อพาร์ทเม้นท์ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112

8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112

ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
รายเดือน : กรุณาโทรสอบถาม
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12245 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 | ที่ตั้ง 7/8 ลาดพร้าว 112 ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112 หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว 112 ลาดพร้าว

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 8เรสซิเดนท์ (8residence) อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112

8เรสซิเดนท์ (8residence)อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว 112

อพาร์ทเมนต์ สไตล์ คอนโด พื้นที่กว่า 30ตรม. เฟอร์นิเจอร์ built in มี 1ห้องนอน และ 2 ห้องนอนให้เลือก
มี 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว สามารถปรุงอาหารเองได้ เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆครบครัน
แอร์, ทีวี,ตู้เย็น, ไมโครเวฟ,เครื่องทำน้ำอุ่น,เตาไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน
ฟรี wifi, ที่จอดรถ

มีบริการลิฟท์ เข้าออกด้วยระบบ key card , กล้อง cctv พร้อมยามรักษาความปลอดภัย

8เรสซิเดนท์ อพาร์ทเมนต์เปิดใหม่ เดินทางสะดวก สามารถออกซอยรามคำแหง 53 และ ประดิษฐ์มนูธรรม

ใกล้ ม. รามคำแหง ,เอแบค ใกล้ห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว, the mall บางกะปิ ห้างแมคโคร ใกล้สนามกีฬาแห่งชาติ กกท. รพ. เวชธานี

บรรยากาศดี ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม่พลุกพล่าน อาคารสะอาด

ชื่อผู้ติดต่อ
คุณ พาสนา ออฟฟิต 02-935-2094, 0982725575

line id: 8Residence


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้อง 1 ห้องนอน 1 ห้องนอน ไม่ระบุ 0 บาท -
ห้อง 2 ห้องนอน 2 ห้องนอน ไม่ระบุ 0 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

1ห้องนอนเดือนเท่าไหร่คะ
สัญญาเช่ากี่เดือนคะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 29/5/2020, 10:18 น. - 184.82.227.xxx

1 ห้องนอน เดือนละ 8000 ค่ะ เฟอร์นิเจอร์ built in ทั้งห้อง เครื่องไฟฟ้าครบ มีห้องครัว เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควันและไมโครเวฟ ฟรีWIFIมี ลิฟท์ไว้บริการทุกชั้นค่ะ สัญญาเช่า 6 เดือน ถ้าอยู่ระยะสั้นกว่า 6 เดือน ค่าเช่าจะเป็น 9000 ค่ะ พิเศษค่ะ ช่วงนี้เรามีส่วนลดให้ ห้องละ 500 บาทค่ะ ทำสัญญาเดือนพค.- มิย. ค่าเช่าเหลือห้องละ 7500 ค่ะ ประกัน 1 เดือน ค่าเช่า 1 เดือน เข้าอยู่ได้เลยค่ะ น้ำยูนิตละ 18 ไฟ 8 บาทค่ะ คุณลูกค้าสนใจ เข้ามาห้องได้ทุกวันค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 03/3/2020, 08:09 น. - 124.120.213.xxx

อยากทราบห้องตัวอย่างตกเดือนเท่าไรคะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 07/3/2020, 07:24 น. - 223.24.61.xxx

1ห้องนอน ราคา 8000ค่ะ แต่ช่วงนี้เราจัดโปรค่ะ เหลือ 7000เท่านั้น มีห้้้้้้เองนอนห้องนั่งเล่น ห้องครัว พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องไฟฟ้า เฟอร์ทั้งห้อง ครบเลยค่ะ ฟรี wifi พร้อมลิฟท์ เยี่ยมชมห้องได้ทุกวันค่ะ

เดือนมีนามีห้องว่างไหมค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 02/2/2020, 06:34 น. - 49.49.250.xxx

มีค่ะ คุณลูกค้าสนใจเข้ามาดูห้องก่อนได้ค่ะ

ประมาณเดือนมีนามีห้องว่างไหมครับ จะเช่า 2 เดือนครับ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 18/1/2020, 16:25 น. - 223.24.144.xxx

มีค่ะ เป็น2ห้องนอนได้ไหมค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 02/2/2020, 06:35 น. - 49.49.250.xxx

มีค่ะ คุณลูกค้าสนใจเข้าดูห้องจริงก่อนได้ค่ะ

ถ้าเป็นนักศึกษาเข้าพักสามารถต่อรองราคาเหลือ7,000 บาทได้มั้ยคะ 😂

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 07/1/2020, 20:54 น. - 49.49.239.xxx

สวัสดีค่ะ ดีใจที่น้องสนใจค่ะ ตอนนี้พี่เหลือแต่2ห้องนอนค่ะ ราคาเต็ม 10000บาท ถ้าน้องสนใจพี่ลดให้พิเศษ 8500 ชวนเพื่อนมาอยู่ได้3-4คนเลยค่ะ แอร์2ตัว ทีวี ตู้เย็น เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เสื้อผ้า เฟอร์บิลอืนทั้งห้อง พิเศษจริงค่ะ พี่จะปิดจ๊อบ อิ อิ

มีห้องราเท่าไหร่บ้างต่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 25/11/2019, 09:53 น. - 223.24.63.xxx

มีราคา8000 เป็น1ห้องนอน และ 10000เป็น2ห้องนอนค่ะ สนใจเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะ

Good evening!!
My name is "Future" (Daniel). I am from NYC, U.S.A. I am a Full Time student at Ramkhamhaeng University. I am looking for a room and would like to come to your place to see your rooms if they are available, but do you accept foreigners? If you are okay with this, I can come to see your rooms tomorrow. I would like to stay for 6 months or more while I go to school at Ramkhamhaeng U. What is the monthly rent for your rooms and how much for a deposit?
Thank you for your time and have a good night and a blessed day!!

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 25/11/2019, 09:58 น. - 223.24.63.xxx

Sorry for late rrply
We have 2 types room.
1bedroom for 8000 baht per month and 2 bed rooms for 10000 per month. The drposit is 1 month. You can come to see the room every day.

มีห้องว่างไหมค่ะ​มีราคาเท่าไรบ้างค่ะ

1ห้องนอน ราคาเดือนละเท่าไหร่คะ แล้วขนาดห้องกว้างเท้าไหร่คะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 04/11/2019, 20:02 น. - 49.49.243.xxx

1ก้องนอน เดือนละ8000ค่ะ ห้องกว้าง 32ตรม.ค่ะ มีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ระเบียง ครบทั้งเฟอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ทำอาหารได้ มีเตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ ฟรีwifiค่ะ มีลิฟท์ทุกชั้น

เดือนมกราคมปี63 มีห้องว่างบ้างไหมคะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 29/10/2019, 13:40 น. - 49.49.241.xxx

ช่วงเดือนนี้มีห้องว่างค่ะ ถ้าเป็น มค.ต้องประมาณเดือน ธค. สอบถามมาอีกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 07/1/2020, 20:57 น. - 49.49.239.xxx

เดือน มค.มีห้อง 2ห้องนอนว่างค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 04/6/2019, 17:08 น. - 180.180.134.xxx

มีห้องว่างอยู่ไหมคะ?

1894612987fa21770eb18d56c566d8dc เมื่อ 21/2/2019, 23:06 น. - 223.24.170.xxx

ขอทราบราคารายเดือนะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 22/2/2019, 07:02 น. - 223.24.152.xxx

1ห้องนอน 1ห้องโถง1ห้องครัว พร้อมระเบียง ราคา8000ค่ะ

มีห้อง 5500 ว่างมั๊ยคะ
ประมาณเดือนมิถุนายน
แล้วถ้าเข้าอยู่ ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ

มีห้อง 5500 ว่างมั๊ยคะ
ประมาณเดือนมิถุนายน
แล้วถ้าเข้าอยู่ ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ

มีห้อง 5500 ว่างมั๊ยคะ
ประมาณเดือนมิถุนายน
แล้วถ้าเข้าอยู่ ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 13/2/2019, 22:00 น. - 171.7.208.xxx

สลามค่ะ ใกล้ๆ สอบถามอีกทีนะคะ ประกัน1เดือน ค่าเช่าล่วงหน้า 1เดือนค่ะ เข้าอยู่จ่ายประมาณ11500ค่ะ

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ วันเสาร์นี้จะไปดูห้องค่ะ

ยังมีห้องว่างอีกมั้ยคะ วันเสาร์นี้จะเข้าไปดูห้องค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 20/12/2018, 20:05 น. - 171.7.223.xxx

อัสลามมุอะะลัยกุมค่ะ มีห้องว่างค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ จะเข้ามาช่วงไหนค่ะ ขอโทษค่ะ ใช่ที่ลูกเรียนสันติชนปะคะ

73e9fa6f16eb7c3ceef508511698ce0d เมื่อ 17/12/2018, 09:14 น. - 124.122.14.xxx

มีห้องว่างไหมค่ะ 5500

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 17/12/2018, 09:49 น. - 171.6.192.xxx

มีค่ะ สนใจเข้าชมหรือสอบถามได้ค่ะ

1ห้องนอน ราคาเท่าไหร่ค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 16/11/2018, 14:22 น. - 223.24.172.xxx

มีราคา 5500 กับ 8000 ค่ะ

2ห้องนอน ราคาเท่าไหร่ค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 15/11/2018, 13:39 น. - 171.6.175.xxx

2ห้องนอน ราคา 10000 บาทค่ะ ตอนนี้ เต็มค่ะ มี 1 ห้องนอน ค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 15/11/2018, 13:44 น. - 171.6.175.xxx

10000 บาทค่ะ

4fedc896f9f04d9ce7f67ba11997edfb
8residence Ownertag
เมื่อ 15/11/2018, 13:44 น. - 171.6.175.xxx

10000 บาทค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง