อพาร์ทเม้นท์ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,000 - 15,000 บาท/เดือน
1,000 - 2,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 5951 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 78 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช | ที่ตั้ง 90 ซ. สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช หอพัก ใกล้ ย่าน ซ. สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

"2 นาทีจาก BTS สะดวกกาย สบายใจ บรรยากาศสดใส บริการประทับใจ !!! สัมผัสได้ที่ kv mansion "
" KV Mansion A Better place to live with more convenience"

===================================================

เค.วี.แมนชั่น อากาศภายในอาคารถ่ายเทสะดวก ด้วยอาคารที่มีช่อง skylight
และยังมีช่องระบายอากาศทั่วอาคาร ทำให้อากาศโปร่งสบาย มีสวนพักผ่อน
พร้อมด้วยบรรยากาศน่าอยู่สไตล์โมเดิร์น

การเดินทางสะดวก ใกล้BTSอ่อนนุชเพียง 250 เมตรเท่านั้น
พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส, คาร์ฟู
ใกล้ทางด่วน สามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิถายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

เค.วี.แมนชั่น พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
- เฟอร์นิเจอร์บลิ้วท์อิน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคเบิ้ลทีวี
- อินเตอร์เนตความเร็วสูง Wifi Wireless และระบบ LAN
- ลิฟท์
- ที่จอดรถในร่ม
- ร้านอาหาร, ร้านซักรีด, มินิมาร์ท 24ชม, ร้านเสริมสวย
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เอทีเอ็ม

ระบบความปลอดภัยอย่างดี ด้วยกล้องวงจรปิดกว่า 50 ตัวรอบอาคาร,
ระบบเตือนไฟไหม้, การ์ดรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,000 - 15,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,000 - 2,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :15000-32000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสตูดิโอ สตูดิโอ ไม่ระบุ 8,000 - 15,000 บาท 1,000 - 2,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะต้องการถามเรื่องหอพักค่ะ มีราคานักศึกษาไหมคะพอดีต้องไปฝึกงานแถวนั้นช่วง 1ธันวา-30มีนาค่ะ ขอบคุณค่ะ

Hello KV Mansion,

Do you have any studio rooms available starting in July 2020?
What is the rent price for a 1, 3, 6, or 12 month lease?
Do you have high speed internet?

Thank you very much,
Gratefully,
Duncan

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 20/6/2020, 17:51 น. - 171.101.61.xxx

The studio 30 sqm. long team contact on 2nd and 3rd floor starts at 8,000 THB/M move-in on July still available for you.
About the internet that you have to pay an extra 500 THB about 12 mb.

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kee vee Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 13:44 น. - 171.101.61.xxx

Dear Sir.,

Thank you for your interest in KV Mansion for the studio room 30 sqm.

For short team contact [Fully furnished and free internet [10 mb]] electricity 8 THB/water 18 THB per unit and not included cleaning service
first move-in please prepare 2 months togerther= one month in advance and one mont room deposit+key card deposit 400 THB [one set]
one month rent = 15,000 THB/M. now discount = 14,000 THB/M
two month rent = 14,000 THB/M. now discount = 13,000 THB/M
Three month rent = 13,000 THB/M. now discount = 12,000 THB/M
Four month rent = 12,000 THB/M. now discount = 11,000 THB/M

For long team contact
promotion -6 months free one option
-1 year free two option
choose between tv refrigerator sofa or internet [10 mb]....electricity 8 THB/water 18 THB per unit //
on 2nd and 3rd floor = 8,000, THB/M now discount first 3 months = 7,000 THB/M
on 4th and 5th floor = 9,000, THB/M now discount first 3 months = 8,000 THB/M free wifi
on 6th and 7th floor =10,000, THB/M now discount first 3 months = 9,000 THB/M free wifi

More information or appointment to view our place, please contact :PON: 089-300-7291 or line id kvmroom

Best Regards.,
http://www.kvmansion.com

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 13:45 น. - 171.101.61.xxx

Dear Sir.,

Thank you for your interest in KV Mansion for the studio room 30 sqm.

For short team contact [Fully furnished and free internet [10 mb]] electricity 8 THB/water 18 THB per unit and not included cleaning service
first move-in please prepare 2 months togerther= one month in advance and one mont room deposit+key card deposit 400 THB [one set]
one month rent = 15,000 THB/M. now discount = 14,000 THB/M
two month rent = 14,000 THB/M. now discount = 13,000 THB/M
Three month rent = 13,000 THB/M. now discount = 12,000 THB/M
Four month rent = 12,000 THB/M. now discount = 11,000 THB/M

For long team contact
promotion -6 months free one option
-1 year free two option
choose between tv refrigerator sofa or internet [10 mb]....electricity 8 THB/water 18 THB per unit //
on 2nd and 3rd floor = 8,000, THB/M now discount first 3 months = 7,000 THB/M
on 4th and 5th floor = 9,000, THB/M now discount first 3 months = 8,000 THB/M free wifi
on 6th and 7th floor =10,000, THB/M now discount first 3 months = 9,000 THB/M free wifi

More information or appointment to view our place, please contact :PON: 089-300-7291 or line id kvmroom

Best Regards.,
http://www.kvmansion.com

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 13:45 น. - 171.101.61.xxx

Dear Sir.,

Thank you for your interest in KV Mansion for the studio room 30 sqm.

For short team contact [Fully furnished and free internet [10 mb]] electricity 8 THB/water 18 THB per unit and not included cleaning service
first move-in please prepare 2 months togerther= one month in advance and one mont room deposit+key card deposit 400 THB [one set]
one month rent = 15,000 THB/M. now discount = 14,000 THB/M
two month rent = 14,000 THB/M. now discount = 13,000 THB/M
Three month rent = 13,000 THB/M. now discount = 12,000 THB/M
Four month rent = 12,000 THB/M. now discount = 11,000 THB/M

For long team contact
promotion -6 months free one option
-1 year free two option
choose between tv refrigerator sofa or internet [10 mb]....electricity 8 THB/water 18 THB per unit //
on 2nd and 3rd floor = 8,000, THB/M now discount first 3 months = 7,000 THB/M
on 4th and 5th floor = 9,000, THB/M now discount first 3 months = 8,000 THB/M free wifi
on 6th and 7th floor =10,000, THB/M now discount first 3 months = 9,000 THB/M free wifi

More information or appointment to view our place, please contact :PON: 089-300-7291 or line id kvmroom

Best Regards.,
http://www.kvmansion.com

Hello, I am interested in your apartment. I want to rent a room for about six months. Can we meet on 11th January to discuss about that?

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/1/2020, 20:24 น. - 171.101.61.xxx

6 months contact start at 9,000 thb [free wifi]
can meet on 11st January contact to :PON: before 8 pm.every day

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 06/1/2020, 08:45 น. - 58.11.188.xxx

Dear Sir.,,

Thank you for interest in KV Mansion for the studio room 30 sqm., start with six month contact [long term contact]
on the 2nd-3rd = 9,000 THB per month
on the 4th-6th = 10,000 THB per month free wifi
Promotion
for contact 6 month free one option
for contact 1 year free two option // choose between TV , Refrigerator and Sofa.
First move in please pay three months together //one month in advance and two months room deposit and key deposit 400 THB/Set
and this price not include electricity [8 THB/Unit] // water 18 THB/Unit [minimim 100 THB/month].
office hrs.8 AM - 8 PM
More information
Tel 089-300-7291
Line : kvmroom
Email : kvmroom@yahoo.com
contact persom " NOK "

I would like to stay from 2020/01/10-13 for 3 nights, is it available the room for 1200 THB per nights? I am looking forward to replying the email from you. Thank you

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/1/2020, 20:32 น. - 171.101.61.xxx

Confirm Reservation
Check-in on 10th January 2020
Check-out on 13rd January 2020 [3 nights]
Confirm 1,000 THB/Night
More info plz line id kvmroom

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/1/2020, 20:32 น. - 171.101.61.xxx

Confirm Reservation
Check-in on 10th January 2020
Check-out on 13rd January 2020 [3 nights]
Confirm 1,000 THB/Night
More info plz line id kvmroom

Noavatar32 เมื่อ 27/12/2019, 15:03 น. - 58.9.37.xxx

สวัสดีค่ะ ชื่อ เอมมีลี่ สนใจอยากติดต่อถามราคาห้องค่ะเข้าอยู่ท่านเดียว สนใจย้ายเข้า7มกราคม2020

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/1/2020, 20:35 น. - 171.101.61.xxx

สวัสดีค่ะ คุณเอมมิลี่ สำหรับสัญญา 6 เดือนขึ้นไป เริ่มต้นที่ 9,000 บาท ฟรีไวไฟ ค่าน้ำ 18/ค่าไฟ 8 บาทต่อยูนิต ค่ะ // สำหรับห้องวันที่ 7 มกราคม ยังว่างอยู่นะคะ
สนใจจองห้องพัก ขอชื่อ+นาทสกุล+เบอร์โทรที่สามารถ ติดต่อได้ค่ะ

Hello, i am interested in renting your room (One bedroom and one living room). What is the price? I guess it is less than 16,000THB as that is the maximum price in your advertisement. Could i come and visit it this Saturday?

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 26/9/2019, 11:07 น. - 115.87.152.xxx

so sorry, we not have double room 60 sqm. one bedroom and one living room at a 20,000 THB for 6 months contact. more info can contact by line kvmroom for more photo and more detail
contact "PON" please

ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยครับ สนใจเข้าอยู่เดือนตุลานี้

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 09/9/2019, 09:23 น. - 171.101.61.xxx

ห้องพักยังมีว่างนะคะ สัญญา 6 เดือนขึ้นไป ราคา 9,000 บาท/เดือน เงินประกัน18,400 บาท
ค่าน้ำขั้นต่ำ 100 บาท ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย
แรกเข้าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราคา 27,400 บาท
สอบถามเพิ่มเติม Line@kvmroom หรือสนใจเข้ามาชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.
ติดต่อ "คุณนก" ค่ะ

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 13/8/2019, 10:04 น. - 124.122.128.xxx

Dear Sir.,,

Thank you for interest in KV Mansion for the studio room 30 sqm., start with six month contact [long term contact]
on the 2nd-3rd = 8,000 THB per month
on the 4th-5th = 9,000 THB per month free wifi
on the 6th-7th =10,000 THB per month free wifi
Promotion
for contact 6 month free one option
for contact 1 year free two option // choose between TV , Refrigerator and Sofa.
First move in please pay three months together //one month in advance and two months room deposit and key deposit 400 THB/Set
and this price not include electricity [8 THB/Unit] // water 18 THB/Unit [minimim 100 THB/month].

office hrs.8 AM - 8 PM

i am interested in renting this apartment/condo for a minimum term of 6 months with a possible extension after that. I am in Bangkok now and can view and pay whenever convenient for you.

Phone/line/Whatsapp 0927530219

Hello. Thank you Pak for the information. I just wonder do you have smaller studios available? Because I saw on your advertisement that the rents start from 9,000 THB / month. May you please send me information about these studios? because I am single and a student, so I am looking for and prefer to pay lower payments each month. Thanks in advance for your reply.

Hello

I am looking for a rent in your mansion for at least 2 months.
May you please contact me and send me the available rooms, studios, apartments, etc. and their prices (Deposit AND Monthly Rents) please ?

I am looking forward to hearing from you soon.

Regards,
Soroush ALIBAKHSHI

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 30/4/2019, 17:04 น. - 115.87.153.xxx

Dear Guest

Short term contract
Single room [studio style] is 30 sqm. short term contract with fully furniture
1 Bedroom, 1 Bathroom

=Include =
Internet, Cable TV, TV, Refrigerator, King size bed, Bed sheet, Clothes, Bookshelf, Telephone, Dressing Table, Air condition, Electric Water Heater, Shoe shelf, 2 bed head tables, Sofa and nice Balcony

contract 1 month 15,000 THB / month
contract 2 month 14,000 THB / month
contract 3 month 13,000 THB / month

for move in
= Advance payment 1 month
= Room deposit 1 month, key + keycard deposit 400 THB (All deposit return when move out)


Water 18 THB/unit
Electric 8 THB/unit

More information
Tel 089-300-7291
Line : kvmroom
Email : kvmroom@yahoo.com
contact persom " Pak "

Hello

Thank you for the information.

I just wonder do you have smaller studios available?
Because I saw on your advertisement that the rents start from 9,000 THB / month.
May you please send me information about these studios? because I am single and a student, so I am looking for and prefer to pay lower payments each month.
Thanks in advance for your reply.

iam looking for a one month accommodation near to Spin & Slice, 1050/8 Soi Rermjaroen, Sukhumvit 50, Prakanong, Bangkok, 10260, Bangkok 10260.
my budget will be 10,000 and for the period from april 28th to may 27th, 2019.

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
pon Ownertag
เมื่อ 18/4/2019, 18:00 น. - 171.101.61.xxx

-one month service = 15,000 THB/month not inclued electricity [8 THB/Unit] // water 18 THB/Unit and not include cleaning service
-if you like to have at the price 10,000 THB/month, you must stay 6 month up

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 09:51 น. - 171.101.61.xxx

-one month service = 15,000 THB/month not inclued electricity [8 THB/Unit] // water 18 THB/Unit and not include cleaning service
-if you like to have at the price 10,000 THB/month, you must stay 6 month up

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 09:52 น. - 171.101.61.xxx

-one month service = 15,000 THB/month not inclued electricity [8 THB/Unit] // water 18 THB/Unit and not include cleaning service
-if you like to have at the price 10,000 THB/month, you must stay 6 month up

Do you have double room available for 6 month lease.?
If yes, what price?
Mark johnson

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
pon Ownertag
เมื่อ 15/3/2019, 14:14 น. - 124.120.206.xxx

double room 60 sqm.= 16,000 THB /M = two bed room / two bath room / two bacony this price not include electricity 8 thb/unit and water 18 thb/unit
More information please contact :pon: 089-300-7291 every day before 8 pm

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 11/2/2019, 10:32 น. - 115.87.152.xxx

kvmroom@yahoo.com

Good day - please sent me an email address in order to make a booking like you've answered me on this morning.

Thank you
Heidi

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 08/2/2019, 19:09 น. - 171.101.61.xxx

kvmroom@yahoo.com // line id kvmroom // 089-300-7291 // office hrs. 8 am-8 pm

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 08/2/2019, 19:10 น. - 171.101.61.xxx

kvmroom@yahoo.com // line id kvmroom // 089-300-7291 // office hrs. 8 am-8 pm
contact person name :pon:
[Reservation Team]

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 13:02 น. - 171.101.61.xxx

Dear Sir.,
Welcome to KV Mansion for the studio room 30 sqm with fully furniture, still available for you.
3 Month contract 13,000 THB / month
= Advance payment 1 month
= Room Deposit 1 month , key+keycard 400 THB (All deposit return when move out)
this price not include electricity and water and cleaning service.
water 18 baht/unit
electric 8 baht/unit
cleaning service price for Room 30 sqm. [in one month]
One time = 500 THB
Two time = 600 THB
Four time=1,000 THB.
This price not include change bed sheet [200 THB/time]
Special package for clean and change bed sheet
2 time/week in one month = 2,500 THB
Free WIFI
More information contact
Email: kvmroom@yahoo.com
Tel : 0893007290
Line ID : kvmroom
Contact person "NOK"
Best Regards,
Nok
KV Mansion

Hello,

Ask how much for 3 months stay at studio.
We can stay for 3 months because of visa.

(For 3months)
Deposit :
Advance payment :
Electric price :
Water price :
Extra price (If there is another fee)) :

Is there a cleaning service for room such as bed?
Also do I have to pay to use WIFI?
How much is it?

Thank you for your answer in advance and wait for it.

Best Regards,
Sejung

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 10:15 น. - 171.101.61.xxx

Dear Sir.,

Welcome to KV Mansion for the studio room 30 sqm with fully furniture, still available for you.

3 Month contract 13,000 THB / month
= Advance payment 1 month
= Room Deposit 1 month , key+keycard 400 THB (All deposit return when move out)
this price not include electricity and water and cleaning service.
water 18 baht/unit
electric 8 baht/unit

cleaning service price for Room 30 sqm. [in one month]
One time = 500 THB
Two time = 600 THB
Four time=1,000 THB.
This price not include change bed sheet [200 THB/time]
Special package for clean and change bed sheet
2 time/week in one month = 2,500 THB

Free WIFI

More information contact
Email: kvmroom@yahoo.com
Tel : 0893007290
Line ID : kvmroom

Contact person "NOK"
Best Regards,
Nok
KV Mansion

My name is William Brodie and would like to know availability for 1 month from February 2019 until March 2019.Sorry I am not sure off the exact arrival date. I stayed with you on 25 April 2018 until 24 May 2018 and was very happy with my stay. I Stayed in room 613.Please will you contact me and let me know if you have a room available. Thankyou.

ตุลาคมเช่าเดือนเดียวมีไหมครับ

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
พร Ownertag
เมื่อ 26/9/2018, 11:44 น. - 171.101.61.xxx

-เดือนเดียว มีค่ะ ค่าเช่า 15,000 บาทต่อเดือน ราคาไม่รวม ค่าน้ำ+ค่าไฟ+ค่าทำความสะอาด
-แรกเข้าจ่าย 2 เดือน (ล่วงหน้า 1 เดือน ประกันค่าห้อง 1 เดือน+ประกันกุญแจ 400/เซท)
สนใจสอยถามเพิ่มเติม 089-300-7291 ติดต่อ "พร" นะคะ

Can I check how many units you have available in the same block?

0cf8f040904f655a3a4021f777aefba5
kvmroom Ownertag
เมื่อ 20/8/2018, 19:11 น. - 171.101.61.xxx

when do you like to move-in, how long do you want to stay and how many room do you need.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง