อพาร์ทเม้นท์ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

ซ.อรรณพนฤมิตร ถ.ดินเเดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,500 - 18,000 บาท/เดือน
950 - 1,590 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12933 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 130 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 131 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 132 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 133 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 134 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 135 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 136 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 137 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 138 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 139 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 140 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 141 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 142 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 143 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 144 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 145 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 146 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 147 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 148 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 149 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 150 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 151 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 152 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 153 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 154 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 155 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 156 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 157 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 158 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 159 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 160 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 161 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 162 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 163 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 164 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 165 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 166 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 167 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 168 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 169 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 170 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 171 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 172 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 173 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 174 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 175 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 176 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 177 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 178 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 179 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 180 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 181 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 182 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 183 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 184 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 185 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 186 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 187 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 188 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 189 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 190 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 191 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 192 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 193 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 194 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 195 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 196 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 197 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 198 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 199 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 200 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 201 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 202 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 203 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 204 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 205 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 206 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 207 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 208 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 209 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 210 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 211 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 212 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 213 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 214 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 215 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 216 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 217 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 218 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 219 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 220 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 221 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) | ที่ตั้ง 45 อรรณพนฤมิตร ดินเเดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) หอพัก ใกล้ ย่าน อรรณพนฤมิตร ดินเเดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/06/2022
Free ฆ่าเชื้อโรค Anti COVID-19 ด้วยเเสง UVC

Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)


ID Line: 0863250345


FREE GIVE : Serviced Vertical Village ให้คุณ ได้ลองอยู่ ห้องกั้นในรูปเเบบ Condo จาก 8 เเบรนด์ดัง ในขนาด 29-35 ตร.ม. ตกเเต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์ โมเดิร์น คลาสสิค คอนเทมโพลารี สไตล์ เเวดล้อม ไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ ที่หาไม่ได้อีกเเล้วใน ใจกลางมหานคร


ได้วิวมหานครกรุงเทพ ย่านวิทยุเเละอโศก ซึ่งเป็นวิวตึกที่สวยที่สุด ในกรุงเทพมหานคร


สถานที่ใกล้เคียง: ใกล้BTS(สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท, ราชดำริ) ใกล้ราชเทวี,ราชปรารภ,อนุสาวรีย์ชัย,ประตูน้ำ,แอร์พอร์ตลิ้งค์สถานีราชปรารภ,พญาไท,รางน้ำ,ดินแดง,มักกะสัน,ราชประสงค์,สามเสนใน


เดินทางสะดวกสู่: ห้วยขวาง,สุทธิสาร,พระราม9,วิภาวดี,รังสิต,ถ.เพชรบุรี,ถ.วิทยุ,รัชดา,พหลโยธิน,สีลม,ธนิยะ,พร้อมพงษ์,สาทร,สุขุมวิท,อโศก,นานา,ทองหล่อ,เอกมัย,ปทุมวัน,ศาลาแดง,สวนลุมพีนี,ถ.อังรีดูนังต์,สถานีรถไฟหัวลำโพง,สถานีขนส่งหมอชิตใหม่,จตุจักร,สถานีขนส่งสายใต้ใหม่,สนามบินดอนเมือง,สนามบินสุวรรณภูมิ,บางนา


สถานศึกษา,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย: ม.จุฬา,ม.หอการค้า,ม.มหิดล (พญาไท),ม.ราชภัฎสวนดุสิต (ซ.รางน้ำ),รร.ศรีอยุธยา,รร.กวดวิชา,เคมีอ.อุ๊,อาคารวรรณสรณ์ (พญาไท),รร.เตรียมอุดมศึกษา,รร.สามเสนวิทยาลัย,รร.สุรศักดิ์มนตรี


ห้างสรรพสินค้า,แหล่งช็อปปิ้ง: คิงเพาเวอร์,แพลตินัม,ประตูน้ำเซ็นเตอร์,เซ็นจูรี่พลาซ่า,ใบหยก1,2,เซ็นเตอร์วัน,พันธ์ทิพย์พลาซ่า,วอเทอร์เกทพาวิลเลี่ยน,เซ็นทรัลเวิลด์,อิเซตัน,เกสรพลาซ่า,อมรินทร์พลาซ่า,เอราวัณพล่าซ่า,เซ็นทรัลชิดลม,บิ๊กซีราชดำริ,สยามพารากอน,สยามเซ็นเตอร์,มาบุญครอง,ดิเอ็มโพเรียม,โรบินสันรัชดา,เซ็นทรัลพระราม9,ไอทีฟอร์จูน,ตลาดนัดสวนจตุจักร,เดอะนายพระราม 9 (The Nine),เทอร์มินอลทเวนตี้วัน (Terminal 21),เค.วิลเลจ(K Village)


โรงพยาบาล: รพ.ราชวิถี,รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.รามาฯ,รพ.เด็ก,รพ.ตำรวจ,รพ.พญาไท,รพ.เดชา,รพ.กรุงเทพ,รพ.พระราม9,รพ.จุฬา,สภากาชาดไทย,รพ.บำรุงราษฎร์,รพ.สุขุมวิท,รพ.สมิติเวช,ประตูน้ำโพลีคลินิค


สถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ: สวนสันติภาพ(สวนสาธารณะ),วังสระปทุม,ราชกรีฑาสโมสร,วัดปทุมวนาราม,ศาลท้าวมหาพรหม,โรงแรมเอราวัณ,หอศิลปวัฒนธรรม,ศูนย์วัฒนธรรม,สถานฑูตญี่ปุ่น,สนามกีฬาแห่งชาติ,โรงละครอักษรา,สำนักงานป.ป.ส,กระทรวงแรงงาน,สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง),สวนอัมพร,ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สวนสัตว์ดุสิต


ติดต่อสอบถาม 086-352-6699, Line ID : 0863250345

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 18,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :950 - 1,590
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อห้อง/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
One Bed Room 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 8,500 - 18,000 บาท 950 - 1,590 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Can I rent this one bedroom condo for 15days from 14 th July. What will the lowest best prices. How far is BTS. What are facilities and what about cleaning. Kindly inform all pls soon. I am USA citizen. Two person stay.
Regards Sawhney

I am interested for the 8,500 baht per month. Please contact me . I need place this June 26th 2022.

Hi,
I am Enzo Durrey.
I am coming to Bangkok, for 8 months and I am looking for a place like yours. My questions are the following: Do you make short-term contracts? and if you do so, how many rooms do you have available and for what price?

Kind regards,
Enzo Durrey

Hello I am looking for a Condo for june and july, coming from France to do a scientific Internship in Magidol University.
Do you stil have Condos available for this dates ?
Thank you very much
Sincerly

Dear Grand

I would love to rent an apartment from 03 May - 16 June if possible.
Please let me know

Francesca

Is this place is available from April 7 to May 6? (apartment 1 bedroom, 1 bathroom, 1 kitchen)

We are two people from Canada and will be spending one month in Bangkok. This place looks great. Is it fully furnished? Kitchen utensils, stove, coffee maker, fridge, washer and everything? Please let us know.

Also, what would be the total amount to pay for one month for one apartment with one bedroom, separated kitchen, one bathroom, and balcony?

Thanks!

Is this place is available from April 7 to May 6? (apartment 1 bedroom, 1 bathroom, 1 kitchen)

We are two people from Canada and will be spending one month in Bangkok. This place looks great. Is it fully furnished? Kitchen utensils, stove, coffee maker, fridge, washer and everything? Please let us know.

Also, what would be the total amount to pay for one month for one apartment with one bedroom, separated kitchen, one bathroom, and balcony?

Thanks!

Hello,

My name is Andres. I would like to know if this place (apartment 1 bedroom, 1 bathroom, 1 kitchen) available from April 7 to May 6? We are two professionals from Canada and we will be spending one month in Bangkok. This place looks great, is it fully furnished? Kitchen utensils, stove, coffee maker, fridge, washer and everything? Please let me know.

Also, what would be the total amount to pay for one month?

Best,
Andres Ocampo.

Hi I am looking for an accommodation in Bangkok from next week onward. I would like to rent for at least one month, maybe longer. Please let me know if there is something available.
Best regards, Jan

Hello is possible to rent for 1 month from 15 march to 15 april? What are the conditions and price? Thank you

Hi, can you rent your flat from Feb 8 to Mar 7?

Do you have availability for March 1-27 1 person

ADVISE AVAILABILITY FEB 15 - MAR 31 2022. 1 PERSON,1 BR OR STUDIO

เดือนเมษา 65 มีห้องพักว่างไหมครับ?

looking for accommodations 1 person Feb 1 - March 31 2022

เลี้ยงแมวได้ไหมครับมันไม่ร้อง

LOOKING FOR PERIOD FEB 1 - MARCH 31 2022. 1 PERSON

LOOKING AT FEB 1 - MARCH 31 2022 1 PERSON

Noavatar32 เมื่อ 29/12/2021, 14:23 น. - 171.103.130.xxx

สามารถอยู่ได้ 4 คนไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง