อพาร์ทเม้นท์ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก

PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก

ซ.24แยก30 ม.ศีขริน ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 8,000 บาท/เดือน
700 - 1,499 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 21638 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก ลำดับที่ 125 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก | ที่ตั้ง 128/98 (115) 24แยก30 ม.ศีขริน รามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก หอพัก ใกล้ ย่าน 24แยก30 ม.ศีขริน รามคำแหง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม PARK AVENUE @ HUAMARK ห้องพักรายเดือน, รายวัน หลัง ม.รามคำแหง ติด ม.เอแบคหัวหมาก

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2019
-ห้องพักรายวัน ลด 5%ในคืนแรก และ ลด 10%ในคืนที่ 2 เป็นต้นไป -ห้องพักรายวัน ถ้าพักมากกว่า 7 วัน มีราคาพิเศษสำหรับคุณลูกค้า -ห้องพักรายเดือน รายปีมีราคาพิเศษ -Special price for Daily or monthly and yearly.

PARK AVENUE HUAMARK (ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน)

ที่อยู่ :

- หมู่บ้านศิขริน ถ.รามคำแหงซอย 24แยก 30
- อยู่ถนนด้านหลัง กกท.และ ม.รามคำแหง ติด ม.อัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมาก
- ตั้งอยู่ด้านหลังคาเฟทีเรีย ม.อัสสัมชัญ
- ติดสวนและสระว่ายน้ำ สิ่งแวดล้อมดี ร่มรื่น

สถานที่ใกล้เคียง:
สนามกีฬาราชมังคลา สนามกีฬาแห่งชาติหัวหมาก
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมาก (AU)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ,
โรงพยาบาลวิภาราม
ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์รามคำแหง , บิ๊กซีรามคำแหง ,
เดอะไนน์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ , แม็ก เวลู พัฒนาการ,
โลตัสพัฒนาการ ,
ตึกเอฟบีที , ตึกแกรนด์สปอร์ต

การคมนาคม

เข้าออกได้หลายทาง ถ.รามคำแหง ,ถ.ศรันครินทร์ ,ถ.พัฒนาการ ,ถ.พระรามเก้า

รถยนต์ส่วนตัว
จาก ถนนรามคำแหง
เลี้ยวเข้าซอยรามคำแหง 24 เจอไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาจนถึง ซอยรามคำแหง24แยก30

จาก ถ.ศรีนครินทร์
แยกกรุงเทพกรีฑา เลี้ยวเข้ามา ถ.รามคำแหง 24 ตัดใหม่ ตรงมา ผ่าน ม.อัสสัมชัญหัวหมาก
จนถึง ซ.รามคำแหง 24 แยก 30 (จากปากซอยเจอป้อมยาม 2 ป้อมให้ตรงเข้ามาประมาณ 100 เมตร อาคารที่พัก Park Avenue Huamark (ห้องพักหลังราม) จะอยู่ทางซ้ายมือบนถนนเมน หลังหัวมุมติดสวน ด้านหน้าเป็นที่จอดรถ)

จากถนนพระรามเก้า
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าพระรามเก้า 43 ขับตรงมาจนถึง ถนนรามคำแหง 24 ตัดผ่านให้เลี้ยวขวา ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร ถึง ซอยรามคำแหง 24แยก 30 อยู่ด้านขวามือ ให้เลี้ยวเข้าซอย 150เมตร อาคารที่พัก Park Avenue Huamark (ห้องพักหลังราม) จะอยู่ทางซ้ายมือบนถนนเมน หลังหัวมุมติดสวน ด้านหน้าเป็นที่จอดรถ)

จากถนนพัฒนาการ

ให้เลี้ยวตรงแยก ถนนพัฒนาการที่มีอุโมงค์รอดมายัง ถ.รามคำแหง 24 เจอแยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวาและวิ่งตรงมาจนถึง ถ.รามคำแหง 24 แยก 30 อยู่ด้านขวามือ ให้เลี้ยวเข้าซอย 150 เมตร อาคารที่พัก Park Avenue Huamark (ห้องพักหลังราม) จะอยู่ทางซ้ายมือบนถนนเมน หลังหัวมุมติดสวน ด้านหน้าเป็นที่จอดรถ)

มา BTS ให้ลงสถานีพระโขนง แล้วนั่งรถเมล์สายที่ผ่านถนนปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท ซอย 71) และผ่านหน้า ม.ราม เมื่อได้รถเมล์แล้วให้ลงป้ายบิ๊กซีหัวหมาก (ประมาณซอยรามคำแหง 25-27) แล้วข้ามสะพานลอยตรงบิ๊กซี เดินเข้าไปในซอยรามคำแหง 24 ประมาณ 300 เมตร จะเจอท่ามอเตอร์ไซต์รับจ้างและรถสองแถวสายอู่ 92, สาย1316-14 บิ๊กซี ราม24 ขึ้นรถสองแถวนั่งมาลงที่ ซอยราม 24แยก30 อาคารที่พัก Park Avenue Huamark (ห้องพักหลังราม) จะอยู่ทางซ้ายมือบนถนนเมน หลังหัวมุมติดสวน ด้านหน้าเป็นที่จอดรถ)

มา MRT ให้ลง สถานีพระราม 9 นั่งรถเมล์สาย 137 ไปลงบิ๊กซี(รามคำแหง 24) แล้วปฏิบัติตามด้านบน

มา Airport Link ลง สถานีรามคำแหง แล้วเดินย้อนขึ้นไปทางคลองตันนิดหน่อย จะเจอป้ายรถเมล์ ให้ขึ้นรถเมล์ที่ผ่านหน้า ม.ราม ไปลงบิ๊กซี(รามคำแหง 24)แล้วปฏิบัติตามด้านบน

เส้นทางเดินรถเมล์ประจำทางผ่าน ถ.รามคำแหง

รถเมล์ประจำทางสาย


22, 58, 60, 93, 99, 71, 168, 182, 545, 109, 115, 174, 501, 173, 171, 137,


รถเมล์ประจำทางสาย 113


การเดินรถ: 2 ต้นทาง : มีนบุรี ปลายทาง: หัวลำโพง
ประเภทรถ: รถธรรมดา (ครีม – แดง) รถปรับอากาศ (ขาว – น้ำเงิน)
ช่วงเวลาเดินรถ: 05:00 – 23:00


เมื่อ รถเมล์ มาถึงที่แล้ว ท่านมารถต่อเข้ามาในซอยได้โดย เข้าได้สองทาง คือ ซอยเสรี สำหรับซอย เสรี หน้า Big C (รามคำแหง 24) มีรถสองแถวสีแดงสายอู่ 92, สาย1316-14 บิ๊กซี ราม 24, ห้างบิ๊กซีรามคำแหง ห้างเมเจอร์รามคำแหง ห้างบิ๊กซีรามคำแหง ขึ้นรถสองแถวนั่งมาลงที่ ซอยราม24แยก30 แล้วเดินเข้ามาที่พัก Park Avenue @ Huamark ประมาณ 100 เมตร


รถเมล์ประจำทางสาย 40


เขตการเดินรถ: 6 ต้นทาง: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) ปลายทาง: ตลาดลำสาลี(CNG)


ประเภทรถ: รถธรรมดา (ครีม – แดง) รถปรับอากาศ (ขาว – น้ำเงิน)
ช่วงเวลาเดินรถ: 05:00 – 22:00


เมื่อ รถเมล์ มาถึงที่แล้ว ท่านมารถต่อเข้ามาในซอยได้โดย เข้าได้สองทาง คือ ซอยเสรี สำหรับซอย เสรี หน้า Big C (รามคำแหง 24) มีรถสองแถวสีแดงสายอู่ 92, สาย1316-14 บิ๊กซี ราม24 ขึ้นรถสองแถวนั่งมาลงที่ ซอยราม24แยก30 แล้วเดินเข้ามาที่พัก Park Avenue @ Huamark ประมาณ 100 เมตรการเดินทางจากที่พัก

จาก Park Avenue @ Huamark ไป ม.อัสสัมชัญ เดิน 100 เมตร
จาก Park Avenue @ Huamark ไป สนามราชมังคลากีฬาสถาน เดิน 300 เมตร
จาก Park Avenue @ Huamark ไป ม.รามคำแหง เดิน 400 เมตร หรือ รถสองแถวสายอู่ 92, สาย1316-14 บิ๊กซี ราม24
จาก Park Avenue @ Huamark ไป ม.เกษมบัณฑิต นั่งรถสองแถวสายอู่ 92 ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีตลาดและร้านอาหาร


ตลาดสดหลัง ม.รามคำแหง 24 ชั่วโมง ตลาดนัดหน้าสนามกีฬาหัวหมาก, ร้านอาหารเหล่ากุ้ย


เฟอร์นิเจอร์ :
- 1 เตียงใหญ่ หรือ 2 เตียงเล็ก,ตู้เสื้อผ้า,
- โต๊ะเขียนหนังสือ, เก้าอี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้า : เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้เย็น , ทีวี

ความสะดวกสบาย :
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 2เครื่อง
- เครื่องอบผ้า 1เครื่อง,
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ 1เครื่อง
- ฟรี Wifi อินเตอร์เน็ต
- มีที่จอดรถเพียงพอ

ความปลอดภัย :
- เข้า-ออก ด้วยระบบคีย์การ์ด
- กล้องวงจรปิดทุกชั้น
- รปภ.รักษาความปลอดภัย 24ชั่วโมง

ขนาดพื้นที่:
24-30 ตรม. ห้องน้ำในตัว ตกแต่งสวยพร้อมอยู่

ราคาห้องพัก :
ห้องพักรายวัน
- ค่าเช่ารายวัน 650 - 1,199 บาทต่อวัน
- เช็คอิน 13.00น. เช็คเอ๊าท์ 12.00น.
- ห้องพัก 2 คน และ 3 คน

ห้องพักรายเดือน
- ค่าเช่าเริ่มตั้งแต่ 4,500 - 7,000 บาท
- จ่ายมัดจำก่อนเข้าพัก 12,000 บาท
- ค่าไฟ 8 บาทต่อยูนิต
- ค่าน้ำ 18 บาทต่อยูนิต ขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท

โทรนัดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
*คุณอนุสรณ์ 081-846-5401, Email : andy21st@gmail.com
Line id : 081-846-5401
*คุณจารุวรรณ 086-666-7801, Email : gems21st@gmail.com
Line id : 086-666-7801
*คุณกานต์ 081-899-5144, Email : kanpitakthamrong@gmail.com
Line id : 081-899-5144
FB: parkavenuehuamark
http:www.parkavenuehuamark.com
Line ID: @txj6690k


Park Avenue @ Huamark (Accommodation feel at home)
Address:
- Sikarin Village ,Ramkhamhang 24 yaek 30
- Back of the Cafeteria Assumption University.
- Next to the public park and swimming pool.

Place Nearby :
Rajamangala National Stadium , Huamark Stadium
Education
Assumption University (ABAC), Ramkhamhaeng University ,
Kasem Bandit University , Stamford International University
National Institute of Development Administration (NIDA),
Thai-Nichi Institute of Technology
Hospital
Ramkhamhang Hospital , Samitivej Hospital , Wiparam Hospital
Shopping Mall
The Mall Ramkhamhang , Big C Ramkhamhang ,
The Nine Shopping Mall , Max Value Patanakarn,
Lotus Patanakarn ,
FBT Building , Grand Sport Building
Communication
- Airport Link Huamark , Motorway
- Access to many main road such as Ramkhamhang Road, Rama9 Road,
Patanakan Road, Srinakarin Road

Furniture :
- 1 or 2 Bed, Desk set , Clothes Closet, Private Restroom.

Appliances :
- Refrigerator ,Water heater , Air conditioning , TV

Facility :

- Free Wifi Internet.
- Car park in front of the building.
- Laundry machine
- Drinking Water Machine

Security :
- Entrance with Keycard System
- CCTV and Security Guard 24 hour

Room Area :
24-30 sqm./Room.

Room Rate :
Per Day
- For rent 650-1,199 baht.
- Check in 1 pm.,Check out 12 am.
- 2 or 3 persons per room.

Per Month
- For rent 4,500-7,000 Baht.
- Deposit 12,000 Baht.
- Water 18 Baht/Unit.
- Electricity 8 Baht/Unit, minimum 150 Baht.

-For more information : Andy : 081-846-5401, Line ID : 081-846-5401
Email : andy21st@gmail.com
Gems : 086-666-7801, Line ID : 086-666-7801
Email : gems21st@gmail.com
Kan : 081-899-5144 , Line ID : 081-899-5144
Email : kanpitakthamrong@gmail.com
FB: parkavenuehuamark
http:www.parkavenuehuamark.com
Line ID: @txj6690k

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 8,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 1,499
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :12000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 150 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ500 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio (Twin Bed) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,500 - 7,000 บาท 700 - 1,199 บาท
Studio (Double Bed) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,500 - 7,000 บาท 700 - 1,199 บาท
Studio (Triple Bed) สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,000 - 8,000 บาท 1,099 - 1,499 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi,
Me and 4 of my friends are looking to rent a studio for each of us. We are wondering if you have 5 studios available for September - November, from 5000 to 8000 THB, 20 to 30 spm, studios next to each other and next to Ramkhamhaeng University.

Thank you very much

6-8 เม.ย.62 ยังมีห้องพักว่างไหมค่ะ

วันที่ 6-8 เม.ย. มีห้องพักว่างไหมค่ะ

Hi, i would like to rent an apartment. Kindly tell me the details please.

Noavatar32 เมื่อ 06/3/2018, 17:08 น. - 223.207.95.xxx

มีห้องว่างไหมค้ะ จะเข้าวันที่ 10 มี.ค พักแค่ 1 คืนค้ะ

Is it ok if one month rent only? I'm from Philippines

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 09/5/2017, 00:03 น. - 115.87.153.xxx

Dear Janice,
Yes, it is OK for one month rent.
1) What is the arrival date, and time?
2) Starting from Baht 6,000 per month.
3) Deposit Baht 10,000.
4) Electricity Baht 8 per kilowatt.
5) Water Baht 18 per cubicmeter, (minimum Baht 150 per month).
Thanks,
Kan

Hello. I am interested in renting this apartment. Do you do short rentals too? I just want to rent something for one month and i am writing to ask if that option is possible. Looking forward to hearing from you.

Michal Burchart

มีห้องว่าง 2 เตียง มัยค่ะ เช่าแบบรายเดือน เดือนละเท่าไรค่ะ เงินมัดจำคิดเป็เท่าไรค่ะ?

วันที่29เม.ย มีห้องว่างมั๊ยคะ ที่พักติดม.รามมั๊ย??

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 21/3/2017, 15:17 น. - 223.24.97.xxx

มีครับ

วันที่ 24 ก.พ.60
มีห้องว่างไหมครับ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 22/2/2017, 20:24 น. - 115.87.191.xxx

มีครับ

หากต้องการเช่า2เดือน(เมษาและพฤษภา)ได้ไหมคะ แล้วเงินมัดจำและเงินแรกเข้าคิดอย่างไรคะหากเช่า2เดือน

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 16/2/2017, 17:29 น. - 115.87.191.xxx

ได้ครับ
เงินมัดจำ 10,000 บาท
ค่าเช่าเดือนละ 5,500 บาท / 2 เดือน เท่ากับ 11,000 บาท
รวม 21,000 บาทครับ

เข้าพัก 1เมษา ว่างไหมคะ ห้องdouble bed ค่ะ

Hi I am interested in renting a studio. Are you able to do 6 month contracts?

แบบรายเดือนมีกำหนดขั้นต่ำมั้ยครับว่าต้องอยู่กี่เดือน

มีห้องว่างแบบรายวันว่างมั้ยครับ สนใจเปิด1วันเข้าวันที่14ตุลาคมนี้

895a82dee9c4a345104734f01b8142e7 เมื่อ 21/9/2016, 13:42 น. - 203.151.140.xxx

อยู่ไดกี่คนคะ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 21/9/2016, 15:34 น. - 171.96.222.xxx

สนใจรายเดือน หรือ รายวันครับ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 21/9/2016, 15:42 น. - 171.96.222.xxx

มีห้องสองคนและสามคนค่ะ สนใจพักรายเดือนหรือรายวันค่ะ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 21/9/2016, 15:44 น. - 171.96.222.xxx

Line ID:kanpitakthamrong

มี 2 ห้องนอนมัยค่ะ จะเช่าร้ายเดือนนะค่ะ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 07/8/2016, 16:49 น. - 171.96.222.xxx

มีแต่ 1 ห้องนอนครับ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 22/7/2016, 18:30 น. - 119.76.101.xxx

เด็กร้องงอแงไหมครับ

16bcdac2203e5aa9daa6af6129b0f848 เมื่อ 22/7/2016, 18:10 น. - 1.46.165.xxx

เลี้ยงเด็กได้มั้ยคะ เด็ก1ขวบ

จะอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนถึงวันที่ 2 สิงหาคม มีห้องว่างไหมคะ ติดต่อกับ Line ID 6149401049 ได้ค่ะ

F60a022940f2e7c4d60c3432047b6799
กานต์ พิทักษ์ธำรง Ownertag
เมื่อ 02/6/2016, 17:18 น. - 171.96.222.xxx

Dear Ms Hayden Shelby

We have the room start from 4,500-6,000.
Do you want to take a look?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง