อพาร์ทเม้นท์ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564

(LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564

ซ.พญานาค/กิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
9,000 - 19,500 บาท/เดือน
750 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 35087 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 | ที่ตั้ง 295 พญานาค/กิ่งเพชร ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564 หอพัก ใกล้ ย่าน พญานาค/กิ่งเพชร

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, ด่วน 9,000 - 10,000 สำหรับเริ่มสัญญาเดือน ตุลาคม 2564

ห้องรายเดือน
ห้องพักรายเดือนล่าสุดในละแวกนี้ ตกแต่ง style Modern แบบ Urban Apartment แนวโล่ง โปร่งสบาย แต่จัดสรร Function อย่างลงตัว จนคุณไม่รู้สึกว่าอยู่ห้องเช่ากลางเมืองที่วุ่นวาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครัน ติดเพชรบุรีซอย 10 มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายทั้ง BTS และ รถประจำทาง

Facilities: Air-Condition, เครื่องทำน้ำอุ่น,โต๊ะแต่งหน้า/โต๊ทำงาน, โต๊ะทีวี โต๊ะทานอาหาร เก้าอี้ 2 ตัว,
เตียง 6 ฟุต (ไม่มีเครื่องนอน) , ชั้นวางหนังสือ,โต๊ะหัวเตียง, ตู้เสื้อผ้า, Pantry ,พื่นที่จัดเตรียมอาหาร,
Microwave, CCTV, สุขภัณท์ kohler/ American Standard
finger scan, ยามรักษาความปลอดภัย, ใต้ตึกมี 7-11 ชั้น G,
มีเครื่องซักผ้า ,เครื่องอบผ้า , ตู้หยอดน้ำ , ที่จอดรถ

ห้องพักรายวัน : 1,100/ คืน
ออฟฟิศ เปิด 7:00 - 20:00**
สะอาด ปลอดภัย ขนาดเตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 ท่าน (ไม่มีอาหารเช้า)
บริการฟรี wi-fi ,ผ้าเช็ดตัว ,แปรงสีฟัน 2 ชุด, สบู่ ยาสระผม
เช็คอิน 14:00 เช็คเอ้าท์ก่อน 12:00

วิธีเดินทาง*

ลง BTS สถานนีราชเทวี ทางออก 1 ฝั่งโรงแรมเอเซีย ซอยข้างๆโรงแรมเอเซีย (ซอยพญานาค)
ตรงเข้ามาอย่างเดียว 300 เมตร ประมาณ 5 นาทีถึง ตึกอยู่ขวามือ

สถานที่ใกล้เคียง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, Lotus พระราม 1, MBK center, Siam Paragon, Central World, Platinum Mall, Pantip Plaza, ประตูน้ำ, Coco walk, ศาลท้าวพระพรหม เอรวัณ

**LINE ID : lkngrand

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)9,000 - 19,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :4 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 50 บาท
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 50 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 ห้องนอน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 9,000 - 14,000 บาท 750 บาท
2 ห้อง 2 ห้องนอน 42.0 ตร.ม. 15,000 - 19,500 บาท 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องพักราคา 9,000 ยังว่างไหมคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 03/12/2021, 11:46 น. - 125.26.202.xxx

ห้องพักราคา 9000 บาทหมดโปรโมชั่นแล้วครับราคาโปรโมชั่นใหม่จะเป็น1,2000/เดือนรับ

ขายด้วยไหมค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 30/11/2021, 09:47 น. - 125.26.202.xxx

ต้องขออภัยด้วยครับ ทางเราปล่อยเช่าอย่างเดียวครับ ไม่ได้ขายครับ

สนใจห้องพัก

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 29/11/2021, 09:04 น. - 125.26.202.xxx

สวัสดีครับ ลูกค้าสนใจเข้าพักเดือนไหนครับ

I wish to know the room cost if I book it for 6 months and how much is the deposit

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 22/11/2021, 19:43 น. - 125.26.202.xxx

Which month is the customer interested in? Customers can contact LINE ID: lkngrand contact number 065 219 4011.

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 22/11/2021, 19:50 น. - 125.26.202.xxx

Room insurance fee 20,000, room fee 12,000 baht, water fee, electricity fee separately.

Hi is there any room at 9000baht a month?

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 08/10/2021, 20:14 น. - 125.26.202.xxx

Which month is the customer interested in? Customers can contact LINE ID: lkngrand contact number 065 219 4011.

เข้าอยู่เดือนธ.ค.มีห้อง9000มั้ยครับ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 05/10/2021, 15:05 น. - 125.26.202.xxx

รบกวนลูกค้าติดต่อมาอีกครั้งต้นๆพ.ย. ไลน์ ID: lkngrand เบอรโทรติดต่อ 065- 219-4011 ครับทางเราต้องรอเช็คห้องว่างเดือนธันวาอีกทีครับ

มีห้องพักรายเดือนว่างมั้ยคะ ติดต่อเบอร์ที่ให้มาไม่มีคนรับสาย ไลน์ไม่มีคนอ่านค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 24/8/2021, 09:05 น. - 1.20.91.xxx

สวัสดีครับ รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปครับ

สามารถนำสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะประตูใช้คีย์การ์ดหรือกุญแจคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 20/8/2021, 19:35 น. - 1.20.91.xxx

ทางเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงภายในอพาร์ทเม้นท์ครับ ประตูจะเป็นสแกนนิ้วครับถ้าลูกค้าสนใจทิ้งเบอร์โทรให้ทางเราเราติดต่อกลับได้นะครับไลน์ID.lkngrand หรือโทรเบอร์โทรนี้ 065-219-4011นะ ครับ

เช่าระยะยาว จะยังได้ราคาโปรโมชั่น9000บาทมั้ยคะหรือได้แค่เดือนมิ.ย.64

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 28/5/2021, 21:38 น. - 1.20.91.xxx

มีครับ ระยะสัญญา เช่า 1 เดือนถึง1 ปีครับ ลูกค้าสนใจ ติดต่อทางเราได้ที่ ไลน์ID.lkngrand หรือเบอร์โทรนี้ 065-219-4011นะ ครับ

เช่าระยะยาว จะยังได้ราคาโปรโมชั่น9000บาทมั้ยคะหรือได้แค่เดือนมิ.ย.64

สามารถเช่าแค่ 1 เดือนได้ไหมคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 14/5/2021, 15:22 น. - 1.20.91.xxx

สวัสดีครับ สัญญาทางเราเริ่มต้นที่ 1 เดือน จนถึง 1ปีครับ

ราคาห้องละเท่าไหร่คะ ห้องขนาด

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 12/5/2021, 21:15 น. - 1.20.91.xxx

สวัสดีครับ จะเป็นห้องสตูดิโอครับ 28SQM พักได้1-2 ท่านครับ ราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่ 10,000/เดือนครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ หรือลูกค้าทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ได้ครับ ทางเราจะติดต่อไปให้ข้อมูลอีกทีนะครับ

สอบถามรายเดือนค่ะ เข้าพักตั้งแต่เดือนกค 64 จะพอมีว่างมั้ยคะ ราคาเท่าไร จะพักต่อเนื่องประมาณ2ปีค่ะ มีที่จอดรถมั้ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 10/5/2021, 13:43 น. - 1.20.91.xxx

เดือนกคต้องรบกวนลูกค้าติดต่อมาต้นๆมิ.ยอีกครั้งนะครับหรือรบกวนทิ้งเบอร์โทรติดต่อ และทักมาสอบถาม ID.lkngrand ได้นะครับ

Hello! Asking for monthly rental for 5 people starting from 1st June. We will arrive bkk at may 15 & HSQ for 2 weeks. We'll probably stay there ard 2 month. I would like to know more about your apartment. Please contact me back via mail.

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 04/5/2021, 15:56 น. - 1.20.91.xxx

We allow guests to stay 2 people per room.

สวัสดีค่ะ สอบถามห้องพักรายวันสำหรับ5คน เข้าพัก วันที่21กุมพาพันธ์
เวลา16.00-21.30 มีห้องว่างมั้ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 17/2/2021, 17:44 น. - 125.26.202.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักวันที่ 21 มีห้องว่างค่ะ ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ ID.lkngrand หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือลูกค้าสะดวกทิ้งเบอร์ติดต่อหรือช่องทางติดต่อทางอื่นเอาไว้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

สวัสดีครับ สอบถามห้องพักรายวัน สำหรับ 2 คน เข้าพักวันที่ 11-13 ก.พ. 64 ไม่ทราบว่ามีห้องพักไหมครับ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 11/2/2021, 20:29 น. - 125.26.202.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจเข้าพักรบกวนขอชื่อและเบอร์ติดต่อค่ะ

สวัสดีค่ะ ยังทันโปรโมชั่นเดือนมกราคมไหมคะ เพิ่งเห็นโฆษณาค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 01/2/2021, 09:33 น. - 125.25.205.xxx

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการเข้าพักเดือนไหนคะ ทักเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์ ID.lkngrand หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือลูกค้าสะดวกทิ้งเบอร์ติดต่อหรือช่องทางติดต่อทางอื่นเอาไว้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอจองห้องพักค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 12/1/2021, 21:29 น. - 125.24.55.xxx

สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการเช่าห้องพักเป็นรายวันหรือรายเดือนครับ ( หรือทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไป )

Noavatar32 เมื่อ 23/12/2020, 10:24 น. - 182.232.143.xxx

สวัสดีค่ะมีห้องพักว่างมั๊ยค่ะ พักระยะสั้น20วันค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 23/12/2020, 16:22 น. - 125.24.52.xxx

สวัสดีค่ะ ลูกค้าต้องการเข้าพักวันที่เท่าไรคะ

วันที่ 1-3 มกรา 2021 ว่างมั๊ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 17/12/2020, 07:43 น. - 1.1.176.xxx

สวัสดีค่ะ วันที่ 1-3 มกรา 2021 ยังมีห้องว่างค่ะ หากลูกค้าสนใจจอง ลูกค้าสะดวกทิ้งชื่อและช่องทางการติดต่อไหมคะ หรือลูกค้าจะสอบถามมาทางไลน์ก็ได้ค่ะ ID.lkngrand ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง