อพาร์ทเม้นท์ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB

(LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB

ซ.พญานาค/กิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
10,000 - 19,500 บาท/เดือน
750 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 35087 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB | ที่ตั้ง 295 พญานาค/กิ่งเพชร ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB หอพัก ใกล้ ย่าน พญานาค/กิ่งเพชร

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม (LKN)GRAND APARTMENTS:BTS ราชเทวี, หลุดจอง 1 ห้องสุดท้าย!! เดือน มิ.ย.64ราคา9,000 THB

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : 01/05/2564 - 30/06/2564
-- ด่วนโปรโมชั่นห้องหลุดจองห้องสุดท้าย!!! ห้องรายเดือน ลดราคา 9,000 สำหรับลูกค้าที่เริ่มสัญญาใน เดือน มิถุนา 2564 ( จากราคาเดิม 13,000-14,000 ) **ห้องพักรายวันสตูดิโอ''28SQM'' ลดราคาเหลือ 750/คืน จากเดิม 1,100/คืน **ห้องพักรายวันแบบ2ห้องนอน ''42SQM'' ลดราคาเหลือ 1,000/คืน จากเดิม 1,500/คืน **Daily room: from 1,100 THB, reduced to 750 THB per night 2 bedrooms: Normal 1,500 THB per night, reduced to 1,000 THB Monthly room for June 2021, 11,000 THB, only few rooms left!!

ห้องรายเดือน
ห้องพักรายเดือนล่าสุดในละแวกนี้ ตกแต่ง style Modern แบบ Urban Apartment แนวโล่ง โปร่งสบาย แต่จัดสรร Function อย่างลงตัว จนคุณไม่รู้สึกว่าอยู่ห้องเช่ากลางเมืองที่วุ่นวาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครัน ติดเพชรบุรีซอย 10 มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายทั้ง BTS และ รถประจำทาง

Facilities: Air-Condition, เครื่องทำน้ำอุ่น,โต๊ะแต่งหน้า/โต๊ทำงาน, โต๊ะทีวี โต๊ะทานอาหาร เก้าอี้ 2 ตัว,
เตียง 6 ฟุต (ไม่มีเครื่องนอน) , ชั้นวางหนังสือ,โต๊ะหัวเตียง, ตู้เสื้อผ้า, Pantry ,พื่นที่จัดเตรียมอาหาร,
Microwave, CCTV, สุขภัณท์ kohler/ American Standard
finger scan, ยามรักษาความปลอดภัย, ใต้ตึกมี 7-11 ชั้น G,
มีเครื่องซักผ้า ,เครื่องอบผ้า , ตู้หยอดน้ำ , ที่จอดรถ

ห้องพักรายวัน : 1,100/ คืน
ออฟฟิศ เปิด 7:00 - 21:30**
สะอาด ปลอดภัย ขนาดเตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 ท่าน (ไม่มีอาหารเช้า)
บริการฟรี wi-fi ,ผ้าเช็ดตัว ,แปรงสีฟัน 2 ชุด, สบู่ ยาสระผม
เช็คอิน 14:00 เช็คเอ้าท์ก่อน 12:00

วิธีเดินทาง*

ลง BTS สถานนีราชเทวี ทางออก 1 ฝั่งโรงแรมเอเซีย ซอยข้างๆโรงแรมเอเซีย (ซอยพญานาค)
ตรงเข้ามาอย่างเดียว 300 เมตร ประมาณ 5 นาทีถึง ตึกอยู่ขวามือ

สถานที่ใกล้เคียง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, Lotus พระราม 1, MBK center, Siam Paragon, Central World, Platinum Mall, Pantip Plaza, ประตูน้ำ, Coco walk, ศาลท้าวพระพรหม เอรวัณ

**LINE ID : lkngrand

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)10,000 - 19,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :4 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 50 บาท
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 50 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 ห้องนอน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 10,000 - 14,000 บาท 750 บาท
2 ห้อง 2 ห้องนอน 42.0 ตร.ม. 15,000 - 19,500 บาท 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เช่าระยะยาว จะยังได้ราคาโปรโมชั่น9000บาทมั้ยคะหรือได้แค่เดือนมิ.ย.64

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 28/5/2021, 21:38 น. - 1.20.91.xxx

มีครับ ระยะสัญญา เช่า 1 เดือนถึง1 ปีครับ ลูกค้าสนใจ ติดต่อทางเราได้ที่ ไลน์ID.lkngrand หรือเบอร์โทรนี้ 065-219-4011นะ ครับ

เช่าระยะยาว จะยังได้ราคาโปรโมชั่น9000บาทมั้ยคะหรือได้แค่เดือนมิ.ย.64

สามารถเช่าแค่ 1 เดือนได้ไหมคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 14/5/2021, 15:22 น. - 1.20.91.xxx

สวัสดีครับ สัญญาทางเราเริ่มต้นที่ 1 เดือน จนถึง 1ปีครับ

ราคาห้องละเท่าไหร่คะ ห้องขนาด

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 12/5/2021, 21:15 น. - 1.20.91.xxx

สวัสดีครับ จะเป็นห้องสตูดิโอครับ 28SQM พักได้1-2 ท่านครับ ราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่ 10,000/เดือนครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ หรือลูกค้าทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ได้ครับ ทางเราจะติดต่อไปให้ข้อมูลอีกทีนะครับ

สอบถามรายเดือนค่ะ เข้าพักตั้งแต่เดือนกค 64 จะพอมีว่างมั้ยคะ ราคาเท่าไร จะพักต่อเนื่องประมาณ2ปีค่ะ มีที่จอดรถมั้ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 10/5/2021, 13:43 น. - 1.20.91.xxx

เดือนกคต้องรบกวนลูกค้าติดต่อมาต้นๆมิ.ยอีกครั้งนะครับหรือรบกวนทิ้งเบอร์โทรติดต่อ และทักมาสอบถาม ID.lkngrand ได้นะครับ

Hello! Asking for monthly rental for 5 people starting from 1st June. We will arrive bkk at may 15 & HSQ for 2 weeks. We'll probably stay there ard 2 month. I would like to know more about your apartment. Please contact me back via mail.

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 04/5/2021, 15:56 น. - 1.20.91.xxx

We allow guests to stay 2 people per room.

สวัสดีค่ะ สอบถามห้องพักรายวันสำหรับ5คน เข้าพัก วันที่21กุมพาพันธ์
เวลา16.00-21.30 มีห้องว่างมั้ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 17/2/2021, 17:44 น. - 125.26.202.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักวันที่ 21 มีห้องว่างค่ะ ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ ID.lkngrand หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือลูกค้าสะดวกทิ้งเบอร์ติดต่อหรือช่องทางติดต่อทางอื่นเอาไว้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

สวัสดีครับ สอบถามห้องพักรายวัน สำหรับ 2 คน เข้าพักวันที่ 11-13 ก.พ. 64 ไม่ทราบว่ามีห้องพักไหมครับ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 11/2/2021, 20:29 น. - 125.26.202.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจเข้าพักรบกวนขอชื่อและเบอร์ติดต่อค่ะ

สวัสดีค่ะ ยังทันโปรโมชั่นเดือนมกราคมไหมคะ เพิ่งเห็นโฆษณาค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 01/2/2021, 09:33 น. - 125.25.205.xxx

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการเข้าพักเดือนไหนคะ ทักเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์ ID.lkngrand หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือลูกค้าสะดวกทิ้งเบอร์ติดต่อหรือช่องทางติดต่อทางอื่นเอาไว้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอจองห้องพักค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 12/1/2021, 21:29 น. - 125.24.55.xxx

สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการเช่าห้องพักเป็นรายวันหรือรายเดือนครับ ( หรือทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไป )

Noavatar32 เมื่อ 23/12/2020, 10:24 น. - 182.232.143.xxx

สวัสดีค่ะมีห้องพักว่างมั๊ยค่ะ พักระยะสั้น20วันค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 23/12/2020, 16:22 น. - 125.24.52.xxx

สวัสดีค่ะ ลูกค้าต้องการเข้าพักวันที่เท่าไรคะ

วันที่ 1-3 มกรา 2021 ว่างมั๊ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 17/12/2020, 07:43 น. - 1.1.176.xxx

สวัสดีค่ะ วันที่ 1-3 มกรา 2021 ยังมีห้องว่างค่ะ หากลูกค้าสนใจจอง ลูกค้าสะดวกทิ้งชื่อและช่องทางการติดต่อไหมคะ หรือลูกค้าจะสอบถามมาทางไลน์ก็ได้ค่ะ ID.lkngrand ค่ะ

B452a8ddcf33c882ac72c7e97b74afa9 เมื่อ 13/11/2020, 07:09 น. - 49.230.139.xxx

สนใจห้องพักรายวันครับ เข้าพัก14/11/2020

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 13/11/2020, 07:49 น. - 125.24.81.xxx

สวัสดีครับ ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับ วันที่ 14/11/2563 ห้องพักเต็มหมดเลยครับ ลูกค้าสนใจเข้าพักเป็นวันอื่นไมครับ

สนใจห้องพักรายวันครับ เข้าพักวันที่14/11/2020

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 13/11/2020, 09:12 น. - 125.24.81.xxx

สวัสดีครับ ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับ วันที่ 14/11/2563 ห้องพักเต็มหมดเลยครับ ลูกค้าสนใจเข้าพักเป็นวันอื่นไมครับ

Noavatar32 เมื่อ 14/10/2020, 21:48 น. - 171.101.100.xxx

สนใจรายวันค่ะ เข้าพักวันที่ 16/09/2020 ค่ะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 15/10/2020, 15:58 น. - 125.24.81.xxx

สวัสดีค่ะ รบกวนขอชื่อและเบอร์ติดต่อค่ะ

สนใจคะ รายวัน

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 19/9/2020, 09:35 น. - 125.24.82.xxx

สวัสดีค่ะ ลูกค้าสนใจเข้าพักวันที่เท่าไรคะ

1 ห้องนอน​ รายเดือนมีว่างมั้ยครับ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 19/9/2020, 09:35 น. - 125.24.82.xxx

สวัสดีค่ะ ลูกค้าสนใจเข้าพักช่วงเดือนไหนคะ

2ห้องนอนรายวันต้นเดือนกันยาว่างมั้ยคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 27/7/2020, 11:29 น. - 125.26.239.xxx

2 ห้องนอนตอนนี้เต็มอยู่ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามว่าตอนนี้มีห้องพักว่างไหมคะ พอดีโทรไปแล้วไม่มีคนรับสาย

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 27/7/2020, 11:29 น. - 125.26.239.xxx

สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการเข้าพักเดือนไหนครับ

อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากไหมคะ

E22b275efc5b998f35bf91308a64bc5e
LKN Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 19:49 น. - 101.108.248.xxx

ห่างกันประมาณ 4.4 กม อ่ะครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง