อพาร์ทเม้นท์ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2

DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2

ซ.ทองปาน1 (ท่าข้าม 8) ถ.ท่าข้าม แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 12,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9723 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 | ที่ตั้ง 8/2 ทองปาน1 (ท่าข้าม 8) ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2 หอพัก ใกล้ ย่าน ทองปาน1 (ท่าข้าม 8) ท่าข้าม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม DPP Residence อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่!! ใกล้เซ็นทรัลพระราม2

DPP Residence (Rama2)
อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ บรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย เดินทางสะดวก

สถานที่
> 8/2 ซอยทองปาน 1 (ท่าข้าม 8) ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


รายละเอียด
> อาคารสูง 8 ชั้น / ชั้น 1 - พื้นที่จอดรถใต้อาคาร / ชั้น 2-8 เป็นพื้นที่พักอาศัย ทั้งหมด 76 ห้อง (ชั้น 2 มี 10 ห้อง และ ชั้น3-8 มีชั้นละ 11 ห้อง)
- ห้องขนาด 24 ตร.ม. (Studio)
- ห้องขนาด 28 ตร.ม. (1 Bed Standard)

- ห้องขนาด 29 ตร.ม. (1 Bed Deluxe 1)
- ห้องขนาด 30 ตร.ม. (1 Bed Deluxe 2)
- ห้องขนาด 40 ตร.ม. (1 Bed Deluxe 3)

- ห้องขนาด 41 ตร.ม. (1 Bed Deluxe 4)

ภายในห้อง
> เฟอร์นิเจอร์ : โต๊ะ, โต๊ะเครื่องแป้ง, ชั้นวางของ, โซฟา, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เก็บรองเท้า

> เครื่องใช้ไฟฟ้า : แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น

ภายนอก
> ระเบียง, ที่จอดรถ


ความปลอดภัย
> รปภ. 24 ชั่วโมง , CCTV , Keycard , ระบบสปิงเกอร์ , ถังดับเพลิง , ทางหนีไฟ


สิ่งอำนวยความสะดวก
> Wifi , Cable TV, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ , ตู้อบผ้า (ส่วนกลาง)


สถานที่ใกล้เคียง
> เซ็นทรัลพระราม2 / บิี๊กซีพระราม2 / ทางด่วน / โรงพยาบาลนครธน / โรงพยาบาลบางมด /
โรงเรียนนานาชาตินอริช / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 12,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 Bed Standard 1 ห้องนอน 28.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
1 Bed Deluxe 1 1 ห้องนอน 29.0 ตร.ม. 8,000 บาท -
1 Bed Deluxe 2 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 10,000 บาท -
1 Bed Deluxe 3 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 12,000 บาท -
1 Bed Deluxe 4 1 ห้องนอน 41.0 ตร.ม. 12,000 บาท -
Studio สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,

My name is Kawtar FELGATA, I'm currently nased in Paris, France. Starting from 20 August, I will move to Bangkok for an exchange study.
During my exchange, I would like to rent your studio for 6 months.

Can you contact me for more details please?
Kawtarfelgata@gmail.com
0033754206283

Best regards,
Kawtar

Hello. My name is Deon and I am coming to work in Bangkok as an English Teacher. I am looking for an apartment to rent from 05 May 2019 until 29 February 2020. Do you have anything available? Please let me know thank you very much.

รบกวนสอบถามครับเรื่องห้องพัก สัญญา 1 ปี ต้อง มัดจำล่วงหน้าก่อนกี่เดือนหรอครับ แล้วถ้าทำสัญญา 1 ปี ค่าเช่าห้องพักเหลือ 6000 บาททั้งปีหรือแค่เดือนแรกครับ แล้วพักฟรี 1 เดือนนี้เดือนก่อนออกหรือว่าเลือกเดือนได้หรอครับ ขอบคุณครับ

ห้องนี้ปล่อยเช่ารึยังคะ

Listing 9723
Hi, I'm moving to Thailand 25th February. Really like the look of these apartments. Deposit is no problem. If I visit 27th Feb with deposit how soon could you move us in?
Many thanks
Craig

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง