อพาร์ทเม้นท์ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 บาท/เดือน
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9477 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 49 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | ที่ตั้ง 757 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางพลัด กรุงเทพมหานคร
Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า หอพัก ใกล้ ย่าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า


ราชการุญพาร์ค เรสซิเดนซ์ (อบอุ่น อยู่สบาย เหมือนอยู่บ้าน) ห้องพักหรู ระดับมาตรฐานตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งออกแบบสไตล์คลาสสิคอย่างลงตัว พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรด้วยเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ฟรีอินเตอร์เนทไร้สาย (WiFi) และเคเบิ้ลทีวีกว่า 70 ช่อง


สถานที่ใจกลางเมืองห่างจากสนามหลวง เพียง 1.5 กมใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนวัดดุสิตารามสน.บางยี่ขัน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พาต้า ปิ่นเกล้า เมเจอร์ ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราชอยู่ตรงข้ามถนนข้าวสาร บางลำภู

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความสงบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่มรื่น ความเป็นส่วนตัวท่านจะพักอาศัยด้วยความอบอุ่นใจ ด้วยระบบความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบประตูคีย์การ์ด

สนใจสามารถเข้าชมห้องพักได้ ติดต่อได้ที่
โทร 02-883-1853, 02-883-4653, 090-927-2591, 0814063676


www.rachakarunresident.com


E-mail: rachakarun757@gmail.com


Facebook : www.facebook.com/rachakarun


LineId : rachakarun


ออฟฟิศเปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 10.00-17.00สถานที่ใกล้เคียง :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนมัธยมวัดุสิตาราม, วิทยาลัยเพาะช่าง


พาต้า ปิ่นเกล้า, โลตัส ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เมเจอร์ ปิ่นเกล้า, พาหุรัด สำเพ็ง


โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลเจ้าพระยา


สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานอรุณอมรินทร์, สะพานพระราม 8


สนามหลวง, ท่าพระอาทิตย์, ถนนข้าวสาร, บางลำพู, วัดพระแก้ว, ท่าเรือข้ามฟากวังหลัง-ศิริราช,


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
รถเมล์สาย
30, 42, 68, 80, 123, 124, 159, 169, 203,
ปอ. 68, 79, 80, 91, 157, 171, 177, 509, 511, 507, 516,203,


ท่าเรือด่วน:


ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า


ท่าเรือข้ามฝากสมเด็จพระปิ่นเกล้า


สามารถเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์เข้าซอยได้ • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท
twin bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
F9aae4455c5d766df84966b522b82f03 เมื่อ 07/5/2020, 21:38 น. - 49.49.236.xxx

รบกวนติดต่อมาทางไลน์ aosienด้วยครับ

Noavatar32 เมื่อ 04/5/2020, 01:47 น. - 182.232.229.xxx

เดือนกรกฎาคมมีห้องว่างไหมคะ ห้องเตียงเดี่ยวค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 05/5/2020, 11:43 น. - 58.11.10.xxx

สวัสดีค่ะ มีห้องว่างค่ะ ราคา 4000 บาทต่อเดือนค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 06/5/2020, 09:00 น. - 171.6.23.xxx

มีว่างค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 07/5/2020, 13:41 น. - 171.7.78.xxx

มีว่างค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะเตียงเดี่ยว รายเดือน

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 05/3/2020, 09:22 น. - 171.6.150.xxx

ตอนนี้มีว่างค่ะ

ห้อง2เตียงมีว่างไหมคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/3/2020, 09:05 น. - 171.6.150.xxx

มีว่างค่ะ

E4bf301f6b6bb4fe6194cf3835deb542 เมื่อ 25/2/2020, 22:55 น. - 223.204.242.xxx

ยังมีห้องว่างเหลืออยู่ไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 26/2/2020, 10:49 น. - 171.7.72.xxx

ตอนนี้มีว่างค่ะ

สนใจรายเดือน ห้อง standard bedroom ค่ะ มีว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 22/2/2020, 09:19 น. - 171.7.71.xxx

มีว่างค่ะ

3ce675a60aa75d6d4b94bcc50e1d2b75 เมื่อ 02/2/2020, 23:01 น. - 171.6.233.xxx

ห้อง standard bedroom 400 ยังว่างอยู่มั้ยคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/2/2020, 10:41 น. - 171.7.92.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ 4000 บาทค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 31/1/2020, 16:59 น. - 122.155.47.xxx

ยังมีห้อง4พันว่างไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/2/2020, 10:41 น. - 171.7.92.xxx

มีว่างค่ะ

ยังมีห้องราคา4000ว่างอยู่ไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/2/2020, 10:42 น. - 171.7.92.xxx

ยังมีว่างค่ะ

Hello,

My name is Kawtar FELGATA, I'm currently nased in Paris, France. Starting from 20 August, I will move to Bangkok for an exchange study.
During my exchange, I would like to rent your studio for 6 months.

Can you contact me for more details please?
Kawtarfelgata@gmail.com
0033754206283

Best regards,
Kawtar

ตอนนี้มีห้องพักรายเดือนว่างไหมคะ?

ตอนนี้มีห้องพักรายเดือนว่างมั๊ยคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 25/11/2019, 13:04 น. - 171.6.157.xxx

มีว่างค่ะ สนใจติดต่อโทรถามได้เลยค่ะ หรือว่าชมห้องก่อนได้ค่ะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมครับสามารถติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเองได้ไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 29/10/2019, 10:54 น. - 124.120.121.xxx

ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเองได้ค่ะ

Is it available for monthly rent

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 26/10/2019, 11:06 น. - 171.6.134.xxx

yes we have room available

อยู่ใกล้โรงพยาบาลกลางรึป่าวค่ะ
แล้วเด็กสามารถเข้าพักได้รึป่าวค่ะแล้วยังมีห้องว่างรึเปล่าค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 26/10/2019, 11:07 น. - 171.6.134.xxx

สวัสดีค่ะ นั่งรถประมาณ 15-20 นาทีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 02/10/2019, 23:26 น. - 49.230.19.xxx

สวัสดีครับ พอดีอยากจะสอบถามว่าพอจะมีห้องว่า ราคา 4,000 บาท/เดือน (จำนวน 3 คน/1 ห้อง) เหลือมั้ยครับ พอดีว่าจะต้องไปฝึกงานที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วง มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563
และสถานที่พักอยู่ห่างจากสำเนียบมากน้อยเพียงใดครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 10/10/2019, 08:57 น. - 171.7.80.xxx

ยังมีว่างอยู่ค่ะ เเต่ราคาระยะสั้น จะอยู่ที่ 5500/เดือนค่ะ
จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน 5500 บาท
ประกัน 1 เดือน 5500 บาท
คีย์การ์ด 1 อัน 300 บาท
รวมจ่ายเเรกเข้า 11300 บาท

D7e23090c66e9efc41a16a599206e485 เมื่อ 21/10/2019, 15:58 น. - 182.232.230.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องรายเดือนว่างอยู่มั้ยค่ะ

D7e23090c66e9efc41a16a599206e485 เมื่อ 21/10/2019, 16:00 น. - 182.232.230.xxx

พัก 3 คน ระยะ 4 เดือน พอดีจะเข้าอยู่ 6 พฤศจิกายน 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563

มีห้อง 4000 ว่างไหมค่ะ เข้าอยู่ 30 ตุลาคมนี้ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 10/10/2019, 08:58 น. - 171.7.80.xxx

ยังมีว่างอยู่ ราคา 4000/เดือน สำหรับสัญญา 6 เดือนขึ้นไปค่ะ
จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน 4000 บาท
ค่าเช่าเดือนที่เข้าพัก 1 เดือน 4000 บาท
ประกัน 1 เดือน 4000 บาท
คีย์การ์ด 1 อัน 300 บาท
รวมจ่ายเเรกเข้า 12300 บาท

Hi, i would like to booking your room for december.

How to booking your room? Do you have Line account or something to contact? Because i want to book two room. Please respon as soon as possible :)

เลี้ยงแมวได้มั้ยคะ

มีระเบียงส่วนตัวไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง