อพาร์ทเม้นท์ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 54403 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! ลำดับที่ 36 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! | ที่ตั้ง 169 บุญชูศรี ดินแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!! หอพัก ใกล้ ย่าน บุญชูศรี ดินแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม แกรนด์เมธีทาวน์ เปิดใหม่!! ใกล้อนุสาวรีย์ WIFI เคเบิ้ล ฟรี!!!

อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ สไตล์ modern loft


ย่าน อนุสาวรีย์ชัย พญาไท ดินแดงพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอิน เน้นความสะดวกสบาย สะอาดปลอดภัย ของผู้พักอาศัยเป็นหลัก
ขนาด 22ตรม. มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น โปรโมชั่นพิเศษสุดๆๆฟรีส่วนกลาง

อพาร์ทเมนส์อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกปลอดภัย ใกล้ป้ายรถเมล์ และรถไฟฟ้า
สะอาด ปลอดภัยด้วยระบบ คีย์การ์ด กล้องวงจรปิด และรปภ 24 ชม.
เฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกห้อง มีที่จอดรถ มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

มี wifi Internet เคเบิลทีวี ฟรี!!

-สามารถขอดูห้องตัวอย่างได้วันจันทร์-อาทิตย์ (หยุดนักขัตฤกษ์) 10.00-18.30 น.

-
ไม่มีห้องพักรายวัน
สัญญาเช่า 1 ปี เท่านั้น

อยู่ใกล้เซเว่น ใกล้สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้ามสรรพสินค้า และตลาดสด

เดินทางสะดวก สู่ห้วยขวาง สุทธิสาร พระราม9 วิภาวดี รังสิต เพชรบุรี ถ.วิทยุ อโศก พร้อมพงศ์ นานา สีลม เอกมัย ปทุมวัน ศาลาแดง จตุจัตร ขนส่งหมอชิต และสนามบินดอนเมือง

สถานที่ใกล้เคียง ใกล้ดินแดง ราชเทวี ราชปรารถ อนุสาวรีย์ ประตูน้ำ แอรพอรท์ลิงค์

ใกล้ BTS สถานี
-อนุสาวรีย์ชัย 1.8 กม.
-สนามเป้า 2.3 กม.
-พญาไท 2.4 กม.

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์
-พญาไท 2.4 กม.
-มักกะสัน 4.3

สถานศึกษา
-ม.มหิดล 1.7 กม.
-รร.ศรีอยุธยา 2.1 กม.
-ม.หอการค้า 4.5 กม
-ม.สวนดุสิต 5.2 กม.
-ม.จุฬา 5.4 กม.
-ม.สวนสุนันทา 5.5 กม.

ห้างสรรพสินค้า
-เซนเตอร์วัน 1.6 กม.
-คิงเพาเวอร์ 1.6 กม.
-ตึกใบหยก1-2 / 2.4 กม.
-แพทตินั่ม 2.8 กม.
-ประตูน้ำเซนเตอร์ 2.8 กม.
-เซ็นทรัลเวิลด์ 3.3 กม.
-เซ็นทรัลชิดลม 3.7 กม.
-สยามพารากอน 3.6 กม.
-เกสร 4.2 กม.

สถานพยาบาล
-รพ.ทหารผ่านศึก 2.1 กม.
-รพ.ราชวิถี 1.8 กม.
-รพ.เด็ก 1.9 กม.
-รพ.พระมงกุฎ 2.2 กม.
-รพ.พญาไท 2 /2.1 กม.
-รพ.พญาไท 1 / 2.7 กม.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สไตล์โมเดิร์น Loft สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 6,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, i would like to inquire if you have available room on January 2020? Thank you

Hello, i would like to inquire if you have available room on January 2020. Thank you

เข้าเดือน เมษา64 พอจะมีห้องว่างไหมคะ

เช่าเดือนเดียวได้ไหม จะขื้นไปทำงานแถวนั้น เดือน11ทั้งเดือน

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/9/2020, 18:44 น. - 27.55.91.xxx

เข้าซอย 700 เมตรค่ะ

อยู่ติดกับถนนเลยมั้ยคะ ลงมาด้านหน้าตึกแล้วสามารถเรียกแท็กซี่ได้เลยมั้ยคะ

ต้นเดือนตุลาคมมีห้องว่างไหมอ่ะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/9/2020, 18:43 น. - 27.55.91.xxx

มีค่ะ

สิ้นเดือนมีห้องว่างมั้ยคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/9/2020, 18:44 น. - 27.55.91.xxx

มีค่ะ

internet นี้ใช้รวมกันทั้งชั้นหรือแยกตามห้องพักเลยคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/9/2020, 18:44 น. - 27.55.91.xxx

รวมค่ะ

อยู่เเถวไหนคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 13/9/2020, 12:32 น. - 223.24.163.xxx

สามเหลี่ยมดินแดง หรือ ปากทางลงอุโมงดินแดงค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 25/8/2020, 23:19 น. - 1.47.204.xxx

ขอสอบถามหน่อยค่ะที่จอดรถยนต์ฟรีไหมค่ะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 28/8/2020, 11:30 น. - 180.183.97.xxx

เดือนละ 1000 บาทค่ะ

ดีค้า สิ้นเดือน ก.ย มีห้องว่างมั้ยคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 17/8/2020, 13:51 น. - 124.122.133.xxx

สวัสดีค่ะ 1 ต.ค ยังมีห้องพักว่างค่ะ เข้าชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะคะ

Ccb65c373beac61471329c835dd19c00 เมื่อ 09/8/2020, 21:17 น. - 183.89.94.xxx

มีห้องว่างไหมครับ
ราคาเท่าไรครับ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 11/8/2020, 16:02 น. - 124.122.187.xxx

ตอนนี้เรามีห้องว่างให้เช่าค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 095-451-5591หรือ แอดไลน์ได้ที่ meteegroup ค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 11/8/2020, 16:01 น. - 124.122.187.xxx

ตอนนี้เรามีห้องว่างให้เช่าค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 095-451-5591 หรือสามารถเข้ามาดูห้องได้ค่ะ

น่าสนใจค่ะ ยังมีห้องว่างมั่ยค่ะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 07/8/2020, 13:36 น. - 49.228.155.xxx

ตอนนี้เรามีห้องว่างให้เช่าค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 095-451-5591

Noavatar32 เมื่อ 29/7/2020, 10:18 น. - 27.55.76.xxx

ต้องการห้องพักค่ะสิ้นเดือนสิงหาค่ะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 07/8/2020, 13:35 น. - 49.228.155.xxx

สามารถติดต่อที่เราโดยตรง 095-451-5591

สิ้นเดือนนี้มีห้องว่างไหมคะ แรกเข้าต้องจ่ายรวมเท่าไหร่คะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 07/8/2020, 13:34 น. - 49.228.155.xxx

ตอนนี้เรามีห้องว่างให้เช่าค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 095-451-5591

มีห้องว่างไหมคะ แรกเข้าต้องจ่ายเท่าไหร่คะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 07/8/2020, 13:32 น. - 49.228.155.xxx

ตอนนี้เรามีห้องว่างให้เช่าค่ะ
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 095-451-5591

Do you have available room for August?

มีสัญญาเช่าระยะสั้นมั้ยคะ

63c79b243cdf1e01a5e3f48e818087f1
metee Ownertag
เมื่อ 07/8/2020, 13:25 น. - 49.228.155.xxx

สัญญาเช่าของเรามีแบบเดียวคือ1ปีค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง