อพาร์ทเม้นท์ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร

BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร

ซ.วิภาวดี 3 แยก 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,300 - 10,500 บาท/เดือน
900 - 1,300 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37588 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 27 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร | ที่ตั้ง 15 ซอยวิภาวดี 3 แยก 7 วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร หอพัก ใกล้ ย่าน ซอยวิภาวดี 3 แยก 7 วิภาวดี-รังสิต

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BANSRISIRI โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องพักรายวัน ใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก.ตลาดจตุจักร


BANSRISIRI Budget Hotel & Apartment (โรงแรมบ้านศรีศิริ)

Opening hours: 8:30 AM-17:00 PM

Loft Room (ชั้น 1-2) 900 THB (จำนวนผู้เข้าพัก 2 ท่าน)
 • ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรค AIRsteril®(เฉพาะห้องพักชั้น 1*)
 • กุญแจ / คีย์การ์ด / รีโมท จะถูกอบฆ่าเชื้อโรคด้วยตู้ UV Sterilizer
 • ที่พักโปร่งโล่ง เปิดรับการระบายอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
รายวัน : Extra Sofa bed ชำระเพิ่ม 400 บาท ยกเว้นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (จำกัดจำนวน 1 ท่าน)

รายเดือนระยะสั้น (เฉพาะห้องพักชั้น 2*) : ราคา 9,000 - 10,500 บาท (โปรดโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)


ห้องพักชั้น 3 - 5 :
กำหนดสัญญาเช่าขั้นต่ำ 6 เดือน อัตราค่าน้ำและค่าไฟต่อหน่วยตามราชการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)


แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

 • ทางเข้าอาคารวางพรมเช็ดเท้าราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสำหรับแขกผู้เข้าพัก
 • ก่อน-หลังที่ลูกค้าเข้าพัก ทุกห้องได้ผ่านการอบโอโซนด้วยเครื่องโอโซน (OZONIC) เพื่อฆ่าเชื้อโรค ลดกลิ่นอับชื้น

สถานที่ตั้ง


 • ห่างจาก ถนนวิภาวดี-รังสิต ประมาณ 100 เมตร
 • ใกล้ BTS หมอชิต/ MRT จตุจักร ออกทางซอย พหลโยธิน 18/1 โดยวินฯ ประมาณ 20-30 บาท
 • เดินทางไปตลาด อ.ต.ก. / ตลาดจตุจักร / BTS สะพานควาย ทางซอยพหลโยธิน 18 โดยวินฯ ประมาณ 30 บาท
 • เดินทางไปสถานีกลางบางซื่อโดยวินฯ ประมาณ 10 นาที

สถานที่สำคัญใกล้เคียง


 • กรมการขนส่งทางบก 1.1 km.
 • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 7 สี) 1.1 km.
 • สถาบันการบินพลเรือน 1.4 km.
 • ตลาด อตก. 1.4 km.
 • ตลาดจตุจักร 1.4 km.
 • ตึกแดง จตุจักร (Bangsue Junction) 1.4 km.
 • สวนจตุจักร 1.5 km.
 • โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต 3 km.
 • สถานีกลางบางซื่อ 5.6 km.

อาคารสำนักงานใกล้เคียง


 • Sodsai House Clinic (สดใส เฮ้าส์ คลินิก) 100 m.
 • BIY Clinic สาขา 2 (บีไอวายคลินิก วิภาวดี ซอย3) 200 m.
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 400 m.
 • วังเด็ก (Wangdek Building) 400 m.
 • อาคารอีสวอเตอร์ (East Water) 500 m.
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ (เบียร์ช้าง) 600 m.
 • อาคารแสงโสม 800 m.
 • บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) / การบินกรุงเทพ 1.2 km.
 • อาคารเล่าเป้งง้วน 1.3 km.
 • การบินไทย (Thai Airways) สำนักงานใหญ่ 1.3 km.
 • อาคารซันทาวเวอร์ส (Sun Tower) 1.4 km.
 • ทีเอ็มบีธนชาติ (TTB Bank) สำนักงานใหญ่ 1.7 km
 • เซ็นทรัลลาดพร้าว (Central Ladprao) / ยูเนี่ยนมอล (Union Mall) 2 km.

360 ° จุด 1 ห้องชั้น 1
360 ° จุด 2 ห้องชั้น 2
360 ° จุด 3 ห้องชั้น 3-5

Contact us for direct booking
Tel. +66(0) 2 272 2289 or +66 88 924 9396
Facebook: BANSRISIRI Hotel
or click https://www.facebook.com/BANSRISIRIHotel.Vibha3

IMPRESP sofa tour: https://youtu.be/SP9OCbGmQbU

iLoft review: https://bit.ly/3aiSOtw

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,300 - 10,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :900 - 1,300
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :2 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :400 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
3-5th Standard (King Size Bed / โต๊ะทำงาน / ตู้เสื้อผ้า) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,300 - 6,500 บาท -
2nd Loft Room (King Size Bed / ตู้เย็น / TV / ที่จอดรถ / WiFi) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 10,500 บาท 900 - 1,300 บาท
1st Loft Room (King Size Bed / ตู้เย็น / TV / ที่จอดรถ / WiFi) สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. - 900 - 1,300 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง