2.4 กม.

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์
-พญาไท 2.4 กม.
-มักกะสัน 4.3

สถานศึกษา
-ม.มหิดล 1.7 กม.
-รร.ศรีอยุธยา 2.1 กม.
-ม.หอการค้า 4.5 กม
-ม.สวนดุสิต 5.2 กม.
-ม.จุฬา 5.4 กม.
-ม.สวนสุนันทา 5.5 กม.

ห้างสรรพสินค้า
-เซนเตอร์วัน 1.6 กม.
-คิงเพาเวอร์ 1.6 กม.
-ตึกใบหยก1-2 / 2.4 กม.
-แพทตินั่ม 2.8 กม.
-ประตูน้ำเซนเตอร์ 2.8 กม.
-เซ็นทรัลเวิลด์ 3.3 กม.
-เซ็นทรัลชิดลม 3.7 กม.
-สยามพารากอน 3.6 กม.
-เกสร 4.2 กม.

สถานพยาบาล
-รพ.ทหารผ่านศึก 2.1 กม.
-รพ.ราชวิถี 1.8 กม.
-รพ.เด็ก 1.9 กม.
-รพ.พระมงกุฎ 2.2 กม.
-รพ.พญาไท 2 /2.1 กม.
-รพ.พญาไท 1 / 2.7 กม.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สไตล์โมเดิร์น Loft สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 6,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 25/8/2021, 09:32 น. - 124.122.194.xxx

มีห้องพักว่างครับ
ติดต่อโทร.095-4515591
@line : meteegroup
เปิดทำการจันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 น.

Hi !

I’m interested of renting a room . I’m about to arrive in Thailand on July... is there an available room?

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/4/2021, 10:35 น. - 14.207.42.xxx

Hi there,

Basically I'm can not confirm this room is gonna still available on July. could you please contact me again on July?

My contact number: 095-4515591

Thank you

Noavatar32 เมื่อ 09/3/2021, 10:20 น. - 182.232.51.xxx

เสียค่าจอดรถยนต์ไหมคะ เดือนเท่าไหร่คะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 29/3/2021, 15:11 น. - 14.207.1.xxx

สวัสดีค่ะ
ค่าที่จอดรถจะเป็นเดือนละ 1,000 บาทค่ะ จะเป็นที่จอดรถแบบล็อคที่ไว้ให้เลยค่ะ
หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-9419629 นะคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 23/2/2021, 11:35 น. - 14.207.15.xxx

มีห้องพักว่างครับ
ติดต่อโทร.095-4515591
@line : meteegroup
เปิดทำการจันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.

มีห้องว่างมั้ยครับ

มีทีวีตู้เย็นตามในรูปให้ไหมค่ะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/12/2020, 12:00 น. - 14.207.44.xxx

มีห้องพักว่างอยู่นะคะ สนใจติดต่อตามรายละเอียดได้เลยค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

ห่างจาก bts มากมั้ยคะ

เลี้ยงสัตได้ไหมคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 15/12/2020, 16:22 น. - 183.88.32.xxx

ไม่ได้ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 03/12/2020, 13:14 น. - 27.55.76.xxx

มัดจำกับล่วงหน้าคือ12000ผ่อนจ่ายก่อนได้มั้ย

Hello, I'm interested in rent one of the rooms. Thank you.

Noavatar32 เมื่อ 16/11/2020, 16:33 น. - 171.98.72.xxx

เช่าเดือนเดียวได้ไหมคะ ช่วงมกรา พอดีต้องไปหาหมอที่รามาทุกคนเป็นเวลา 1 เดือน

0bcefa97ca1a64538ec767ad07759923 เมื่อ 05/11/2020, 20:59 น. - 49.228.152.xxx

เข้าอยสิ้นเดือนนี้เลยได้มั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 03/11/2020, 21:53 น. - 182.232.138.xxx

ช่วงเมษายนว่างไหมคะ?
สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ไหมเอ่ย?

Noavatar32 เมื่อ 30/10/2020, 12:53 น. - 171.98.73.xxx

อยู่2คนได้ไหม๊คะ

Hello, i would like to inquire if you have available room on January 2020? Thank you

Hello, i would like to inquire if you have available room on January 2020. Thank you

เข้าเดือน เมษา64 พอจะมีห้องว่างไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง