อพาร์ทเม้นท์ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น

KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น

ซ.ขามเจริญ 2 ถ.เหล่านาดี เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ค่าเช่า :
2,500 - 3,100 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13131 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น ลำดับที่ 93 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น | ที่ตั้ง 456. หมู่ที่ 8 ขามเจริญ 2 เหล่านาดี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น หอพัก ใกล้ ย่าน ขามเจริญ 2 เหล่านาดี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม KC PLACE (เคซี เพรส) ขอนแก่น

KC PLACE (เคซี เพรส) หอพักใหม่ ขอนแก่น ห้องนอนห้องนำ้ กว้างขวาง

หอพักใหม่ สไตล์รีสอร์ท ห้องพัก ห้องน้ำ ระเบียงห้องกว้างขวาง ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดอู้ฟู่ /ประตูน้ำขอนแก่น เดินทางสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง มีพนักงานทำความสะอาดส่วนกลางทุกวัน


Wifi(เร็วแรง)ปลอดภัย กล้องวงจรปิด สะดวกมีเครื่องซักผ้า/เครื่องทำนำ้ดื่มบริการ

คุณกัญปวีร์สุ 0918659628


คุณกรชวาลวิชญ์ 0888264197

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,500 - 3,100
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :3000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :150 บาทต่อห้อง/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัดลม สตูดิโอ 40.0 ตร.ม. 2,500 บาท -
ห้องแอร์ 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 2,900 - 3,100 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีคะ ยังมีห้องว่างให้เช่าไหมคะ จะเข้าอยู่สิ้นเดือนเมษายนคะ รายเดือนคะ

สิ้นเดือนนี้มีห้องว่างมั้ยครับ

สิ้นเดือนนี้นะคะ

ห้องว่างมั้ยคะ??
ขอทราบรายละเอียด นิดนึงนะคะ☺️

#ห้องแอร์ ...**(สนใจ) สิ้นเดือนนี้มีว่างมั้ยคะ???

ราคา?/สิ่งที่ได้ในห้อง?/ มัดจำ?/น้ำ ?ไฟ ? ขนาดห้อง ?/ชั้นไหน?
\\ต้องจ่ายเท่าไหร่?สามารถเข้าอยู่ได้เลยคะ

มีห้องว่างไหมคะจะเข้าอยู่สิ้นเดือนนี้

มีห้องว่างไหม ครับ

Noavatar32
กรชวาลวืชญ์. ชัยพีรวัส Ownertag
เมื่อ 18/3/2019, 16:41 น. - 1.47.98.xxx

ขอเบอร์โทรกลับครับ
หรือโทร
0918659628

มีห้องว่างมั้ยค่ะ จะเข้าตอนกุมภาค่ะ

สนใจค่ะ เข้าอยู่เดือนกพ ค่ะ

I'm interested in monthly room rent 40.5 sq.m. 2,900 - 3,100 THB
Please inform me if it has free rooms
Best regards
Gebhard Hartmann

I'm interested in monthly room rent 40.5 sq.m. 2,900 - 3,100 THB
Please inform me if it has free rooms
Best regards
Gebhard Hartmann

Noavatar32
กรชวาลวืชญ์. ชัยพีรวัส Ownertag
เมื่อ 28/9/2018, 09:26 น. - 1.1.207.xxx

Sorry the room is full

ห้องแอร์มีว่างมั้ยค่ะ

86b6457282e101bfe202e57ab2065ea8
กล้าที่จะรัก ต้องกล้าที่จะเจ็บ เบอร์โทร/อีเมล์ เห็นได้เฉพาะผู้ดูแลที่พัก
เมื่อ 15/7/2018, 01:12 น. - 223.206.246.xxx

มีห้องว่างไมคะตอนนี้

ยังมีห่องว่างรึป่าวค่ะ

ห้องยังว่างยุ่ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 22/3/2018, 23:49 น. - 223.206.247.xxx

ห้องแอร์ยังว่างไหมคะ สนจัยคะจะเช่ารายเดือนคะ

Noavatar32 เมื่อ 19/3/2018, 20:33 น. - 49.230.183.xxx

ตอนนี้ห้องว่างไหมค้ะ

Noavatar32 เมื่อ 30/11/2017, 12:44 น. - 159.192.250.xxx

พักที่นี้ แล้วเวลาเดินทางไปเรียนที่ มข ไปอย่างไรค่ะ

เลี้ยวเข้าซอยไปไกลไหมครับเข้าไปแล้วหาไม่เจอครับ จะเข้าไปพักตอนเดือนธันวาครับ

มีห้องว่าไหมคะเข้ากรกฏาคมห้องแอร์คะ//ติดต่อกลับด้วยนะคะ

ดีคะ ห้องพักรายเดือนว่างไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดขอนแก่น