อพาร์ทเม้นท์ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ)

Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ)

ถ.หลวงแพ่ง - ลาดกระบัง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,300 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 50659 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) ลำดับที่ 79 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) | ที่ตั้ง 600/8 หลวงแพ่ง - ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ) หอพัก ใกล้ ย่าน หลวงแพ่ง - ลาดกระบัง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Green View Mansion 2 : (เปิดใหม่ - มีโรงจอดรถ)

ต่อยอดจาก Green View Mansion โครงการแรกของเราที่มีผู้พักอาศัยเต็มตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

วันนี้ เราพร้อมเสนอโครงการใหม่กับ "Green View Mansion 2" (“กรีนวิวแมนชั่น 2”) ที่ยังคงจุดแข็งในด้านการเลือกใช้วัสดุชั้นดี คุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม, การออกแบบที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย, พื้นที่ใช้สอยทั้งส่วนตัวและส่วนกลางที่กว้างขวาง พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ในราคาที่เป็นธรรมและคุ้มค่าสำหรับทุกคน

เพราะเราเชื่อว่าที่อยู่อาศัยที่ดี สามารถทำให้ผู้พักอาศัยมีความสุขได้กับทุกวัน

สำหรับการพาชมที่พักอย่างเจาะลึก โปรดเข้า Facebook ตามลิงค์ด้านบนเพื่อชมรูปภาพกว่า 70 รูปพร้อมคำบรรยายครับ

รายละเอียดเบื้องต้น: เปิดให้เข้าพัก 1 กันยายน 2562 - สามารถจองห้องได้ตั้งแต่วันนี้

ห้องพัก:
 • ห้องขนาด 32 ตารางเมตร
 • ตู้เสื้อผ้ามีราวแขวนและชั้นวางของด้านในและเตียงไม้แท้ (ขนาด 6 ฟุต) แบบบิลท์อิน
 • เคาน์เตอร์หินแกรนิตยาว 2.3 เมตรพร้อมเก้าอี้
 • กระจกเต็มตัว
 • ผ้าม่านแบบทึบแสงพร้อมกันรังสี UV
 • ปลั้กไฟ 3 จุด (7 เต้ารับ)
 • ไฟติดเพดาน LED ความสว่างสูง
 • เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi และเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic
 • กระจกพร้อมราวตากผ้าและพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
 • ระเบียงหน้ากว้าง ประตูบานเลื่อนและประตูมุ้งลวด พร้อมก๊อกน้ำและราวตากผ้า 2 จุด
 • ระบบล๊อก 3 ชั้น พร้อมช่องตาแมว
ทำเล:
 • ตั้งอยู่บนถนนหลวงแพ่ง (เส้นเดียวกับถนนลาดกระบัง) ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ, ตลาดหัวตะเข้, จุดเข้า-ออกมอเตอร์เวย์ลาดกระบัง และ KMITL
 • ถนนเข้าตัวอาคารเป็นถนนส่วนบุคคล 2 เลน กว้างถึง 10 เมตร ลึกเพียง 40 เมตร รถขับสวนกันได้ง่าย ไม่จอแจ และสามารถเดินได้ (มีไฟส่องสว่างตลอดคืน)
 • ฝั่งตรงข้ามอพาร์ทเมนท์มี Tesco Lotus Express, 7-11 (2 สาขา), Mini Big-C และตลาดนัดอาหาร
 • ฝั่งเดียวกับอพาร์ทเมนท์ (ห่างเพียง 10 เมตร) มี Tesco Lotus Express อีกหนึ่งสาขา (เปิดให้บริการพฤศจิกายน 2562)
สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย:
 • ที่จอดรถยนต์ส่วนตัวแบบมีหลังคาและล๊อกที่ประจำ เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติด้วยรีโมท (ไม่มีการจอดซ้อนคัน) พร้อมไฟส่องสว่างตลอดคืนและกล้องวงจรปิด (มีค่าบริการ 500 บาท) หรือสามารถจอดด้านหน้ารั้วบนถนนส่วนบุคคลของอพาร์ทเมนท์ได้ (ไม่เก็บค่าบริการ - มีรปภ.เดินตรวจ)
 • ที่จอดจักรยานยนต์แบบมีหลังคา (ฟรี)
 • เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญและตู้กดน้ำภายในอาคาร
 • WiFi ความเร็วสูง แบบ Roaming จาก EasyNet ฟรี!! (ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2563)
 • บันไดหลักพร้อมโถงทางเดินกลางขนาดกว้างขวาง พร้อมบันไดเล็กด้านข้างอาคาร
 • เข้า-ออกอาคารด้วยระบบคีย์การ์ด
 • พื้นที่สีเขียวรอบตัวอาคาร
 • มีรั้วรอบอาคารและลานจอดรถ
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดคืน
 • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจการณ์หน้าตัวอาคารทุกคืน
 • มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น และรอบตัวอาคาร-ลานจอดรถ
ราคาและเงื่อนไข:
 • ค่าเช่า 5,300 บาท/เดือน
 • ค่าไฟฟ้าเพียงหน่วยละ 5 บาท ค่าน้ำเพียงหน่วยละ 15 บาท (ถูกกว่าอพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่)
 • จำกัดผู้พักไม่เกิน 2 ท่าน/ห้องตลอดเวลาการพักอาศัย (หากมีญาติมาเยี่ยมสามารถพักโรงแรมฝั่งตรงข้ามได้ครับ)
 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม (สามารถใช้ไมโครเวฟได้)
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในตัวอาคารหรือระเบียง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนห้องข้างเคียงครับ
 • เนื่องจากผู้พักอาศัยหลักเป็นวัยทำงานซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือนักเรียนครับ
* * สามารถโทรแจ้งเวลาเพื่อเข้าชมห้องจริงได้ทุกวัน ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านและขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจครับ :) * *

ติดต่อเรา:
สอบถามเพิ่มเติม: โทร 086-976-2880 หรือ 064-116-5361 หรือทาง Facebook Messenger

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,300
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องมาตรฐาน สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 5,300 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง