อพาร์ทเม้นท์ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

ซ.อรรณพนฤมิตร ถ.ดินเเดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,500 - 18,000 บาท/เดือน
950 - 1,590 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12933 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 130 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 131 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 132 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 133 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 134 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 135 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 136 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 137 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 138 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 139 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 140 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 141 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 142 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 143 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 144 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 145 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 146 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 147 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 148 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 149 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 150 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 151 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 152 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 153 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 154 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 155 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 156 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 157 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 158 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 159 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 160 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 161 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 162 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 163 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 164 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 165 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 166 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 167 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 168 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 169 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 170 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 171 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 172 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 173 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 174 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 175 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 176 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 177 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 178 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 179 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 180 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 181 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 182 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 183 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 184 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 185 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 186 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 187 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 188 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 189 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 190 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 191 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 192 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 193 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 194 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 195 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 196 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 197 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 198 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 199 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 200 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 201 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 202 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 203 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 204 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 205 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 206 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 207 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 208 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 209 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 210 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 211 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 212 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 213 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 214 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 215 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 216 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 217 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 218 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 219 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 220 :
 • รูปภาพ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) ลำดับที่ 221 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) | ที่ตั้ง 45 อรรณพนฤมิตร ดินเเดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์) หอพัก ใกล้ ย่าน อรรณพนฤมิตร ดินเเดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/01/2022
Free ฆ่าเชื้อโรค Anti COVID-19 ด้วยเเสง UVC

Grand by Snitwongs (แกรนด์ บาย สนิทวงศ์)


ID Line: 0863250345


FREE GIVE : Serviced Vertical Village ให้คุณ ได้ลองอยู่ ห้องกั้นในรูปเเบบ Condo จาก 8 เเบรนด์ดัง ในขนาด 29-35 ตร.ม. ตกเเต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์ โมเดิร์น คลาสสิค คอนเทมโพลารี สไตล์ เเวดล้อม ไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ ที่หาไม่ได้อีกเเล้วใน ใจกลางมหานคร


ได้วิวมหานครกรุงเทพ ย่านวิทยุเเละอโศก ซึ่งเป็นวิวตึกที่สวยที่สุด ในกรุงเทพมหานคร


สถานที่ใกล้เคียง: ใกล้BTS(สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท, ราชดำริ) ใกล้ราชเทวี,ราชปรารภ,อนุสาวรีย์ชัย,ประตูน้ำ,แอร์พอร์ตลิ้งค์สถานีราชปรารภ,พญาไท,รางน้ำ,ดินแดง,มักกะสัน,ราชประสงค์,สามเสนใน


เดินทางสะดวกสู่: ห้วยขวาง,สุทธิสาร,พระราม9,วิภาวดี,รังสิต,ถ.เพชรบุรี,ถ.วิทยุ,รัชดา,พหลโยธิน,สีลม,ธนิยะ,พร้อมพงษ์,สาทร,สุขุมวิท,อโศก,นานา,ทองหล่อ,เอกมัย,ปทุมวัน,ศาลาแดง,สวนลุมพีนี,ถ.อังรีดูนังต์,สถานีรถไฟหัวลำโพง,สถานีขนส่งหมอชิตใหม่,จตุจักร,สถานีขนส่งสายใต้ใหม่,สนามบินดอนเมือง,สนามบินสุวรรณภูมิ,บางนา


สถานศึกษา,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย: ม.จุฬา,ม.หอการค้า,ม.มหิดล (พญาไท),ม.ราชภัฎสวนดุสิต (ซ.รางน้ำ),รร.ศรีอยุธยา,รร.กวดวิชา,เคมีอ.อุ๊,อาคารวรรณสรณ์ (พญาไท),รร.เตรียมอุดมศึกษา,รร.สามเสนวิทยาลัย,รร.สุรศักดิ์มนตรี


ห้างสรรพสินค้า,แหล่งช็อปปิ้ง: คิงเพาเวอร์,แพลตินัม,ประตูน้ำเซ็นเตอร์,เซ็นจูรี่พลาซ่า,ใบหยก1,2,เซ็นเตอร์วัน,พันธ์ทิพย์พลาซ่า,วอเทอร์เกทพาวิลเลี่ยน,เซ็นทรัลเวิลด์,อิเซตัน,เกสรพลาซ่า,อมรินทร์พลาซ่า,เอราวัณพล่าซ่า,เซ็นทรัลชิดลม,บิ๊กซีราชดำริ,สยามพารากอน,สยามเซ็นเตอร์,มาบุญครอง,ดิเอ็มโพเรียม,โรบินสันรัชดา,เซ็นทรัลพระราม9,ไอทีฟอร์จูน,ตลาดนัดสวนจตุจักร,เดอะนายพระราม 9 (The Nine),เทอร์มินอลทเวนตี้วัน (Terminal 21),เค.วิลเลจ(K Village)


โรงพยาบาล: รพ.ราชวิถี,รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.รามาฯ,รพ.เด็ก,รพ.ตำรวจ,รพ.พญาไท,รพ.เดชา,รพ.กรุงเทพ,รพ.พระราม9,รพ.จุฬา,สภากาชาดไทย,รพ.บำรุงราษฎร์,รพ.สุขุมวิท,รพ.สมิติเวช,ประตูน้ำโพลีคลินิค


สถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ: สวนสันติภาพ(สวนสาธารณะ),วังสระปทุม,ราชกรีฑาสโมสร,วัดปทุมวนาราม,ศาลท้าวมหาพรหม,โรงแรมเอราวัณ,หอศิลปวัฒนธรรม,ศูนย์วัฒนธรรม,สถานฑูตญี่ปุ่น,สนามกีฬาแห่งชาติ,โรงละครอักษรา,สำนักงานป.ป.ส,กระทรวงแรงงาน,สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง),สวนอัมพร,ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สวนสัตว์ดุสิต


ติดต่อสอบถาม 086-352-6699, Line ID : 0863250345

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,500 - 18,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :950 - 1,590
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อห้อง/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
One Bed Room 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 7,500 - 18,000 บาท 950 - 1,590 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Do you have availability for March 1-27 1 person

ADVISE AVAILABILITY FEB 15 - MAR 31 2022. 1 PERSON,1 BR OR STUDIO

เดือนเมษา 65 มีห้องพักว่างไหมครับ?

looking for accommodations 1 person Feb 1 - March 31 2022

เลี้ยงแมวได้ไหมครับมันไม่ร้อง

LOOKING FOR PERIOD FEB 1 - MARCH 31 2022. 1 PERSON

LOOKING AT FEB 1 - MARCH 31 2022 1 PERSON

Noavatar32 เมื่อ 29/12/2021, 14:23 น. - 171.103.130.xxx

สามารถอยู่ได้ 4 คนไหมคะ

Hello,
I am interested in renting a one bed room. Can I have a viewing?
Thank you

Hello, I'm looking to rent room / apartment / condo NEAR BTS (not more than 5 minutes walking). Not near MRT. Near BTS only. Please kindly let me know if you have something available. I look for long term rental but with month commitment (no long term contract). thank you antonisthai@gmail.com 0844470070 line antonisthai

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 14/11/2021, 09:00 น. - 124.121.156.xxx

Please Contact Tel. 0868328888
or ID Line : 0863250345 , Thank you for your interest.

Can I get a listing of prices montly (6 months contract) & may I know how far is this apartment from Chulalongkorn uni? What us the advance and security deposit.

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 27/10/2021, 22:40 น. - 1.46.11.xxx

Please add line : 0863250345

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 14/11/2021, 09:00 น. - 124.121.156.xxx

Please Contact Tel. 0868328888
or ID Line : 0863250345 , Thank you for your interest.

Can I rent a room for 2 months. August and September.

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 03/8/2021, 22:07 น. - 1.46.140.xxx

Yes ,sir

Please Contact 0868328888 or

ID Line : 0863250345

Noavatar32 เมื่อ 26/6/2021, 13:56 น. - 78.118.130.xxx

Hello, I would like to know the difference of services if I rent a room for 8000THB or 18000THB ?

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 26/6/2021, 14:01 น. - 1.46.12.xxx

Different Type of the room and Different Contract 1 month , 3/6/12 months .

Please Contact ID Line : 0863250345

Tel. 66868328888

For give you more information. Thank you

สามารถเข้าพักสองคนได้มั้ยคะ

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 09/6/2021, 16:21 น. - 1.47.41.xxx

ได้ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อ

ID Line : 0863250345

Tel. 0868328888

สามารถเข้าพักสองคนได้มั้ยคะ

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 09/6/2021, 16:21 น. - 1.47.41.xxx

ได้ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อ

ID Line : 0863250345

Tel. 0868328888

How far is it from mahidol university

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 05/5/2021, 00:09 น. - 1.47.194.xxx

Around 300 meters from College of Management, Mahidol University Please Contact Line ID : 0863250345 For Give You more information. Thank you

How far is your unit from Mahidol Dental University

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 30/4/2021, 14:52 น. - 1.47.193.xxx

Grand by Snitwongs Hello !!!

Around 2 km

Please Contract Line ID : 0863250345

For Give you more information. Thank You !!!

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 05/5/2021, 00:08 น. - 1.47.194.xxx

Around 300 meters from College of Management, Mahidol University

Please Contact
Line ID : 0863250345

For Give You more information. Thank you

Hi,
Are these available for short term rental?

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 15/4/2021, 17:25 น. - 1.46.135.xxx

Sure Madam

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 15/4/2021, 21:21 น. - 1.46.135.xxx

Available Please Contact ID Line : 0863250345

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 27/1/2021, 00:02 น. - 124.121.118.xxx

Available the last one . Please contact Line ID : 0863250345 for give more information or Tel. 0868328888

Thank You

hi
I'm looking for appartment for rent, one month first, from 22 january.
can you tell me about price and conditions?
thank you
best regards
leo B

62f3838d1fa46d945d430d5a59488654
Grand by Snitwongs Ownertag
เมื่อ 15/12/2020, 21:12 น. - 1.46.236.xxx

Available , 12,000฿/month for a month contract ,sir

Please add line ( ID Line : 0863250345 )

Or Tel. 0868328888

For give you more information

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง