อพาร์ทเม้นท์ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ

1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ

ซ.1150, Chan43 Rd., Bangklo, Bangkorlam ถ.จันทน์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,500 - 12,000 บาท/เดือน
800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 46385 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ ลำดับที่ 63 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ | ที่ตั้ง 206 1150, Chan43 Rd., Bangklo, Bangkorlam จันทน์ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ หอพัก ใกล้ ย่าน 1150, Chan43 Rd., Bangklo, Bangkorlam จันทน์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 1150 วิลล่า ห้องพักพิเศษสำหรับคุณ

โทรจองห้องพัก.: เบอร์ติดต่อ 0851140675 หรือ Line ID :1150nicky โทรติดต่อเวลา 13.00 -22.00 ได้ทุกวัน


จุดสังเกต:


1)มาจากถนนจันทน์43 : ตึกอยู่ตรงข้ามถนนจันทน์43แยก11 ซึ่งติดกับโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
2)
มาจากสาธุประดิษฐ์20: เมื่อเข้าซอยสาธุประดิษฐ์20 เจอ3แยก ให้เลี้ยวขวา ประมาณ 100 เมตร ตึกจะอยู่ตรงข้ามจันทน์43แยก41 ติดกับรั้วโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา


การเดินทาง: 1.รถสองแถว1271ส่งถึงBTS สุรศักดิ์หรือสะพานตากสิน
รถสองแถว มอเตอร์ไซด์รับจ้างรถแท็กซี่ผ่านหน้าตึกตลอดทั้งวันจุดเด่น:
ห้องพัก สไตล์คอนเทมโพรารี่ กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย ด้วยระบบคีย์การ์ด และซีซีทีวี เจ้าของดูแลเอง อยู่ใจกลางเมืองรถสาธารณะมากทำให้เดินทางสะดวก ใกล้ตลาดสด ใกล้7-11,ห้างเซ็นทรัลพระราม3, ห้างเทสโก้, ห้างแมคโคร, คลินิกต่างๆ, โรงเรียนสารสานส์เอกตรา, และร้านค้า-ร้านอาหาร


เหมาะกับคนทำงานออฟฟิศย่านสีลม สาทร ถนนจันทน์เจริญกรุง นราธิวาส บางรัก


ที่ตึกไม่มีที่จอดรถยนตร์ จอดได้แต่มอเตอร์ไซด์ที่จอดรถยนต์บริเวณใกล้เคียง ซึ่งต้องติดต่อเองคือสามารถจอดรถที่


1)วัดไผ่เงิน ค่าจอด 40บาทประมาณ 300เมตรจากตัวตึก โดยเดินหรือนั่งรถสองแถวจากหน้าตึก


หรือจอดหน้าตึกตลอดทั้งวันได้ในวันเสาร์/อาทิตย์


ไม่สามารถจอดหน้าตึก ในวันธรรดาช่วงเวลา6.30-7.30am.


รายละเอียด
1)
ห้องใหญ่ 32-40 ตารางเมตร
2)
ห้องน้ำส่วนตัว มีระเบียง เตียง 6 ฟุตพร้อมฟูกยางพาราแท้และหมอนยางพาราแท้ นอนหลับสบาย King Size ผ้าปูที่นอนคอตตอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดโต๊ะ รองเท้าใส่ภายในห้อง ทีวีแอนดรอย60นิ้ว รายการNetflix ดีวีดี แอร์ พัดลมเพดาน ที่ดูดอากาศฟักบัวใหญ่แบบเรนชาวเวอร์ โต๊ะทำงาน+เก้าอี้ contemporary ไดร์เป่าผม เตารีด กาน้ำร้อนไร้สาย ตู้เย็นไมโครเวฟ ฟรีอินเตอร์เน็ต200เม็กซ์ฟรีเคเบิ้ลทีวี แผ่นดีวีดีสามารถขอจากแม่บ้านได้ ครีมอาบน้ำครีมสระผม ครีมนวดผม


3)สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม


- บริการเครื่องซักผ้า และ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ


- ร้านกาแฟ อยู่หน้าตึก


-เช็คอิน 14.00


-เช็คเอาท์ 12.00


ห้องน้ำในตัว สายเคเบิ้ลทีวี เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องอบผ้าแห้งหยอดเหรียญ โต๊ะแต่งหน้า ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน ชุดจานชาม แก้ว ช้อนส้อมตะเกียบ ไมโครเวฟไดร์เป่าผม โต๊ะรีดผ้า


ฟรีอินเตอร์เน็ต Wireless


สบู่เหลว ครีมสระผม ครีมนวดผม น้ำดื่ม 2ขวด


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 12,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :10 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :200 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆ800 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 8,500 - 12,000 บาท 800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องเต็มรึยังค่ะ จะเข้าพักตอนนี้อ่ะค่ะ

hello, I want to see more room photos can you send me a photos of room? I live in Onnut, my phone number is 0970765708 Line ID : eriskim email: coreaeris@gmail.com

ตอนนี้มีห้องว่างไหมค่ะ​ ถ้าจะเข้าอยู่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ

I will be moving to Bangkok in 3 weeks and I found this place on rent hub and it's close to the muay thai gym I will be training at. I would love more information please and why its 5900 to 7500?

Wimompak , and from france , you have to read !

Good morning Mimonpak , i m Laurent from and i have rented twice a flat in house 1150 and in house 46.THis time , i will come to thailand and will stay 3 months ! april , may and june 2020.I m looking for a studio with all commodities and my budget is around 7000 baths per months ! Can you send me by email what you can propose me.I was very happy by your services and your apparment for the rent in 2014 and 2017.Laurent.
mi line id : 97loren
my whatsapp id : +590690180915
i hope to find what i need with you services.
Best regards.
Laurent.

Hi,

I think this is the second time I have sent this message. I would like to know what room options you have in your building for at least a 6 months stay please. If you could send me links to the rooms (with images), I can select one.

Many thanks,

Yash

Hi,

I will be arriving in Bangkok to teach at the Sarasas school and would like to know what accommodation options you have please. I am looking for at least 6 months accommodation.

Thanks,

Y

ห้อง5500มีว่างมั้ยคะ เข้าอยู่เดิอนพฤษภา

มีห้องรายวันว่างมั้ยคับวันนี้

ห้องรายวันยังว่างมั้ยคับวันนี้

มีห้องพักราคา5500บาท/เดือนว่างมั้ยคะ ราคาค่าประกัน+ล่วงหน้ากี่เดือน รวมค่าแรกเข้าเท่าไหร่คะ มีแมว1ตัว
มอไซต์1คัน สะดวกจะย้ายเข้าสิ้นเดือน มกราคม2562ค่ะ

มีห้องว่างมั๊ยคะพอดีจะย้ายช่วงเดือนมกรา กุมภาค่ะ ห้องละเท่าไร ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ

มีห้องพัก รายวัน เข้าประมาณ 19:00
2คน ออกก่อนเที่ยง วันรุ่งขึ้น ไหมครับ
และอยู่ ใกล้ พื้นที่แม้คโคร สาทรไหมครับ ขอบคุนครับ

ห้องพักใกล้ ค่ายมวยพีเค แสนชัยไหมค่ะ เดินจากห้องพักไปค่ายมวยกี่นาทีค่ะ

10 นาที สำหรับรายละเอียด โทรคุย สะดวกที่สุด

ที่พักใกล้ค่ายมวย พี่เค แสนชัยไหมค่ะ สามารถเดินไปค่ายมวยประมาณกี่นาทีค่ะ

มีห้องว่างรายวันไหมครับ จะเข้าไปเชคอินช่วงเที้ยงพรุ่งนี่อะครับ ถ้าว่างสะดวกโทรกลับด้วยนะค่าบ

Noavatar32 เมื่อ 14/8/2018, 17:06 น. - 182.232.193.xxx

มีห้องว่างไหมครับ พักรรายวัน
เข้าช่วงเที้ยงออกเที้ยงวันพฤหัส
ถ้ามีติดต่อมาด้วยนะครับ 0621292312

Hello, im looking for small studio apartment to rent from 9th of June for three months. Im interested in your place. Whats the rent price, deposit?
Do room comes with TV, fridge or bedings? Is it possible to rent it?
If room is available can I come and see it today or tomorrow? Line id: chyiomp
THX!

Noavatar32 เมื่อ 27/5/2018, 00:55 น. - 171.96.190.xxx

พี่คับผมจะไปเที่ยวกรุงเทพอะครับแล้วอายุผมยังไม่ถึง18คับถ้าเป็นกรณีแบบนี้พอจะให้พักได้มั้่ยคับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง