อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น

ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น

ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 2 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 8,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 16352 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น | ที่ตั้ง 12 สุภาพงษ์ 3 แยก 2 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น หอพัก ใกล้ ย่าน สุภาพงษ์ 3 แยก 2

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ใกล้ซีคอน วิทยาลัยดุสิต เดอ โบตั๋น

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์ ให้บริการห้องพักที่ตกแต่งเรียบหรู และทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางถนนศรีนครินทร์ ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยว เช่น ซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ พาร์ค ตลาดรถไฟ และสวนหลวง ร.9 ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 20 นาที นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางไปยังใจกลางเมืองได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รถประจำทาง รถไฟฟ้า และแท็กซี่ ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 45 นาที

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์ นำเสนอบริการห้องพักรายเดือนทั้งหมด 115 ห้อง มีทั้งแบบมี Fully furnished และแบบ ห้อง Standard furnishedห้องพักแบบรายเดือน ให้บริการชั้น 2 ถึงชั้น 6 เพื่อตอบโจทย์ของการบริการให้ได้มากที่สุด เราตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์ มีบริการส่วนกลางที่ได้มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว ให้บริการสระว่ายน้ำลอยฟ้า โดยใช้ระบบโอโซนบำบัด อีกทั้งห้องออกกำลังกายกับมุมมองไร้ขีดจำกัด.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 8,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 6,500 - 6,900 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 7,500 - 7,900 บาท -
Junior Suite สตูดิโอ 41.0 ตร.ม. 8,500 - 8,900 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,

How much is a room to rent from the 26th June 2020 - 25th July 2020?

Thanks,

Miranda

มีรถรับสนามบินสุวรรณภูมิไหม

สวัสดีครับ

รบกวนสอบถามห้องพัก 28 ตร.ม ถ้าจะทำสัญญาเช่าประมาณ 10 เดือน
พร้อมด้วยที่จอดรถ 1 คันไม่ทราบรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ถ้าหากสะดวกรบกวนแจ้งรายละเอียดผ่านทาง e-mail ด้วยครับ

I would to inquire if how much is the monthly rental for a two single bed deluxe studio for long term stay. We will be there October 5 and is planning to stay in your apartment for at most 1 year. Thank you

สอบถามห้องพักแบบ จูเนียร์ สตูดิโอแบเป็นแบบไหน แล้วมีแบบ 2ห้องนอน ไหมค่ะ

Hello,
Im interested in 3 month rental of small apartment. Can I see it today?
Line: chyiomp

Hello,
I need a rent for 3 months
Can I come and see apartment today?
Line: chyiomp

Hello,
I need a rent for 3 months
Can I come and see apartment today?
Line: chyiomp

ห้องstandard 28.0 ยังคงมีเหลืออยู่บ้างไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 22/5/2018, 15:51 น. - 202.91.23.xxx

สอบถามห้องพักรายเดือนค่ะ พัก 1 ท่านค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 23/4/2018, 21:02 น. - 183.88.37.xxx

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามห้องพัก 28 ตร.ม ถ้าจะทำสัญญาเช่าประมาณ 7 เดือน พร้อมด้วยที่จอดรถ 1 คันไม่ทราบรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าหากสะดวกรบกวนแจ้งรายละเอียดผ่านทาง e-mail ด้วยครับ

E0700878d23ef33890897070cb0343cc เมื่อ 03/4/2018, 22:57 น. - 124.122.36.xxx

สอถามห้องพัก TYPE C สามารถพักได้ ๒ คนไหมครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

Good afternoon, we are looking for accomodation for my daughter who'll be starting her studies at Stamford University from 12 March.
we would like to know if you have a standard 28sqm studio apartment available for her from 1 April please? Please contact me urgently via email: vrhoda2@gmail.com or 061-8712648
Thank you.(Kapkoonka.)
Kindest regards,
Vanessa

Hello I would need a room for 1 month starting on 13.11. is something free?

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามราคาเท่าไร่ พัก 1วันในวันที่ 8 ก.ย.60 ตอบกลับ ขอบคุณค่ะ

Hello I would like to inquire for a vacant room, long term rental, around 6000-6900 baht per month.
please contact me by e-mail or my mobile number ka.
thank you and awaiting your reply.

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามราคาห้องพัก Juniorสตูดิโอ มีห้องพักว่าช่วงวันที่ 18/10/2017 - 14/11/2017 ว่างไหมค่ะ
ถ้าต้องการพัก1เดือน ราคาคิดเป็นรายวันหรือคิดราคาอย่างไรคะและขอข้อมูลประเภทห้องและราคา
ใด้ไม่ค่ะด้วยมีบริการเซอร์วิส อะไรบางคะขอบคุณคะ apple

Noavatar32 เมื่อ 02/4/2017, 17:04 น. - 182.232.18.xxx

6900มีห้องว่างไหมคะ

ยังมีห้องว่างให้เช่าอยู่มั้ยคะ

สัญญา 1 ปี ราคาแต่ละห้องเท่าไรครับ?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง